Hoe interviews te coderen
14 oktober 2019 

Hoe interviews te coderen

AmberScript

Interviews coderen brengt orde in de ‘chaos' van interviewdata. Het diepte-interview is een veelgebruikte methode in afstudeeronderzoek. Interviewdata is kwalitatieve data, ervan uitgaande dat er open vragen worden gesteld. Deze data is niet gestandaardiseerd en niet telbaar. Betekenisgeving en inzicht in denkpatronen, mechanismen en processen staan centraal. Van te voren kunnen thema's worden bedacht, zodat de juiste vragen worden gesteld. Na het afnemen en verwerken van de interviews, in de data-analyse, kunnen dan patronen worden ontdekt om tot nieuwe inzichten te komen. Doorgaans gebeurt dit door de interviewdata te coderen. Bij het coderen en analyseren van interviews is het van belang om een open blik te hebben. Je gaat ontdekken wat er in het materiaal zit, je weet van tevoren nog niet echt wat eruit gaat komen.

Transcripts maken

Door interviews op te nemen en een transcript te maken (uit te typen) blijf je bij de verwerking en analyse dicht bij de werkelijkheid (= betrouwbaarheid). Vraag de geïnterviewde overigens altijd toestemming om het interview op te nemen. Drie detailniveaus zijn mogelijk bij het maken van een transcript:

 1. Letterlijk uittypen: met elke euh en ah (of zelfs lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen)
 2. Grote lijn: rode draad zonder details
 3. Samengevat uittypen: alleen de strekking van elke passage uitschrijven

Het gepaste detailniveau hangt af van de onderzoeksvraag. Overleg dit ook met je scriptiebegeleider. Wanneer je een samenvatting maakt, laat deze dan lezen door de geïnterviewde om jouw interpretatie te controleren.

Nu is interviews transcriberen niet mijn favoriete bezigheid. Waarschijnlijk ook niet die van jou.

interviews-transcriberen

Gelukkig zijn er allerlei softwarepaketten op de markt die het uittypen van transcripts automatiseren of vergemakkelijken, zoals:

 • AmberScript: zet interviewopnamen automatisch om in tekst. Nadat je het geluidsbestand hebt geüpload, geeft de software binnen een enkele minuten het resultaat terug. Zeer gebruiksvriendelijk, zeer nauwkeurig en werkt zowel voor Nederlandse als Engelse interviews. Je kunt AmberScript gratis uitproberen.
 • Express Scribe: voor snellere transcriptie. Mogelijkheid om vertraagd of versneld de audio de te spelen met behulp van sneltoetsen (of speciaal voetpedaal). Gratis versie te downloaden.
 • f4 (Windows) en f5 (Mac): ook voor het snellere transcriptie. Handig: spoelt klein stukje terug bij verder gaan na pauzeren, zodat je weet waar je gebleven bent. Afspeelsnelheid instellen en automatisch back-ups maken is mogelijk.
 • Transcriva (Mac): ook hiermee is vertraagd of versneld afspelen van audio mogelijk. Heeft ook een geluidsopnamefunctie. Slaat tussendoor automatisch het werk op.

interview-transcript

Het uittypen van een interview transcript kun je ook laten doen door iemand anders. Hier zijn vele betaalbare online services voor beschikbaar, zoals transcriptieonline.nl. Echter, door het zelf te doen bespaar je kosten en raak je beter bekend met de interviewdata. Daardoor raak je beter bekend met de interviewdata. Dit vergemakkelijkt de analyses. Een middenweg is dat je alleen de belangrijkste interview transcripts zelf maakt en de rest uitbesteed.

Ten slotte is het van belang om de opnames en interview transcripts een duidelijk herleidbare en uniforme naam (bijv. volgnummer, datum en eventueel de initialen van de respondent) te geven. Hierdoor kun je gegevens snel terugvinden en van elkaar onderscheiden. Bovendien dient onderzoek aan de hand van de beschreven onderzoeksmethode repliceerbaar (herhaalbaar) te zijn: wanneer een buitenstaander het onderzoek uitvoert dient er min of meer hetzelfde resultaat uit te komen.

interviews-coderen

Theorie ontwikkelen met coderen

Het ontwikkelen van theorie aan de hand van coderen noemen we gefundeerde theorie (‘grounded theory'). Gefundeerde theorie kent twee centrale kenmerken:

 • Inductief: op basis van verzamelde data wordt theorie ontwikkeld;
 • Iteratief: data verzamelen (interviewen) en analyseren wisselen elkaar af.

Overigens zijn in de praktijk veel onderzoeken een combinatie van inductie en deductie (lees hier alles wat je hierover moet weten). Dit doet niets af aan de noodzaak om de interviewdata te coderen, maar geeft aan wat de rol van reeds bestaande theorie is hierin.

