Psst, voordat je weggaat

Wil jij je scriptie veel sneller schrijven en eerder afstuderen?

Page content

Validiteit en betrouwbaarheid

Validiteit en betrouwbaarheid

validiteit-en-betrouwbaarheidValiditeit en betrouwbaarheid worden bepaald door de toegepaste onderzoeksmethoden en zijn bepalend voor de kwaliteit van de onderzoeksdata en de conclusies die je daaruit trekt. Om meetfouten te minimaliseren dienen we de eigenschappen van de meting te achterhalen die ons het vertrouwen geven dat we goed bezig zijn. Inzicht in de betekenis van validiteit en betrouwbaarheid is hiervoor een vereiste.

Validiteit

Validiteit is de mate waarin (in wetenschappelijke studies) wordt gemeten wat we daadwerkelijk willen meten. Validiteit is grofweg te categoriseren in twee hoofdtypen:

 • Externe validiteit: de mogelijkheid om de data te generaliseren over personen, situaties en perioden.
 • Interne validiteit: de mate waarin een causale conclusie op basis van een studie is gerechtvaardigd. Een dergelijke oordeel wordt gevormd door de mate waarin een studie systematische fouten (of ‘bias’) minimaliseert.

Validiteit is ook nog op een subtiele wijze te categoriseren, waarbij verschillende (sub)categorieën op verschillende wijzen worden vastgesteld:

validiteit

Typen validiteit

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid is de nauwkeurigheid en precisie van een meetprocedure. Betrouwbaarheid garandeert niet de validiteit van een meting, maar is wel een voorwaarde. Een veel gehanteerde categorisering van betrouwbaarheid is:

 • Stabiliteit: waarborgen van consistente resultaten bij herhaalde metingen van dezelfde onderzoeker met hetzelfde instrument.
 • Gelijkwaardigheid: gaat over variaties op een bepaald punt in de tijd tussen de waarnemers en steekproeven van items. Een goede manier om de gelijkwaardigheid van metingen van verschillende waarnemers is door hun scores van dezelfde gebeurtenis (bijv. het scoren van Olympische kunstschaatsers door verschillende juryleden) te vergelijken.
 • Interne consistentie: homogeniteit tussen items, oftewel de mate waarin binnen een meetinstrument verschillende items die hetzelfde beogen te meten (bijv. ‘ik vind het leuk om te zwemmen’ en ‘ik heb genoten van zwemmen in het verleden’) gelijkwaardige resultaten opleveren.

Validiteit en betrouwbaarheid bij kwalitatief onderzoek

Aangezien bij kwalitatief onderzoek de onderzoeker in feite een instrument is, zijn er specifieke strategieën en procedures om validiteit en betrouwbaarheid te waarborgen (zie onderstaande tabel), met name door de interpretatie en subjectiviteit zoveel mogelijk te beperken of transparant te maken. Bij kwalitatief onderzoek spreken we tevens over andere termen als we het over aspecten van validiteit en betrouwbaarheid hebben.

 

validiteit-betrouwbaarheid-kwalitatief-onderzoek

Kwaliteitsprocedures voor kwalitatief onderzoek (Bron: Netwerk Kwalitatief Onderzoek AMC-UvA, 2002)


Behoefte aan extra begeleiding? Schakel één van onze ervaren en betrokken scriptiecoaches in:


Zelf aan de slag met tijdbesparende Scriptie Hacks? Download dan dit E-book:

scriptie code

  Comment Section

  14 reacties op “Validiteit en betrouwbaarheid


  Door Miranda op 1 juli 2016

  Hé! Heb je misschien een duidelijkere bronvermelding bij de onderste kolom? Ik kan dit niet terug vinden 🙁 Het gaat me dan vooral om het zoeken naar ontkrachtend bewijs. Thnx!  Door Mauro op 12 juli 2016

  Hallo Luuk,

  Kan jij mij vertellen wanneer dit artikel geschreven is en of jij de primaire bron bent?

  Gr,
  Mauro


  Door Luuk Tubbing op 12 juli 2016

  Hallo Mauro,

  In mijn reactie hierboven staat de belangrijkste bron. Ik raad je aan om artikelen uit blogs/digitale kennisbanken niet als bron te gebruiken in je scriptie/wetenschappelijke publicatie, wel standaardwerken, studieboeken en wetenschappelijke artikelen. Dit blogartikel is immers met name bedoeld voor de begripsvorming en niet als een correcte en uitputtende bron om naar te verwijzen.

  Groeten,
  Luuk


  Door Mandy op 3 oktober 2016

  Hallo,
  Wanneer is dit artikel geschreven?


  Door Luuk Tubbing op 3 oktober 2016

  Hi Mandy, op 16 augustus 2014 gecreëerd en op 1 oktober 2016 voor het laatst aangepast. Wel raad ik je aan om artikelen uit blogs/digitale kennisbanken bij voorkeur niet als bron te gebruiken in je scriptie/wetenschappelijke publicatie. Liever wel standaardwerken, studieboeken en wetenschappelijke artikelen. Mijn artikel is immers met name bedoeld voor de begripsvorming en niet als een correcte en uitputtende bron om naar te verwijzen. Groeten, Luuk


  Door per op 31 januari 2017

  Hoi,
  Ik heb uitslagen van mij interviews deze wil verwerken in mijn hoofdvraag. Ik wil de antwoorden alleen gebruiken als ze door meerdere respondenten genoemde ivm door een respondent . Hoe noemen ze dit in de literatuur? Is dit ook triangulatie.?
  Gr per


  Door Luuk Tubbing op 31 januari 2017

  Hoi Per, dit is geen triangulatie, maar ‘slechts’ een manier van interviews coderen. Bij triangulatie dient er sprake te zijn van gebruik van verschillene typen bronnen (met de nadruk op typen) of verschillende onderzoeksmethoden. Gr. Luuk


  Door Santusha op 18 maart 2017

  Hoi Luuk,

  Ik probeer het te snappen maar het lukt niet echt. Ik moet de validiteit en betrouwbaarheid van mijn enquete, interview en medianalyse meten. Ik snap niet hoe ik moet beginnen..


  Door Luuk Tubbing op 19 maart 2017

  Hoi Santusha,
  Het meten van validiteit en betrouwbaarheid is een vak apart. Er zijn wel tientallen verschillende manieren om dat te doen. De meest gepaste maat is sterk afhankelijk van het type onderzoek en het doel. Dat vraagt dus echt advies op maat. Als je hier behoefte aan hebt kun je je hier aanmelden.
  Groeten,
  Luuk


  Door evy op 27 augustus 2017

  Hoi Luuk hoe kan in jurisprudentie onderzoek aan de voorwaarden van betrouwbaarheid en validiteit worden voldaan?


  Door Luuk Tubbing op 31 augustus 2017

  Hoi Evy, jurisprudentie onderzoek is een vorm van kwalitatief onderzoek. Dat betekent onder meer dat de onderzoeken het instrument is. Oftewel, validiteit en betrouwbaarheid vallen of staan met de selectie-, interpretatie- en argumentatiekwaliteiten van de onderzoeker. Daarbij kun je denken aan: Heb je de juiste bronnen geselecteerd voor de onderzoeksvraag? Interpreteer de jurisprudentie en wetgeving op correctie wijze? Gebruik je valide argumenten voor het onderbouwen van stellingen?
  Helder? Succes Evy!
  Groeten, Luuk


  Door Rhaghenie op 5 september 2017

  Hoi Luuk,

  Wie is de auteur. Ik kan het ook niet achterhalen in uw vorige reactie.

  Groet,
  Rhaghenie


  Plaats een reactie


  *