Psst, voordat je weggaat

Wil jij je scriptie veel sneller schrijven en eerder afstuderen?

Page content

Steekproef bepalen

Steekproef bepalen

Een steekproef is een homogene verzameling van eenheden (personen, objecten of situaties) die een of meerdere eigenschappen gemeen hebben waarop het onderzoek zich richt. Dit kan bijvoorbeeld een groep zijn vanorganisaties, mensen, dieren of voorwerpen, vaak geselecteerd op bepaald kenmerken. Vaak is het onmogelijk om alle eenheden van een populatie (bijv. alle bezoekers van een attractiepark) te onderzoeken. Daarom nemen we een steekproef hieruit. De steekproef dient een representatieve selectie te zijn van de populatie, wat wil zeggen dat de steekproef dezelfde kenmerken heeft als de groep waar je uitspraken over wilt doen.

Steekproefgrootte

De vereiste steekproefomvang hangt af van de mate van homogeniteit van de populatie, het aantal gewenste subpopulaties en eventuele richtlijnen vanuit de opleiding. Hoe homogener de populatie, wat betreft de kenmerken die relevant zijn voor je onderzoek, des de kleiner kan je steekproef zijn voor betrouwbare onderzoeksresultaten. Elke eventuele subpopulatie (bijv. op basis van leeftijdscategorie, geslacht, opleidingsniveau) dient een minimum aantal respondenten te hebben om te voorkomen dat de resultaten van een subgroep op toeval gebaseerd zijn. De vereiste omvang hiervan is ook niet exact vast te stellen. Ook dit is afhankelijk van de mate van homogeniteit.

steekproef

Specifieke, toetsbare vragen worden voornamelijk beantwoord door een toetsing onder een relatief grote steekproef, bijv. doormiddel van een enquête of data uit een bestaande database. Bredere, exploratieve vragen vereisen dat je meer de diepte ingaat, bijv. door het afnemen van diepte-interviews of observaties. Deze laatste categorie kost relatief veel tijd per geval, waardoor het bij een afstudeeronderzoek niet haalbaar is om bijv. een steekproef van 100 te realiseren. Voor het afnemen van diepte-interviews is tien tot twintig respondenten realistischer.

Selectie steekproef

Er zijn verschillende manieren om een steekproef te selecteren: deze zijn onder te verdelen in de aselecte- de selecte steekproef.

Aselecte steekproef (random sampling): iedere eenheid (persoon, object of situatie) uit de populatie heeft evenveel kans om in de steekproef te komen. Bij kwantitatief onderzoek is dit essentieel. De volgende vormen zijn hierbij te onderscheiden:

 • Enkelvoudige steekproef: willekeurige steekproef (bijv. uit een databestand)
 • Systematische steekproef: bijv. elke tiende respondent wordt gekozen uit een databestand of kaartenbak
 • Clustersteekproef: bij een clustersteekproef ondervraag je een hele groep, meestal reeds bestaande groepen zoals een klas of team
 • Getrapte steekproef: uit een clustersteekproef wordt een aselecte groep genomen waarbij je weer een steekproef afneemt
 • Gestratificeerde steekproef: de groep wordt gesplitst in deelpopulaties, bijv. een groep wijkbewoners wordt weer opgedeeld op basis van geslacht

Selecte steekproef (purposive sampling): respondenten worden bewust geselecteerd op basis van bepaalde eigenschappen. Hierbij zijn verschillende vormen onderscheiden:

 • Quotasteekproef: een maximum aantal respondenten wordt vastgesteld, bijv. 25 mannen en 25 vrouwen
 • Zelfselectie: mensen bepalen zelf of ze meedoen aan een steekproef, bijv. naar aanleiding van een advertentie waarin een aantal vereisten (eigenschappen/voorwaarden) voor respondenten staan vermeld
 • Doelgerichte steekproef: mensen met bepaalde kenmerken worden geselecteerd, bijv. typische gevallen zoals alleen maar mensen met een hartafwijking
 • Praktisch bruikbare steekproef: willekeurige respondenten (of subjecten) worden geselecteerd gelimiteerd door praktische beschikbaarheid, bijv. nog in leven zijnde Nederlandse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog (waarvan de meeste zijn overleden)
 • Sneeuwbalsteekproef: selectie van respondenten uit je eigen kenniskring en vervolgens kennissen van kennissen (of in het geval van literatuuronderzoek: selectie van artikelen op basis van referenties in de eerst geselecteerde artikelen)

  Comment Section

  22 reacties op “Steekproef bepalen


  Door Tom op 24 april 2017

  Hoi!

