Fundamenteel onderzoek vs. toegepast onderzoek

Fundamenteel onderzoek vs. toegepast onderzoek

Het onderscheid tussen fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek valt in vrijwel elk wetenschappelijk vakgebied te maken. Fundamenteel onderzoek of fundamentele wetenschap is dat deel van de wetenschap dat zich richt op basismechanismen en grondbeginselen. Het doel is het creëren van kennis omwille van kennis, zonder dat er een concrete toepassing in vooruitzicht hoeft te zijn. Fundamenteel onderzoek wordt ook wel zuivere of pure wetenschap genoemd. Voorbeelden zijn wiskunde en natuurkunde. Toegepaste onderzoek of toegepaste wetenschap, de tegenhanger van fundamenteel onderzoek, staat voor het deel van de wetenschap dat als doel heeft een probleem op te lossen of een technologie, product of dienst te ontwikkelen. Dit type onderzoek is geïnspireerd op vragen uit de praktijk die om oplossingen of antwoorden vragen. Voorbeelden van toegepaste wetenschappen zijn toegepaste psychologie, waaronder pedagogiek, en toegepaste taalkunde, waaronder tolken en vertalen. Al het wetenschap onderzoek kan op een continuümworden geplaatst op basis van doel en context. Dit resulteert in een rijtje met verschillen tussen fundamenteel en toegepast onderzoek:

Fundamenteel onderzoekToegepast onderzoek
  
Doel:Doel:
Kennis uitbreidenInzicht vergroten in specifieke problemen
Resulteert in universele principesResulteert in oplossingen voor problemen
Bevindingen relevant voor de maatschappij in het algemeenNieuwe kennis heeft alleen betrekking op het probleem


Context:Context:
Uitgevoerd door universiteitenUitgevoerd in verscheidene omgevingen, waaronder bedrijven en universiteiten
Onderwerpskeuze en doelen bepaald door de academische agendaDoelen vastgesteld door onderhandeling met initiatiefnemer
Flexibele planningStrakke planning
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?