Figuren en tabellen

Figuren en tabellen

Figuren en tabellenmaken een scriptie aantrekkelijk om te lezen en makkelijker te interpreteren. Wanneer de lezer de figuren en tabellen bekijkt zonder de tekst te lezen dient deze al een goed beeld te hebben van het onderwerp, de centrale vraag en het antwoord hierop. Een figuur of tabel dient echter altijd een functie te hebben.

Voorzie alle figuren en tabellen met een bijschrijft (Rechtermuisknop - Bijschrift invoegen), zodat je ernaar kunt verwijzen vanuit de tekst en het duidelijk is waar het over gaat. Bijschriften horen bij figuren erboven en bij tabellen eronder. Wanneer je vanuit de tekst naar een figuur of tabel verwijst (wat een vereiste is, anders heeft de tabel/het figuur blijkbaar geen functie), dan begin je de woorden ‘Figuur’ en ‘Tabel altijd met een hoofdletter. Volgens de wetenschappelijke norm verwijs je bij voorkeur naar een tabel of figuur tussen haakjes achter de tekst die de inhoud ervan beschrijft. Dit komt professioneler over en zodoende hoef je geen aparte zin aan de verwijzing te wijden.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?