  Voor mijn onderzoek neem ik een survey af over criminaliteit. Nu is het zo dat ik in mijn survey 4 soorten criminaliteit bevraag en dus 4 onderwerpen behandel. Ik verwacht dat mensen het ene onderwerp meer invullen dan het andere omdat sommige delicten meer voorkomen. Echter kunnen mensen in theorie (als ze slachtoffer van alle delicten zijn geworden) alle 4 de onderwerpen invullen. Ik wil over elke soort (significante) uitspraken kunnen doen en de soorten onderling vergelijken. Heeft dit invloed op de grote van mijn steekproef? Als mijn survey maar 1 onderwerp had beslagen had ik ongeveer een steekproef gehad van 2000 man. Betekent dit dat ik dit simpelweg x 4 dien te doen? Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.

  Groetjes Tom


  Door Luuk Tubbing op 24 april 2017

  Hoi Tom!
  Een goede vraag. Een belangrijk criterium hier is of het om onafhankelijke gevallen (in jouw geval typen delicten, niet personen) gaat. Zo ja, dan spreek je over vier verschillende steekproeven. Je zult dan dus per delict moeten voldoen aan de steekproefgrootte. Helder? Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Nancy op 2 mei 2017

  Dag,
  Ik doe een onderzoek onder 400 verpleegkundigen die een bepaalde werkmethode uitvoeren. De enquête gaat naar de gehele populatie die deze methode verplicht uitvoert en is daarmee , neem ik aan, een doelgroepgerichte steekproef. En dus niet a-select tot stand gekomen. Maar is hij dan onbetrouwbaar? Van de 400 verstuurde enquêtes heb ik er 135 respondenten. Dat lijkt mij best veel. a-select is niet mogelijk want dan moet ik de survey ook laten invullen door mensen die de methode niet uitvoeren.
  Dank voor je reactie!


  Door Luuk Tubbing op 7 mei 2017

  Dag Nancy,
  De steekproef is zeker betrouwbaar, want is een goede (zelfs perfecte) vertegenwoordiging van de populatie. De respons is inderdaad meer dan prima. Een a-selecte steefproef is inderdaad niet relevant in jouw geval. Goed bezig dus! Succes met afronden!
  Groeten,
  Luuk


  Door Nynke op 13 juni 2017

  Hi,

  Ik doe een onderzoek hoe mijn stagebedrijf zijn marktaandeel kan vergroten in een bepaalde dienst. Nu ga ik hiervoor verschillende interviews voor afnemen bij bedrijven om te zien of er interesse is in deze diensten. Nu vraag ik me af wat mijn steekproef dan is en hoe groot deze moet zijn om een betrouwbaaronderzoek te hebben


  Door Luuk Tubbing op 13 juni 2017

  Hi Nynke,

  Bij interviews gaat het niet zozeer om de hoeveelheid, wel om de representativiteit (is de steekproef representatief voor de populatie). De meeste opleidingen eisen rond de 10 interviews.


  Door SW op 12 oktober 2017

  Hallo,

  Ik doe onderzoek maar medicatieveiligheid. Door een dossieronderzoek naar het aantal micmeldingen achterhaal ik welke medicatie incidenten het meest voorkomend zijn. Vervolgens voer ik een systematische literatuurstudie uit om passende interventies te zoeken. Mijn onderzoek is kwantitatief van aard. Mijn vraag is hoe stel ik bij een literatuurstudie een onderzoekpopulatie en steekproef vast?

  Alvast bedankt voor uw reactie!


