Psst, voordat je weggaat

Wil jij je scriptie veel sneller schrijven en eerder afstuderen?

Page content

Fundamenteel onderzoek vs. toegepast onderzoek

Fundamenteel onderzoek vs. toegepast onderzoek

Het onderscheid tussen fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek valt in vrijwel elk wetenschappelijk vakgebied te maken. Fundamenteel onderzoek of fundamentele wetenschap is dat deel van de wetenschap dat zich richt op basismechanismen en grondbeginselen. Het doel is het creëren van kennis omwille van kennis, zonder dat er een concrete toepassing in vooruitzicht hoeft te zijn. Fundamenteel onderzoek wordt ook wel zuivere of pure wetenschap genoemd. Voorbeelden zijn wiskunde en natuurkunde.

Toegepaste onderzoek of toegepaste wetenschap, de tegenhanger van fundamenteel onderzoek, staat voor het deel van de wetenschap dat als doel heeft een probleem op te lossen of een technologie, product of dienst te ontwikkelen. Dit type onderzoek is geïnspireerd op vragen uit de praktijk die om oplossingen of antwoorden vragen. Voorbeelden van toegepaste wetenschappen zijn toegepaste psychologie, waaronder pedagogiek, en toegepaste taalkunde, waaronder tolken en vertalen.

Al het wetenschap onderzoek kan op een continuüm worden geplaatst op basis van doel en context. Dit resulteert in een rijtje met verschillen tussen fundamenteel en toegepast onderzoek:

Fundamenteel onderzoek Toegepast onderzoek
   
Doel: Doel:
Kennis uitbreiden Inzicht vergroten in specifieke problemen
Resulteert in universele principes Resulteert in oplossingen voor problemen
Bevindingen relevant voor de maatschappij in het algemeen Nieuwe kennis heeft alleen betrekking op het probleem
Context: Context:
Uitgevoerd door universiteiten Uitgevoerd in verscheidene omgevingen, waaronder bedrijven en universiteiten
Onderwerpskeuze en doelen bepaald door de academische agenda Doelen vastgesteld door onderhandeling met initiatiefnemer
Flexibele planning Strakke planning

Comment Section

0 reacties op “Fundamenteel onderzoek vs. toegepast onderzoek

Plaats een reactie


*