Mixed method research

Mixed method research

Mixed method research houdt in dat kwalitatief en kwantitatief onderzoek gecombineerd wordt. Op basis van interviews of observaties kunnen bijvoorbeeld hypothesen geformuleerd worden, welke vervolgens worden getoetst met een enquête-onderzoek. Andersom kan bijvoorbeeld een enquêteonderzoek aanleiding vormen voor observaties, om zo meer te weten te komen over de onderliggende mechanismen van de kwantitatieve resultaten.Het voordeel van deze combinaties is dat de kracht van beide soorten onderzoek gecombineerd wordt, wat bij een juiste toepassing de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten verhoogd. Een ander voordeel is dat meer onderzoeks- of deelvragen beantwoord kunnen worden.
Silvia
Door

Silvia

op 12 Aug 2020

Goedenavond, Momenteel zijn wij bezig met de vormgeving van het plan van aanpak. Ook wij ondervinden problemen tijdens het beschrijven van de methode (dan vooral gericht op de onderzoeksmethode). Als vooronderzoek hebben wij een enquête afgenomen met zowel meerkeuzevragen als open vragen. Dit vooronderzoek behoort tot de thesis en mede uiteindelijk tot de ontwikkeling van een product. Wij vermoeden dat er sprake is van een mixed methods-benadering, aangezien er in de enquête beide onderzoeksvormen voorkomen. Na het zoeken van informatie beginnen wij toch sterk te twijfelen over ons onderzoeksontwerp. Zou u ons kunnen helpen? Alvast dank!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Aug 2020

Hoi Silvia, Over labels en definities van de gehanteerde onderzoeksmethoden zou ik je niet al te druk maken. Het gaat erom dat het een goed ontwerp is en dat je de ontwerpkeuzes en uitgevoerde procedures goed beschrijft. In jullie geval vind ik het wat ver gaan om te spreken over mixed methods research. Je hebt immers één methode ingezet (enquête) en ook nog op één moment (dus bijv. niet eerst interviews afgenomen om tot hypothesen te komen die je vervolgens toetst met een enquete). Bovendien, het concept mixed method research is mogelijk interessant om als onderzoeker te begrijpen, maar voegt m.i. vaak niets toe voor de scriptielezer voor het begrijpen van het onderzoeksontwerp. Groeten, Luuk

Rosa
Door

Rosa

op 30 May 2020

Goedenavond, ik doe al langer een onderzoek, maar de methode heb ik nog niet vastgesteld. (Ja, dit had eerst gemoeten, maar het bleef nog vaag voor me). Inmiddels heb ik een probleemstelling, een interview gedaan, aan de hand daarvan literatuur erbij gezocht en aan de hand daarvan een enquete gehouden. Hoe kan ik deze methode het beste noemen? Dank!!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 31 May 2020

Hoi Rosa, het methodehoofdstuk gaat over het empirische deel van het onderzoek (tenzij je een gestructureerde literatuurstudie, oftewel een systematic review, doet). In jouw geval gaat het om een kwantitatief onderzoek, waarbij je de enquête als onderzoekstechniek hebt ingezet. Het interview en het literatuuronderzoek zijn bedoelt om tot een probleemstelling en passend onderzoeksontwerp (in jouw geval de aanpak van de enquête) te komen. Groeten, Luuk

Leon
Door

Leon

op 27 May 2020

Kan mixed methode een oplossing zijn voor vergelijkend onderzoek? Omdat vergelijkend onderzoek zich ook bevindt tussen kwalitatief en kwantitatief. Of is er een beter onderzoek hiervoor?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 May 2020

Beste Leon, vergelijkend onderzoek en mixed method moet je los van elkaar zien. Sterker nog, als je twee groepen/omstandigheden met elkaar wilt vergelijk zul je juist exact dezelfde methode moeten gebruiken voor beide groepen/omstandigheden.

Yvonne Maas
Door

Yvonne Maas

op 24 Jun 2021

Ik ga mixed methode doen. Hierbij surveyonderzoek bij 330 personen waarna ik deze survey uitdiep door na data-analyse een doelgerichte steekproef. Hoeveel interviews zou je dan aanraden om tot een goed mixed methode onderzoek te komen? waarop is dit gebaseerd?

Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?