Page content

Deelvragen formuleren

Deelvragen formulerenDeelvragen geven het onderzoek, en daarmee de scriptie, de nodige structuur. Goede deelvragen zijn op een logische wijze afgeleid van de probleemstelling of onderzoeksvraag.

De beste tip die ik kan geven voor het formuleren van een goede set deelvragen? Vraag je af welke vragen je moet beantwoorden om stapsgewijs antwoord te krijgen op de probleemstelling. Oftewel, welke stukjes informatie heb je nodig om de hoofdvraag te beantwoorden?

De volgorde is hierbij soms van belang.  Vaak kan elke deelvraag worden beantwoord met een deelonderzoek. Maar dit loopt niet altijd één-op-één. Deze deelonderzoeken kunnen verschillend van aard zijn: beschrijvend, verklarend en voorschrijvend. Bij vrij uitgebreide en complexe onderzoeken zul je gebruik maken van al deze typen vragen. Hieronder een voorbeeld daarvan.

Voorbeeld bij verschillende typen onderzoek

Onderstaand een voorbeeld van een hoofdvraag met deelvragen. De verschillende typen beschrijvend, verklarend en voorschrijvend zijn hierin verwerkt.

Hoofdvraag: [Voorschrijvend] Welk beleid dient de Nederlandse overheid te hanteren om de internationale concurrentiepositie van Nederland als werkgever te versterken?

Deelvragen:

 1. [Beschrijvend] Wat zijn de sterke en zwakke punten van de Nederlandse arbeidsmarkt vanuit internationaal perspectief?
 2. [Beschrijvend] Wat is het huidige Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van het versterken van haar internationale concurrentiepositie als werkgever?
 3. [Verklarend] Hoe beïnvloedt wetgeving de internationale concurrentiepositie van Nederland als werkgever?

Goede deelvragen

Een goed geformuleerde deelvraag voldoet aan dezelfde eisen als een hoofdvraag of probleemstelling. Aanvullende eigenschappen voor goede deelvragen zijn:

 • Ze zijn minder complex en specifieker dan de hoofdvraag.
 • Ze beslaan samen hetzelfde, dus niet een groter gebied, als de hoofdvraag.
 • Het zijn er altijd twee of meer; hoe complexer het vraagstuk des te meer.
 • Ze zijn allemaal nodig om de hoofdvraag te beantwoorden, maar beantwoording van de laatste deelvraag is nog geen antwoord op de hoofdvraag.
 • Ze gaan niet over het verhelderen van voor de hand liggende begrippen.

Voorbeeld hoofdvraag met deelvragen

Tenslotte nog een voorbeeld van een totale set aan vragen. Deze bestaat uit een hoofdvraag (oftewel probleemstelling) en bijbehorende deelvragen.

Hoofdvraag

Geeft Direct-to-Consumer advertising voor receptgeneesmiddelen de patiënt meer macht over de eigen behandeling?

Deelvragen

 1. In hoeverre begrijpt en op welke wijze interpreteert de consument Direct-to-Consumer advertising?
 2. Wat beïnvloedt de consument in de medicijnkeuze?
 3. Op welke wijze speelt de voorschrijver van de medicijnen een rol?
 4. Wat zijn de voordelen van het wel toestaan van Direct-to-Consumer advertising in de Verenigde Staten van Amerika en wat zijn de voordelen van het niet toestaan van DTCA in Europa?[1]

[1] Noot, K. (2008). Direct-to-Consumer advertising voor receptgeneesmiddelen: de weg naar meer macht voor de consument? Rotterdam: Erasmus School of Economics.


Succes met het formuleren van jouw deelvragen! Wil je feedback op jouw hoofd- en deelvragen? Laat dan een reactie achter in de comments!


Heb je vaker behoefte aan gerichte feedback van een sparringpartner?

De afstudeerconsultant biedt scriptiehulp voor jouw specifieke hulpvraag. Meld je hier aan voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Klik hier om je aan te melden voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek >>>

  Comment Section

  253 reacties op “Deelvragen formuleren


  Door S. op 28 februari 2016

  Beste dhr/mvr,

  Voor het eerst moet ik een literatuurstudie gaan maken voor mijn opleiding HBO-V.
  Mijn hoofdvraag is duidelijk: In hoeverre is de DOS het best toepasbare meetinstrument bij het signaleren van een delier bij een patient met Alzheimer?
  Ik heb al op papier wat een delier, DOS en Alzheimer zijn.
  nu moet ik uiteraard deelvragen formuleren om mijn hoofdvraag te beantwoorden.
  Enige tips?


  Door Luuk Tubbing op 28 februari 2016

  De beste tip die ik kan geven is om je af te vragen welke vragen je moet beantwoorden om een gedegen antwoord te krijgen op de hoofdvraag. Vragen die mij te binnen schieten zijn bijvoorbeeld:
  – Welke instrumenten zijn er? Oftewel: met welke instrumenten moet je DOS vergelijken om de hoofdvraag te beantwoorden?
  – Welke criteria gebruik je om te bepalen welk instrument het beste is? Wellicht kun je voor elk criterium (validiteit, praktische toepasbaarheid, etc.) een deel/subvraag formuleren.
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Groet,
  Luuk Tubbing  Door Leerling met rare docent op 29 juni 2017

  volgens mijn docent zijn deelvragen niet 2 zinnentjes maar letterlijk alle antwoorden en feitjes maar dan in vraag vorm
  dit is onze hoofdvraag:Hoe gaat de politie te werk bij een plaats delict? normaal toch? ja. dit is 1 van onze deelvragen: Waar word het bewijs opgeslagen? niks mis mee toch? volgens mijn docent is dit geen deelvraag maar dit wel: ( dit was als grap bedoelt maar hij vond het goed)

  Waar word het bewijs opgeslagen? En waarom is deze plek geschikt om het bewijs op te slaan? Wordt al het bewijs hier opgeslagen? Wordt het beveiligd? Wie komt er in aanraking met het bewijs? En kan elke agent erbij komen? Wat doen ze met het bewijs na het onderzoek? Hoe verkrijgen ze het bewijs? En hoeveel jaar duurt het na een zaak dat het bewijs vernietigd word? Wie zorgt er voor het bewijs? En wat is zijn functie? Hoeveel bewijzen zijn er nodig om iemand daadwerkelijk te kunnen vervolgen? al deze tekst is volgens mijn docent 1 Deelvraag WTF


  Door Luuk Tubbing op 2 juli 2017

  Hoi,
  Dit gaat inderdaad wat ver. Dit zijn eerder interview- of enquêtevragen dan onderzoeksvragen.
  Succes met je rare docent 😉
  Groeten,
  Luuk


  Door Deborah op 9 maart 2016

  Beste,
  Voor de opleiding HBO MWD ben ik bezig met een onderzoek. Als hoofdvraag heb ik het volgende: Wat kan het MBO Amersfoort doen om de integratie in Nederland van vluchtelingen tussen 16 en 28 jaar oud, die de AKA-NT2 opleiding bij hen volgen, te vergemakkelijken.
  Qua deelvragen denk ik aan de volgende onderwerpen: cultuurverschillen, zelfredzaamheid, wat is geode integratie. Heb je tips voor juiste deelvragen, want ik kom er niet uit hoe ik dit het beste kan verwoorden.

  Alvast bedankt!
  Groet,
  Deborah


  Door Luuk Tubbing op 9 maart 2016

  Beste Deborah,

  Zie ook mijn bovenstaande opmerking. Als aanvulling daarop:
  – Eerste deelvraag zou ik iets als ‘wat is geslaagde integratie?’
  – Verder nog een vraag om te achterhalen wat de genoemde doelgroep specifiek maakt
  – Vervolgens zul je moeten achterhalen wat mogelijke oplossingen zijn

  Kom je daar verder mee? Succes!

  Mvg, Luuk


  Door Zainab op 13 april 2016

  Hallo Luuk,

  Momenteel ben ik bezig met een klein onderzoek voor de docentenopleiding Omgangskunde. Dit is mijn hoofdvraag: Hoe kan het project Profo vormgegeven worden voor leerlingen van de eerstejaars pedagogische werk en medewerker maatschappelijke zorg om kennis te maken met de doelgroep ouderen?

  Ik weet even niet of mijn hoofdvraag nu afgebakkend is. En ik loop vast om de juiste deelvragen te bedenken.
  Heb je misschien feedback/tips?

  Alvast bedankt!

  Mvg,
  Zainab


  Door Luuk Tubbing op 13 april 2016

  Hoi Zainab, bedankt voor je vraag. Lijkt mij een prima vraag. Wel wat omslachtig/wollig geformuleerd, maar dat is wellicht niet te vermijden vanwege de specifieke vraagstelling. Om daar wat over te kunnen zet heb ik meer informatie nodig over het achterliggende probleem. Wat betreft de deelvragen kun je denken aan bepaalde kenmerken van het project die bepalen in hoeverre het doel wordt bereikt:
  – vormen en typen van kennismaking tussen genoemde doelgroepen
  – duur van het project
  – inzet van hulpmiddelen
  – commitment van stakeholders, etc.
  Hopelijk kom je hier verder mee. Succes!
  Mvg,
  Luuk


  Door Nina op 19 april 2016

  Hallo Luuk,

  Ik ben bezig met het schrijven van een onderzoek voor mijn opleiding mijn deelvraag is: welke aanpassing in het primaire onderwijs zijn nodig bij het bieden van een passende onderwijsplek voor hoogbegaafde leerlingen? Ik loop vast bij het formuleren van de deelvragen aangezien ik ook vragen wil formuleren die uit de literatuur gehaald kunnen worden. Heeft u misschien feedback? Groet, Nina


  Door Luuk Tubbing op 20 april 2016

  Hoi Nina, een aantal verbetersuggesties voor jouw onderzoeksvraag (is ben ervan uitgegaan dat het een hoofdvraag is en geen deelvraag…):
  – wees zo specifiek mogelijk: gaat het om aanpassingen aan elke vorm van primair onderwijs of bepaalde vormen (wellicht maakt dat nog verschil wat betreft de benodigde aanpassingen)? Baken het verder goed af: gaat het bijv. om Nederlandse scholen in het primair onderwijs? Etc.
  – taalfout: “aanpassing(en) […] is (zijn)”
  – bij deze vraag is het belangrijk om goed te onderbouwen DAT er een aanpassing nodig is
  – een deelvraag voor literatuuronderzoek kan bijvoorbeeld zijn: “aan welke criteria moet een passende onderwijsplek voor een hoogbegaafde leerling voldoen?”
  – een deelvraag voor veldonderzoek kan bijvoorbeeld zijn: “in hoeverre biedt het primaire onderwijs passende onderwijsplaatsen aan hoogbegaafde leerlingen?”
  Verder helder en goed geformuleerd wat mij betreft. Succes!
  Groet, Luuk


  Door Majid op 21 april 2016

  Hallo Luuk,
  Mijn onderzoeksvraag luidt “Een onderzoek naar de impact van een wetswijziging op de pensioenadministratie van bedrijf X (met als voorbeeld de wetswijziging Pensioen 1-2-3)
  Ik loop vast bij het creëren van juiste deelvragen voor mijn onderzoek. Heeft u enige suggesties?
  met vriendelijke groet,
  Majid


  Door Luuk Tubbing op 22 april 2016

  Hallo Majid, mijn suggesties:
  – Formuleer het als een vraag en niet als een onderwerp. Mijn voorstel: “Wat is de impact van wetswijziging Pensioen 1-2-3 op bedrijf X?”
  – Mogelijke deelvragen gaan dan bijv. enerzijds over wat de wetswijziging inhoudt en anderszijde een aantal deelvragen over specifieke aspecten van de impact (bijv. afzet, omzet, kosten)
  Helpen deze suggesties jou verder? Succes!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door Majid op 9 mei 2016

  Beste Luuk,

  Een beetje laat, maar wel bedankt voor je input!!

  Met vriendelijke groet,
  Majid Daoudi


  Door Femke op 10 mei 2016

  Alvast bedankt.
  Groetjes Femke


  Door Femke op 10 mei 2016

  Daar ging iets mis.
  Ik heb de volgende probleemstelling Luuk:
  Hoe kan de generalisatie van de weerbaarheid van cliënten met een licht verstandelijke beperking na afronding van weerbaarheidstraining X worden verbeterd?
  Is dit een goede probleemstelling? Een wat zijn passende deelvragen? Is een vraag zoals ‘Wat wordt bedoelt met weerbaarheid?’ te algemeen?
  Alvast bedankt.
  Groetjes Femke


  Door Luuk Tubbing op 11 mei 2016

  Hoi Femke, een aantal suggesties:
  – Heldere vraag (al moest ik hem wel twee keer lezen om te begrijpen, misschien omdat ik geen vakgenoot ben en het laat op de avond is 😉
  – Deelvragen kunnen inderdaad gaan over de verschillende concepten (generalisatie, weerbaarheid, etc.) uit de probleemstelling gaan
  – Wel is deze deelvraag inderdaad te algemeen en te passief geformuleerd: spits deze toe op de onderzoekscontext (type cliënten, etc.) en wie wat ermee bedoeld (volgens de literatuur, experts, de doelgroep zelf, etc.)
  – Overigens is het niet altijd nodig om deelvragen te formuleren (bijvoorbeeld bij exploratief/verkennend onderzoek); dit hangt af van de hoeveelheid kennis die reeds beschikbaar is om de vraag te beantwoorden en hoe specifiek de hoofdvraag/probleemstelling al is.
  Hopelijk kom je hier verder mee. Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Wendy op 14 mei 2016

  Beste Luuk,

  Ik ben momenteel bezig met mijn scriptie. Ik heb als onderzoeksvraag:
  “Hoe kan BEDRIJFX het aantal verhuurcontracten verhogen in 2016 door een voorloop auto tegen leasetarief aan te bieden bij een standaard lease contract”

  Ik heb de volgende deelvragen geformuleerd;

  1. Hoeveel berijders/klanten wensen een voorloper?
  2. Is er vanuit de berijder/klant ook vraag naar voorlopers met grijs kenteken auto’s?
  3. Beinvloed een voorloper de keuze voor een leasemaatschappij?
  4. Aan welke criteria dient een voorloop auto tegen lease tarief aan te bieden te voldoen?

  Ben ik zo een beetje goed op weg?

  Met vriendelijke groet,
  Wendy


  Door Luuk Tubbing op 15 mei 2016

  Beste Wendy, je bent goed op weg ja 🙂 Een paar verbetersuggesties:
  – De hoofdvraag gaat over het ‘hoe’ verhaal. Dan ga je er dus al vanuit dat de voorloopauto er moet komen. In de deelvragen doe je echter een stap terug door eerst de vraag te stellen OF de voorloopauto er wel moet komen. Twee oplossingen hiervoor: (1) doe de aanname dat al is vastgesteld dat de er behoefte is aan de voorloopauto, bijv. door te verwijzen naar succesverhalen/markttrends of eigen vooronderzoek of; (2) formuleer twee hoofdvragen (in hoeverre is er behoefte aan en hoe kan hierop ingespeeld worden).
  – V1: formuleren in relatieve termen: ‘in hoeverre…’
  – V2: waar komt deze vraag vandaan? Deze kan ik niet afleiden uit de hoofdvraag?
  – V3/4: prima!
  – Consistent zijn in gebruik terminologie (voorloop auto/voorloper)
  – Voorloopauto aan elkaar schrijven
  Succes!
  Vriendelijke groet, Luuk


  Door K. Villa op 17 mei 2016

  Beste Luuk,
  Ik ven bezig met een onderzoekplan.
  met wel een interessant thema die veel invalshoeken heeft. Ik heb de volgende probleemstelling Luuk:
  In hoeverre maakt bedrijf X optimaal gebruik van Demotie als personeelsinstrument? Er moeste een diagnostische vragen zijn.
  Is dit een goede probleemstelling? Een wat zijn passende deelvragen? Is een vraag zoals ‘Wat wordt bedoelt met Demotie als personeelsinstrument ?’ Ik zit vast met het maken van deel vragen. Heb je wat suggesties voor mij?

  Alvast bedankt.
  Yami


  Door Luuk Tubbing op 18 mei 2016

  Beste Yami, bedankt voor jouw vraag. Dat lijkt mij een prima geformuleerde probleemstelling. Een deelvraag als ‘wat wordt bedoeld met demotie?’ zou ik weglaten, want is in één zin uitgelegd c.q. bijna als voorkennis veronderstelt (of niet?). Een logische deelvraag die de probleemstelling bij mij oproept is wat dan optimaal gebruik van demotie is en waarom/in welke situatie je demotie als instrument dient te gebruiken (gaat vooraf aan de probleemstelling). Kom je hier verder mee?
  Groetjes, Luuk


  Door Eve op 12 juni 2016

  Beste Luuk,
  Mijn onderzoeksvraag luidt als volgt: Op welke manier kan Bedrijf X op de doordeweekse dagen meer ‘winkelend publiek’ trekken?. Ik loop vast bij het vaststellen van de juiste deelvragen van mijn onderzoek. Heeft u misschien suggesties of onderwerpen die ik kan gebruiken bij het opstellen van mijn deelvragen?
  Alvast vriendelijk bedankt.

  Met vriendelijke groet,

  Eve


  Door Marjolein op 12 juli 2016

  Beste Luuk,
  Ik ben bezig met een praktijk gericht onderzoek. Mijn doelstelling is:
  De faalkosten bij …. (bouwbedrijf x)f te reduceren met 1% door het implementeren van Lean bouwen in de bouwprojecten
  Mijn centrale onderzoeksvraag luidt:
  Wat zijn de belangrijkste oorzaken van faalkosten bij …(bouwbedrijf X) en welke meetbare en positieve impact heeft de invoering van Lean bouwen op de aard en hoogte van deze faalkosten?
  Ik loop vast bij het vaststellen van de juiste deelvragen van mijn onderzoek. Heeft u misschien suggesties die ik kan gebruiken bij het opstellen van mijn deelvragen?
  Alvast bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 12 juli 2016

  Beste Marjolein,
  Interessant onderzoek. Zelf heb ik ooit mijn scriptie over een technisch adviesbureau in de bouw gedaan.
  Een aantal suggesties:
  – De doelstelling is helder, maar de onderzoeksvraag minder; deze is tweeledig en de samenhangen tussen beiden is onduidelijk. Voorstel: als beide vragen kritiek zijn formuleer er dan twee, als één van de twee onderliggend is, maak er dan één hoofdvraag van.
  – Verder is het onduidelijk of je een prognose gaat onderbouwen (bv. o.b.v. literatuur i.c.m. de context van het bedrijf) over het effect van Lean bouwen bij bedrijf X of dat je daadwerkelijk een effectmeting (oorzaak-gevolg, voor- en nameting) gaat doen van het reeds geïmplementeerde Lean bouwen.
  – Bij de deelvragen kun je denken aan de volgende structuur: huidige situatie (% faalkosten, etc.), oorzaken huidige situatie (verschillende factoren), mogelijke oplossingen (vanuit literatuur/best practices).
  Helder? Kom je hier verder mee?
  Groeten, Luuk


  Door Sam op 13 juli 2016

  Hoi Luuk!

  Wat een geweldige imput heb je aan de bovenstaande studenten gegeven! Zelf ben zojuist begonnen aan mijn scriptie voor de HBO opleiding Communicatie. Ik ben nu het Plan van Aanpak aan het schrijven waarin o.a. de probleemstelling en bijbehorende deelvragen geformuleerd moeten worden.Ook ik struggle helaas met de deelvragen. Ik hoop dat je mij hiermee op weg kunt helpen.

  Mijn probleemstelling luidt:
  “Welke social mediastrategie kan worden ingezet om de naamsbekendheid van BEDRIJF X te vergroten?”

  Deelvragen als ‘wat is de definitie van Social Media’ behoren volgens mijn docent in de inleiding van de scriptie en is dus als deelvraag overbodig. Dat maakt het extra moeilijk voor mij.

  Ik denk dat ik je ga benaderen als mijn Plan van Aanpak is goedgekeurd want ik kan wel wat hulp en ondersteuning gebruiken!

  Groetjes,

  Sam


  Door Luuk Tubbing op 17 juli 2016

  Hoi Sam,

  Dank voor je compliment en je vraag! Een aantal suggesties:
  – Een deelvraag kan bijv. wel zoiets zijn als ‘welke sociale mediastrategieën zijn er te onderscheiden?’
  – Een eerste deelvraag die ik altijd stel gaat over de huidige situatie; dus hoe hanteert het berijf social media op dit moment?

  Succes Sam! Mocht je interesse hebben in begeleiding, dan kun je je aanmelden via https://deafstudeerconsultant.nl/scriptiehulp/

  Groetjes,

  Luuk


  Door Sanne op 23 juli 2016

  Beste Luuk,
  Geweldig hoe je de studenten helpt en adviseert. Ook ik zal graag wat tips willen/kunnen gebruiken, zodat ik aan de slag kan met mijn opzet.
  Ik doe een onderzoek naar wat het aanbod is bij de opleiding X naar de mantelzorgers toe. Het is de bedoeling dat ik docenten van de opleiding ga interviewen.

  Wat zou een goede hoofdvraag en deelvragen kunnen zijn? Ik dacht zelf aan deelvragen als;
  – Hoe signaleren docenten de mantelzorgers bij de opleiding X
  – Hoe ondersteunen de docenten de mantelzorgers ?
  – Hoe verwijzen de docenten de mantelzorgers?

  Alvast bedankt voor je tijd en tips.

  Groet,
  Sanne


  Door Luuk Tubbing op 25 juli 2016

  Bedankt voor het compliment en de vraag. Een aantal suggesties voor jou:
  – Verhelder of het gaat om WAT het aanbod is of HOE wordt aangeboden; op basis van jouw deelvragen denk ik de laatste variant.
  – Prima deelvragen. Heb je met signaleren, ondersteunen en verwijzen alles afgedekt? Wellicht is daar theorie over (of heb je die al gebruikt).
  – Zijn er bij het HOE van aanbieden nog andere dimensies te bedenken (bijv. via welke kanalen, welk type communicatie o.i.d.)?
  Helder? Kom je hier verder mee?
  Groet,
  Luuk


  Door Danique op 8 augustus 2016

  Hallo Luuk,

  Ik stuur je een berichtje hopende dat je mij net zo goed kan helpen als je anderen helpt.
  Ik doe de opleiding MWD en ben bezig met mijn afstudeeronderzoek. De aanleiding van dit onderzoek is dat de bewonerspopulatie van het verpleeghuis een zwaardere zorgbehoefte heeft dan voorheen. Voorheen was het namelijk geen verpleeghuis maar een verzorgingstehuis, het personeel is echter hetzelfde gebleven. De bewoners verkeren in een laat stadium van dementie waarbij vaker gedragsproblemen voorkomen, vanzelfsprekend komen de professionals (verzorgenden) dan ook vaker in aanraking met probleemgedrag. Agressie ervaren zij als meest uitdagend en problematisch. Momenteel wordt er nog veel (sederende) medicatie voorgeschreven om de verzorging in staat te stellen om te gaan met agressie, dit willen zij reduceren.
  Mijn hoofdvraag is als volgt:

  Wat zijn effectieve handelings- en benaderwijzen om agressie te reduceren bij mensen met dementie, voor verzorgenden die werkzaam zijn op de PG-afdeling van (naam instelling), ter aanvulling op de huidige manier van werken ?

  Ik loop echter vast bij het opstellen van mijn deelvragen. Ik denk dat het belangrijk is om mijn deelvragen o.a. te richten op het analyseren de huidige manier van werken, wat zijn de knel- en verbeterpunten? Daarnaast een deelvraag gericht op wat er in de literatuur bekend is over effectieve handelings- en benaderwijzen inzetbaar bij agressie? Mogelijk ook een deelvraag gericht op factoren die van invloed zijn bij het ontstaan van agressie?

  Ik hoor graag jouw suggesties!

  Met vriendelijke groeten,
  Danique


  Door Luuk Tubbing op 8 augustus 2016

  Hallo Danique, bedankt voor jouw vraag. Een aantal suggesties:
  – Hoofdvraag kun je vereenvoudigen: “Hoe kunnen verzorgenden die werkzaam zijn op de PG-afdeling van (naam instelling) agressie reduceren bij dementiepatiënten?”
  – “Aanvulling op de huidige manier van werken” kun je weglaten, want dat komt in de deelvragen wel terug.
  – Jouw denkrichting voor de deelvragen zit aardig in de richting wat mij betreft: huidige situatie, gewenste situatie, verschil tussen huidig en gewenst, en oplossingen om dit te overbruggen (m.b.v. literatuur, passend binnen onderzoekscontext).
  – Ontstaan van agressie hoeft niet per se interessant te zijn; alleen als begrip hiervan bijdraagt aan de oplossing.
  Helder? Kom je hier verder mee? Succes in ieder geval!
  Met vriendelijke groeten,
  Luuk


  Door Danique op 11 augustus 2016

  Hallo Luuk,
  Bedankt voor de snelle en informatieve reactie, ik kan hier zeker verder mee, daar ga ik dan ook nu direct mee aan de slag.
  Nogmaals, bedankt!

