Conceptueel model als kickstart voor je onderzoek
02 januari 2015 
3 min. leestijd

Conceptueel model als kickstart voor je onderzoek

AmberScript

Een conceptueel model, conceptueel raamwerk of onderzoeksmodel is een visuele weergave van de variabelen en de veronderstelde relaties hiertussen die je onderzoekt. Het is in feite een grafische weergave van de verwachtingen of bevindingen. Daarmee is het de leidraad om je scriptie structuur te geven. Conceptuele modellen helpen je voorafgaand aan het onderzoek om op ideeën te komen, een probleemstelling en deelvragen te formuleren, en in je scriptie de verwachtingen over de relaties tussen variabelen voorafgaande aan het onderzoek voor de lezer duidelijk te maken. Na het onderzoek helpt een model je om de bevindingen helder weer te geven, bijvoorbeeld door bij elke relatie het resultaat weer te geven (positieve relatie, negatieve relatie, geen relatie) of eventueel onderzochte relaties die niet significant waren weg te laten.

De opbouw van een conceptueel model

Het conceptueel model is in feite een weergave van de probleemstelling of onderzoeksvraag, meestal bestaande uit blokken en pijlen. In de blokken van het conceptueel model staan de begrippen of variabelen (deze variabelen worden gemeten) en de pijlen geven de verbanden aan tussen deze variabelen (deze worden geanalyseerd).

voorbeeld-conceptueel-model-toetsend-onderzoek

Conceptueel model en type onderzoek

Een conceptueel model is vooral van toepassing voor toetsend onderzoek. Bij dit type onderzoek heb je immers vooraf specifieke verwachtingen over oorzaak-gevolg relaties, welke je schematisch en overzichtelijk in een model kunt weergeven (zie bovenstaande figuur). Maar ook bij exploratief onderzoek kun je een conceptueel model tekenen. Deze bestaat dan vaak uit ruim gedefinieerde concepten in plaats van specifiek afgebakende variabelen (onderstaande figuur). Bij exploratief onderzoek identificeer je immers pas achteraf welke specifieke relaties er zijn te verwachten. In bovenstaande model zijn de variabelen vrij concreet geformuleerd en direct meetbaar: wel of geen directeurwissel, percentage beursredement over 2014 en de winst over 2013. De enige discussie die nog kan ontstaan is welk meeteenheid wordt gekozen om de variabelen te meten (kiezen we bijvoorbeeld voor omzet of winst om prestatie te meten?). In onderstaande model daarentegen zijn de variabelen vrij ruim gedefinieerd. Het roept nog allerlei conceptuele vragen op: wat bedoelen we met leiderschap? Wanneer mogen we een vernieuwing een innovatie noemen? Is een klant ook een samenwerkingsverband? Deze vragen dienen via exploratief onderzoek te leiden tot een concreter model (welke in vervolgonderzoek eventueel getoetst kan worden).

voorbeeld-conceptueel-model


Hulp nodig met het bouwen van jouw conceptueel model?

De afstudeerconsultant biedt scriptiehulp op maat. Meld je hier aan voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Klik hier om je aan te melden voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek >>>

Jody
Door

Jody

op 04 Apr 2015

Hartelijk dank voor deze heldere uiteenzetting! Zeer verhelderend.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 04 Apr 2015

Graag gedaan Jody!

Ravi
Door

Ravi

op 19 Feb 2019

Hoi Luuk, ik zit met een verklarend onderzoek. Het betreft het fenomeen spookbewoning. Ik heb als variabelen : kennisniveau van woonfraude ( bewoners flat) meldgedrag van misstandenMijn probleemstelling zou kunnen zijn: In welke mate beinvloeden het kennisniveau en het meldgedrag over woondfraude het fenomeen "spookbewoning".Zijn deze variabelen kwantificeerbaar??en te onderzoeken met enquetes??Zat ook nog te denken aan : In welke mate beinvloeden het kennisniveau en het moreel besef van bewoners het fenomeen Spookbewoning.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Feb 2019

Hoi Ravi, Deze variabelen lijken mij prima kwantificeerbaar en te onderzoeken met enquêtes, bijvoorbeeld aan de hand van stellingen en een ordinale meetschaal. Groeten, Luuk

Ravi
Door

Ravi

op 19 Feb 2019

Ik moet kunnen onderbouwen dat er mogelijk een relatie bestaat tussen de variabelen en ook wat die relatie inhoudt (hypothesen). Zat ook te denken aan omgevingsfactoren (en specifiek omwonenden) en de relatie tussen sociale cohesie, binding, controle in een woonomgeving . Hopelijk kan jij een goede input of richting geven. Deze variabelen moet ik onderbouwen met theorieen.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Feb 2019

Wat bedoel je in dit geval met input geven? Waarover? Ik ben geen expert op het gebied waar jij onderzoek in doet en ken hier ook geen theorieën over. Groeten, Luuk

Ravi
Door

Ravi

op 20 Feb 2019

Hoi Luuk alvast bedankt voor je 1e reactie . Ik heb een nieuwe probleemstelling die ook te kwantificeren is:In welke mate beïnvloed de afname van sociale controle het intrekken van criminelen in veilige spookwoningen .Met theorieën kan ik deze Onderbouwen. Vind je t wat???

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 Feb 2019

Lijkt mij een uitstekende probleemstelling!

Ravi
Door

Ravi

op 21 Feb 2019

Top , hartstikke bedankt voor je reacties. Je advies is echt goud waard.👍

Ismaiel
Door

Ismaiel

op 27 Feb 2019

Dag Luuk, Ik ben bezig met het onderzoeken van een introductiebeleid van een organisatie. De probleemstelling luidt als volgt: Hoe ziet een goed introductiebeleid uit voor organisatie X, zodat deze bijdraagt om nieuwe medewerkers te binden aan de organisatie. Mijn variabelen zijn; zekerheid, binding en (bedrijfs)cultuur. Deze variabelen hebben invloed op een goed introductiebeleid. Wat is je mening hierover? ik hoor graag van je

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 Feb 2019

Dag Ismaiel, Lijkt mij een prima probleemstelling. Ik zou de variabelen in de probleemstelling opnemen. Dan maak je het wat concreter. Hoe verhouden deze variabelen zich tot elkaar?

Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?

scriptiehulp-scriptiecoach-afstuderen