Page content

Mixed method research

Mixed method research

Mixed method research houdt in dat kwalitatief en kwantitatief onderzoek gecombineerd wordt. Op basis van interviews of observaties kunnen bijvoorbeeld hypothesen geformuleerd worden, welke vervolgens worden getoetst met een enquête-onderzoek. Andersom kan bijvoorbeeld een enquêteonderzoek aanleiding vormen voor observaties, om zo meer te weten te komen over de onderliggende mechanismen van de kwantitatieve resultaten.

Het voordeel van deze combinaties is dat de kracht van beide soorten onderzoek gecombineerd wordt, wat bij een juiste toepassing de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten verhoogd. Een ander voordeel is dat meer onderzoeks- of deelvragen beantwoord kunnen worden.

  Comment Section

  4 reacties op “Mixed method research


  Door Leon op 27 mei 2020

  Kan mixed methode een oplossing zijn voor vergelijkend onderzoek? Omdat vergelijkend onderzoek zich ook bevindt tussen kwalitatief en kwantitatief. Of is er een beter onderzoek hiervoor?


  Door Luuk Tubbing op 28 mei 2020

  Beste Leon, vergelijkend onderzoek en mixed method moet je los van elkaar zien. Sterker nog, als je twee groepen/omstandigheden met elkaar wilt vergelijk zul je juist exact dezelfde methode moeten gebruiken voor beide groepen/omstandigheden.


  Door Rosa op 30 mei 2020

  Goedenavond, ik doe al langer een onderzoek, maar de methode heb ik nog niet vastgesteld. (Ja, dit had eerst gemoeten, maar het bleef nog vaag voor me). Inmiddels heb ik een probleemstelling, een interview gedaan, aan de hand daarvan literatuur erbij gezocht en aan de hand daarvan een enquete gehouden. Hoe kan ik deze methode het beste noemen? Dank!!


  Door Luuk Tubbing op 31 mei 2020

  Hoi Rosa, het methodehoofdstuk gaat over het empirische deel van het onderzoek (tenzij je een gestructureerd literatuurstudie, oftewel een systematic review, doet). In jouw geval gaat het om een kwantitatief onderzoek, waarbij je de enquête als onderzoekstechniek hebt ingezet. Het interview en het literatuuronderzoek zijn bedoelt om tot een probleemstelling en passend onderzoeksontwerp (in jouw geval de aanpak van de enquête) te komen.
  Groeten,
  Luuk

  Plaats een reactie


  *