  Groeten Danique


  Door Gizem op 14 augustus 2016

  Hallo Luuk,

  Mijn scriptie is in het Engels, maar toch hoop ik dat je even een blik kan werpen op mijn hoofd en deevragen:

  Which communication strategy can company X apply to strengthen their online reputation in order to stimulate its stakeholders within the Netherlands to buy more of their services?
  SUB- QUESTIONS
  1. How does company x communicate with its stakeholders currently?
  2. Which communication strategies exist to achieve a strong online reputation within the marketing, communication, and design branch?
  3. What is the current online reputation of company x amongst its stakeholders?
  4. Which needs stimulates its stakeholders to choose for a marketing, communication and design agency online?


  Door Luuk Tubbing op 14 augustus 2016

  Hallo Gizem, een aantal suggesties:
  – Prima opbouw wat betreft huidige situatie –> gewenste situatie
  – Kun je ‘stakeholders’ specifieker maken. Kopen alle stakeholders producten (of alleen klanten/doelgroep)?
  – Deelvraag 2: kun je ‘exist’ specifieker maken? Bedoel je welke worden in de literatuur besproken?
  – Deelvraag 4 valt buiten de scope van de hoofdvraag
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door Gizem op 16 augustus 2016

  Hallo Luuk! Hartelijk dank voor je snelle reactie. Ik kom hier zeker verder mee. Groetjes!


  Door Feije Tinnevelt op 31 augustus 2016

  Beste Luuk,
  Ik ben bezig met mijn stage en heb moeite met het opstellen van mijn hoofd- en deelvragen. Ik moet een nieuwe doelgroepbenadering doen voor een ICT-bedrijf en op dit moment heb ik het volgende:
  “Op welke wijze is de nieuwe doelgroep, X- en Xclubs, op een innovatieve manier te bereiken en gebruik te laten maken van programma-Z ?
  m.v.g.

  Feije


  Door Luuk Tubbing op 31 augustus 2016

  Beste Feije,
  Bedankt voor jouw vraag. Een aantal tips en suggesties:
  – Maak de vraag eenduidig; is nu tweeledig (te zien aan het woord ‘en’).
  – Op een innovatieve manier zou ik weglaten (innovatie is geen doel op zich).
  – Voor de deelvragen kun je het volgende patroon aanhouden: (1) huidige situatie, (2) gewenste situatie, (3) vereiste maatregelen om van huidig naar gewenst te komen.
  Helder? Kom je hier verder mee?
  Groeten,
  Luuk


  Door Robin Schakenraad op 5 september 2016

  Hallo Luuk,

  Ik loop nu stage bij de Grote Clubactie en zou net als andere studenten hier ook graag willen dat je naar mijn hoofdvraag en deelvragen kijkt?. De aanleiding van het probleem is dat er 40.000 verenigingen per jaar in aanmerking komen voor de Grote Clubactie en dat er per jaar zo’n 6.000 verenigingen deelnemen. Het overgrote deel neemt dus niet deel aan de actie terwijl een groot gedeelte wel behoefte heeft aan extra inkomsten voor zijn of haar vereniging.

  Hoofdvraag: Hoe en op welk moment kan de Grote Clubactie het beste acquisitieverenigingen benaderen waardoor het aantal acquisitieverenigingen dat deelneemt aan de Grote Clubactie stijgt met…%? (percentage moet nog worden besproken)

  Deelvragen:
  – Hoe worden acquisitieverenigingen op dit moment benadert?
  – Welke mogelijkheden om verenigingen te benaderen zijn er ?
  – Hoe benaderen concurrenten (KWF, de Zonnebloem en Jantje Beton) acquisitie?
  – Hoe en op welk moment willen verenigingen het liefst bereikt worden?

  Mvg,

  Robin Schakenraad


  Door Luuk Tubbing op 5 september 2016

  Hallo Robin,

  Een aantal pointers:
  – De hoofdvraag is tweeledig. Maak deze eenduidig: op welk moment kan wel weg, want kan onderdeel zijn van ‘hoe’
  – Deelvraag 2: welke mogelijkheden is erg breed. Specifieker maken (bijv. kanalen, communicatiestrategieën, …)
  – Deelvraag 2 en 3 overlappen: wat concurrenten doen en ‘mogelijkheden’ kunnen natuurlijk (deels) hetzelfde zijn.
  – Overall: structuur moet zijn huidige situatie –> gewenste situatie – hoe te overbruggen (meest effectieve strategie/aanpak obv literatuur/best practices).
  Kom je hier verder mee? Succes Robin!
  Groeten, Luuk


  Door Robin Schakenraad op 6 september 2016

  Bedankt Luuk, kom hier zeker verder mee!


  Door Anne op 7 september 2016

  Hallo Luuk,
  Ik ben net begonnen met mijn afstudeerstage bij bedrijf X. Per toeval kwam ik deze site tegen en ik vind het super om te lezen dat jij anderen feedback geeft. Ik zou het fijn vinden kritische feedback te krijgen, van iemand anders dan mijn begeleider, op de probleemstelling en deelvragen die ik tot nu toe geformuleerd heb.

  Bij het bedrijf waar ik stage loop is vorig jaar wereldwijd een nieuwe strategie ingevoerd. Het is een soort matrix van allemaal verschillende indicatoren die maandelijks ingevuld moet worden. De opdracht is dat ik moet onderzoeken op welke manier dit ‘gedachtengoed’ binnen alle lagen van de organisatie geïmplementeerd kan worden. Momenteel wordt deze matrix namelijk alleen door het management ingevuld, aangeleverd en besproken. Mijn hoofdvraag hierbij is: ‘’Op welke manier kan de nieuwe X strategie geïmplementeerd worden binnen alle lagen van de organisatie en hoe kan ervoor gezorgd worden dat de medewerkers dit tot een leidende tool maken in hun dagelijkse werkzaamheden?’’ De deelvragen zijn: 1. Wat houdt de nieuwe X strategy precies in?
  2. Wat is het doel van het managementteam bij de invoering van de X strategy op het niveau van de werkvloer?
  3. Zijn de medewerkers bereid om mee te gaan in deze verandering, en zo ja op welke manier denken zij dat deze implementatie het beste kan verlopen?
  4. Op welke manier zal er omgegaan worden met weerstand bij medewerkers?
  Alvast heel erg bedankt!
  Groet, Anne


  Door Luuk Tubbing op 8 september 2016

  Hallo Anne, een aantal suggesties:
  – De hoofdvraag is tweeledig. Maak deze eenduidig: wat is uiteindelijk de kern? Implementatie van de volledige strategie of specifiek de adoptie van de tool? Of is het laatste onderdeel van het eerste (zo ja, dan deelvraag van maken)?
  – Deelvraag 1: kun je weglaten, want deze (basale) vraag zal waarschijnlijk in de probleembeschrijving al worden beantwoord
  – Deelvraag 2: prima
  – Deelvraag 3: tweeledig, opsplitsen. Tevens open vraag van eerste deel maken (‘in hoeverre…’ ipv ‘zijn…’)
  – Ik mis nog een vraag over hoe het zou moeten vanuit de theorie/best practices
  Helpt dit jou verder? Succes Anne! Groetjes, Luuk


  Door Anne op 8 september 2016

  Hallo Luuk,
  De strategie is de tool, ik heb dit alleen even strategy X genoemd ivm geheimhouding. Het gaat erom dat deze tool geïmplementeerd moet worden. De eerste deelvraag heb ik erbij gevoegd omdat de tool best wel veelomvattend en ingewikkeld is, maar zoals jij het zegt heb ik er nog niet overna gedacht. Dankjewel voor je feedback, dit helpt mij zeker verder! Groetjes Anne


  Door Leroy op 16 september 2016

  Beste Luuk,
  momenteel ben ik bezig met het in kaart brengen van risico’s van bedrijf X.
  Werkzaamheden gelden voor het hele bedrijf, afbakening voor scriptie is afgebakend tot de afdeling Sales.
  de hoofdvraag van mijn onderzoek is:
  Hoe kunnen de financiële risico’s op afdeling Sales van bedrijf X aanzienlijk verminderd worden?
  met als deelvragen:
  – Hoe ziet de huidige situatie er op dit moment uit?
  – Welke methoden worden er gebruikt voor het in kaart brengen van de risico’s?
  – Wat zijn de risico’s binnen de huidige situatie van de afdeling Sales?
  – Welke beheersingsmaatregelen zijn er nodig om de risico’s af te dekken?
  – Hoe wordt het actieplan opgesteld?
  Ik zou het fijn vinden om hier enige feedback op te krijgen!
  Met vriendelijke groet


  Door Okul op 16 september 2016

  Beste Luuk Tubbing,

  Echt geweldig dat je de studenten hierboven imput geeft voor hun scripties, en snel ook. Zelf ben ik ook nog correcties aan het uitvoeren aan mijn scriptie die “af” en ingeleverd is, er moet dus nog het een en ander aangepast worden. Meeste feedback ontvang ik telkens over de formulering van mijn deelvragen. Zou je hier alsjeblieft jouw mening over kunnen geven? De deelvragen vormen tevens per hoofdstuk ook de rode draad door mijn scriptie. Interne analyse, externe analyse, SWOT-analyse en uiteindelijk de strategische opties voor implementatie (conclusie).

  De centrale vraag is als volgt:
  “Op welke wijze dient de prijs- en kwaliteitsrisico’s van de te beheren om de rentabiliteit van dit product op het aanvaardbare niveau te houden?”

  Deelvragen zoals ze nu zijn geformuleerd:
  1. Wat levert de interne analyse van bedrijf X op voor de sterktes en zwaktes, die dit onderzoek vooruit zullen helpen?
  2. Wat levert de externe analyse van de omgeving van bedrijf X op met betrekking tot de bedreigingen en kansen die zullen bijdragen aan dit onderzoek?
  3. Hoe dient er volgens de literatuur omgegaan te worden met de risico’s van de y-producten?
  4. Welke strategische optie is optimaal om de rentabiliteit van het y-product op het aanvaardbare niveau te houden?

  Alvast heel erg bedankt!

  Met vriendelijke groet,
  Okul


  Door Okul op 16 september 2016

  Ik weet niet wat er mis is gegaan met mijn vraag hierboven. Er had namelijk moeten staan:
  “Op welke wijze dient bedrijf X de prijs- en kwaliteitsrisico’s van de Y-producten te beheren om de rentabiliteit van dit product op het aanvaardbare niveau te houden?”


  Door Luuk Tubbing op 18 september 2016

  Beste Okul, bedankt voor jouw vraag. Een aantal opmerkingen:
  – Deelvraag 1 en 2: het lijkt nu alsof je perse een SWOT moest doen en daar dan een vraag bij moest verzinnen (oftewel: hier heb je een hamer, zoek maar een spijker). Dit is een kwestie van formuleren: welke interne sterkten en zwakten (externe kansen en bedreigingen) zijn mogelijk van invloed op het beheren van prijs- en kwaliteitsrisico’s om de rentabiliteit van product Y op aanvaardbaar niveau te houden?
  – Deelvraag 3 is prima wat mij betreft
  – Deelvraag 4 is min of meer hetzelfde als de hoofdvraag. Door de informatie uit deelvragen 1-3 te analyseren kun je de hoofdvraag al beantwoorden.
  Kom je verder met deze opmerkingen? Succes!
  Groeten, Luuk


  Door Frank op 20 september 2016

  Beste Luuk,

  Voor school ben ik met een onderzoek bezig dat gaat over het verkleinen van de gemiddelde ecologische voetafdruk in Nederland door gebruik van biologische producten. Als probleemstelling heb ik: Klopt het dat je je ecologische voetafdruk kan verkleinen door gebruik van biologische producten en waarom?

  Met de deelvragen weet ik ook niet zo goed wat ik kan doen maar ik heb er wel een paar.

  Wat voor soort biologische producten hebben het meeste invloed op het milieu?
  Welke supermarkt heeft het grootste assortiment aan biologische producten?
  Hebben mensen die biologische producten consumeren een kleinere ecologische voetafdruk?
  Hoeveel biologische producten worden gebruikt door de Nederlandse consument?
  In hoeverre helpen biologische producten de ecologische voetafdruk te verkleinen?

  Heb jij nog wat adviezen of verbeterpunten voor mij, zodat ik een goed onderzoek kan uitvoeren?

  Alvast bedankt,

  Met vriendelijke groet,

  Frank


  Door Luuk Tubbing op 21 september 2016

  Beste Frank, dank voor jouw vraag. Een aantal opmerkingen en suggesties:
  – Jouw probleemstelling is tweeledig, maak deze eenduidig (bij door te beginnen met ‘in hoeverre…’)
  – Een aantal punten roepen nog vragen op, zoals: Wie is ‘je’? (De individuele consument? Een huishouden? Een manager van een organisatie?)
  – Jouw deelvragen vallen buiten de afbakening van de probleemstelling en/of zijn wat willekeurig. Denk er eens goed over na welke informatie je nodig hebt om stapsgewijs de probleemstelling te beantwoorden: bijv. de voetafdruk van niet-biologische producten en de voetafdruk van biologische producten (vergeleken per tijdseenheid), wat een haalbaar aandeel is van biologische producten in een ‘boodschappenmandje’ (hoeveel % van de producten is beschikbaar in biologische vorm), etc.
  Helpen deze suggesties jou verder op weg? Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Frank op 28 september 2016

  Ja top, bedankt Luuk!


  Door Sharon op 21 september 2016

  Goedenavond Luuk,
  Voor een kwantitatief onderzoek op school is mijn deelvraag als volgt:
  Wat is de houding en de verwachting ten aanzien van het pensioenbewustzijn onder werkende jongeren in Limburg in de leeftijdscategorie 25-35 jaar, en op welke manier communiceren de pensioenfondsen anno 2016 met deze jongeren om aan de houding en verwachting een positieve bijdrage te leveren naar een goed pensioenbewustzijn?

  Ik zit erg in de knoei met het formuleren van deelvragen die voldoende diepgang nodig hebben.

  1. Wat is pensioenbewustzijn?
  2. In welke mate zijn jongeren, in de leeftijdscategorie 25-35jaar, zich bewust van hun pensioen?
  3. In welke mate communiceren de pensioenfondsen anno 2016 met deze jongeren wel of juist niet?
  4. Hoeveel jongeren in de leeftijd 25-35 vinden het belangrijk om inzicht te krijgen in hun pensioen?
  5. Zijn werkende jongeren in de leeftijdscategorie 30-35 pensioen bewuster dan werkende jongeren in de leeftijdscategorie 25-30 jaar?
  6. Zijn hoogopgeleide jongeren pensioen bewuster dan laagopgeleide jongeren?

  Alvast enorm bedankt voor het advies!!

  Mvg Sharon


  Door Luuk Tubbing op 21 september 2016

  Dag Sharon, dank voor je vraag. Ik heb aangenomen dat je probleemstelling/hoofdvraag bedoeld bij je eerste vraag. Mijn feedback:
  – De probleemstelling is erg lang en bevat verschillende vragen. Deze kun je terugbrengen tot zoiets als: ‘hoe kan het pensioenbewustzijn onder 25-35 jarige werkenden in Limburg worden verhoogd?’ En dan alles wat je weglaat (o.a. houden en verwachting in de deelvragen afdekken.
  – De eerste deelvraag kun je weglaten. Deze is te basaal om een aparte vraag voor te formuleren, omdat het voor zich spreekt dat je alle begrippen uit je vragen gaat definiëren.
  – Vraag 5 en 6 kan ik niet terugleiden naar de probleemstelling. Dit zou bijvoorbeeld wel voort kunnen komen uit een vraag over de belangrijkste factoren (bijv. leeftijd en opleidingsniveau) van pensioenbewustheid.
  Helder? Heb je hier wat aan? Succes!
  Groeten, Luuk


  Door Sharon op 22 september 2016

  Goedemiddag Luuk,

  Super dat je zo snel reageert, dat is erg fijn!
  De probleemstelling/hoofdvraag is echter gegeven.. hier mag niks aan gewijzigd worden. Mijn probleem is echter om hier de juiste deelvragen bij te bedenken die voldoende diepgang bevatten voor een goed kwantitatief onderzoek. Ik heb vraag 1 inmiddels weggelaten. Vraag 5 en 6 komen voort uit de enquête die tevens een gegeven zijn.

  Ik hoor het graag als je nog advies hebt betreffende de diepgang in de deelvragen.. Waar kan ik bijvoorbeeld aan denken bij het formuleren?

  Dankjewel!

  Gr Sharon


  Door Luuk Tubbing op 22 september 2016

  Hoi Sharon,
  Als je de hoofdvraag zo houdt (niet erg helder en elegant) kun je deze gewoon opknippen tot deelvragen (ik zie een paar keer ‘en’, dat biedt aanknopingspunten 😉 Maar misschien kun je aan jouw opdrachtgever overtuigen dat dit uiteindelijk (minimaal) hetzelfde resultaat gaat opleveren.
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Sharon op 24 september 2016

  Thank you!!


  Door Charisma op 21 september 2016

  Hallo Luuk,
  Ik zou graag feedback willen op mijn hoofd en deelvragen, om te kijken of ik goed op weg ben.Het doel van het onderzoek is om instelling X, locatie X van nieuwe inzichten te voorzien over wat er nodig is om zo effectief mogelijk de kinderen met een zwaardere gedragsproblematiek te kunnen begeleiden. Maar Ik kan de cliënten van de instelling niet interviewen ivm met de beperkingen en gedragsproblemen die de doelgroep bevat. Hoe kan ik dat het beste meten?

  Mijn hoofdvraag luidt; Welke methodiek kunnen de begeleiders van instelling X toepassen, om de kinderen met een zwaardere gedragsproblematiek betere ondersteuning te bieden op de groep?

  Deelvragen:
  Theorievragen:
  Deelvraag 1. Welke zwaardere gedragsproblematieken bevat de doelgroep van instelling X?
  Deelvraag 2. Welke methodiek sluit aan bij deze doelgroep

  Praktijkvragen:
  Deelvraag 3. Hoe wordt de begeleiding van de doelgroep op dit moment ervaren door de verschillende begeleiders?
  Deelvraag 4. Hoe wordt de methodiek competentie gericht werken toegepast door de begeleiders van instelling X?
  Deelvraag 5.
  Wat hebben de begeleiders nodig om de doelgroep met zwaardere gedragsproblematiek betere ondersteuning te bieden?

  Alvast super bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 22 september 2016

  Hoi Charisma, dank voor jouw vraag. Observatie is een alternatief als je de clienten niet kunt interviewen https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/observatie/. Een paar suggesties voor jouw onderzoeksvragen:
  – hoofdvraag kan nog concreter: wat is ‘ondersteunen’? ‘Kunnen toepassen’ –> ‘meest passende methode’. Wat bedoel je met ‘op de groep’ en waarom staat dat in de vraag?
  – deelvraag 2: wat bedoel je met ‘sluit aan’? Vind de doelgroep zelf ‘prettig’, vind de omgeving prettig, sluit aan bij de ontwikkeling van de doelgroep, etc?
  – deelvraag 3: prima!
  – deelvraag 4: komt wat willekeurig over, want is niet naar de hoofdvraag te herleiden (we weten als lezer nog niet dat competentiegericht werken belangrijk is; kan wel een uitkomst zijn van een bredere vraag: welke factoren spelen een rol bij…)
  – deelvraag 5: prima!
  – algemeen: gebruik concretere termen. Wat moet bereikt worden met de methode – betere kwaliteit van leven, ontwikkeling, gepaster gedrag voor de omgeving, etc.? Handvaten voor de begeleiders om dit op te lossen?
  Helder? Helpt die jou verder? Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Lotte op 28 september 2016

  Beste Luuk,

  Ik loop stage bij Holland Casino en voor school moet ik een klein onderzoek uitvoeren met een communicatie achtergrond.
  Mijn hoofdvraag luidt:
  Op basis van welke communicatie-uitingen van Holland Casino Nijmegen komen gasten naar het casino?

  Hierbij heb ik de volgende subvragen:
  1. ¬¬¬Welke communicatie-uitingen gebruikt Holland Casino Nijmegen?
  2. Komt de doelgroep de communicatie-uitingen tegen of zoekt de doelgroep informatie op?
  3. Op welke manier zouden de gasten de communicatie-uitingen tegen willen komen?
  4. Worden er door verschillende leeftijdscategorieën andere communicatie-uitingen gebruikt?

  De lijst met subvragen is nog lang niet af en ook nog niet goed. Ik heb het gevoel dat veel subvragen niet bij de hoofdvraag passen. Zou jij hier feedback op willen geven en heb je wat tips?

  Alvast bedankt,

  Lotte


  Door Luuk Tubbing op 28 september 2016

  Dag Lotte, bedankt voor je vraag. Een paar feebackpunten:
  – Deelvragen 1-2: prima!
  – Deelvraag 3: naast de wens van de doelgroep lijkt het mij nog relevanter welke communicatievormen effectief zijn
  – Deelvraag 4: lijkt wat willekeurig. Kan misschien algemener: in plaats van specifiek de variabele leeftijd kun je het hebben over ‘persoonlijke kenmerken’ die bepalend zijn. Dan krijg je een ‘rijkere’ doelgroepsegmentatie.
  – Verder zijn de frequentie van en uitgaven bij casinobezoek wellicht interessant.
  – Algemeen: wat mij betreft zijn deze deelvragen voldoende sturend om de hoofdvraag goed te beantwoorden. In feite heb je alleen informatie nodig over (1) welke communicatie-uitingen Holland Casino gebruikt en (2) welke daarvan aanleiding geven tot een bezoek. Alles wat daarbij komt is extra.
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Groeten, Luuk


  Door Lisanne op 28 september 2016

  Hoi Luuk,
  Ik loop op dit moment stage bij een detacheringsbedrijf. Ik moet hier een onderzoek doen naar de arbeidscommunicatie. Tot nu toe heb ik het volgende:
  Hoofdvraag: Hoe kan BEDRIJF haar arbeidscommunicatie versterken?
  Deelvragen:
  – Wat houdt arbeidscommunicatie in?
  – Welk beleid dient BEDRIJF te hanteren om de concurrentiepositie van BEDRIJF als werkgever te versterken?
  – Wat beïnvloedt mensen als ze kijken naar een werkgever?

  De hoofdvraag kreeg ik vanuit het bedrijf. De lijst met deelvragen is te kort en ik heb het idee dat ik zo niet tot een goed onderzoek kom.

  Heb je wat tips? Bedankt alvast!
  Groetjes, Lisanne


  Door Luuk Tubbing op 29 september 2016

  Hoi Lisanne, een paar suggesties:
  – Het versterken van de concurrentiepositie als werkgever lijkt het uiteindelijke doel te zijn en arbeidscommunicatie een middel. Dit zou ik dan ook uit de hoofdvraag laten blijken.
  – Deelvraag 1: weglaten, want het is vanzelfsprekend dat je de begrippen uit je hoofdvraag toelicht in je scriptie.
  – Deelvraag 2: zie eerste punt (zoals nu geformuleerd valt deze deelvraag buiten de scope van de hoofdvraag).
  – Deelvraag 3: kan scherper geformuleerd worden (wordt bedoel je met kijken?), bijv. wat zijn de belangrijkste arbeidscommunicatiefactoren die de keuze voor een werkgever bepalen?
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Babet op 29 september 2016

  Hoi Luuk,

  Ik houd een onderzoek naar videomarketing voor mijn stage bij bedrijf X. Met als probleemstelling: Hoe kan BEDRIJF X haar leads verhogen d. m.v. videomarketing? Daarbij heb ik een aantal deelvragen opgesteld;

  1. Wat is het huidige marketingbeleid binnen BEDRIJF X?
  2. Wat houdt videomarketing in?
  3. Op welke wijze maakt de concurrent gebruik van videomarketing?
  4. Wat is de kracht van videomarketing?
  5. Welke kosten zijn verbonden voor BEDRIJF X bij het gebruik van videomarketing?
  Zelf vond ik deelvraag 2 en 4 een beetje dubbelop. Wat vind jij? Ik zou het heel fijn vinden om wat tips te ontvangen! Dan weet ik gelijk of ik goed op weg ben. Ik hoor het graag van je!
  Met vriendelijke groet,

  Babet


  Door Luuk Tubbing op 29 september 2016

  Hoi Babet, bedankt voor je vraag. Een aantal tips:
  – Probleemstelling: d.m.v. volledig uitschrijven
  – Deelvraag 2: weglaten, het is vanzelfsprekend dat je begrippen uit de probleemstelling gaat beschrijven
  – Deelvraag 3 en 5 vallen buiten de afbakening van de probleemstelling
  – Deelvraag 4: prima gedachte, maar zou ik anders verwoorden, zoiets als wat zijn de voor- en nadelen
  Kom je hier verder mee? Succes Babet!
  Groeten, Luuk


  Door Dennis op 3 oktober 2016

  Bonjour Luuk,
  Ik onderzoek of er toekomst in een nieuw product zit en ik ben benieuwd wat je van mijn probleemstelling en deelvragen vindt.
  De probleemstelling is als volgt:
  In welke mate is er ruimte voor een nieuwe speler (Ectronia) in Nederland en hoe kan deze
  succesvol in de markt geïntroduceerd worden zodat de marketingdoelstelling behaald
  worden.