  Door Luuk Tubbing op 15 oktober 2017

  Hallo SW,
  In feite op basis van dezelfde principes. Je begint met een lijst van inclusie- en exclusiecriteria, waarin bijv. eisen staan aan het onderwerp (obv bepaalde termen in de titel/tekst), de kwaliteit van de literatuur (obv minimaal aantal referenties), de onderzochte populatie in de studie, etc. Helder?
  Groeten,
  Luuk


  Door janice op 29 november 2017

  Hoi Luuk,

  Kun je mij vertellen op welke datum deze blog is aangemaakt?


  Door Luuk Tubbing op 30 november 2017

  16 augustus 2014


  Door Jorg op 5 december 2017

  Ik doe onderzoek naar ‘de intentie tot leren en ontwikkelen’ van de ICT medewerkers binnen The DOC, hier heb ik 8 personen voor geïnterviewd. Nu heb ik echter iemand geïnterviewd die ook in de ICT werkt, om te kijken hoe dit in een andere organisatie wordt georganiseerd. Is dit mogelijk of is dit weer niet betrouwbaar en valide omdat het maar 1 persoon betreft?


  Door Luuk Tubbing op 5 december 2017

  Jorg, niet per definitie. Dat hangt af van het doel en de probleemstelling van het onderzoek. Maar over het algemeen levert een interview met slechts één ervaringsdeskundige niet erg betrouwbare data op over een hele organisatie, sector, etc. Gr. Luuk


  Door Anny op 27 februari 2018

  Beste Luuk,
  Momenteel ben ik aan het afstuderen en doe ik onderzoek naar het verschil tussen de begrote en gerealiseerde kosten (uren). In de meeste gevallen wordt er minder budget begroot. Hierbij wil ik dan het verschil in kaart brengen door projecten te analyseren. Binnen de (software)organisatie zijn er verschillende klanten met meerdere projecten. Aan de hand van de beschikbare data en de manier waarop deze verzameld is, hebben mijn begeleider en ik besloten om de projecten van 2017 in kaart te brengen, hier twijfel ik nog aan. Verder worden projecten op verschillende manieren uitgevoerd. Voor een aantal projecten is er bijvoorbeeld geen begroting gemaakt, deze neem ik dan ook niet mee. Ik vind het lastig om een duidelijke keuze van klanten/projecten te maken van welke en hoeveel projecten meegenomen moeten worden.
  Ik zou het heel fijn vinden als jij mij hiermee verder kunt helpen.

  Alvast bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 27 februari 2018

  Beste Anny,
  Welke selectie van projecten je maakt hangt af van de hypothese(n) die je wilt toetsen. Idealiter includeer je alle projecten van 2017. Dan is de dataset 100% representatief. Zijn er bepaalde belemmeringen om niet alle projecten te includeren? De minimale hoeveelheid projecten (vereiste steekproefgrootte) kun je vaststellen met een power analyse. Hoe meer verschillende variabelen je gaat analyseren, hoe groter je steekproef moet zijn voor een betrouwbare analyse. Welke projecten je precies wel of niet meeneemt daar kan ik je niet mee helpen. Ik heb immers geen kennis van het domein en de organisatie die jij onderzoekt. Welk probleem wil de organisatie oplossen met dit onderzoek?
  Groeten,
  Luuk


  Door Luuk Tubbing op 27 februari 2018

  Beste Anny,
  Welke selectie van projecten je maakt hangt af van de hypothese(n) die je wilt toetsen. Idealiter includeer je alle projecten van 2017. Dan is de dataset 100% representatief. Zijn er bepaalde belemmeringen om niet alle projecten te includeren? De minimale hoeveelheid projecten (vereiste steekproefgrootte) kun je vaststellen met een power analyse. Hoe meer verschillende variabelen je gaat analyseren, hoe groter je steekproef moet zijn voor een betrouwbare analyse. Welke projecten je precies wel of niet meeneemt daar kan ik je niet mee helpen. Ik heb immers geen kennis van het domein en de organisatie die jij onderzoekt. Welk probleem wil de organisatie oplossen met dit onderzoek?
  Groeten,
  Luuk


