Page content

Mixed method research

Mixed method research

Mixed method research houdt in dat kwalitatief en kwantitatief onderzoek gecombineerd wordt. Op basis van interviews of observaties kunnen bijvoorbeeld hypothesen geformuleerd worden, welke vervolgens worden getoetst met een enquête-onderzoek. Andersom kan bijvoorbeeld een enquêteonderzoek aanleiding vormen voor observaties, om zo meer te weten te komen over de onderliggende mechanismen van de kwantitatieve resultaten.

Het voordeel van deze combinaties is dat de kracht van beide soorten onderzoek gecombineerd wordt, wat bij een juiste toepassing de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten verhoogd. Een ander voordeel is dat meer onderzoeks- of deelvragen beantwoord kunnen worden.

    Comment Section

    0 reacties op “Mixed method research

    Plaats een reactie


    *