  *Hoe ziet de huidige markt eruit?
  *Wat is het onderscheidend vermogen van Ectronia en hoe kijken de kopers daar tegen aan?
  *Welke strategieën kan Ectronia aannemen als zij de markt succesvol wil betreden?

  alvast bedankt,
  Dennis


  Door Luuk Tubbing op 3 oktober 2016

  Hi Dennis, een paar suggesties om je verder te helpen:
  – Probleemstelling: is tweeledig. Probeer deze eenduidig te maken of maak er twee aparte vragen van. Verder: wat bedoel je met ‘ruimte voor een nieuwe speler’? De sterkte van de huidige marktpartijen? Bovendien is er altijd ruimte voor producten die waardevol en onderscheidend zijn. Ik zou het eerder gooien op haalbaarheid of return on investment.
  – Deelvraag 1: specifieker formuleren (bijv. wat zijn kansen en bedreigingen in de huidige markt)
  – Deelvraag 2: prima!
  – Deelvraag 3: overbodige vraag, want staat ook al in de probleemstelling.
  Helder? Kom je hier verder mee? Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Roel op 10 oktober 2016

  Hallo Luuk,
  Voor school ben ik met een onderzoek bezig waarin ik onderzoek welke invloed het moslimextremisme op de Nederlandse samenleving heeft. Ik loop echter vast bij het bedenken van de deelvragen. Kunt u mij verder helpen?
  Groeten,
  Roel


  Door Luuk Tubbing op 11 oktober 2016

  Hallo Roel, interessant en actueel onderzoek in ieder geval! Een aantal overdenkingen:
  – Het is een vrij brede en abstracte vraag. Moslimextremisme valt nog wel te af te bakenen, maar invloed op de samenleving is erg breed. Welk aspect(en) van de samenleving? Dit hoeft overigens niet perse een probleem hoeft te zijn. Dat hangt af van de eisen vanuit jouw opleiding.
  – Daarom vraag ik mij ook af welk type onderzoek je gaat doen? Wanneer het exploratief (en daarmee vaak kwalitatief) van aard is, dan is het niet nodig om hier deelvragen bij te formuleren. Hier meer info over type onderzoeksvragen/probleemstellingen: https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderwerp-afbakenen/probleemstelling-formuleren/
  Kom je verder met deze tips? Succes Roel!
  Groeten,
  Luuk


  Door lynn op 11 oktober 2016

  Hi,

  ik ga een intern onderzoek doen voor een kledingmerk.
  Het onderzoek gaat over de klachten die binnenkomen bij het bedrijf.
  de hoofdvraag is; wat zijn de oorzaken van de klachten van de afnemers?

  is dit een goede hoofdvraag?

  nu zit in nog een beetje te kijken wat voor deelvragen ik kan gebruiken.

  Ik wil eerst een algemene vraag, namelijk;

  welke klachten komen er binnen ? deze vraag wil ik omdat ik dan een goed overzicht kan maken van welke klachten er allemaal zijn.

  verder zou ik nog vragen willen over de onderwerpen quality control, transport, leveranciers en inkoopafdeling. Ik vind het lastig om deze onderwerpen in een vraag te formuleren.

  alvast bedankt voor de hulp.

  groetjes


  Door lynn op 11 oktober 2016

  Hi,

  ik ga een intern onderzoek doen voor een kledingmerk.
  Het onderzoek gaat over de klachten die binnenkomen bij het bedrijf.
  de hoofdvraag is; wat zijn de oorzaken van de klachten van de afnemers?

  is dit een goede hoofdvraag?

  nu zit in nog een beetje te kijken wat voor deelvragen ik kan gebruiken.

  Ik wil eerst een algemene vraag, namelijk;

  welke klachten komen er binnen ? deze vraag wil ik omdat ik dan een goed overzicht kan maken van welke klachten er allemaal zijn.

  verder zou ik nog vragen willen over de onderwerpen quality control, transport, leveranciers en inkoopafdeling. Ik vind het lastig om deze onderwerpen in een vraag te formuleren.

  alvast bedankt voor de hulp.

  groetjes


  Door Luuk Tubbing op 11 oktober 2016

  Hi Lynn,

  Bedankt voor je vraag. Een aantal suggesties:
  – De hoofdvraag lijkt mij prima.
  – De eerste deelvraag: het blanco in kaart brengen van klachten lijkt mij vanzelfsprekend en behoeft geen deelvraag. Ga direct in op bijv. in welke categorieën (prioriteit/impact, klantgroep, onderwerp – zoals jij noemt) deze klachten in te delen zijn.
  – De categorieën kunnen dan wellicht richtinggevend zijn voor mogelijke oorzaken en de mate waarin deze oorzaken hard zijn te maken met data.

  Helpen deze suggesties jou verder? Succes!

  Groetjes,

  Luuk


  Door Linda op 12 oktober 2016

  Dankjewel! ik ga ermee aan de slag!


  Door Wafae op 12 oktober 2016

  hallo,

  ik ben voor mijn studie bezig met een onderzoek over wat een grotere kick geeft, redbull of koffie? dus ik wou even vragen wat goede deelvragen hierbij zouden zijn? ik heb al langer bezig met het bedenken maar weet het echt even niet meer.

  ik hoop dat u mij kunt helpen!!

  met een vriendelijke groet,

  Wafae


  Door Luuk Tubbing op 13 oktober 2016

  Hallo Wafae,

  Bedankt voor je vraag. Interessant onderzoek. Ik geef graag feedback op bestaand werk, maar ik ga geen deelvragen voor je verzinnen (want dat is plagiaat). De beste tips die ik je kan geven om je op weg te helpen:
  – bedenk welke informatie je nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden (bijv. wat versta je onder kick? hoe groot is de kick van koffie? en hoge groot van Redbull?);
  – wees zo concreet en eenduidig mogelijk, met de lezer/doelgroep in het achterhoofd (wat bedoel je bijv. met kick?)

  Met vriendelijke groet,

  Luuk


  Door Amrita op 27 oktober 2016

  Beste Luuk,
  Voor mijn opleiding loop ik stage bij een cosmetica bedrijf.
  Het gaat om een marketing / marketingcommunicatie plan.
  Hoofdvraag:
  Op welke manier kan het bedrijf de bekendheid van merk x vergroten bij Salons en consumenten in Nederland?

  Deelvragen:
  • Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor merk x?
  • Wie is de doelgroep van merk x?
  • Wat wordt er nu gedaan om merk x te promoten?
  • Op welke criteria kiezen salons producten/ merken?
  • Op welke manier moet er invulling worden gegeven aan de marketingmix?
  • Wat is de (communicatie) strategie van Merk x?
  • Hoe kan het bedrijf gebruik maken van deze informatie?

  Heb jij misschien tips of suggesties voor mij?
  Alvast Bedankt!

  Met vriendelijke groet,
  Amrita


  Door Luuk Tubbing op 27 oktober 2016

  Beste Amrita,
  Bedankt voor je vraag. Een aantal tips:
  – De hoofdvraag vind ik vrij breed: salons én consumenten. Gedegen onderzoek onder beide groepen kan erg uitdagend zijn gezien de tijd en middelen bij een scriptieonderzoek.
  – Bedenk bij het formuleren van deelvragen goed welke informatie je nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een vraag over de huidige merkbekendheid (nodig om verbeterpotentieel/noodzaak en vooruitgang vast te stellen).
  – Zet de deelvragen op chronologische volgorde (welke informatie heb je eerst nodig?), dat helpt bij het structureren (bijv. deelvraag 5 en 6 omdraaien).
  – Let op de afbakening: is het nodig om de hele marketingmix in te vullen voor een strategie om merkbekendheid te vergroten?
  Helder? Kom je hier verder mee?
  Succes!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk Tubbing


  Door KC op 28 oktober 2016

  Hoi Luuk, HELP?!?
  voor mijn opleiding (HBO Opleidingskunde) ben ik bezig in met mijn PvA voor mijn PvB. Volgens mij staat de hoofdvraag, maar kom ik er met de deelvragen nog niet uit.
  De opdrachtgever wil inzicht krijgen in hetgeen een X-senior moet kunnen, kennen, gedragen ed en ik denk zelf aan het opleveren van een specifiek kwalificatie profiel (beroepsproduct) voor een startbekwaam X-senior?
  Projectvraag:
  Waaraan moet een X-Junior voldoen, om als startbekwaam X-Senior zijn operationele taken te kunnen vervullen in de domeinen ‘A’, ‘B’ en C’?

  Om antwoord te geven op de projectvraag heb ik een ondersteunende deelvragen geformuleerd. Het onderzoek en de beantwoording van de deelvragen zal leiden tot een antwoord op de projectvraag.

  Deelvragen
  1 Wat is startbekwaam?
  2 Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een startbekwaam X-Junior in de domeinen A,B en C?
  3 Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een vakbekwaam Senior in de domeinen A,B en C?
  4 Aan welke competenties/gedragsbeschrijvingen moet een startbekwaam X-Senior voldoen om zijn operationele taken te vervullen?
  5 Wat zijn de dilemma’s in het beroep van startbekwaam X-Senior?
  6 Wat zijn de criteria en/of indicatoren en ondersteunende middelen voor een startbekwaam X-Senior.
  7 Welke opleidingen en cursusseneisen zijn er om als startbekwaam X-senior te werk gesteld te kunnen worden in de domeinen A,B en C?
  8 Wat is er voor nodig om van X-Junior tot startbekwaam X- Senior te komen?

  Smile KC


  Door Luuk Tubbing op 29 oktober 2016

  Hoi KC,
  Bedankt voor je vraag. Een aantal suggesties:
  – Hoofdvraag: formulering kan duidelijker. De relatie tussen junior en senior begrijp ik niet? Je wilt een junior kunnen beoordeling of deze geschikt is om senior te worden?
  – Deelvragen 5 en 6 vallen strikt genomen buiten de afbakening van de hoofdvraag. Vraag jezelf goed af welke informatie je nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden (of pas de hoofdvraag aan).
  Kom je hier verder mee? Het gaat best wel wat tijd kosten om goede feedback te geven op jouw vraagstuk 😉 Voor een uitgebreider consult verwijs ik je naar https://deafstudeerconsultant.nl/scriptiehulp/). Succes!
  Groetjes, Luuk


  Door KC op 14 november 2016

  Denk je wel Luuk, Ik heb de hoofdvraag en de deelvragen compleet veranderd tot een eenvoudiger geheel. Hoofdvraag vraagt nu om een Kwalificatieprofiel waarmee ik met mijn deelvragen een ‘trechter’ van breed naar smal heb gemaakt om zo specifiek antwoord te geven op mijn hoofdvraag. Bedankt Luuk voor je reactie en nieuwe inzicht 🙂

  Smile KC


  Door Luuk Tubbing op 14 november 2016

  Graag gedaan KC. Succes verder! Luuk


  Door Pim op 29 oktober 2016

  Beste Luuk,

  Ik heb moeite met het vinden van de juiste deelvragen bij mijn onderzoek. Mijn onderzoeksvraag is in hoeverre heeft sportdeelname bij tieners invloed op het aantal vrienden van een andere etnische afkomst. Zou u mij kunnen helpen bij het formuleren van deze deelvragen?

  mvg,
  Pim van der Veer


  Door Luuk Tubbing op 30 oktober 2016

  Beste Pim, om tot goede deelvragen te komen is vooral belangrijk om te bedenken welke informatie je nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden (bijv. hoeveel vrienden van een andere etnische afkomst hebben tieners die sporten en die niet sporten, in hoeverre wordt een mogelijk verschil door sportdeelname veroorzaakt). Zorg er verder voor dat je de afbakening in de gaten houdt: blijf binnen de hoofdvraag, maar zorg er wel voor dat je juiste vragen (stapsgewijs) zijn afgedekt. Kom je hier verder mee? Succes Pim!
  Groeten, Luuk


  Door Jeffrey v Kleinwee op 31 oktober 2016

  Beste Luuk,
  Ik (medecursisten)moet(en) een scriptie schrijven van 15 kantjes exclusief bijlage waarin we een probleemstelling/vraagstelling behandelen om daar over een strategisch advies te geven/formuleren.
  Mijn gevoel zegt dat dit onderwerp te complex is of nog niet voldoende afgebakend is…?
  Onderstaand is wat we nu hebben staan, is nog niet concreet. Hopelijk met advies van jou Luuk hopen we verder te kunnen of jij geeft andere kijk op de stelling.
  Probleemstelling:
  Postnl X maakt gebruik van eigen chauffeurs/bussen en van contractors om pakketten te bezorgen. Op piekmomenten zijn te weinig bussen beschikbaar om distributie te verzorgen vanuit de locatie X. Daardoor moeten extra routes gereden worden, waarvoor extra bussen gehuurd moeten worden. Dit brengt extra kosten met zich mee.
  Onderzoeksvraag:
  Hoe kan variatie in de hoeveelheid werk het beste afgevangen worden met het oog op de dienstverlening aan kanten (eisen klanten en ontvangers) en de concurrentiepositie (prijs / kosten) van postnl?
  Deelvragen:
  – Wat bepaalt de variatie in hoeveelheid werk?
  o Seizoen
  o Klanten (aanbiedingen / branche relevante feestdagen)
  – Welke variabele heeft de meeste invloed:
  o aantal pakketten
  o afstand of spreiding bezorgadressen
  o ?
  – Welke vaste / variabele kosten worden geraakt:
  o bezorgers
  o bussen
  – Welke eisen stellen verschillende klanten aan de dienstverlening van Postnl?
  Key accounts vs. kleinere klanten.
  o Prijs
  o Dagelijkse bezorging vs. 2 of 3 keer per week
  o Moment aflevering op depot Hengelo
  – Inrichting van het proces: wie is de ontvanger en wat wil de ontvanger?
  o Bezorging binnen 24h
  o Thuisbezorging
  o Zo exact mogelijk tijdslot
  o Afhalen op zelfgekozen moment (pakjesautomaat bpost)
  o Retour zenden van pakketten
  – Toekomstige ontwikkelingen
  o Markt voor bezorging pakketten
  o Intern depot Hengelo (groei aantallen pakketten / personeelsbestand / beleid t.a.v. bezorging in eigen beheer of door contractor’s)
  – Analyse concurrentie op de volgende punten:
  o ?
  – Landelijk beleid
  Meer financiële ruimte indien landelijk beleid wordt gemaakt? Efficiëntere oplossingen indien landelijk beleid wordt gemaakt (piekmomenten wijken af voor andere depots)? Lopen andere depots aan tegen dezelfde problemen / uitdagingen? Welke variabelen spelen voor andere depots een rol die voor Hengelo niet spelen of andersom?
  Evt. in conclusie advies opnemen om onderzoek te doen naar landelijk beleid en daarvoor aanknopingspunten bieden n.a.v. ons onderzoek.


  Door Luuk Tubbing op 31 oktober 2016

  Beste Jeffrey, bedankt voor je vraag. Een aantal suggesties:
  – Ten eerste ben je al een heel eind!
  – Afbakening onderzoeksvraag: is inderdaad een complexe en brede vraag. Maar dat hoeft geen probleem te gaan als het gaat om een strategisch advies. Je kunt een exploratief onderzoek doen, waarbij je inzicht creëert in verbeterpotentieel en oplossingsrichtingen. Vervolgonderzoek naar interessante deelgebieden kan dan onderdeel zijn van je advies.
  – Formulering onderzoeksvraag: zou ik van maken ‘…met behoud van serviceniveau en concurrentiepositie’
  – Qua deelvragen/oplossingen: de focus ligt nu op de logistiek, maar heb je ook gedacht aan de aanbodkant (bijv. dynamic of time-based pricing).
  – Wat ik nog mis is een deel vraag over de huidige situatie (‘hoe is de huidige levering/planning opgebouwd?’ o.i.d.).
  Helpen deze suggesties jou verder? Succes Jeffrey!
  Groeten, Luuk


  Door Stephanie De Kinder op 31 oktober 2016

  Beste Luuk,
  Voor ik kan afstuderen moet ik een thesis maken over HSP (hoogsensitiviteit).
  Het enige probleem is dat ik vastzit bij het formuleren van mijn deelvragen.
  Als hoofdvraag heb ik “Hoe verloopt de ouderlijke begeleiding bij de emotionele ontwikkeling van een hoogsensitief kind vanaf de geboorte tot 12 jaar? ”
  Mijn deelvragen zouden dan deze zijn:
  • Wat is HSP?
  • Wat verstaan we onder emotionele ontwikkeling?
  • Hoe herken je HSP bij kinderen?
  • Wat zijn de leeftijdsspecifieke kenmerken van HSP?
  • Hoe omgaan als ouder met HSP doorheen verschillende leeftijdsfasen?
  Maar omdat ik nog nooit een thesis heb moeten maken weet ik niet of deze deelvragen mijn hoofdvraag goed ondersteunen.
  Alvast Bedankt


  Door Luuk Tubbing op 31 oktober 2016

  Beste Stephanie,
  Bedankt voor je vraag. Mijn feedback:
  – De hoofdvraag zit goed in elkaar; helder en specifiek geformuleerd. Daardoor zijn deelvragen haast overbodig geworden.
  – Deelvragen 1-4 zou je weg kunnen laten, omdat het vanzelfsprekend is dat je in je scriptie de concepten in je hoofdvraag gaat definiëren en operationaliseren. Als je ze laat staan, wees dan wel compleet (ouderlijke begeleiding ontbreekt).
  – De laatste deelvraag valt buiten de scoping van de hoofdvraag. De hoofdvraag is beschrijvend (en stopt daar), terwijl de deelvraag voorschrijvend is (en dus verder gaat). Als je deze beschrijvend (‘hoe gaan ouders om…’) maakt is het een prima deelvraag.
  Heeft deze feedback geholpen? Veel succes!
  Groeten, Luuk


  Door Xavier op 2 november 2016

  Beste luuk,
  Ik heb een enquete onderzoek gedaan met als onderwerp “ICT-gebruik onder de universiteit studenten”.
  Mijn probleemstelling is: Speelt etniciteit een rol op het gebruik van ICT onder de studenten van ADEK?.
  Aan de hand van de enquete vragen moet ik deelvragen maken die antwoord kunnen geven op mijn probleemstelling. De topics die voorkomen in mijn enquete zijn: computer gebruik, internet toegang en gebruik, smartphone gebruik, laptop, notebook en tablet, Ik heb dan een paar vragen gehaald uit de enquete en deze zijn: – Welke bevolkingsgroepen geeft het meest uit bij het kopen van een smartphone?
  – Welke bevolkingsgroep bezit de meeste apparatuur?(laptop,notebook,desktop,tablet,smartphone)
  – Is er een onderscheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen op het gebruik van de computer?.
  U heeft de enquete niet maar mischien heeft u een beeld waarover die enquete gaat. Ikou u willen vragen als er een bepaalde opbouw moet zijn
  bij het maken van deelvragen en ik zou ook willen weten als ik goed bezig ben.
  Alvast bedankt,


  Door Luuk Tubbing op 5 november 2016

  Beste Xavier,
  Bedankt voor je vraag. Er ligt een goede basis, die nog om enige verheldering vraagt:
  – Probleemstelling kan specifieker nog wat: gaat het om de hoeveelheid gebruik? Of type gebruik?
  – Bevolkingsgroep moet etnische groep zijn neem ik aan (want bevolkingsgroep kan bijv. ook ‘ouderen’ zijn).
  – Qua opbouw van vragen: eerst persoonlijke informatie (bijv. leeftijd, etniciteit, studie), dan de rest geclusterd per topic (bezit ICT middelen, internettoegang, hoeveelheid gebruik, etc.)
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Groeten, Luuk


  Door Nick op 7 november 2016

  Hi Luuk,

  Wat ben ik blij dat ik deze website ben tegengekomen, top dat je iedereen zo helpt! Ik ben momenteel bezig met het PvA voor mijn scriptie. Het onderzoek wordt gedaan binnen het kader van mijn eigen onderneming. Ik heb het idee dat mijn hoofdvraag misschien onnodig ingewikkeld/tweeledig is, en mijn deelvragen te veel (of overlappend).

  Hoofdvraag:
  Hoe kan BEDRIJF door de inzet van communicatiemiddelen ervoor zorgen dat haar naamsbekendheid onder de potentiële doelgroep met (50%) verhoogd wordt met als gevolg dat de organisatie een exponentiële omzetstijging kan realiseren over de komende drie jaar?

  Deelvragen:
  – Hoe ziet de huidige inzet van communicatiemiddelen eruit binnen de organisatie?
  – Wat is de beoogde doelgroep van BEDRIJF?
  – Hoe wordt er in de huidige situatie aan acquisitie gedaan?
  – Wordt de doelgroep door de huidige communicatiemiddelen bereikt?
  – Komt de doelgroep de communicatie-uitingen tegen of zoekt de doelgroep informatie op?
  – Hoe wordt er momenteel gebruik gemaakt van social media?
  – Hoe kan social media een toevoeging zijn voor de naamsbekendheid van BEDRIJF?
  – Welke (online) marketingcommunicatiestrategie wordt er in de huidige situatie gehanteerd?
  – Welke (online) marketingcommunicatiestrategie kan er worden ontwikkeld om de naamsbekendheid van BEDRIJF te vergroten?
  – Wat is het budget dat BEDRIJF nodig heeft om de ontwikkelde strategie te realiseren?

  Zou jij hier je feedback op kunnen geven?

  Alvast heel erg bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 9 november 2016

  Hi Nick,

  Bedankt voor het compliment. Tof dat je een eigen onderneming bent begonnen en daar je scriptie over gaat schrijven. Een aantal feedbackpunten:
  – Hoofdvraag: is inderdaad tweeledig. Zeker bij een afstudeeronderzoek zou ik het klein houden. Leg de focus op naamsbekendheid en onderbouw in de inleiding dat dit voor (exponentiële) groei kan zorgen.
  – Deelvragen: vraag je goed af welke info je nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden. Ik denk aan: wat is de huidige naamsbekendheid van het bedrijf? Welke middelen zet het bedrijf in om dit te bevorderen? Hoe wordt naamsbekendheid beïnvloed? Welke strategieën/middelen zijn er om naamsbekendheid te beïnvloeden? Welke van deze passen het beste bij de context van het bedrijf? Etc.
  Kom je hier een stap verder mee Nick? Succes met je scriptie en onderneming!
  Groeten,
  Luuk


  Door Nick op 10 november 2016

  Hi Luuk,

  Bedankt voor je reactie, hier heb ik zeker wat aan! Jij ook succes gewenst met jouw activiteiten.

  Groet,

  Nick


  Door Ilse op 16 november 2016

  Hoi Luuk,
  Voor mijn opleiding (CMD) doe ik een klein onderzoek en hiervoor heb ik samen met mijn projectgroep een hoofdvraag en deelvragen gemaakt. Ik vroeg me af of u nog tips heeft.

  Hoofdvraag:
  Hoe maken wij de doelgroep bewust van de weidevogel problematiek in Europa d.m.v. een smartphone spel?

  Deelvragen:
  – Hoe zit het met de weidevogel problematiek op dit moment?
  – Wat weten jongeren op dit moment van de weidevogel problematiek?
  – Hoe gebruik je een game om mensen op een leuke manier bewust te maken van een probleem?
  – Wat trekt mensen aan in een smartphone spel?