  Door Anny op 28 februari 2018

  Beste Luuk,
  Dank voor je snelle reactie!
  Het probleem dat de organisatie ervaart is of dat de afdeling Sales niet voldoende budget begroot of dat de projecten niet goed gemanaged worden, waardoor er elke keer meer uren worden gemaakt dan er begroot zijn. Dit is waar de organisatie tegen aanloopt. En mijn onderzoek moet dit verschil verkleinen, of zelfs dat er een keer te veel wordt begroot. Het gaat om een softwarebedrijf die de Scrum methodiek toepast, dit maakt het begroten al lastiger omdat er geen uitgewerkt plan voor de uitvoering vaststaat.
  Van de projecten die vorig jaar zijn uitgevoerd, waarbij er geen begroting is geweest, neem ik niet mee in het onderzoek, omdat er geen verschil in afwijkende uren aangetoond kan worden.


  Door MM op 13 maart 2018

  Hallo Luuk,
  Ik doe onderzoek naar de positionering (bij de huidige leden) van een stichting. De positionering is afhankelijk van twee groepen namelijk de DMU die bepaalt of een organisatie lid wordt/blijft. En de medewerkers, waaronder ook weer de DMU-leden, die deel mogen nemen aan de diensten/workshops. Mijn vraag is of een gestratificeerd steekproef geschikt is? Omdat ik aparte uitspraken wil doen over beide groepen (zoals welke positionering geschikt is voor DMU en welke voor medewerkers), maar ook gezamenlijke uitspraken (zoals welke social media kanalen zij gebruiken). Daarbij weet ik niet hoe ik de steekproef moet berekenen. De N voor de DMU-leden is 250. En voor alle medewerkers geld N is 70.000. Kan jij mij hierbij helpen?  Door Tessa op 13 maart 2018

  Beste Luuk,
  Voor een positioneringsonderzoek ga ik naast diepte-interviews ook enquêtes afnemen bij de doelgroep. De populatie van deze doelgroep is 165 gemeenten, en deze gemeenten worden dan ook allen gecontacteerd m.b.t. de enquête. Is er in dit geval überhaupt sprake van een steekproef? Of van een censusonderzoek omdat de totale populatie wordt aangeschreven?
  Als tweede heb ik een probleem met de steekproefgrootte berekening. Als ik een betrouwbaarheid van 95% wil hanteren, kom ik uit op het verzamelen van 116 respondenten (dit lijkt mij toch erg hoog i.v.m. totale populatie), kan dit kloppen? Alvast bedankt voor uw hulp bij dit vraagstuk!
  Met vriendelijke groet


  Door Luuk Tubbing op 13 maart 2018

  Beste Tessa,
  Dit is inderdaad een censusonderzoek. Hoe heb je de steekproef berekend? Dit kan best kloppen. De benodigde steekproefgroote heeft immers een exponentiele relatie met de steefproefgrootte, geen lineaire: bij een populatie van 20 is een steekproef van “maar liefst” 20 nodig, bij de populatie van 1.000.000 “slechts” 384.
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door Anna op 15 maart 2018

  Beste Luuk,
  Ik doe een onderzoek naar optimalisering van de gastvrijheidsbeleving waarvan de populatie alle bezoekers zijn van het theater, maar ik richt mijn in het onderzoek alleen op de doelgroep die ouder is dan 50 jaar. Dit is dan mijn steekproef, maar welke steekproef past hier bij? Ik dacht zelf aan doelgerichte steekproef aangezien ik van de algehele steekproef de vaste bezoekers ga enquêteren. Klopt dit? Ik hoor het graag,


  Door Luuk Tubbing op 15 maart 2018

  Beste Anna,
  Dit kun je inderdaad een doelgerichte steekproef noemen. Als je de doelgroep ouder dan 50 als populatie ziet – dus de hele populatie onderzoekt – dan is het een censusonderzoek.
  Groeten,
  Luuk

  Plaats een reactie


  *