Strategie bij literatuuronderzoek

Strategie bij literatuuronderzoek

Wanneer je een (of enkele) interessante onderwerpen hebt gevonden, ga je literatuuronderzoek doen om erachter te komen welke aspecten van het onderwerp interessant kunnen zijn en waar je iets nieuws zou kunnen toevoegen. Door literatuur te raadplegen krijg je een aardig idee welke vragen er spelen. Welke invalshoek kan van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van de bestaande literatuur (wo)? Welke literatuur van waarde kan zijn om een specifieke situatie binnen een afstudeerorganisatie te verklaren (hbo)? Antwoord op deze vragen is van belang om toe te werken naar een scherpe probleemstelling en deelvragen. Niet over elk onderwerp zijn voldoende informatie of wetenschappelijke publicaties te vinden. Dit kan echter ook een kans zijn om echt iets van waarde toe te voegen.

literatuur-onderzoek-strategie

De juiste vragen stellen

Het is van belang om bij het literatuuronderzoek de volgende vragen te stellen:
  • Welk onderzoek is er al gedaan?
  • Wat zijn de bevindingen van deze onderzoeken?
  • Welke bevindingen spreken elkaar tegen?
  • Welk onderzoek ontbreekt er nog? (wo)
  • Wat zou je met jouw eigen onderzoek kunnen toevoegen? (wo)

Zoekstrategie

Dit vindt meestal al (gedeeltelijk) plaats in het begin van het onderzoekstraject, maar kan ook het hoofdonderdeel zijn van de scriptie. Het verschil met deskresearch is dat uitsluitend ‘peer reviewed’ wetenschappelijke literatuur (en bij hbo-scriptie ook vakliteratuur) wordt meegenomen in het onderzoek en dus geen rapporten, krantenartikelen, blogs, dagboeken, etc. Er bestaan verschillende soorten literatuuronderzoek, welke variëren in de mate waarin ze gestructureerd zijn. Een gestructureerde vorm - een 'systematic review' - wordt uitgevoerd door wetenschappelijke databases (zoals Google Scholar, ScienceWeb, PubMed) te doorzoeken op bepaalde zoekwoorden, met als eventuele vervolgstap selectie op basis van abstract (samenvatting) en een verdere selectie bijvoorbeeld op basis van relevantie voor de een specifieke vraagstelling. Een zogenaamde thematische literatuurstudie is minder gestructureerd. Dit gebeurd vaak door middel van een sneeuwbalsteekproef.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?