  Met vriendelijke groeten,
  Ilse


  Door Luuk Tubbing op 18 november 2016

  Hoi Ilse,
  Bedankt voor je vraag. Een aantal suggesties:
  – In het algemeen prima vragen.
  – Kun je de weidevogelproblematiek met een of twee woorden specifieker benoemen: bijv. ‘verdwijnen weidevogel in Nederland’
  – Woorden als wij en je vermijden in onderzoeksvragen (stel deze in de derde persoon): bijv. hoe kan een smartphone game worden ingezet voor bewustwording van de verdwijning van de weidevogel in Nederland?
  – Vermijd vage termijn zoals ‘hoe zit het met’
  Kom je verder met deze feedback? Succes alvast.
  Groeten, Luuk


  Door Sascha op 16 november 2016

  Beste Luuk,
  Ik ben tijdens het zoeken voor informatie naar deelvragen deze website tegen gekomen! Wat goed dat je iedereen zo helpt! Zelf studeer ik studeer pedagogiek en ben ik bezig met mijn scriptie voor het laatste jaar. Nu ben ik bezig met mijn onderzoeksplan en is mijn hoofdvraag:
  * ’Op welke manieren kunnen de vrijwilligers binnen de organisatie …..
  ondersteund worden op het gebied van externaliserend agressief gedrag bij meisjes en jongens in de leeftijdscategorie vier tot twaalf jaar’’

  Deelvragen zijn:
  2. Welke ondersteuning is er nu binnen de organisatie en hoe wordt deze ervaren?
  3. Welke kennis hebben de vrijwilligers van Kingswork over externaliserende agressief gedrag?
  4. Welke ondersteuning kunnen aangeboden worden die bijdragen aan het agressief gedrag bij jongens en meisje van vier tot twaalf jaar?
  5. Welke ondersteuning/interventies is er voor externaliserende agressief gedrag?
  6. Welke behoeftes zijn er vanuit het kind met betrekking op ondersteuning?
  Zit ik hiermee op het juiste spoor? of heeft nog handige feedback? zelf loop ik nu vast, met het bedenken van de deelvragen en of dit voldoende is om zo mijn hoofdvraag te kunnen beantwoorden.

  Met vriendelijke groeten,
  Sascha


  Door Luuk Tubbing op 18 november 2016

  Beste Ilse,
  Bedankt voor je complimenten en je vraag. Jouw onderzoeksvragen zitten al aardig goed in elkaar. Een aantal feedbackpunten:
  – Zoals de vragen nu zijn geformuleerd verwacht ik als resultaat een lijst van methoden/hulpmiddelen die ondersteunend zijn? Is dat het doel? Of wil je weten wat de meest effectieve methoden/hulpmiddelen zijn?
  – Let op formulering: wat bedoel je met ondersteuning bij agressies gedrag? Verminderen van… Omgaan met… Beheersen van…
  – Verder een inhoudelijk punt: is agressie niet een een vorm van externaliserend gedrag (dus externaliserend kan weg)?
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Groeten, Luuk


  Door Sara op 19 november 2016

  Beste Luuk,
  Ik heb aandachtig alle vragen en antwoorden op deze website gelezen en ook ik struikel bij de deelvragen, al weet ik ook niet of dat ligt aan de hoofdvraag.
  Ik studeer Maatschappelijk werk en moet een afstudeerscriptie schrijven.
  Ik werk binnen een organisatie waar behandeling geboden wordt aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Uit onderzoek blijkt dat TOS vaker voorkomt dan ADHD en autisme, toch zijn er weinig mensen die deze stoornis kennen. Sociaal en emotioneel lopen deze kinderen tegen moeilijkheden aan. Het is een onzichtbare en niet bekende stoornis dat zonder externe hulp grote gevolgen kan hebben op sociaal emotioneel gebied.
  Mijn hoofdvraag heb ik nu als volgt: “Welke gevolgen heeft een TOS voor sociaal en emotionele welbevinden van kinderen tussen de 6 en 12 jaar?”
  of
  “Wat hebben kinderen tussen de 6-12 jaar met een TOS nodig van hun omgeving?”
  of
  “Wat zijn de gevolgen voor kinderen tussen de 6-12 jaar met TOS wanneer een TOS onvoldoende erkend wordt/ weinig kennis van is door de omgeving?”

  Poeh, ik ben echt aan het zoeken naar de kern en ook de mogelijkheden tot onderzoek. Want als iets niet erkend wordt, kun je dan de gevolgen ervan onderzoeken? Bij hen waar je de gevolgen bij kan onderzoeken is de TOS al gediagnosticeerd en dus erkend?

  Kunt u eens meedenken 1 vd of de hoofdvragen misschien deelvragen zijn, of wat overkoepelend is?


  Door Luuk Tubbing op 19 november 2016

  Beste Sara,
  Bedankt voor je vraag. Een aantal suggesties:
  – Is het eindproduct van jouw scriptie een inzicht of een advies? In het eerste geval passen de eerste en derde vraag het beste, in het tweede geval de tweede vraag.
  – Je kunt je focussen op de kinderen waarbij TOS wel is vastgesteld en bij hen vaststellen wat de impact is om hun welbevinden (en evt. advies om ermee om te gaan). Het blijft (zoals met zoveel (ontwikkelings)stoornissen) natuurlijk gissen naar de omgang en maatschappelijke impact.
  Kom je verder met deze feedback? Succes in ieder geval!
  Groeten,
  Luuk


  Door Robin op 21 november 2016

  Beste Luuk,

  Momenteel ben ik bezig aan mijn derdejaars HBO-stage en het onderzoek wat daarbij hoort. Ik focus me op de online marketing en vroeg me af wat de juiste deelvragen zijn. Dit is de onderzoeksvraag die ik heb geformuleerd:
  Hoe kan bedrijf X haar online marketing aanpassen zodat de omzet van de webshop ‘webshop X’ met 10% stijgt in 2017?

  deelvragen:
  – Hoe gebruikt ‘bedrijf x’ haar online marketing om ‘product X te verkopen’ op dit moment?
  – Wat is de ervaring van de doelgroep in de keuze voor ‘product x’?
  – Op welke manieren gebruiken de concurrenten hun online marketing op dit moment?
  – Welke technieken zijn het meest toepasbaar voor het verhogen van de omzet voor bedrijf x?

  Ik vraag me af of dit goede deelvragen zijn en wat jij eraan zou verbeteren. En in hoeverre geldt de deelvraag over de concurrenten als deelvraag? (gezien de concurrentieanalyse in de externe analyse staat)


  Door Luuk Tubbing op 22 november 2016

  Beste Robin,
  Dank voor je vraag. Prima vragen. Een paar suggesties nog:
  – Hoofdvraag zou ik net even anders formuleren: “hoe kan bedrijf X haar online marketing optimaal inzetten om…” Want strikt genomen is een aanpassing wellicht niet nodig. Vanuit deze hoofdvraag zijn vragen over de huidige situatie, de gewenste situatie en de aanpak om (afhankelijk van het verschil tussen beiden) dit te overbruggen logischer.
  – Een vraag over de huidige omzet van product X ontbreekt nog (is nodig om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden)
  Helder? Kom je hier verder mee! Succes met je onderzoek!
  Groeten,
  Luuk


  Door soh op 25 november 2016

  Hi Luuk,
  Ik onderzoek of bedrijf x een nieuw product aan haar productlijn toe kan voegen. alleen ik zit heel erg met mijn hoofd en deelvragen.
  Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
  Op welke manier kan bedrijfx zich positioneren in de verzekeringsmarkt van exclusieve auto’s?

  deelvragen
  1: welke positionering neemt bedrijfx op dit moment in op de markt van motorrijtuigenverzekeringen?

  2: Hoe kan de markt gesegmenteerd worden?

  3: Hoe zal bedrijfx de markt van exclusieve auto’s betreden?

  4: Op welke doelgroep(en) moet bedrijfx zich richten?

  Mvg,
  Soh


  Door Luuk Tubbing op 26 november 2016

  Hi Soh,
  Bedankt voor je vraag. Een aantal feedbackpunten:
  – Hoofdvraag: maak de vraag concreter. Dan kan al door bijv. het woord ‘kan’ te vervangen door ‘is de meest effectieve wijze om…’ of iets dergelijks.
  – Kun je positioneren concreter maken? Bedoel je daar bijv. de invulling van de marketing mix (vier p’s) mee?
  – Deelvraag 3: wat bedoel je met deze vraag? Het woord ‘zal’ impliceert dat je gaat voorspellen wat het bedrijf gaat doen…
  – Qua volgorde zou ik 3 en 4 omdraaien.
  – Algemenen tip: bedenk je bij het formuleren van deelvragen goed welke informatie je in welke volgorde nodig hebt om stapsgewijs de hoofdvraag te beantwoorden.
  Helder? Kom je verder met deze feedback? Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Kelly op 28 november 2016

  Beste Luuk,
  Ik volg de lerarenopleiding en momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie. Dit is mijn hoofdvraag: In hoeverre kan men het vak verkoopcijfers verbeteren, zodat de resultaten van de leerlingen beter scoren. Mijn deelvragen zijn hierbij: – Welke onderdelen scoren de leerlingen slecht bij het vak verkoopcijfers? -Hoe leerlingen leren voor de proeftoetsen bij het vak verkoopcijfers? -Wat scoren de leerlingen van andere klassen voor het vak verkoopcijfers?
  Ik vraag me af of dit goede deelvragen zijn? En wat jij eraan zou kunnen verbeteren?
  Met vriendelijke groet,

  Kelly


  Door Luuk Tubbing op 28 november 2016

  Beste Kelly,
  Bedankt voor jouw vraag. Een aantal feedbackpunten:
  – Hoofdvraag is tweeledig: vak verbeteren en resultaten leerlingen verbeteren. Maak deze eenduidig. Wat is het uiteindelijke doel? Resultaten van leerlingen kun je ook verbeteren door de toets aan te passen of alleen maar toetsvragen te oefenen…
  – Deelvraag 1: hoe weet je dat ze überhaupt slecht score op onderdelen? Voorstel: hoe scoren de leerlingen op de verschillende onderelen?
  – Deelvraag 2: bedoel je leren (het resultaat van o.a. studeren) of studeren (een activiteit die tot leren kan leiden)? Of misschien is voorbereiden een betere term?
  – Deelvraag 3: ‘andere klassen’ valt uit de lucht. Dit kun je vermijden door de betreffende klas in de hoofdvraag te noemen.
  Duidelijke feedback? En kom je hier een stap verder mee? Succes met je onderzoek!
  Groeten,
  Luuk


  Door Nina op 2 december 2016

  Hoi Luuk,

  Ik ben bezig met afstuderen aan mijn opleiding media en entertainment management.
  Het heeft lang geduurd voordat mijn hoofdvraag eindelijk duidelijk was.
  Die is nu:

  In hoeverre is de doelgroep van BEDRIJF x geïnteresseerd in actueel nieuws op social media?

  Ik heb nu 2 deelvragen:

  deelvraag 1: In hoeverre is de doelgroep geïnteresseerd in nieuws?
  deelvraag 2: Wat is het social media gebruik van de doelgroep?

  Ik denk dat er nog een deelvraag bij moet over misschien de doelgroep? wat zeg jij?

  Groetjes,

  Nina


  Door Luuk Tubbing op 2 december 2016

  Hoi Nina,
  Prima vragen! Een vraag over de doelgroep lijkt mij wel relevant ja.
  Groeten,
  Luuk


  Door Jelle op 2 december 2016

  Beste Luuk,
  Ik ben bezig met een onderzoek. Waarbij het bedrijf wil inspelen op de wensen en behoefte van de klant door het product goedkoper en met dezelfde kwaliteit wil aanbieden op de markt .
  Mijn hoofdvraag is :Op welke wijze kan bedrijf x inspelen op de wensen en behoefte van de klant? ( ik twijfel nog wel over mijn hoofdvraag) .


  Door Luuk Tubbing op 3 december 2016

  Beste Jelle,
  Dat lijkt mij een prima hoofdvraag. De deelvragen zullen dan gaan over: wie de klant is, welke behoeften deze heeft, wat de sterke/zwakke punten van bedijf x zijn en welke opties er zijn voor bedrijf x om op de klantbehoeften in te spelen.
  Groeten,
  Luuk


  Door Femke Neefjes op 2 december 2016

  Hoi,

  Ik ben op dit moment bezig met een afstudeeronderzoek en mijn hoofdvraag luidt als volgt:
  Wat voor invloed hebben influencers in de reisbranche op consumenten en wat voor rol zouden zij kunnen hebben in de marketingcommunicatiestrategie van online reisaanbieders?
  Wat zouden goede deelvragen hierbij kunnen zijn?

  Met vriendelijke groet,

  Femke Neefjes


  Door Luuk Tubbing op 3 december 2016

  Hoi Femke,
  Allereerst adviseer ik je om de hoofdvraag eenduidig te maken (is nu tweeledig) door het eerste deel (huidige rol van influencers) in de deelvragen op te nemen. Verder zou ik de hoofdvraag specifieker maken. Nu lijkt het alsof inzet van influencers een doel op zich zijn. Beter lijkt mij: ‘hoe kunnen influencers worden ingezet om de marketingcommunicatiestrategie van online reisaanbieders effectiever te maken?’ of iets dergelijks.
  Qua deelvragen: welke informatie heb je nodig om de hoofdvraag te beantwoorden? Bijvoorbeeld (kortaf geformuleerd):
  – huidige rol van influencers
  – huidige marketingcommunicatiestragieen
  – best practices/theorie over inzet influencers in mc-strategie
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Femke Neefjes op 6 december 2016

  Hoi Luuk,

  Bedankt voor je snelle reactie. Ik kom hier zeker verder mee!

  Groetjes,

  Femke Neefjes


  Door Marina op 3 januari 2017

  Hey hallo Luuk! Zou je mij ook mee op weg kunnen helpen? Ik zit namelijk wat vast met mijn deelvragen.
  Mijn hoofdvraag is: Hoe kan het verbeteren van de externe communicatie in de vorm van telefonisch en emailcontact tussen de klanten zonder accountmanager en de medewerkers van ATPI Barendrecht zorgen voor een hogere klanttevredenheid?
  De deelvragen:
  1. Wat is klanttevredenheid?
  2. Welke eisen zijn er voor een goede externe communicatie tussen medewerkers en klanten?
  3. Welke aspecten met betrekking tot de externe communicatie beïnvloeden de tevredenheid van een klant?
  4. Welke verwachtingen zijn er bij de klanten zonder accountmanager met betrekking op de servicekwaliteit*?
  5. Hoe ervaren de klanten zonder accountmanager de servicekwaliteit*?
  4.1 Hoe wordt de betrouwbaarheid ervaren?
  4.2 Hoe wordt de snelheid en hulpvaardigheid ervaren?
  4.3 Hoe wordt de bekwaamheid ervaren?
  4.4 Hoe wordt de vriendelijkheid ervaren?
  4.5 Hoe wordt de geloofwaardigheid ervaren?
  4.6 Hoe wordt de veiligheid ervaren?
  4.7 Hoe wordt de toegankelijkheid ervaren?
  4.8 Heeft de klant het gevoel dat hij/zij wordt begrepen?
  * Bij de service wordt er alleen onderzoek gedaan naar de externe communicatie in de vorm van telefonische en e-mailcontact.
  Kan ik met deze vragen de hoofdvraag beantwoorden? En wat mis ik?
  Alvast bedankt! Ik hoor graag van je.


  Door Luuk Tubbing op 3 januari 2017

  Hallo Marina,
  Bedankt voor je vraag. Een paar verbetersuggesties:
  – De hoofdvraag is vrij omslachtig geformuleerd en kent meerdere interpretaties. Een voorzetje: Hoe kunnen medewerkers van ATPI Barendrecht de tevredenheid van klanten zonder accountmanager verhogen door het verbeteren van hun klantcontact per e-mail en telefoon.
  – De term externe communicatie kun je weglaten, want de afbakening is klaarblijkelijk smaller (e-mail en telefonie).
  – Deelvraag 1: kun je weglaten. Het is vanzelfsprekend dat je de concepten uit je hoofdvraag gaat toelichten.
  – Deelvraag 2: eisen van wie?
  – Deelvraag 3: e-mail en telefonie i.p.v. externe communicatie
  – Wat ik nog mis: huidige situatie (hoe communiceren de medewerkers nu met klanten) en gewenste situatie (wat is optimaal, gezien klantfeedback en best practices)
  Helder? Kom je verder met deze feedback? Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Marina op 4 januari 2017

  Hallo Luuk, bedankt voor je snelle reactie. Ik heb nog een vraag over de huidige situatie. Op dit moment wordt er alleen via de telefoon en e-mail gecommuniceerd en of de klanten daar tevreden over zijn is geen inzicht in. Hoe kan ik hierover een vraag formulieren? Of hoe moet ik dit vermelden in het onderzoek? Groetjes Marina


  Door Luuk Tubbing op 4 januari 2017

  Graag gedaan Marina. Je kunt er een vraag over formuleren of dit onderdeel maken van de aanleiding/probleembeschrijving. Een voorzetje voor een vraag hierover: “Hoe voeren de medewerkers momenteel het klantcontact per e-mail en telefoon uit?”


  Door Franca op 6 januari 2017

  Hoi Luuk! Ook ik ben bezig met mijn HBO scriptie en loop een beetje vast bij het formuleren van de deelvragen. Ik wil onderzoek doen naar de mate waarin kijkers/lezers van vlogs/blogs en bepaald merk waarderen en in hoeverre dit de intentie om het product te kopen vergroot. Dit wil gaan onderzoeken door middel van verschillende merken (die social influencers) inzetten met elkaar te vergelijken. Hierbij heb ik volgende probleemstelling en deelvragen geformuleerd:

  Probleemstelling: op welke manier halen bedrijven het meeste voordeel uit het inzetten van social influencers om hiermee de waardering en de intentie van het product/merk te vergroten?

  Deelvragen (tot nu toe):
  1. Wat zijn social influencers (influence marketing)
  2. Op welke manieren kunnen bedrijven social influencers inzetten?
  3. Welke voordelen halen bedrijven uit het inzetten van social influencers?
  4. Hoe zet merk A, B, C en D social influencers in?
  5. Trends en ontwikkelingen
  5.1 Best practices

  6. Welk effect hebben social influencers op de volgers? (veldonderzoek)
  6.1 In welke mate waarderen volgers een bepaald merk?
  6.2 Wordt de intentie om een bepaald merk te gebruiken vergroot?

  Zit ik hiermee een beetje in de goede richting?


  Door Luuk Tubbing op 8 januari 2017

  Hoi Franca, bedankt voor je vraag. Prima onderzoeksvragen! Een paar verbetersuggesties:
  – De hoofdvraag kan wat eenduidiger/korter, bijv. ‘hoe kunnen bedrijven social influencers optimaal inzetten voor het vergroten van de product/merkwaardering en -intentie?’
  – Is het onderzoek op een bepaald bedrijf/merk gericht (je hebt het in deelvraag 4 namelijk over merk A-D)? Zo ja, dan in de probleemstelling vermelden (bedrijf X i.p.v. bedrijven).
  – In de deelvragen zit wat overlap. 2, 3, 5 en 6 hebben allemaal te maken met het (de aantoonbare) effecten/de waarde van social influencers.
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Franca op 10 januari 2017

  Ja, super bedankt! Hier heb ik zeker iets aan. Groetjes, Franca


  Door Mandy op 6 januari 2017

  Beste Luuk,

  Wat onwijs fijn dat iedereen zo (vrijwillig) helpt! Ook ik loop helemaal vast bij juist het formulieren van een hoofdvraag en de deelvragen. Ik hoop daarom dat je ook mij kan helpen met wat feedback/suggesties zodat ik verder kan.

  Situatie: Bedrijf x gaat een spin off starten die zich volledig richt op het verzorgen van huwelijksfeesten in een lager segment. Het doel van mijn onderzoek is om er achter te komen hoe deze doelgroep eruitziet met uiteindelijk doel persona’s te ontwikkelen voor bedrijf x.

  Hoofdvraag: Hoe ziet de doelgroep van bedrijf x eruit als zij zich met een spinn off volledig richt op het verzorgen van huwelijksfeesten in het middenlaag segment. (ik ben hier nog niet tevreden over)

  Deelvraag: Zou ik suggesties kunnen krijgen waar ik de deelvragen op moet richten? Dat zou mij ontzettend op weg helpen!

  Alvast onwijs bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 8 januari 2017

  Beste Mandy,
  Dank voor het compliment. Een aantal tips:
  – Vermijd vaag taalgebruik: ‘hoe ziet.. eruit’ –> ‘wat zijn de kenmerken van…’
  – Onderscheid middelen en doelen: doel = inzicht in kenmerken van de doelgroep, spin-off = middel om op doelgroep in te spelen. Middelen zijn van ondergeschikt belang en meestal teveel om in een hoofdvraag te vermelden (wel interessant voor de aanleiding en de uiteindelijk oplossing/het advies). Oftewel, voor het beantwoorden van jouw hoofdvraag is deze spin-off niet interessant. Wel huwelijksfeesten voor het middenlaag segment.
  – De deelvragen kunnen bijv. gaan over verschillende aspecten van een persona/doelgroep, zoals demografische (leeftijd, inkomen, opleidingsniveau) of psychische kenmerken (persoonlijkheid, gedrag), etc. Wellicht kan de eerste deelvraag gaan over het verhelderen van de term ‘middenlaag segment’, wat natuurlijk cruciaal is om tot een goed antwoord te komen.
  Helder? Kom je hier een stap verder mee? Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Archana op 15 januari 2017

  Hoi Luuk!
  ook ik heb moeite met mijn deelvragen voor mijn scriptie…
  mijn hoofdvraag luidt: Door welke aanpassingen kan bedrijf X haar bestaande klanten beter bereiken?

  enkele deelvragen die ik bedacht heb..
  1. Wat weet bedrijf X over haar bestaande klanten?
  2. Wat zijn de mogelijke aanpassingen voor bedrijf X?
  3. Wat is de customer journey van bedrijf X?

  en ik had er nog een paar los staan ..
  – Hoe kan bedrijf X het contact verbeteren met de klanten
  – Op welke manieren kan bedrijf X nieuwe klanten bereiken
  – Wat kan bedrijf X verbeteren op gebied van relatie onderhoudt
  – Tegen welke problemen loopt bedrijf X aan als het gaat om sales en klanten
  – Wat doet bedrijf X aan aftersales?

  denk je dat ik hiermee op de goede weg zit? heb je suggesties?


  Door Luuk Tubbing op 15 januari 2017

  Hoi Archana,
  Bedankt voor je vraag! Enkele suggesties:
  – De hoofdvraag is vrij suggesties (gaat ervan uit dat er iets aangepast moet worden). Maak er een ‘hoe-vraag’ van.
  – Het is mij niet direct duidelijk wat je bedoeld met bereik van bestaande klanten, aangezien deze al zijn bereikt (anders waren het geen klanten).
  – Deelvragen: een passende structuur qua deelvragen kan voor jou zijn: huidige situatie (hoe presteert het bedrijf op klantbereik? welke middelen zetten ze hiervoor in? hoe pakken ze dit aan?), gewenste situatie en brug van huidige naar gewenste situatie (welke best practices zijn bekend uit de literatuur? Deze suggesties voor deelvragen zijn niet letterlijk, maar om je in de juiste richting te helpen.
  – Van zaken als customer journeys (breder dan alleen het bereiken, want gaat over alle fasen van de journey) en after sales (komt nadat de klant is bereikt) moet je je afvragen in hoeverre deze relevant zijn voor jouw hoofdvraag (bereiken klanten).
  Helder? Kom je hier verder mee? Succes Archana!
  Groeten,
  Luuk


  Door Dennis op 15 januari 2017

  De hoofdvraag die ik heb geformuleerd is als volgt:
  Wat is de beste methode voor het realiseren van een zo hoog mogelijke efficiency voor bedrijf x?

  De deelvragen die ik hierbij in gedachten had zijn:
  1. Wat is de huidige methode voor de uitvoering van processen binnen bedrijf X?
  2. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de huidige methode voor de uitvoering van processen binnen bedrijf X?

  Ik ben hierbij nog op zoek naar een derde en eventueel vierde deelvraag. Elke keer als ik weer een deelvraag in m’n gedachten heb, heb ik het gevoel dat deze de hoofdvraag al deels beantwoordt. Heb jij eventueel nog suggesties?

  Alvast bedankt,
  Dennis


  Door Luuk Tubbing op 15 januari 2017

  Dag Dennis,
  Bedankt voor je vraag. Een paar suggesties voor jou:
  – De hoofdvraag is vrij breed. Efficiency van wat? Van bepaalde processen, bedrijfsonderdelen of type werkzaamheden?
  – De term ‘de beste methode’ zou ik vermijden, want er is vaak niet een beste methode (althans, die aantoonbaar duidelijk het beste is). Maak er een ‘hoe-vraag’ van (‘hoe kan..’).
  – De deelvragen zijn prima geformuleerd. Maar in lijn met de hoofdvraag kunnen deze wat specifieker. Wat bedoel je bijv. met sterke en zwakker punten? Wellicht kun je al bepaalde categorieën (zoals wachten of overproductie) benoemen vanuit de theorie (in de hoek van Lean of Procesmanagement).
  Is deze feedback helder en waardevol? Succes Dennis!
  Groeten,
  Luuk


  Door Nicolette op 18 januari 2017

  Hoi Luuk!
  ook ik heb moeite met mijn deelvragen voor mijn scriptie…
  mijn hoofdvraag luidt: “Hebben de impliciete theorieën van leerlingen uit de brugklas een effect op het intelligentieniveau van deze leerlingen wanneer zij in het tweede jaar zitten van de middelbare school?”

  Het gaat dus om een longitudinaal onderzoek naar het effect van mindset op het intelligentieniveau van leerlingen.

  Deelvragen:
  – Welke mindset hebben brugklassers?
  – Is er een relatie tussen het intelligentieniveau van eerste en tweedejaars leerlingen?
  – Welke mindset hebben tweedejaars ontwikkelt?

  Zou je suggesties hebben voor goede deelvragen?

  Alvast hartelijk dank!


  Door Luuk Tubbing op 19 januari 2017

  Hoi Nicolette,
  Bedankt voor je vraag. Jouw hoofdvraag is straight forward en vraagt om een ja/nee-antwoord. Eigenlijk zijn deelvragen hier overbodig. Als je toch deelvragen wilt formuleren:
  – De eerste twee deelvragen zijn uitstekend en dekken de hoofdvraag al af.
  – De derde deelvraag valt buiten de scope van de hoofdvraag.
  Helder? Succes ermee!
  Groeten,
  Luuk


  Door Nicolette op 10 maart 2017

  Bedankt voor de reactie Luuk, helder! Hoe je niet altijd deelvragen te formuleren?
  Groeten, Nicolette


  Door Nicolette op 10 maart 2017

  Ik heb de volgende deelvragen opgesteld.
  De onderzoeksvraag is behoorlijk straight forward zoals je ook al zei. Ik wilde toch deelvragen opstellen voor de structuur? Deelvragen:
  1. Welke mindset hebben brugklassers?
  2. Welke mindset hebben tweede klassers?
  3. Is er een verschil in ontwikkeling van IQ-scores van de leerlingen die een groei mindset hebben?
  4. Is er een verschil in ontwikkeling van IQ-scores van de leerlingen die in een vaste mindset hebben?
  5. Is er een verschil in mindset tussen meisjes en jongens?
  6. Is er een verschil in ontwikkeling van IQ-scores tussen meisjes en jongens?


  Door Luuk Tubbing op 10 maart 2017

  Hoi Nicolette,
  Deelvragen zijn wat mij betreft niet altijd nodig. Echter zijn er (met name hbo) opleidingen die het verplicht stellen. Een paar feedbackpunten:
  – Deelvragen 1 en 2 zijn prima
  – Deelvraag 3 en 4 horen bij elkaar, ervaan uitgaande dat je het verschil wilt weten tussen groei en vaste mindset (en niet verschillen binnen deze groepen).
  – Deelvragen 5 en 6: komt wat willekeurig over. Er zijn naast geslacht wellicht allerlei factoren te noemen die bijdragen aan verschillen.
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Maaike op 23 januari 2017

  Hoi Luuk! Ik loop ook vast met mijn hoofd- en deelvragen. Voor mijn scriptie moet ik ook social media plan opstellen voor bedrijf X en ik vind het lastig om goede onderzoeksvragen te formuleren. Dit is wat ik op dit moment heb:

  Wie zijn de (potentiële) klanten van bedrijf X?
  – Wat zijn de kenmerken van de huidige consument van bedrijf X?
  – Wat zijn de wensen en behoeften van de (potentiële) klanten op het gebied van reizen?
  – Hoe gedraagt de huidige consument zich op social media?
  – Wat achten de (potentiële) klanten van bedrijf X op de verschillende social media kanalen als belangrijk?

  Hoe kan een social media plan voor bedrijf X in kaart worden gebracht?
  – Wat is de huidige staat van de verschillende social media kanalen van bedrijf X?
  – Wat zijn de doelen van bedrijf X op het gebied van social media?
  – Welke social media kanalen kunnen er worden ingezet én hoe om de doelen van bedrijf X op het gebied van social media uit te voeren?
  – Wat is de huidige kennis van de medewerkers op het gebied van social media?

  Zie jij nog verbeteringen of heb je eventueel andere suggesties?

  Alvast bedankt!

  Groetjes Maaike


  Door Luuk Tubbing op 23 januari 2017

  Hoi Maaike,
  Bedankt voor je vraag. Dit zijn in potentie prima vragen. Wat is de hoofdvraag en wat zijn de deelvragen? Of zijn het twee sets van hoofd- en deelvragen? Uitgaande van dat laatste een paar tips:
  – Hoofdvraag: wat wil je uiteindelijk beantwoord hebben? Wat het klantprofiel is? Wat een gepaste social media strategie is? Wees hierin specifiek (SMART formuleren).
  – Deelvragen: vraag je af welke informatie je nodig hebt om stapsgewijs de hoofdvraag te beantwoorden en let erop dat de deelvragen binnen de afbakening van de hoofdvraag passen. Sommige deelvragen komen wat willekeurig over. Dat betekent vaak dat de hoofdvraag niet SMART is geformuleerd of dat de benodigde informatie nog niet goed is doordacht. Dat vergt vaak het nodige vooronderzoek.
  Kom je verder met deze feedback? Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Marina op 24 januari 2017

  Goedemiddag,
  Een paar weken geleden heb je me geholpen door feedback te geven op mijn deelvragen. Afgelopen weken ben ik er mee bezig geweest en heb ik ook vanuit mijn opleiding feedback gekregen, op dit moment heb ik het volgende:
  Probleemstelling: Welke servicekwaliteiten kan ATPI Barendrecht inzetten om inzicht te krijgen in de klanttevredenheid onder de klanten zonder accountmanager?

  Deelvragen
  1. Hoe wordt de klanttevredenheid gemeten?
  2. Hoe kan de service meetbaar worden gemaakt? / Hoe waarborg je de kwaliteit van service? / Welke aspecten met betrekking op de service beïnvloeden de tevredenheid van de klant?
  3. Hoe ervaren de klanten zonder accountmanager de service?
  4. Welke verwachtingen zijn er bij de klanten zonder accountmanager met betrekking op de service?
  Sluit de probleemstelling op deze manier goed aan bij de deelvragen? En of hoe kan ik de probleemstelling anders formuleren?
  Alvast bedankt.
  Met vriendelijke groet,
  Marina


  Door Luuk Tubbing op 24 januari 2017

  Hoi Marina,
  Mooie verbeterslag! Een aantal suggesties:
  – Algemeen: benoem telkens expliciet of je doelt op ATPI Barendrecht gaat of het algemene.
  – Hoofdvraag: ik begrijp de formulering niet helemaal. Wat zijn servicekwaliteiten? Zijn dit meetinstrumenten om inzicht te krijgen in klanttevredenheid?
  – DV1: bij ATPI Barendrecht neem ik aan?
  – DV2a: meetbaar maken van service of klanttevredenheid (zoals in de hoofdvraag)?
  – DV2b: wie is je?
  – DV2c: prima vraag
  – DV3: in feite hetzelfde als de hoofdvraag.
  – DV4: prima vraag.
  Hopelijk kom je hiermee weer een stap verder. Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Jelle op 1 februari 2017

  Hoi Luuk! Ook ik heb moeite met het formuleren van mijn hoofd en deelvragen. Zou je je mening kunnen uitspreken over mijn hoofd- en deelvragen, en dan met name de laatste deelvraag om de koppeling te maken? Bij een adviesbureau werken ongeveer twintig adviseurs, die door bedrijfsgroei (mogelijk) niet allemaal een uniforme werkwijze (gebied van voorbereiden, afhandeling gesprek etc) meer hanteren. Adviesbureau beschikt over eigen ICT afdeling, waardoor een verdere implementatie met ICT systeem mogelijk is.
  Heb nu de hoofdvraag als volgt: Op welke wijze kan bedrijf X een uniforme en efficiënte werkwijze creëren voor haar twintig adviseurs?
  Deelvragen:
  1.Op welke wijze werken de binnen- en buiten adviseurs binnen de afdeling verzekering zakelijk
  2.Wat is de voorgeschreven werkwijze aan de hand van het protocol?
  3.In hoeverre sluit de huidige manier van werken onder de adviseurs aan bij het protocol? (of in hoeverre heeft het raakvlak?)
  4. Deze laatste met de koppeling vind ik lastig, iets van welke factoren (werkwijzen) moeten worden bijgesteld worden tot het creëren van uniforme en efficiënte werkwijze? Want nu ben ik vooral bezig het huidige te vergelijken met het protocol, maar wie weet is dat protocol wel helemaal niet efficiënt.
  En moet ik dan bij deze laatste ook ICT in betrekken?
  Zie graag je reactie tegemoet!
  Met vriendelijke groet,
  Jelle


  Door Luuk Tubbing op 1 februari 2017

  Hoi Jelle,
  Bedankt voor je vraag. Verschil tussen het huidige protocol en daadwerkelijke werkwijze hoeft inderdaad geen probleem te zijn. Wel het verschil tussen huidig en gewenst. Het kan wel een interessante vraag zijn waarom men het huidige protocol niet naleeft. Deze informatie kan waardevol zijn bij het aanpassen van het protocol. IT zou ik er buiten laten, want dan ben je al met de technische oplossing bezig. De laatste vraag kan prima gaan over de mate waarin de werkwijze moet worden bijgesteld/geüniformiseerd. Verder nog een vraag uit persoonlijke interesse: heeft het bedrijf al vastgesteld dat een uniforme en efficiënte werkwijze altijd effectiever is/tot betere resultaten leidt? Dat is nu een (verborgen) aanname in jouw onderzoek.
  Succes ermee!
  Groeten,
  Luuk


  Door Albert Moes op 3 februari 2017

  Goede tekst, Luuk! Dat wordt een aanrader voor mijn studenten!


  Door Luuk Tubbing op 5 februari 2017

  Bedankt voor het compliment Albert!


  Door Manon op 6 februari 2017

  Goedemorgen Luuk,

  Wij zijn bezig met de onderzoeksopzet. Op dit moment lopen we vast op het maken van de deelvragen. Zou jij ze eens kunnen bekijken en tips/verbetersuggesties kunnen geven?

  Hoofdvraag:
  Wat kan de begeleiding van Reinaerde Arbeidcentrum Veenendaal doen om de samenwerking tussen de cliënten te optimaliseren?

  Deelvragen:
  1) Op welke manier kan de groepsdynamica worden beïnvloed?
  2) Wat is er nodig voor de cliënten om een optimale samenwerking te realiseren?
  3) Wat hebben de begeleiders nodig om optimale begeleiding te kunnen bieden?
  4) Welke risico’s en opbrengsten zijn er ten gevolge van de samenwerking? Hoe dient hiermee omgegaan te worden?

  Alvast heel erg bedankt!
  Groeten,
  Chantal, Kristel en Manon.


  Door Luuk Tubbing op 7 februari 2017

  Hoi Chantal, Kristel en Manon, bedankt voor jullie vraag. De vragen zien er prima uit. Een paar suggesties:
  – Wat ik nog mis is een vraag over de huidige situatie (op welke wijze wordt er momenteel tussen cliënten samengewerkt?). Of hebben jullie dit al in een vooronderzoek vastgesteld?
  – Deelvraag 1: gaat dit over groepsdynamica in het algemeen of de specifieke situatie van Reinaerde Arbeidcentrum Veenendaal?
  – Deelvraag 4: gaat dit over de huidige situatie of een uit te werken voorstel? In het eerste geval zou ik deze vraag vooraan zetten.
  Succes dames!
  Groeten,
  Luuk


  Door Joe op 7 februari 2017

  Beste Luuk,
  ik ben bezig met mijn onderzoeksopzet. Hoofdvraag is: Welke handelingsalternatieven kan de SPH-professional van Stichting X inzetten om de begeleiding van cliënten met een autoriteitsprobleem op groep X te optimaliseren? Ik kom er niet helemaal uit met het formuleren van deelvragen. Op dit moment heb ik deze:
  – Hoe wordt er in andere residentiele instellingen vormgegeven aan de begeleiding van cliënten met een autoriteitsprobleem?
  – Hoe wordt er in het buitenland vormgegeven aan de begeleiding van cliënten met een autoriteitsprobleem?
  – Welke (hulp)middelen/activiteiten kunnen er ingezet worden om de begeleiding op Groep X te optimaliseren?
  Mijn vraag is of mijn hoofdvraag helder is geformuleerd en of de deelvragen erbij aansluiten? zo niet, heb je voorbeelden van welke deelvragen wel erbij passen? gr


  Door Luuk Tubbing op 9 februari 2017

  Beste Joe,
  Een paar tips voor jou:
  – De hoofdvraag is prima wat mij betreft.
  – Een deelvraag over de huidige situatie van Stichting X ontbreekt nog. Om te kunnen optimaliseren zul je moeten achterhalen wat het vertrekpunt is.
  – Hoe andere instellingen het doen hoeft niet perse een goed voorbeeld te zijn. Belangrijker is om te kijken naar wetenschappelijk onderzoek/literatuur (uiteraard wel over andere instellingen met ongeveer dezelfde kenmerken).
  Hopelijk kom je met deze tips een stap verder. Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Hans op 8 februari 2017

  Dag Luuk,

  Ik doe momenteel een afstudeeronderzoek voor een bedrijf. Hoofdvraag luidt: Hoe kan bedrijf X op de lange termijn weer een positief resultaat behalen?
  Bij de deelvragen kom ik niet verder dan; hoe ziet de interne/ externe omgeving van bedrijf X eruit?
  Wat vind jij van deze subvragen en heb jij wellicht nog suggesties? Bij voorbaat dank!


  Door Luuk Tubbing op 9 februari 2017

  Dag Hans, een erg relevant doch vrij brede onderzoeksvraag. Probeer deze verder af te bakenen door je op bepaalde thema’s te focussen waarvan je indicaties hebt dat deze het verschil gaan maken voor het bedrijf. De deelvragen zijn inhoudelijk prima, maar ik zou eerst de hoofdvraag verder afbakenen. De formulering kan wel wat professioneler. ‘Ziet eruit’ is spreektaal. Schrijftaal is bijv. ‘welke kenmerken heeft…’
  Helder? Kom je hier verder mee? Succes!
  Groet,
  Luuk


  Door Luuk op 8 februari 2017

  Ik doe momenteel een afstudeeronderzoek en op dit moment loop ik ook vast met de formulering van mijn hoofd- en deelvragen. Zou je mij een aantal suggesties/tips willen geven?
  Mijn hoofdvraag luidt: Welke diensten moet bedrijf X opnemen in een serviceabonnement voor particulieren en welke prijs moet het hiervoor vragen?
  * Toelichting: In de hoofdvraag heb ik al geprobeerd om het onderwerp af te bakenen. Het bedrijf wil namelijk een serviceabonnement op de markt brengen voor de particuliere klanten van het bedrijf. Zoals ook op te maken is uit de hoofdvraag zullen de prijs en de diensten van een serviceabonnement bepaald gaan worden. Tevens moet er nog een specifieke toegevoegd worden en deze wil ik bespreken in het hoofdstuk afbakening van mijn afstudeerrapport. Hierin zal opgenomen worden dat er een serviceabonnement op de markt moet komen waarin nazorg geleverd wordt voor alleen complexe producten en aanvullende diensten zoals het doen van de belastingaangifte.
  Ik gebruik het woord moeten omdat ik voor het bedrijf een serviceabonnement moet ontwikkelen en het niet de bedoeling is dat ik verschillende serviceabonnementen voorleg, waarna het bedrijf zelf bepaald welke het wil aanbieden.
  De deelvragen van mijn onderzoek heb ik nu als volgt geformuleerd:
  1. Welke eisen worden in de wet- en regelgeving gesteld aan een serviceabonnement van een intermediair?
  2. Welke aanvullende (nazorg)diensten kan bedrijf x aanbieden in een serviceabonnement?
  3. Hoe zijn serviceabonnementen voor particulieren op complexe producten en hypotheken samengesteld bij soortgelijke intermediairs? ( er wordt gekozen voor soortgelijke intermediairs omdat concurrenten in de omgeving geen serviceabonnement(en) aanbieden) ( +/- zelfde aantal werknemers)
  4. Welke diensten moeten volgens de huidige- en potentiële klanten van bedrijf x opgenomen worden in een serviceabonnement voor particulieren en wat zijn ze bereid om hiervoor te betalen?
  5. Welke diensten moeten volgens de vennoten van bedrijf x opgenomen worden in een serviceabonnement voor particulieren en wat is hier een passende beloning voor?
  6. Welke diensten moeten volgens de medewerkers van bedrijf x opgenomen worden in een serviceabonnement voor particulieren en wat is hier een passende beloning voor?


  Door Luuk Tubbing op 9 februari 2017

  Ha Luuk, een paar feedbackpunten:
  – De hoofdvraag zou je wat specifieker kunnen koppelen aan de informatie die je gaat verzamelen, zoals klantbehoefte en marktprijzen.
  – De hoofdvraag is nu tweeledig. Probeer deze eenduidig te maken door een parapluterm te vinden voor serviceabonnement en prijs (zoals serviceabonnement offer o.i.d., ik kan even niet op een goed woord komen).
  – Probeer taalgebruik zoals ‘moet’ en ‘kan’ (is al gauw spreektaal) te voorkomen. Je kunt daar nooit een goed antwoord op geven: niets moet en alles kan 😉 Vraag je af: moet van wie/op basis van welke informatie? En i.p.v. kan: wat zijn de meest optimale gegeven


  Door Bas op 13 februari 2017

  Hoi Luuk, voor een scriptie ben ik bezig met een behoefte onderzoek. Daarbij heb ik de volgende hoofd en deelvragen opgesteld:
  Hoofdvraag
  Voor dit onderzoek is de volgende opgesteld:

  Op welke manier kan Koppert zijn strategie voor zijn outdoor bestuiving producten aanpassen om meer in de wensen en behoefte van telers en distributeurs te voorzien en zo de verkoopaantallen geleidelijk over de seizoenen te verdelen?
  Deelvragen
  Uit de bovenstaande hoofdvraag vloeien de volgende deelvragen voort:

   Hoe ziet de huidige strategie van Koppert eruit voor de buitenteelt bestuivingsmarkt?
   Hoe ziet de marktomgeving eruit voor de verschillende targetmarkten?
   Wat is de perceptie van telers bij de Natupol producten van Koppert?
   Hoe verloopt de communicatie in de distributieketen tussen Koppert en de eindgebruiker?

  Kan je mij hierbij van feedback voorzien?


  Door Luuk Tubbing op 14 februari 2017

  Hoi Bas, een paar tips:
  – Hoofdvraag: de vraag is vrij langdradig geformuleerd en niet eenduidig (vermijd het woord ‘en’). Stel alleen de vraag die je echt gaat beantwoorden; het eindelijke kerndoel van jouw onderzoek. Verder zit hier de aanname in de strategie aangepast moet worden. Dat is van tevoren niet vast te stellen.
  – Deelvragen: vermijd spreektaal (‘ziet eruit’). Deze specifieke markten en producten zou ik ook terugverwachten in de hoofdvraag (komt nu willekeurig over). Verder komt het thema communicatie ook uit de lucht vallen.
  – Lees ook vooral mijn tips bij bovenstaande vragen!
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Mariska op 13 februari 2017

  Hoi Luuk.

  Ook ik ben op dit moment met een adviesrapport bezig. Ik loop een beetje vast op de deelvragen. De hoofdvraag gaat over de herziening van de hoeksteen van de justitiële samenwerking binnen de Europese wetgeving op het gebied van huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid, inclusief gezag, omgangsrechten en kinderontvoering. Ik dien in kaart te brengen wat dit voorstel betekent voor de Nederlandse wetgeving.

  De deelvragen die ik tot nu toe heb zijn:
  1. Wat houdt de wetswijziging van de Europese wetgeving in?
  2. Hoe beïnvloedt de nieuwe Europese wetgeving de activiteiten van opdrachtgever (zelf gekozen opdrachtgever)
  3. Wat zijn de sterke/zwakke punten van de nieuwe Europese wetgeving.

  Mijn vraag is of je misschien (verbeter)tips hebt voor deelvragen en of de hoofdvraag helder geformuleerd is.

  Alvast heel erg bedankt!
  Groeten,
  Mariska


  Door Luuk Tubbing op 14 februari 2017

  Hoi Mariska,
  Prima onderzoeksvragen! Alleen bij de laatste deelvraag heb ik een verbetersuggestie: sterke/zwakke punten vanuit welk perspectief c.q. voor wie?
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Marcel op 15 februari 2017

  Beste Luuk,

  Ik ben momenteel met een marktonderzoeksrapport bezig, en loop een beetje vast op de deelvragen. De hoofdvraag gaat over een stijgend aantal opzeggingen binnen een sector van het bedrijf, of dit te verbinden is aan de klanttevredenheid en welke stappen ondernomen kunnen worden om het aantal opzeggingen omlaag te brengen.
  Mijn deelvragen heb ik nu op deze manier geformuleerd :
  – zijn er aanzienlijke verschillen in opzeggingen/klanttevredenheid bij verschillende segmenten van de markt?

  – Welke stappen onderneemt het bedrijf om het aantal opzeggingen tegen te gaan?

  – Is de communicatie tussen het bedrijf en haar klanten voldoende?

  – op welke aspecten kan het bedrijf zich verbeteren?

  Mijn vraag is of u toevallig een aantal tips/verbeterpunten heeft voor mijn deelvragen.
  Alvast bedankt!

  Met vriendelijke groet,
  Marcel


  Door Luuk Tubbing op 16 februari 2017

  Beste Marcel,
  Interessant vraagstuk. Een aantal tips:
  – Deelvraag 1: maak er een open vraag van (geen ja/nee-vraag), bijv. ‘in hoeverre…’ Zorg voor eenduidigheid: gaat het over opzeggen of klanttevredenheid (of maak er twee deelvragen van).
  – Deelvraag 2: maak expliciet dat het om de huidige/recente situatie gaat (niet om voornemens).
  – Deelvraag 3: maak hier ook een open vraag van. Verder komt het aspect communicatie wat willekeurig over. Wellicht zijn er ook andere aspecten dan communicatie die een rol spelen (formuleer deze vraag dus wat algemener).
  – Deelvraag 4: maak deze concreter. Verbeteren op welk gebied (in ieder geval aan de klantkant)?
  Helder? Kom je hier verder mee? Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Wout op 15 februari 2017

  Beste Luuk,

  Momenteel ben ik aan het afstuderen en moet ik een onderzoeksrapport schrijven. Ik loop een beetje vast op de deelvragen. De hoofdvraag is: “Met welke in-house en op de markt liggende technieken kan bedrijf X haar switchinfrastructuur beter beveiligen tegen ongeautoriseerde gebruikers en apparaten?”

  Ik heb de volgende deelvragen opgesteld:
  1. Op welke manier wordt de switchinfrastructuur in de huidige situatie beveiligd?
  2. Welke technieken kan bedrijf X toepassen om de switchinfrastructuur te beveiligen tegen ongeautoriseerde gebruikers en apparten?
  2.1 Welke in-house technieken zijn er aanwezig?
  2.2 Welke op de markt liggende technieken zijn voor bedrijf X relevant?
  3. Welke requirements hebben de verschillende stakeholders voor deze techniek?
  4. Welke technieken voldoen aan de gestelde requirements?

  Mijn vraag is of u nog tips heeft omtrent de hoofd- en deelvragen.

  Met vriendelijke groet,

  Wout


  Door Luuk Tubbing op 16 februari 2017

  Beste Wout,
  Prima onderzoeksvragen! In de hoofdvraag zou ik ‘in-house en op de markt liggende’ weglaten. Deze verbijzondering heb je al goed in de deelvragen verwerkt. Verder zou ik ‘beter beveiligen’ vervangen door optimaal beveiligen.
  Verder niets op aan te merken! Succes!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door Jasmijn op 16 februari 2017

  Hi Luuk,
  Ook ik ben bezig met afstuderen, maar ik heb nog wel heel veel moeite met het opstellen van zowel de hoofdvraag als deelvragen. Zou jij mij misschien van feedback kunnen voorzien?

  Hoofdvraag: “Welke mogelijkheden zijn er om de huisvesting van Ahold Delhaize te optimaliseren?”
  *huisvesting is in dit geval een parapluterm voor werkplekken en vergaderruimtes

  1. Wat is de huidige huisvestingssituatie van de werkplekken en vergaderruimten?
  2. Wat is de gewenste huisvestingssituatie van de werkplekken en vergaderruimten?
  3. Op welke wijze gaan soortgelijke organisaties om met vergelijkbare huisvestingsproblemen?
  4. Wat zijn de mogelijkheden voor werkplekken en vergaderruimten om tot de gewenste situatie te komen?

  Heb jij tips?
  Bij voorbaat (heel veel) dank! 🙂


  Door Luuk Tubbing op 16 februari 2017

  Hi Jasmijn,
  Goed doordachte vragen! Ik kan niet goed inschatten hoe groot jouw onderzoek en hoe willekeurig jouw aanpak/resultaten gaan worden gezien de termen ‘welke mogelijkheden’ en ‘optimaliseren’. Dit is wat ruim geformuleerd. Wellicht kun je je richten op een bepaald deelgebied van huisvesting benoemen (middelen, inrichting, werkwijze, etc.). En wellicht kun je optimaliseren specifieker maken door het te koppelen aan medewerkertevredenheid, ziekteverzuim, o.i.d. Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Saska op 16 februari 2017

  Haa


  Door Milad op 17 februari 2017

  Beste Luuk, momenteel ben ik een marktonderzoek aan het doen voor een onderneming die refurbished telefoons verkoopt. De markt is de afgelopen jaren veranderd voor de onderneming door de toenemende concurrentie en sinds jaren van marktgroei is de marktgroei afgelopen jaar voor het eerst gedaald naar het punt van 2013. Mijn centrale vraag luidt als volgt: ’Hoe kan Onderneming X zich het beste positioneren op de nieuwe situatie die zich afspeelt in de Nederlandse markt van refurbished telefoons?’. Ik ben benieuwd naar jou mening over de hoofdvraag. Ik heb al een aantal deelvragen, maar misschien heb jij nog goede toevoegingen? Alvast bedankt.


  Door Milad op 17 februari 2017

  Dit zijn mijn deelvragen tot nu toe:
  Wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van refurbished telefoons?
  Hoeveel procent van de consumenten is bekend met refurbished telefoons en de aanbieder daarvan?
  Hoe ervaren huidige klanten van onderneming X? Wat kan er eventueel beter?
  Wie zijn de grootste concurrenten van onderneming X en hoe presteren deze ten opzichte van onderneming X?
  Wat beïnvloedt de consument in de keuze van refurbished telefoons?
  Waarom kiest de doelgroep wel of niet voor een refurbished telefoon?


  Door Luuk Tubbing op 17 februari 2017

  Beste Milad, een paar verbetersuggesties:
  – Probeer de hoofdvraag concreter te maken (vermijd vaag taalgebruik zoals ‘de nieuwe situatie’). Kijk daarbij vooral naar bovenstaande voorbeelden en verbetersuggesties.
  – De meeste deelvragen komen wat willekeurig over. Ze gaan allemaal over inzicht krijgen in de markt/klantbehoefte). Ik mis nog een vraag over het positioneren.
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Mechteld op 19 februari 2017

  Hoi Luuk,
  Voor mijn opleiding Toegepaste Psychologie ben ik tot de volgende hoofdvraag gekomen: Wat zijn belemmerende factoren voor laaggeletterde ouders om kinderen tussen de 0 en 2 jaar te stimuleren in hun taalontwikkeling?
  Ik zit echter vast bij het maken van mijn deelvragen. Ik heb tot nu toe de volgende deelvragen:
  – Wat wordt er nu gedaan om ouders meer te stimuleren?
  – Wat is laaggeletterdheid?
  – Hoe ziet de taalontwikkeling van een kind tussen de 0 en 2 jaar eruit?
  Ik vind echter dat mijn deelvragen nog niet volledig zijn. Kunt u mij hiermee helpen?

  Met vriendelijke groet,
  Mechteld


  Door Luuk Tubbing op 19 februari 2017

  Hoi Mechteld,
  Bedankt voor je vraag. Een paar feedbackpunten:
  – Prima hoofdvraag;
  – Deelvraag 1: onduidelijk wat deze met de hoofdvraag heeft te maken. In de hoofdvraag gaat het om het stimuleren van kinderen…
  – Deelvraag 2: Zou ik mee beginnen, maar kun je ook weglaten, omdat operationalisering van begrippen een vanzelfsprekend onderdeel is van een onderzoek.
  – Deelvraag 3: prima vraag. Let wel op taalgebruik: ‘hoe ziet […] eruit’ is spreektaal. Liever zoiets als ‘hoe wordt […] gekenmerkt’ of ‘hoe verloopt […]’.
  – Ik mis nog een vraag over effectieve methoden om taalontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 2 jaar te stimuleren. Deze informatie is immers nodig om te kunnen vaststellen hoe de toepassing van deze methoden wordt belemmerd.
  Helder Mechteld? Kom je hier verder mee? Succes!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door Mechteld op 20 februari 2017

  Ja super! Dankjewel Luuk!


  Door Itsjan op 20 februari 2017

  hoi luuk,

  Voor mijn opleiding marketing en communicatie MHBO niveau 4 ben ik bezig met een marktonderzoek. De probleemstelling had ik al: “Aan welke eisen moet een webshop volgens de doelgroep voldoen?’. Alleen had ik een probleem met de deelvragen…… ik hoop dat jij me kan helpen!

  met vriendelijke groet,
  Itsjan


  Door Luuk Tubbing op 20 februari 2017

  Hoi Itsjan,
  Een paar feedbackpunten:
  – De probleemstelling zou ik nog wat concreter maken. Geldt het bijv. voor een specifieke website/organisatie en doelgroep?
  – Voor het formuleren van deelvragen: vraag je af welke stukjes informatie heb je nodig om de hoofdvraag stapsgewijs te beantwoorden. In jouw geval kan dat bijvoorbeeld gaan over de verschillende elementen/aspecten van een website.
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Ivo op 20 februari 2017

  Hallo Luuk,

  Ik heb in overleg met mijn studiebegeleider een hoofdvraag geformuleerd, alleen nu weet ik niet in welke richting ik moet denken om de deelvragen te formuleren. Zou jij me hiermee op weg kunnen helpen?


  Door Ivo op 20 februari 2017

  Hallo Luuk,

  Ik heb in overleg met mijn studiebegeleider een hoofdvraag geformuleerd, alleen nu weet ik niet in welke richting ik moet denken om de deelvragen te formuleren. Zou jij me hiermee op weg kunnen helpen?
  Hoofdvraag luidt: “Op welke wijze kan een positioneringsstrategie ervoor zorgen dat het consumptiegedrag van de asperge in Nederland stijgt?”
  Daarbij ben ik ook niet geheel tevreden over de formulering van deze hoofdvraag. Indien je de essentie volgt van mijn vraag, heb je hier advies voor?

  Met vriendelijke groet,

  Ivo Reijnders


  Door Luuk Tubbing op 20 februari 2017

  Hallo Ivo,
  Lijkt mij een prima hoofdvraag. Bedenk bij deelvragen welke informatie je nodig hebt om stapsgewijs de hoofdvraag te beantwoorden. Daarbij kun je in jouw geval denken aan het huidige consumptiegedrag en factoren die dit gedrag kunnen beïnvloeden. Helder? Kom je verder met deze feedback?
  Groeten,
  Luuk


  Door Ivo op 21 februari 2017

  Hallo Luuk,

  Jazeker kom ik hier verder mee, dankjewel! Ik heb de hoofdvraag een klein beetje aangepast, ik denk dat deze passender is. Wat is uw mening hierover?
  “Hoe en welke positioneringsstrategie kan ervoor zorgen dat het consumptiegedrag van de asperge in Nederland stijgt?”
  Op deze manier is het net wat breder en kan ik naar mijn mening bij de conclusies en aanbevelingen meer informatie kwijt waardoor het eventueel ook gerealiseerd zou kunnen worden.
  Zou je mij een tip kunnen geven met betrekking tot factoren die dit kunnen beïnvloeden?
  Een deelvraag zoals: Wat is het huidige consumptiegedrag van asperges? Is me natuurlijk duidelijk. Eventueel uitbreiden en vergelijken met het consumptiegedrag in verschillende landen aangezien het bedrijfsprobleem luidt: “Het consumptiegedrag van asperges in Nederland stagneert in vergelijking met andere landen”.

  Ik hoop dat je me een klein beetje verder op weg kan helpen nog.

  Met vriendelijke groet,

  Ivo Reijnders


  Door Luuk Tubbing op 22 februari 2017

  Hallo Ivo,
  Nog wat aanvullende feedback:
  – Hoofdvraag: is geen goedlopende zin en vermijd het woord ‘en’ in onderzoeksvragen. Suggesties: ‘wat is voor bedrijf X de meest gepaste positioneringsstrategie om…?’
  – Deelvraag: er staat nu dat asperges consumeren. Dat doen ze vast wel, maar ik denk dat je mensen bedoelt 😉
  – Aanvullende deelvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over de huidige situatie van het bedrijf en mogelijke oorzaken van het stagneren van aspergeconsumptie.
  Succes Ivo!
  Groeten,
  Luuk


  Door Ivo op 8 maart 2017

  Luuk,

  Is weer een tijdje geleden en ik blijf aan het schaven aan mijn hoofdvraag. De complete probleemstelling is nu duidelijk en ik heb graag een mening over deze hoofdvraag, voordat ik concept inlever bij mijn docentbegeleider.

  Wat is voor bedrijf X de meest gepaste positioneringsstrategie om de koopfrequentie onder de jongeren in Nederland te verbeteren?

  Ik ben geswitcht van consumptie naar koopfrequentie, aangezien het erom gaat hoevaak het gekocht wordt in een bepaalde periode en niet de hoeveelheid er per keer op het bord (geconsumeerd) ligt/wordt.

  Tips voor deelvragen zijn ook nog steeds welkom, kom hier simpelweg niet mee uit de voeten.


  Door Lotte op 21 februari 2017

  Beste Luuk,

  Zou je feedback willen geven op mijn hoofd- en deelvragen die ik tot nu toe heb? Heb je daarnaast een tip voor het formuleren van meerdere deelvragen die bijdragen aan mijn hoofdvraag?

  Hoofdvraag:
  Hoe kan een decentralisatie van dagbesteding bijdragen tot participatiemogelijkheden en daarmee aan de ontwikkeling en het welzijn van cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking van locatie X?

  Deelvragen:
  1. Welke locatie randvoorwaarden zijn er nodig voor de cliënten van locatie X?
  2. Wat is er bekend over de invloed op ontwikkeling en welzijn van cliënten die een decentralisatie hebben doorgemaakt?
  3. Wat hebben medewerkers van locatie X nodig om de stap naar decentralisatie te kunnen zetten?

  Groetjes Lotte


  Door Luuk Tubbing op 22 februari 2017

  Beste Lotte,
  Dank voor jouw vraag. Een paar feedbackpunten:
  – Hfdvraag: maak de vraag eenduidig (hint: geen ‘en’ gebruiken en achterliggend doelstellingen buiten de vraag houden). De vraag bevat overigens de aanname dat decentralisatie kan bijdragen aan participatiemogelijkheden. Hoe weet je bij voorbaat dat dit waargemaakt kan worden?
  – DV1: locatierandvoorwaarden (aan elkaar schrijven) voor wat?
  – DV2: prima vraag!
  – DV3: valt buiten de scope van de hoofdvraag (die gaat over de relatie tussen decentralisatie en participatiemogelijkheden, niet over het realiseren van decentralisatie)
  – Het valt mij op dat het in de deelvragen niet over participatiemogelijkheden gaat…
  Helder? Succes Lotte!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Rosan op 21 februari 2017

  Beste Luuk,
  Ik ben momenteel bezig met een afstudeeronderzoek naar de ultieme koffiebeleving binnen zorgorganisatie X. Zou je feedback kunnen geven op mijn hoofdvraag en deelvragen.

  Wat zijn de voorwaarden voor het creëren van de ultieme koffiebeleving binnen zorgorganisatie X?

  Op basis van deze onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld:
  • Wat is de operationalisatie van het begrip koffiebeleving?
  • Welke criteria worden vanuit de theorie gesteld aan het bieden van een optimale koffiebeleving?
  • Wat is de optimale koffiebeleving volgens de bezoekers van de zorgorganisatie X?

  Alvast bedankt.

  Groetjes,
  Rosan


  Door Luuk Tubbing op 22 februari 2017

  Beste Rosan,
  Bedankt voor jouw vraag. Het komt niet vaak voor, maar zo on the top of my head zie ik geen verbeterpunten.
  Groetjes,
  Luuk


  Door Mari op 21 februari 2017

  Beste Luuk,

  Momenteel ben ik bezig met een afstudeeronderzoek naar het online koopgedrag binnen de business-to-business (B2B) markt. In het theoretisch kader zullen onder meer de volgende begrippen naar voren komen die ik wil gaan gebruiken om antwoord te geven op mijn onderzoeksvraag:
  – Decision Making Unit (DMU) > verschillende aankooprollen binnen de B2B markt
  – Buyer persona’s > samenstellen van een kopersprofiel binnen de B2B markt
  – Buyer’s Journey > proces dat de koper doorloopt voorafgaande aan de daadwerkelijke aankoop

  Het onderstaande is dan ook wat ik heb:
  Probleemstelling:
  Bedrijf X heeft geen inzicht in wat het online koopgedrag is van hun potentiele B2B klanten. Hierdoor weten ze niet precies hoe en waar ze hun online marketing kanalen strategisch in kunnen zetten om deze klanten gericht te kunnen bereiken.

  Kennisdoel:
  “Inzicht krijgen in het online koopgedrag van personen in de business-to-business markt”

  Praktijkdoel:
  “Potentiele klanten bereiken waar ze écht online aanwezig zijn, zodat er 10% omzet groei gerealiseerd kan worden in 2017 ten opzichte van 2016 met de online marketing kanalen van bedrijf X”

  Hoofdvraag:
  Hoe ziet het online koopgedrag in de business-to-business (B2B) markt eruit van potentiele klanten voor Bedrijf X?

  Deelvragen:
  1. Wie oefenen er invloed uit op het aankoopproces in de B2B markt?
  2. Hoe ziet het aankoopproces van personen in de B2B markt eruit?
  3. Welke factoren hebben invloed op het online koopgedrag in de B2B markt?
  4. Wat beïnvloed een bedrijf dat op zoek is naar IT-producten?

  Zelf twijfel ik erg over de deelvragen. Denk jij dat deze goed aansluiten op de hoofdvraag? Of zou je ze anders formuleren?

  Thanks!

  Groetjes,
  Mari


  Door Luuk Tubbing op 22 februari 2017

  Beste Mari,
  Een paar feedbackpunten:
  – Algemeen: vermijd spreektaal (niet ‘ziet eruit’, liever ‘wat zijn de kenmerken’ of zoiets).
  – Zorg voor eenduidigheid in afbakening en termen: koopgedrag of koopproces?
  – Deelvraag een en vier zijn prima, maar overlappen wel erg met elkaar.
  – Deelvraag twee lijkt wel erg op de hoofdvraag.
  – Deelvraag vier: IT-producten komt opeens uit de lucht vallen. Als dat de afbakening is zou ik dat ook in de hoofdvraag verwachten.
  – Wellicht kun je in je deelvragen bepaalde aspecten van online koopgedrag benoemen.
  Kom je hier verder mee? Succes Mari!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Margo op 22 februari 2017

  Beste Luuk,
  Ik moet voor mijn opleiding een praktijkgericht onderzoek doen. Ik twijfel erg over de juistheid van de deelvragen en het conceptueel model dat ik wil toepassen.
  Doelstelling van het onderzoek is om eind dec. 2017 voor de directie een advies met aanbevelingen gereed te hebben waardoor … per 31 december 2018 een klanttevredenheidsscore van 7,3 kan bereiken bij de kopers van koopwoningen. (onder de kopers wordt door SKB een onderzoek verricht en we scoren nu een 6,8.)
  Centrale onderzoeksvraag:
  Welke veranderingen moet … doorvoeren zodat de klanttevredenheid van haar particuliere kopers toeneemt?
  Deelvragen:
  1. Wat wordt verstaan onder klanttevredenheid? Welke factoren veroorzaken klanttevredenheid.
  2. Wat wordt verstaan onder klantgerichtheid?
  3. Is het verwachtingspatroon van de kopers voldoende bekend bij ….
  4. Op welke onderdelen kan … zich in de diverse fases tijdens het bouwproject in de ogen van de klant effectief verbeteren?
  5. In hoeverre stellen de medewerkers de klant centraal i.p.v. het proces?

  Onderzoeksmodel:
  klantgerichtheid —-> klanttevredenheid
  of
  product/service/prijs —> klanttevredenheid.
  Ik twijfel erg en het geeft me erg veel stress.
  Graag ontvang ik je reactie. Alvast hartelijk dank voor de moeite.
  Groetjes,
  Margo


  Door Luuk Tubbing op 22 februari 2017

  Beste Margo,
  Een paar tips om je verder te helpen:
  – Prima hoofdvraag!
  – DV1 en 2: vragen over het operationaliseren van concepten zou ik eruit laten. Dit is namelijk een een vanzelfsprekend onderdeel voor een onderzoek, wat doorgaans in het methodehoofdstuk wordt uitgewerkt. Vragen over factoren zijn prima.
  – DV3-5: prima vragen.
  – Als ik naar jouw hoofdvraag kijk dan zou ik geen onderzoeksmodel gebruiken. De vraag impliceert namelijk dat je de factoren die klanttevredenheid beïnvloeden nog een vraagteken zijn. Als je perse een onderzoeksmodel moet/wil gebruiken dan moet je de factoren die je kiest in de vraag verwerken (‘wat is de invloed van op klanttevredenheid?’). Beide modellen zijn overigens prima. Op basis van theorie kun je beslissen wat een interessant model is.
  Kom je hier verder mee?
  Succes Margo!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Mary-Ann op 22 februari 2017

  Beste Luuk,

  Ik heb moeite om goede deelvragen te bedenken voor mijn scriptie. Mijn docent gaf aan dat ik een deelvraag moet bedenken over wat de organisatie precies wilt hebben..
  Het is een onderzoek gericht op een “werkt dit” methode.

  Mijn hoofdvraag is als volgt; Hoe kan woningcorporatie X de incassoprocedure effectiever inrichten ter voorkoming van oplopende schulden en huisuitzettingen?

  Mijn deelvragen zijn:
  1. Hoe ziet de incassoprocedure eruit bij woningcorporatie X?
  2. Hoe ziet de incassoprocedure er op dit moment uit bij andere woningcorporaties?
  3. Welke juridische bevoegdheden heeft een woningcorporatie om een huurachterstand te innen?

  Ik twijfel over mijn deelvragen en kan er niet meer bedenken. Kan jij een suggestie geven?

  Graag zie ik jouw reactie tegemoet.

  Groet,

  Mary-Ann


  Door Luuk Tubbing op 22 februari 2017

  Beste Mary-Ann,
  Een paar feedbackpunten:
  – Uitstekende hoofdvraag.
  – Deelvragen ook prima. Vermijd wel spreektaal (‘ziet eruit’) en beschrijf concreet wat je wilt vaststellen (hoe het is ingericht, wat de daadwerkelijke procesflow is, hoe mensen het ervaren).
  – Een vraag over de gewenste situatie zou ik zeker toevoegen.
  Helder? Kom je hier verder mee? Succes!
  Groet,
  Luuk


  Door Mary-Ann op 23 februari 2017

  Beste Luuk,
  Bedankt voor jouw reactie.
  Bedoel je zoiets met een vraag over de gewenste situatie: Welke concrete acties moeten worden verricht binnen de incassoprocedure bij woningcorporatie X om de gewenste situatie te bereiken?
  De opdrachtgever wil het aantal oplopende schulden en huisuitzettingen verminderen..
  Groet,
  Mary-Ann


  Door Luuk Tubbing op 23 februari 2017

  Wat jij benoemt is de brug tussen huidig en gewenst, overigens ook goed om een vraag over te formuleren (let wel op dat deze niet te dicht op de hoofdvraag staat). Een vraag over de gewenste situatie gaat bijv. over over de gewenste inrichting/processen, niet de acties om daar te komen. Helder?


  Door Kasper op 23 februari 2017

  Beste Luuk,
  Ik heb moeite met het bedenken van deelvragen voor mijn marketingcommunicatieplan!
  Mijn hoofdvraag luidt als volgt:

  Hoe kan Concept X de verschillende doelgroepen in sector X effectief bereiken door middel van een communicatieplan?
  Het gaat hier om verschillende doelgroepen die bereikt moeten worden door middel van een nieuwe communicatieplan voor het nieuwe innovatieve concept. Alvast bedankt!

  Mvg,

  Kas


  Door Luuk Tubbing op 23 februari 2017

  Beste Kasper,
  Een prima hoofdvraag. Ik zou het stuk over het communicatieplan weglaten, want een plan is geen doel op zich en met een plan bereik je geen doelgroepen (dus de zin klopt daardoor ook niet).
  Deelvragen kunnen gaan over kenmerken en gedrag van de doelgroep, de huidige situatie (beschikbare middelen, strategie van het bedrijf (als het om een bestaand bedrijf gaat), de gewenste situatie (bijv. hoeveelheid/type klanten die je wilt aantrekken) en effectieve methoden (bijv. uit de theorie) om van huidige naar gewenste situatie te komen.
  Kom je hier verder mee? Succes Kasper!
  Mvg,
  Luuk


  Door Stephanie op 23 februari 2017

  Hoi Luuk. Mag ik ten eerste zeggen dat je ontzettend goed bezig bent!

  Momenteel ben ik bezig met een onderzoeksvoorstel. Mijn centrale vraag luidt als volgt: Welke waarden van de huidige identiteit van organisatie X zijn van belang om binding te creëren met vrijwilligers?
  Kernbegrippen: Waarden, identiteit, binding, vrijwilligers, maatschappelijke projecten

  Hier komt -ie, ik loop enorm vast met de deelvragen, zou jij kunnen beoordelen of ik op de goede rit zit?
  Deelvragen: Welke (persoonlijke) waarden zijn er?
  Wat is de huidige identiteit van organisatie X?
  Wanneer is er sprake van binding?
  Wie zijn de (potentiële) vrijwilligers?
  Wat is een maatschappelijk project?

  Wees gerust kritisch, des te beter voor de fundering van het onderzoek!
  Alvast bedankt.

  Stephanie


  Door Luuk Tubbing op 23 februari 2017

  Hoi Stephanie,
  Bedankt voor het compliment. Een paar suggesties:
  – Prima hoofdvraag
  – Deelvraag 1: wat bedoel je met ‘zijn er’? Is er zoiets als een set basiswaarden of universele waarden? Zo ja, dan ook zo formuleren.
  – Deelvraag 2-5: prima.
  – Je kunt nog een vraag toevoegen over welke waarden de vrijwilligers belangrijk vinden.
  Helder? Kom je hier verder mee? Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Elisabeth op 23 februari 2017

  Hoi Luuk,
  Ik ben op dit moment bezig met het schrijven van mijn plan van aanpak, helaas loop ik hierbij vast. Het gaat om het maken van een exportplan voor een nieuw product op de buitenlandse markt (in dit geval het Verenigd Koninkrijk). Ik heb nu de volgende hoofdvraag geformuleerd:
  ‘Hoe kan bedrijf X, product X het best introduceren in het Verenigd Koninkrijk?’
  Ik ben zelf nog niet tevreden over deze hoofdvraag omdat deze niet concreet is. Ik zit ook aan de volgende hoofdvraag te denken: ‘Welke keuzes moet het bedrijf maken om de introductie van het product succesvol te laten zijn?’, maar ook deze vraag is niet erg concreet. Heeft u tips hoe ik dit concreter kan maken? Alvast bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 24 februari 2017

  Hoi Elisabeth,
  De vraag is inderdaad vrij breed, maar als je een volledig exportplan moet maken is dat ook niet zo gek. Wellicht kun je de vraag nog enigszins afbakenen door te spreken over ‘welke exportstrategie is de het meest optimaal’. En wellicht kom je op basis van literatuur over marktentree- of exportstrategieën op ideeën voor verdere afbakening (bijvoorbeeld de keuze tussen directe en indirect export).
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Elisabeth op 24 februari 2017

  Hoi Luuk, bedankt! Het gaat om een online service, kan ik dan nog steeds export strategie gebruiken? Gezien hier distributie etc niet van belang is. Groeten


  Door Luuk Tubbing op 24 februari 2017

  Export hoeft niet per se fysiek te zijn. En eventueel kun je ook spreken over marktentreestrategie/plan.


  Door Rebecca op 24 februari 2017

  Hi Luuk,

  Ik heb zojuist feedback ontvangen nav mijn plan van aanpak. Ik heb als centrale vraag: Op welke gebieden kan het nieuwe service proces van (bedrijf) voor zowel de eindgebruiker als de organisatie worden geoptimaliseerd.
  De feedback van mijn begeleider luidt dat zij wil zien dat ik gebruik maak van de pdca en dus veranderingen en aanpassingen aandraag maar deze moeten natuurlijk ook gemeten worden. Dit wilt zij terugzien in mijn deelvragen en in mijn centrale vraag.. Ik begrijp dat mijn centrale vraag op het moment alleen maar een advies geeft op welke punten verandering komen, maar waarom en de meting blijven open. Heb jij mogelijk enkele tips hoe ik ‘ de cirkel’ rond krijg. Mijn gedachtegang is dat ik waarschijnlijk ook mijn centrale vraag moet gaan wijzigen.


  Door Luuk Tubbing op 24 februari 2017

  Hi Rebecca,
  Jouw hoofdvraag is wel degelijk met de PDCA-methode te beantwoorden. Ik weet niet of je dit bedoelde, maar bovendien is het niet de bedoeling om een model in de onderzoeksvraag te vermelden. Een model is een middel, geen doel op zich. De deelvragen kun je uiteraard wel de structuur geven van PDCA. Zoiets als (let even niet op de exacte formulering):
  – P: Wat zijn de doelen/KPI’s van het proces? Wat zijn mogelijkheden om het proces te verbeteren?
  – D: Wat is de beste manier om deze procesverbeteringen te testen?
  – C: Wat is de beste manier om de effectiviteit van de procesverbeteringen te analyseren?
  – A: Indien effectief, hoe kan de procesverbetering (breder) geïmplementeerd worden? –> Valt buiten de scope van jouw hoofdvraag. Kun je ondervangen door jouw hoofdvraag te stretchen naar implementatie.
  Helder? Kom je hier verder mee? Succes Rebecca!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Rebecca op 27 februari 2017

  Super Luuk 🙂 Thanks!


  Door Rebecca op 28 februari 2017

  Hi Luuk,

  Laatste twijfel moment; kan dit dan als centrale vraag ?
  [‎28-‎2-‎2017 12:24] Gabriella Wijnands:
  Welke procesverbeteringen dienen geinmplementeerd te worden ten behoeven van de optimalisatie van het nieuwe serviceproces (van het bedrijf) .


  Door Luuk Tubbing op 28 februari 2017

  Lijkt mij een prima vraag!


  Door Grace op 24 februari 2017

  Hoi Luuk,
  Ik heb ontzettend veel moeite met het bedenken van hoofdvraag en deelvragen voor mijn marketingcommunicatieplan! Mijn hoofdvraag luidt: ‘’Met welke (marketing)strategieën kan bedrijf x het aantal plaatsingen van IT kandidaten doen stijgen met 20% in 2017 t.o.v. 2016.’’ Is dit helder en duidelijk genoeg geformuleerd? Als deelvragen heb ik:
  – Hoe ziet de beoogde doelgroep van X eruit?
  – Welke interne sterkten en zwakten (externe kansen en bedreigingen) zijn mogelijk van invloed op het kiezen van de marketingstrategie?
  -Welke marketingstrategieën wordt op dit moment gehanteerd door X?
  – Wat zijn de marketingstrategieën die op dit moment worden gehanteerd door concurrenten op de IT markt?
  – Welke strategische optie is optimaal om meer IT kandidaten te plaatsen?

  Zou jij mij a.u.b. hiermee kunnen helpen. Deze organisatie is trouwens actief in de uitzendmarkt.

  Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite.


  Door Luuk Tubbing op 24 februari 2017

  Hoi Grace,
  Prima onderzoeksvragen! Helder wat mij betreft. Toch een paar verbetertips:
  – vermijd spreektaal (‘ziet eruit’).
  – maak van de interne en externe omgeving aparte deelvragen.
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Grace op 25 februari 2017

  Hi Luuk,

  Hartelijk bedankt voor je snelle en heldere reactie!


  Door Mina op 26 februari 2017

  Hoi Luuk!
  Wat fijn dat jij iedereen zo goed helpt met hun hoofd- en deelvragen. Zou je mij ook kunnen helpen voor mijn scriptie?
  De laatste tijd nemen de kosten van de uitbesteding van de dienstverlening van product A alsmaar toe. De organisatie waar ik onderzoek voor doe, wil graag grip op deze kosten krijgen en wil zelf een alternatief gaan aanbieden, zodat zij geen bijdrage meer hoeven doen aan de uitbesteding van dienstverlening A. Hierbij willen zij dat ik de verschillen van dienstverlening A en X in kaart breng.
  In mijn onderzoek wil ik nagaan of de dienstverlening van de organisatie, waarvoor ik onderzoek doe een alternatief is voor de huidige uitbestede dienstverlening, waarbij ik de verschillen van de dienstverlening beschrijf en uiteindelijk een checklist oplever aan de opdrachtgever. Zodat de opdrachtgever a.d.h van de checklist na kan gaan welke diensverlening voor de desbetreffende situatie het beste is. Hierbij twijfel ik heel erg wat voor hoofdvraag ik moet gebruiken. Het is een maatschappelijk dienstverlenend onderzoek, waarbij ook gebruik moet worden gemaakt van de juridische aspecten.
  Ik zit te denken aan de volgende hoofdvragen:
  – In hoeverre kan organisatie Q door het aanbieden van dienstverlening X het gebruik van dienstverlening A verminderen?
  – In hoeverre is dienstverlening X een alternatief voor dienstverlening A?
  – Wat zijn de verschillen tussen dienstverlening A en dienstverlening X?

  Als deelvragen zat ik te denken aan:
  – Wat is dienstverlening A?
  – Wat zijn de taken van dienstverlening A?
  – Wat zijn de bevoegdheden van dienstverlening A? etc.

  Ik hoop dat je mij een duwtje in de goede richting kunt geven.

  Thanks


  Door Luuk Tubbing op 28 februari 2017

  Hoi Mina,
  Bedankt voor je compliment en vraag. Een paar suggesties:
  – Hoofdvraag: het eerste alternatief lijkt mij het best passen bij het probleem. Wellicht kun je deze nog wat specifieker maken. Verminder van een dienstverlening KAN natuurlijk altijd, maar is het ook wenselijk? Welke randvoorwaarden moeten tenminste worden ingevuld?
  – Deelvragen: prima begin. Bedenk goed welke informatie je nog meer nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden. Wellicht iets over de vereiste prijs en kwaliteit en de mate waarin hieraan voldaan kan worden.
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Denise op 27 februari 2017

  Hallo Luuk,
  Momenteel loop ik stage bij een detacheringsbedrijf waarvoor ik een onderzoek moet verrichten. Ook ik loop een beetje vast bij het goed formuleren van de deelvragen en daarbij heb ik ook de vraag of mijn hoofdvraag goed genoeg is. Deze hoofdvraag is namelijk geformuleerd door mijn bedrijfscoach op mijn stageplek, maar omvat eigenlijk twee vragen.

  De hoofdvraag:
  Hoe kan het bedrijf twintigers en dertigers (millennials) het beste werven en aan zich binden?

  De deelvragen:
  1. Wie zijn millennials?
  2. Hoe werft en bindt het bedrijf momenteel haar medewerkers?
  3. Hoe worden millennials door andere bedrijven geworven en gebonden?
  4. Welke behoeften hebben millennials?
  5. Waardoor raken millennials geïnteresseerd in een vacature of bedrijf?

  Graag hoor ik van je of ik nog wat aanpassingen kan doen aan zowel mijn hoofdvraag als deelvragen.

  Alvast bedankt.

  Groetjes,
  Denise


  Door Luuk Tubbing op 28 februari 2017

  Hallo Denise,
  Een paar feedbackpunten:
  – Hoofdvraag: is tweeledig. Werven en binden zijn twee aparte vraagstukken. Probeer, indien mogelijk, een overkoepelend begrip te vinden.
  – Deelvragen: prima opbouw. Maak deze ook eenduidig (deelvraag 2). Een mogelijke aanvullende deelvraag kan gaan over hoe millennials het bedrijf zien (imago).
  Groetjes,
  Luuk


  Door Kai op 28 februari 2017

  Hallo Luuk,
  momenteel loop ik stage bij een restaurant en moet hier een marktonderzoek opzetten en uitvoeren over bedrijven die in het verleden het restaurant hebben bezocht voor zakelijke bijeenkomsten. En hoe die opnieuw benaderd kunnen worden m.b.v. marketing acties.

  De probleemstelling die ik bedacht heb is:
  “Wat kan er gedaan worden om bedrijven uit het verleden hun zakelijke bijeenkomsten weer bij ‘naam bedrijf’ te houden?
  Dus ik vermeld niet direct over de marketing acties, maar dat zou dan eventueel in mijn deelvragen kunnen voorkomen.
  Die deelvragen heb ik moeite mee want ik kom alleen met:
  “welke marketing acties kunnen er gehouden worden?”
  “welke marketing acties passen het best bij het bedrijf?”

  Kunt u mij misschien helpen van het opnieuw formuleren van mijn probleemstelling of van mijn deelvragen en wat richtlijnen geven?

  Mvg,

  Kai


  Door Kai op 28 februari 2017

  Dag Luuk,

  In de tussentijd heb ik 2 nieuwe vragen opgesteld wat in mijn ogen beter is vergeleken met mijn andere:
  “Hoe kan Vuur zodanig bedrijven uit het verleden stimuleren om hun zakelijke bijeenkomsten weer bij Vuur te houden?”

  “Welke marketing acties kunnen er worden ingezet om bedrijven uit het verleden te stimuleren zodat ze hun zakelijke bijeenkomsten weer bij Vuur houden?”

  Dit is wat meer duidelijker over wat ik wil bereiken en kunt u mij hier verder misschien bij helpen?

  Mvg,

  Kai


  Door Luuk Tubbing op 28 februari 2017

  Dag Kai,
  Bedankt voor je vraag. Een aantal verbetersuggesties:
  – Hoofdvraag: vraagt om enige verheldering (hoe noem je bedrijven uit het verleden? voormalig klanten?). Twee keer het bedrijf noemen in de vraag is niet nodig.
  – Deelvraag: ik mis nog enkele vragen over de huidige situatie, zoals de kenmerken van deze voormalig klanten, de reden dat zij zijn weggegaan en de situatie bij Vuur.
  Succes Kai!
  Mvg,
  Luuk


  Door Safia op 1 maart 2017

  Beste lezer,
  Ik ben op dit moment druk bezig met mijn scriptie. Ik heb een vraag over mijn deelvragen.Ik zou graag willen weten of de eerste drie deelvragen voldoende zijn om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.

  Hoofdvraag:
  In hoeverre zorgen de preventieve en juridische maatregelen die reeds door organisatie X zijn ingezet ervoor dat discriminatie op basis van etniciteit op de stagemarkt van Utrechtse mbo- studenten van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst is teruggedrongen?

  Deelvragen:
  * Welke discriminatiemeldingen zijn er op basis van etniciteit op de stagemarkt van mbo-studenten van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst in de afgelopen vier jaar bekend, in het bijzonder bij Organisatie X?

  * Wat is het doel en wat zijn de verantwoordelijkheden en werkwijze van Organisatie X?

  * Welke preventieve en juridische maatregelen zijn reeds door Organisatie X genomen om discriminatie op basis van etniciteit voor mbo-studenten van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst op de stagemarkt terug te dringen?

  Nu twijfel ik of er nog een deelvraag bij moet komen.
  Ik dacht aan de volgende deelvraag:
  Waar hebben deze preventieve en juridische maatregelen naar toe geleidt?
  ( het kan zijn dat de laatste deelvraag overbodig is omdat het veel op de hoofdvraag lijkt?)

  In afwachting van uw reactie, verblijf ik.


  Door Luuk Tubbing op 2 maart 2017

  Beste Safia,
  Bedankt voor je vraag. Enkele feedbackpunten:
  – De hoofdvraag is inhoudelijk prima, maar kun je wellicht wat bondiger formuleren.
  – Deelvraag 1 en 3 zijn prima.
  – Deelvraag 2: valt buiten de scope van het onderzoek. Niet duidelijk waarom deze vraag er tussen staan. Wellicht kun je deze concretiseren.
  – De deelvraag waar je over twijfelt lijkt inderdaad erg veel op de hoofdvraag en is wat mij betreft overbodig.
  – Informatie die nog ontbreekt om de hoofdvraag te beantwoorden: het daadwerkelijke (niet gemelde) aantal discriminatiegevallen obv etniciteit, zowel voor en na de preventieve en juridische maatregelen.
  Helder Safia? Succes met je onderzoek!
  Groeten,
  Luuk


  Door Mahir op 2 maart 2017

  Beste Luuk,
  Ik heb je van de week gevraagd om feedback op mijn hoofdvraag, die heb ik verwerkt maar wilde je even vragen of je me tevens kan helpen bij de deelvragen. Mijn hoofdvraag na je feedback luidt als volgt: ‘’Wat is de meest effectieve/gepaste vorm van instructie geven wat leidt tot het adequaat gebruik van juiste PBM’s?’’. Het gaat mij hier om 2 zaken, ten eerste of de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden ingezet en ten tweede hoe men het instructie geven zodoende kan aanpassen dat het gebruik ervan adequaat wordt. Ik heb de volgende deelvragen geformuleerd en zou graag je mening hierover willen horen. Deelvragen:
  1. Welke (PBM benodigde) risico’s zijn verbonden aan werkzaamheden die worden uitgevoerd?
  2. Hoe verhouden zich de huidige PBM’s die worden ingezet tot de werkzaamheden (zijn hier aanpassingen vereist)?
  3. Hoe verloopt (Wat is) het huidige proces om medewerkers instructies te geven ten opzichte van PBM gebruik?
  4. Welke effectieve/gepaste vorm (methode) kan worden ingezet die voldoet aan de eisen van adequaat instructie geven?
  Ik hoor het graag van je Luuk. Ik wil je alvast bedanken voor je tijd en aandacht.
  Groetjes Mahir  Door Ilya op 2 maart 2017

  Hoi Luuk,

  Mag ik ook een vraag stellen voor het schrijven van een profielwerkstuk?

  Zou ‘ hoe komt het dat popmuziek heeft bijgedragen aan het doorbreken van taboes?’ een goede hoofdvraag kunnen zijn?

  En als deelvraag: -welke taboes heeft popmuziek doorbroken?
  – op welke manier heeft popmuziek taboes doorbroken?

  Groetjes


  Door Luuk Tubbing op 3 maart 2017

  Hoi Ilya,
  Lijkt mij een prima vraag, ervan uitgaande dat het al bewezen is dat popmuziek heeft bijgedragen aan het doorbreken van taboes.
  Groetjes,
  Luuk


  Door Kimberley op 3 maart 2017

  Hoi Luuk,

  Ik ben op dit moment bezig met een onderzoek voor een reisorganisatie en loop compleet vast op deelvragen (en ben er zelfs niet eens zeker van of mijn hoofdvraag wel passend is). Het onderzoek gaat over een bepaalde collectie van deze reisorganisatie die niet goed loopt. Deze collectie was om een nieuwe soort doelgroep te trekken en deze accommodaties lopen niet. De hoofdvraag die ik bedacht heb is: Wat zijn de oorzaken van het niet functioneren van de excellent collection en wat zijn de verbeteropties om de afzet te vergroten? Graag hoor ik van je of deze hoofdvraag uberhaupt goed is en welke deelvragen er bij jou opkomen? Ik wilde iets doen met concurrentie natuurlijk, iets over of de doelgroep wel passend bij het bedrijf is en over de kenmerken van het product of die wel goed uitgewerkt zijn.. Maar geen idee waar ik moet beginnen? Hopelijk kun jij mij helpen!

  Groetjes,
  Kimberley


  Door Luuk Tubbing op 3 maart 2017

  Hoi Kimberly,
  Het tweede deel van de hoofdvraag lijkt mij perfect. Het eerste deel kun je als deelvraag of als probleembeschrijving/aanleiding.
  Groetjes,
  Luuk


  Door Laura op 6 maart 2017

  Hee Luuk,

  Ik ga mijn scriptie scriptie schrijven over de toepassing van de terme de grâce door de kantonrechters van rechtbank x. Hierbij heb ik de volgende hoofdvraag geformuleerd:
  Hoe kan de uniformiteit met betrekking tot het toepassen van de terme de grâce door de kantonrechters van de rechtbank van x worden verbeterd met het oog op de rechtszekerheid van de huurder en verhuurder ?
  Helaas merk ik dat ik bij het formuleren van de deelvragen vastloop.
  Ik heb de volgende deelvragen reeds geformuleerd:
  1. Wat is een terme de grâce?
  2. Hoe wordt de uniformiteit met betrekking tot het toepassen van de terme de grâce nu binnen rechtbank x gewaarborgd?
  3. Wat is het toetsingskader van de kantonrechters van de rechtbank van x om een terme de grâce toe te passen? met als eerdere feedback vanuit school ‘ ik denk dat je vraag 2 zowel scherper moet formuleren als moet uitbreiden (het gaat niet alleen om de voorwaarden).’ Ik weet niet precies hoe dit wordt bedoeld.

  Ik heb moeite met het formuleren van een juiste deelvraag voor het rechtszekerheidsaspect.

  Kan jij me misschien wat verder op weg helpen?

  Ik wil je alvast bedanken voor je tijd.

  Groetjes,
  Laura


  Door Luuk Tubbing op 7 maart 2017

  Hee Laura,
  Een deelvraag over het rechtszekerheidsaspect kan bijvoorbeeld gaan over wat het inhoud en in hoeverre/waarom dit momenteel in het geding is. Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Mohamedia Hamadie op 6 maart 2017

  Ik moet een praktische opdracht maken, met een onderwerp die je zelf mocht maken. Ik zit niet op een hoog niveau dus mijn niveau zal dan ook niet zo hoog zijn.

  Ik doe het over Gucci, een modelbedrijf. Mijn hoofd vraag is waarom Gucci zo succesvol is

  Mijn eerste deel vraag:
  – Wie heeft het bedrijf opgericht


  Door Luuk Tubbing op 7 maart 2017

  Hoi, de hoofdvraag kan nog wel wat concreter. Succesvol in welk opzicht? Verder komt de deelvraag wat willekeurig over. Denk bij het formuleren van deelvragen goed na welke informatie je nodig hebt om stapsgewijs de hoofdvraag te beantwoorden.
  Groeten,
  Luuk


  Door Ollie op 6 maart 2017

  Hoi Luuk, op dit moment ben ik ook bezig met het opstellen van deelvragen. Mijn adviesvraag luidt Welke marketing strategie dient KK te hanteren voor het succesvol koppelen van innovatieve studenten bij corporate bedrijven? Mijn deelvragen die ik daarvoor heb opgesteld zijn

  – Welke ontwikkelingen doen zich voor binnen de corporate markt en onder start ups?

  – Welke innovatieve wensen en behoeften hebben corporate bedrijven precies en hoe kunnen studenten hierop inspelen?

  – Aan welke criteria en voorwaarden moeten de studenten voldoen om een bijdrage te kunnen leveren aan innovaties binnen corporate bedrijven?

  – Hoe dient het wervings-en selectieproces van studenten eruit te zien?
  – Welke wensen en behoeften hebben studenten ten aanzien van het werken aan innovatieve projecten bij corporate bedrijven?

  – Welke concepten worden door concurrenten aangeboden?

  echter dien ik een aantal overkoepelende deelvragen te formuleren en deze op te splitsen in sub deel vragen. Hoe zou jij dit aan opsplitsen?

  Thanks


  Door Luuk Tubbing op 7 maart 2017

  Hoi Ollie, een interessant vraagstuk! Een paar feedbackpunten:
  – Adviesvraag: de begrippen ‘innovatieve studenten’ en ‘corporate bedrijven’ roepen bij mij direct een aantal vragen op. Wanneer is een student innovatief? Is corporate niet een synoniem voor bedrijf (of een groot bedrijf)? Zijn hier andere (Nederlandse) termen voor die minder vragen oproepen?
  – Deelvraag 1: ik zie niet direct de link met de adviesvraag. Deze zou ik concreter maken. Zijn alle ontwikkelingen op deze gebieden interessant? En waarom opeens een onderscheid tussen corporate en startup?
  – Deelvraag 2: wat bedoel je met innovatief? Dat de wensen zelf innovatief (nieuw) zijn of dat deze studenten graag betrokken zijn bij innovatie?
  – Deelvraag 3: criteria en voorwaarden zijn min of meer synoniem. Verder prima vraag.
  – Deelvragen 4-6: prima vragen. Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Ollie op 8 maart 2017

  Bedankt voor je snelle reactie! Verder vroeg ik me af of jij nog tips had voor het gebruiken van theoretische modellen?

  Alvast bedankt,

  Groetjes Ollie.


  Door Luuk Tubbing op 8 maart 2017

  Voor jouw onderzoek zou je bijvoorbeeld de SWOT-analyse, de Ansoff matrix, de Waardestrategieën van Treacy en Wiersema, het SFA en model/FOETSJE kunnen gebruiken.


  Door Ivo op 9 maart 2017

  Luuk,
  Is weer een tijdje geleden en ik blijf aan het schaven aan mijn hoofdvraag. Ik had gereageerd onder mijn post van 22 februari, maar ik denk dat deze te ver naar “boven” staat en deze je niet is opgevallen.
  De complete probleemstelling is nu duidelijk en ik heb graag een mening over deze hoofdvraag, voordat ik concept inlever bij mijn docentbegeleider.
  Wat is voor bedrijf X de meest gepaste positioneringsstrategie om de koopfrequentie van de jongeren in Nederland, met betrekking tot asperges, te verbeteren?
  Ik ben geswitcht van consumptie naar koopfrequentie, aangezien het erom gaat hoevaak het gekocht wordt in een bepaalde periode en niet de hoeveelheid er per keer op het bord (geconsumeerd) ligt/wordt.

  Verder ben ik na lang stoeien enigszins op weg met deelvragen die hierbij horen.
  Deelvraag 1: Wat is de huidige koopfrequentie in Nederland met betrekking tot de asperge?
  Deelvraag 2: Hoe kan de doelgroep “jongeren” gedefinieerd worden?
  Deelvraag 3: Hoe kan merkimago worden gedefinieerd?
  Deelvraag 4: Wat is het huidige merkimago van asperges onder de gekozen doelgroep?
  Deelvraag 5: Wat is een positioneringsstrategie?


  Door Ivo op 9 maart 2017

  Aanvulling:
  Ik ben verplicht om twee modellen te gebruiken in mijn scriptie
  Tot op heden ben ik me aan het verdiepen in de Consumer Based Brand Equity Piramide van Keller (Merkwaardenpiramide)
  Indien het onderzoek uitwijst dat het imago van de asperge daadwerkelijk afwijkt van gewenste situatie vanuit het bedrijf, zal ik aanbevelingen moeten doen m.b.t. positioneren. Het moeilijke vindt ik om hier een model voor te vinden. Mocht je hier tips voor hebben ben ik je ontzettend dankbaar.

  Met vriendelijke groet,
  Ivo


  Door Luuk Tubbing op 10 maart 2017

  Beste Ivo,
  Wederom bedankt voor jouw vraag. Voor langere en herhaaldelijke hulpvragen verwijs ik je vriendelijk door naar één van onze scriptiecoaches https://deafstudeerconsultant.nl/scriptiehulp/
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door fred van kooten op 13 maart 2017

  beste Luuk,
  ik ben op dit moment bezig met mijn scriptie en heb de volgende hoofdvraag geformuleerd:
  Een compleet overzicht aanleveren van hoe het contact in het proces met bedrijf X, oftewel de customer journey, op dit moment verloopt. Op basis van de wensen en behoeften van de klant dient de manier van strategisch inspireren, informeren en benaderen mogelijk verbeterd of veranderd te worden zodat een duurzame relatie behouden blijft en verbeterd wordt.’
  Ik heb de volgende deelvragen geformuleerd:
  • Is bedrijf X tevreden over de huidige manier van klantcontact?
  • Op welke manier worden ze benaderd, geïnspireerd en bewerkt?
  • Welke fasen heeft de customer journey van Bedrijf x?
  • Welke DMU’s zijn er?
  • Welke klantcontacten hebben klanten in de fases en met welk doel via welk communicatiekanaal?
  • Wat zijn de contactmomenten met het bedrijf?
  • Door welke middelen en kanalen worden deze ondersteund?
  • In welke mate maakt het bedrijf gebruik van relatiemanagement in het proces met bedrijf X?
  • Tijdens welke contactmomenten in de customer journey maakt Legrand Nederland gebruik van relatiemanagement?
  • Hoe ziet bedrijf X hun relatie met het bedrijf en hoe ervaren zij deze?
  • Wat is nodig, volgens bedrijf X, om de relatie met het bedrijf te versterken?
  Heb jij hier nog enige tips of een mening over?


  Door Luuk Tubbing op 16 maart 2017

  Beste Fred, of is het Luc? 😉
  Een paar feedbackpunten:
  – Jouw hoofdvraag is als een doelstelling geformuleerd. Hier zou ik nog een vraag van maken.
  – Het zijn erg veel deelvragen, omdat ze erg specifiek zijn. Ik zou ze op een wat hoger niveau of gegroepeerd formuleren.
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door mansour op 15 maart 2017

  Beste Luuk,
  Op het moment loop ik vast met het bedenken van de juiste deelvragen. Ik heb tot nu toe zelf 3 deelvragen bedacht, maar weet dus niet of deze relevant zijn. Kan jij me dit vertellen?
  Mijn hoofdvraag is:
  – Hoe is de integrale samenwerking voor de herbeoordelingen tussen de afdelingen…

  deelvragen:
  – Wat wordt bedoeld met herbeoordelingen? Beschrijven wat herbeoordelingen zijn, waarom er herbeoordelingen zijn, hoe gaan de medewerkers te werk bij het behandelen van een herbeoordeling etc.
  – Hoe wordt er samengewerkt bij het bedrijf? Beschrijf wat een goede samenwerking kan betekenen voor het verloop van het proces, beschrijf hoe er samengewerkt zou moeten worden en beschrijf de samenwerking.
  – Welke afdelingen kent het bedrijf? Benoem de verschillende afdelingen, beschrijf de werkzaamheden per afdeling,

  Bij voorbaat dank,

  Groet,
  Mansour


  Door Luuk Tubbing op 16 maart 2017

  Beste Mansour,
  Een paar tips voor jou:
  – Prima hoofdvraag. Kan wel wat specifieker; wat bedoel je met ‘hoe is’ (dit is trouwens spreektaal)? Bedoel je bijvoorbeeld de effectiviteit van de samenwerking? Of frequentie en intensiteit van het contact? Of hoe het contact wordt ervaren? Verder gaat de vraag ervan uit dat er integrale samenwerking plaatsvind (de vraag is alleen nog ‘hoe die is’). Dus dat er samenwerking plaatsvind én dat deze integraal is. Heb je dat vastgesteld?
  – Deelvraag 1: lijkt mij niet nodig om hier een deelvraag voor te formuleren, want het spreekt voor zichzelf dat je de relevante begrippen gaat definiëren/toelichten.
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Helena K op 17 maart 2017

  Beste afstudeerconsultant,

  Fijn artikel dit! Ik heb ook problemen met mijn deelvragen formuleren. Ik doe doelgroeponderzoek. Dit houdt in: het bedrijf (een kapsalon) heeft last van vergrijzing en wilt een jongere doelgroep bereiken. Deze doelgroep is al lichtelijk vastgesteld qua leeftijd, maar ik wil uitdiepen wie deze doelgroep precies is, aan de hand daarvan een persona opstellen en een advies uitbrengen over hoe deze doelgroep te bereiken is. Vind de deelvragen nog erg lastig.. Kunt u mij helpen? Alvast super bedankt!!!


  Door Luuk Tubbing op 19 maart 2017

  Beste Helena,
  Bedankt voor het compliment! In jouw geval kunnen de deelvragen bijv. gaan over verschillende aspecten van het persona en de aanpak, waaronder kanalen, om de doelgroep te bereiken. Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Angela op 17 maart 2017

  Hoi Luuk!

  Ik ben bezig met afstuderen van de opleiding Bedrijfskunde-MER. Mijn onderzoek heeft de volgende hoofdvraag:
  ‘Hoe kunnen de avondprocessen orderpick zo worden ingericht dat Poiesz distributiecentrum foutloos uitlevert aan de filialen?’
  Deelvragen:
  • Hoe verloopt het huidige orderpick proces?
  • Wat zijn de oorzaken van de fouten die gemaakt worden tijdens het orderpick proces?
  • Hoe zijn orderpick processen bij andere organisaties ingericht?
  • Op welke manier kan er positieve invloed uitgeoefend worden op het rendement?

  Nou moet ik vanuit school per deelvraag variabelen omschrijven. De variabelen per deelvraag zijn: orderpickproces, fouten, andere organisaties en rendement. Deze heb ik reeds geoperationaliseerd. Echter, nu moet ik hier indicatoren aan toewijzen. Hoe doe ik dit? Want ik loop volledig vast.
  Alvast bedankt.
  Mvg,
  Angela.


  Door Luuk Tubbing op 19 maart 2017

  Hoi Angela!
  Een indicator maakt een variabele meetbaar. Ik vermoed dat deze artikelen jou verder gaan helpen:
  Operationele definitie
  Variabelen
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Mariska Steenbakkers op 20 maart 2017

  Hoi Luuk,
  Voor mijn opleiding HBO Pedagogiek moet ik een afstudeeronderzoek doen.

  Ik heb de volgende onderzoeksvraag en deelvragen:
  Op welke wijze kan het Elde College inspringen wanneer mentoren depressieve gevoelens bij jongeren signaleren ?
  Deelvragen:
  -Hoeveel leerlingen op het Elde College hebben last van depressieve gevoelens ?
  -Wat doen andere VO-scholen wanneer zij depressieve gevoelens bij jongeren signaleren ?
  -Welke suggesties hebben de mentoren van het Elde College op het gebied van omgaan met depressieve gevoelens bij jongeren ?

  Zijn deze vragen zo goed geformuleerd ? Ik moet nog 1 deelvraag maar kom er echt niet meer uit…

  Groet, Mariska


  Door Luuk Tubbing op 22 maart 2017

  Hoi Mariska,
  Prima hoofd- en deelvragen! De hoofdvraag kan nog net wat concreter. Ik zou spreken over ‘de meest effectieve interventies/aanpakken’ ipv ‘kan … inspringen.’ Een andere deelvraag zou bijv. kunnen gaan over wat de literatuur zegt over interventies bij depressieve jongeren. Succes!
  Groet,
  Luuk


  Door Naomi op 23 maart 2017

  Hi Luuk,

  Zit in mij master tew aan de universiteit.
  Voor mijn thesis onderzoek ik de behoefte analyse en evaluatie van kant en klare artisanale biologische maaltijden in een kort keten geleverd bij de klant.

  Wat deelvragen betreft ben ik nog heel verward. Heb reeds geprobeerd deelvragen te formuleren die antwoord bieden opde hoofdvraag maar zit vast.

  Kan jij me helpen? Enig idee voor goede deelvragen?

  Alvast bedankt,
  Naomi


  Door Luuk Tubbing op 26 maart 2017

  Hi Naomi,
  Wat is jouw hoofdvraag?
  Groeten,
  Luuk


  Door Leanne Homan op 24 maart 2017

  Dag,

  Ik studeer Toegepaste Psychologie (HBO) en doe onderzoek naar de samenhang tussen misofonie en stress. Ik ben momenteel bezig met het aanpassen van mijn onderzoeksplan die geheel is goedgekeurd, met uitzondering van mijn deelvragen. Ik krijg ze gewoonweg niet geformuleerd.. Mijn hoofdvraag is: ” ‘‘In hoeverre hangt stress samen met de ernst van de symptomen van misofonie?’’

  Heeft u wellicht wat tips of aanknopingspunten waar ik mee verder kan .. ?

  Met vriendelijke groet,

  Leanne


  Door Luuk Tubbing op 26 maart 2017

  Dag Leanne,
  De hoofdvraag is al vrij specifiek. Wellicht zijn deelvragen overbodig, omdat deze al gauw vanzelfsprekend zullen zijn (bijvoorbeeld, ‘wat zijn de sypmtomen van misofonie?’).
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door Leanne Homan op 27 maart 2017

  Is het dan beter om de hoofd-onderzoeksvraag overkoepelend te maken, waardoor het formuleren van deelvragen vlotter en beter gaat..? Ik leg de symptomen van misofonie al uit in mijn onderzoeksplan, omdat ik ze nodig heb voor de vragenlijst. Ik kan maar niet tot goede deelvragen komen.


  Door Luuk Tubbing op 29 maart 2017

  Leanne, waar doel je precies op? Wat mij betreft is jouw hoofdvraag al overkoepelend en zijn deelvragen overbodig.


  Door Mitrash op 28 maart 2017

  Beste Luuk,
  Ik hoop dat je me hiermee kunt helpen 😉 Ik studeer TBK en doe onderzoek naar het onderhoudsproces.

  In de probleemtypering is naar voren gekomen dat In het huidig onderhoudsproces dat er dagelijks gemiddeld 39% capaciteitsverlies optreedt. Om van ‘’correctief’’ naar ‘’preventief’’ onderhoud te gaan is het van belang om de Toestandsafhankelijk onderhoud onderhoudsstrategie in te voeren. In de voorverkenning van hoofdstuk 2 is er gebruik gemaakt van het 7s-model. Uit de onderzochte deelgebieden van het 7s-model komt naar voren dat er een kloof is tussen strategische beleid en operationele aansturing van het onderhoudsproces. Binnen de organisatie wordt er geen juiste vertaalslag van strategie naar operationele doelstellingen op onderhoudsgebied gemaakt.

  Ik heb nu de volgende probleemstelling, doelstelling en vraagstelling geformuleerd. Wellicht kan je misschien een kritische blik hierop werpen 😉

  De probleemstelling luidt als volgt:
  ‘’ Op welke manier kan de huidige onderhoudsbeleid van (bedrijfsnaam xxxx) verder geoperationaliseerd worden, waardoor er meer transparantie tussen de diverse afdelingen van het productie- en onderhoudsproces tot stand komt? ’’

  De doelstelling luidt als volgt:
  ‘Het uitwerken en stroomlijnen van strategische uitgangspunten van de MRO-afdeling en productieafdelingen van xxxx(bedrijfsnaam) met als doel een efficiënter en effectiever onderhoudsbeleid tot stand komt’

  De hoofdvraag luidt als volgt:
  “Welke strategische uitgangspunten moet bedrijfsnaam xxxx formuleren om te zorgen dat het onderhoud verschuift van Storingsafhankelijk onderhoud naar Toestandsafhankelijk onderhoud”

  Deelvraag 1: Wat zijn de algemene Missie, Visie en doelstellingen van bedrijf xxxx
  Deelvraag 2: Welke persoonlijke en effectiviteitsdoelstellingen kunnen er voor het onderhoudsproces worden geformuleerd?
  Deelvraag 3: Welke planning moet er worden opgesteld om de geformuleerde doelen te behalen?
  Deelvraag 4: Welke interventie strategieën kunnen worden toegepast? om de geformuleerde doelen te behalen
  Deelvraag 5: Zijn de geformuleerde doelstellingen binnen de afgesproken tijd behaald?

  Ik hoop dat je me hiermee echt kan helpen Luuk


  Door Luuk Tubbing op 29 maart 2017

  Beste Mitrash,
  Bedankt voor je vraag. Prima onderzoeksvragen in het algemeen. Een aantal verbetersuggesties:
  – Maak de link tussen doelstelling en hoofdvraag nog concreter (gebruik letterlijk dezelfde termen/concepten).
  – Hoofdvraag: (hint) geen enkel bedrijf is beter geworden door het formuleren van strategische uitgangspunten, zonder deze ook effectief toe te passen 😉
  – Hetzelfde geldt voor de relatie tussen de hoofdvraag en de deelvragen. Zo zie ik bijv. de begrippen storingsafhankelijk en toestandsafhankelijk onderhoud niet terug in de deelvragen.
  Succes!


  Door Lucy Heemstra op 30 maart 2017

  Hai Luuk,

  Voor mijn studie wil ik graag weten hoe bedrijfx haar contentstrategie het beste kan inzetten om meer binding en betrokkenheid op te wekken bij de klanten t.o.v de kernwaarden van bedrijfX. Maar ik loop een beetje vast. Zou jij feedback willen geven?

  Hoofdvraag:
  Hoe kan bedrijfX haar contentstrategie optimaliseren om haar bestaande en potentiële klanten te binden bij de kernwaarden van bedrijfX?

  Deelvragen:
  1. Hoe hanteert het bedrijf haar contentstrategie op dit moment?
  2. Wat zijn de kernwaarden van bedrijfX?
  3. Wie zijn de bestaande en potentiële klanten van bedrijfX?
  4. Welke kernwaarden bindt bestaande en potentiële klanten bij bedrijfX?


  Door Luuk Tubbing op 7 mei 2017

  Hai Lucy,
  Excuses voor de late reactie. Erg druk momenteel.
  Een aantal suggesties:
  – Hoofdvraag: …binden aan de kernwaarden
  – Deelvraag 1: welke contentstrategie hanteert…
  – Deelvraag 2-4: prima
  – Ik mis nog een vraag over wat de kernwaarden zijn van klanten en wellicht over de wijze waarop deze waarden zich manifesteren, zodat je er concreet een strategie op kunt formuleren. Helder? Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Benjamin op 21 juni 2017

  Hoi Luuk, geweldige site! Bedankt voor alle tips en uitleg. Ik volg nu ook een afstudeertraject in het HBO. Het bedrijf (internationaal) waarin ik de afstudeerstage loop heeft als probleem dat het niet weet hoe het technische informatie/content het beste kan overbrengen naar de huidige dealers (Tis een B2B bedrijf). De dealers hebben onvoldoende technische kennis om vragen van hun klanten op te lossen, dus het bedrijf wilt graag weten op welke manier ze de technische informatie zo kunnen overbrengen dat dealers het snappen en kunnen gebruiken voor hun klanten. Daarnaast hebben de dealers ook onvoldoende marketing content om te tonen aan hun klanten. Mijn onderzoeksvraag is: Hoe kan (bedrijf) technische informatie/content het beste overbrengen naar de huidige dealers. De deelvragen die ik heb geformuleerd zijn:
  1: Hoe is de huidige informatievoorziening van (bedrijf)
  2: Waar moet de technische content die dealers nodig hebben aan voldoen?
  3: Wat zijn de trends op het gebied van content?
  4: Met welke beeldbeperkingen heeft (bedrijf) te maken in internationale communicatie
  5: Op welke wijze gaan soortgelijke organisaties om met vergelijkbare kennisoverdracht problemen?
  6: Via welke kanalen en devices kan (bedrijf) het beste technische informatie delen met de huidige dealers?

  Ben ik op de goede weg? En heb je nog tips? Alvast bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 2 juli 2017

  Hoi Benjamin,
  Bedankt voor het compliment en excuses voor de late reactie (erg druk hier).
  Prima onderzoeksvragen. Je bent zeker op de goede weg. Een paar kleine feedbackpunten:
  – Deelvraag 3: specifieker maken voor jouw afbakening –> ‘…trends in het overbrengen van technische content’
  – Deelvraag 4: wat zijn beeldbeperkingen? Kun je dit concreter maken?
  Wellicht buiten de scope van jouw onderzoek, maar het lijkt mij nog beter om technische vragen zoveel mogelijk te voorkomen door goed product design en heldere content die direct toegankelijk is voor de klanten van jullie klanten.
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door San op 9 juli 2017

  Hoi Luuk,
  Ik loop hopeloos vast op mijn deelvragen en subdeelvragen. Mijn onderzoek gaat over klantbehoud. Hoofdvraag is:: Hoe kan bedrijf x met een klantgerichte strategie klantbehoud vergroten?
  Ik heb de volgende deelvragen en subdeelvragen geformuleerd (beetje rommelig, want ik kom er echt niet meer uit):
  1.Hoe kan X de klantgerichtheid optimaliseren t.b.v. klantbehoud?
  (1.Wanneer is een organisatie klantgericht?)
  a) Hoe kan X haar klantgerichte organisatie optimaliseren om klantgerichtheid te vergroten?
  (a. Hoe klantgericht is X op dit moment?)
  b) Hoe kan X haar website en CRM systeem optimaliseren om klantgerichtheid te vergroten?
  (b. Hoe heeft X haar website en CRM systeem ingericht t.b.v. klantgericht ondernemen?)
  c) Hoe kan X haar serviceverlening optimaliseren om klantgerichtheid te vergroten?
  (c. Welk serviceniveau verleent X t.b.v. klantgericht ondernemen?)

  2. Hoe kan X inspelen op de klantbehoefte t.b.v. klantbehoud?
  (2. Hoe kan een bedrijf inspelen op de klantbehoefte?)
  a) Wat zijn de wensen en behoeften van X klanten?
  b) Op welke aspecten dient X de klanttevredenheid te onderzoeken?

  3. Op welke wijze kan X meer waarde voor haar klanten creëren t.b.v. klantbehoud?
  (3. Hoe kan een bedrijf waarde creeren voor haar klanten?)
  a) Op welke wijze creëert X nu waarde voor haar klanten?
  b) Met welke waardestrategie kan X meer waarde creëren op basis van de klantbehoefte?

  4. Op welke wijze versterken relatiemanagement en relatiemarketing de klantrelatie en loyaliteit?

  Ik hoop echt dat je wat helderheid voor mij kan scheppen.
  Alvast ontzettend bedankt voor je snelle reaktie.
  San  Door Thomas op 6 september 2017

  Hoi Luuk,
  Allereerst; mooie heldere website met handige praktische tips, complimenten.
  Mijn afstudeeronderzoek richt zich primair op het achterhalen van branche/afnemersgegevens. Het is onduidelijk wie de opdrachtgevers zijn en waar deze zijn gevestigd. Aan mij de taak om een adviesplan te ontwikkelen om tussen deze opdrachtgevers te komen, inclusief aanbevelingen met welke strategische instrumenten dit gewaarborgd moet worden. De centrale vraagstelling binnen mijn onderzoek luidt:
  ”Op welke wijze kan bedrijf x haar marketing en sales beleid effectiever inrichten om haar klantporfolio met x% te laten groeien in het regiogebied x in 2018.”
  Mijn deelvragen:
  1. Hoe verloopt het huidige marketing en sales beleid bij bedrijf x?
  2. Hoe is het gewenste marketing en sales beleid ingericht van bedrijf x?
  3. Wat is de GAP die overbracht moet worden van bedrijf x?
  4. Met welke strategische instrumenten kan deze GAP overbrugd worden? (SOLL)
  5. Welke kritische succesfactoren liggen hieraan ten grondslag?
  6. Welke mogelijke scenario’s ontstaan bij implementatie voor bedrijf x?

  Heb jij toevallig nog aanbevelingen of tips? Overigens ben ik ook benieuwd of je misschien een tip hebt hoe ik de huidige situatie qua modellering kan inrichten.
  Alvast bedankt.

  Groet,
  Thomas

  Mijn onderzoek richt zich primair op het achterhalen van


  Door Luuk Tubbing op 7 september 2017

  Hoi Thomas,
  Bedankt voor de complimenten. En direct de complimenten terug. Het komt niet vaak voor, maar hier heb geen noemenswaardige opmerkingen over. Voor de modellering van de huidige situatie zou ik de marketingliteratuur bestuderen. Verder zou je nog een procesmodel kunnen maken om daarin knelpunten aan te wijzen.
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Bram op 11 september 2017

  Hallo Luuk,
  Als eerste wil ik je grote complimenten geven over hoe je al heel lang op deze site studenten helpt en verheldering biedt.

  Voor mijn stageopdracht (HBO) moet ik ook een hoofdvraag en deelvragen formuleren. Mijn stagebedrijf (een reclame en ontwerp bureau) kan haar klanten uitstekend adviseren en begeleiden op het gebied van offline presenteren en adverteren van het bedrijf. Door te forse toename van het gebruik van social media zijn ze op dit gebied een beetje achtergebleven en willen ze graag ook beter advies kunnen geven.

  Mijn hoofdvraag luidt als volgt:
  Wat moet X (het reclamebureau) doen om ervoor te zorgen dan ze haar klanten beter kan begeleiden op het gebied van online adverteren en presenteren van hun bedrijf?

  En als deelvragen heb ik:
  – Welke methoden van online adverteren zijn er?
  – Wat zijn de ontwikkelingen binnen het online adverteren?
  – Welk advies geeft X (het reclamebureau) op dit moment op het gebied van online adverteren
  – Hoe kun je erachter komen hoe je de doelgroep van de klant het beste kunt bereiken?
  – Hoe kan de kennis over online adverteren het beste up-to date gehouden worden door X (het reclamebureau).

  Kun jij een beetje opheldering geven of dit in de goede richting is en wat ik moet aanpassen.

  B.v.d.
  Bram


  Door Luuk Tubbing op 13 september 2017

  Hallo Bram,

  Bedankt voor de complimenten. De vragen zitten zeker in de goede richting. Een aantal tips om ze nog beter te maken:
  – Wees zo concreet en consistent mogelijk: adverteren en/of presenteren? Wellicht kun je de hoofdvraag SMART maken (https://nl.m.wikipedia.org/wiki/SMART-principe). Veel hbo-opleidingen verlangen dat.
  – Gaat het alleen om kennis of ook om bepaalde competenties, organisatiestructuur, cultuur, etc. die het bedrijf moet bezitten om beter te worden in sociale media?
  Succes Bram!
  Groeten,
  Luuk


  Door Bas op 18 september 2017

  Hey Luuk,
  Je artikel heeft me enorm geholpen.
  Ik volg de opleiding Commerciele Economie aan het Fontys in Eindhoven. Momenteel loop ik stage bij een evenementen- en nieuwsbedrijf. De organisatie heeft een mobiele applicatie gemaakt en wil deze op de markt lanceren. Helaas weet men niet hoe ze promotie het beste kunnen inzetten, vandaar de probleemstelling:
  ‘Welke factoren spelen een rol bij het inzetten van promotiemiddelen om daarmee het gebruik van de mobiele applicatie te verhogen?’
  Om de hoofdvraag op te lossen, heb ik de volgende deelvragen opgesteld:
  1. Hoe wordt de applicatie ervaren?
  2. Onder welke omstandigheden bent u geneigd de applicatie te downloaden?
  3. Wanneer bent u geneigd de applicatie vaker te gebruiken?
  4. Hoe wordt promotie omtrent de app ervaren?
  5. Welke promotiemiddelen zijn er?
  6. Wat is belangrijk (volgens klanten) bij de inzet van promotie?
  Wat vind je ervan? Zijn er nog vragen die ontbreken of lost dit het gehele probleem op?
  Met vriendelijke groet,
  Bas


  Door Luuk Tubbing op 20 september 2017

  Hey Bas,
  Bedankt voor je vraag en fijn dat het artikel jou geholpen heeft. Een paar feedbackpunten:
  – Prima hoofdvraag
  – Deelvraag 1: zou ik van maken ‘door gebruikers ervaren’
  – Deelvragn 2 en 3: zijn geformuleerd als interviewvragen. Maak deze algemeen.
  – Deelvraag 5: zijn waar? Zijn beschikbaar in …? Nog belangrijker: welke middelen zijn succesvol in welke situaties?
  – Deelvraag 6: is het belangrijk wat de klanten vinden of wat werkt?
  Helder? Succes!
  Bedankt,
  Luuk


  Door Angela en Dominique op 18 september 2017

  Beste Luuk,

  Wij zijn bezig met een project op school waarbij we onderzoek moeten doen naar sociale kaart van de rechtsbijstandverlening. We lopen een beetje vast bij het formuleren van onze deelvragen..
  Onze hoofdvraag is: “Hoe kan DAS het beste inspelen op de vrije advocatenkeuze van de verzekeringnemer na het arrest van 7 november 2013 van het EU-hof?
  We willen graag een opbouw in de deelvragen van beschrijvend, verklarend naar beoordelend om uiteindelijk een advies te geven.
  Als deelvragen dachten wij aan:
  1. Wat houdt de vrije advocatenkeuze in?
  2. hoe was de rechtshulpverlening van DAS georganiseerd voor deze uitspraak?
  3. welke invloed heeft de vrije advocatenkeuze op de manier van rechtsbijstand verlenen door DAS?
  4. Waarom kiezen mensen er nu sneller voor om zelf een advocaat in de arm te nemen dan een rechtsbijstandverlener te benaderen?
  5. is het wenselijk dat DAS haar manier van dienstverlening aanpast?

  Kan je hierop kort reageren en ons eventueel verder helpen?

  Alvast bedankt!

  groetjes,

  Angela en Dominique


  Door Luuk Tubbing op 20 september 2017

  Beste Angela en Dominique,
  Dank voor jullie vraag. Een aantal tips ter verbetering:
  – Hoofdvraag en deelvragen 1-3 prima
  – Deelvraag 4 komt uit de lucht vallen. Relatie met de hoofdvraag is onduidelijk.
  – Deelvraag 5: vermijd ja/nee-vragen. Maak er een open vraag van: ‘in hoeverre…?’
  Helpt dit jullie verder? Succes!
  Bedankt,
  Luuk

  Plaats een reactie


  *