Aan de hand van coderen wordt orde aangebracht in de interviewdata. Dit proces bestaat doorgaans uit drie stappen:

 • Open coderen: fragmenten coderen (labels toekennen)
 • Axiaal coderen: vergelijken van fragmenten met dezelfde code op verschillen en overeenkomsten
 • Selectief coderen: concepten uitwerken tot een theorie en zoeken naar uitzonderingen door middel van constante vergelijking

Bij de eerste stap, open coderen, worden er labels toegekend aan stukjes tekst om aan te geven waar het over gaat. Elk fragment kan meerdere labels krijgen, zodat je per thema of trefwoord kunt analyseren. Na het coderen van één of twee transcripts is het zinvol om een korte evaluatie uit te voeren, eventueel de labelstructuur te herzien, alvorens verder te gaan met de overige transcripts. Het kan zelfs zinvol zijn om beginnen met axiaal coderen tussen interviews, zodat relevante vragen voor de volgende interviews geïdentificeerd kunnen worden.

voorbeeld-gecodeerd-interview

Voorbeeld gecodeerd interview in Atlas.ti

Aan de hand van open coderen zijn alle tekstfragmenten in ‘bakken' gestopt op basis van het thema waar ze betrekking op hebben. Bij de tweede stap, het axiaal coderen, worden de fragmenten binnen deze bakken vergeleken met elkaar. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er? Doordat men steeds meer vertrouwd raakt met de data kan deze stap ertoe leiden dat de codering, zoals vastgesteld in de eerste stap, wordt bijgesteld. Het gaat immers om een iteratief proces. Er kunnen codes worden gesplitst, worden samengesteld en nieuwe codes worden benoemd. In feite is dit een techniek waarbij codes worden geoperationaliseerd en gevalideerd door ze te vergelijken. Axiaal coderen zorgt veelal voor een meer uniforme en valide codering. Tevens kunnen aan de hand van deze codering, indien van toepassing, verschillende groepen worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld intelligente luie studenten en matige intelligente hardwerkende studenten.

In de laatste fase, het selectief coderen, is eigenlijk geen coderen. Er wordt immers niets meer gecodeerd. De gevonden concepten worden uitgewerkt tot een theorie. Aan de hand van constante vergelijking wordt de samenhang tussen codes geanalyseerd. Tevens kunnen bijvoorbeeld relaties worden gelegd op basis van de frequentie waarin concepten terugkomen in de data. Bijvoorbeeld, veel intelligente luie studenten geven aan dat ze tijdens hun studie steeds minder gemotiveerd waren. Vervolgens wordt er gezocht naar uitzonderingen (extremen) en wordt geanalyseerd in hoeverre deze reden vormen om aan de bevindingen te twijfelen.

voorbeeld-labels-quotes

Voorbeeld van overview labels en quotes in Atlas.ti

Het primaire doel van deze drie stappen is het vormen van een theorie of een bijdrage hieraan. Daarnaast helpt dit proces met het vaststellen van theoretische verzadiging. Dit wil zeggen dat er niets nieuws meer wordt ontdekt bij het verzamelen van extra data (in dit geval het afnemen van extra interviews).

Coderen kan met de hand, bijvoorbeeld door verschillende kleuren markeerstiften te gebruiken of met potlood het thema erbij te schrijven. Veelal gaat dit proces echter sneller door software te gebruiken. Met deze software is het onder meer mogelijk om tekst te importeren, woordenlijsten te genereren, stukken tekst te categoriseren en te coderen. Doordat alle quotes met dezelfde code in één ‘bak' komen, hoeft men tijdens de analyse niet telkens alle interviews door te bladeren. Twee veel gebruikte en aan te bevelen programma's zijn:

 • Atlas.ti: misschien wel het meest gebruikte programma voor kwalitatieve data-analyse. Erg professioneel en werkt soepel met grote projecten;
 • NVivo: ook een veelgebruikt programma, maar dan met een gebruiksvriendelijke layout. Prima geschikt voor afstudeeronderzoek.

Resultaten presenteren

Coderen leidt niet als vanzelf tot presenteerbare resultaten. Naast het coderen dient de onderzoeker tot een presenteerbaar resultaat te komen. Het resultatenhoofdstuk van een scriptie valt doorgaans in twee stukken op te delen: een beschrijving van de data (wat er zoal gezegd en gebeurd is) en een beschrijving van de bevindingen (welke verbanden zijn er te leggen zijn). Oftewel, in het eerste deel blijft men dicht bij de data en in het tweede deel komt er een interpretatielaag overheen.

Dit proces kan in de volgende stappen worden verdeeld:

 • Beschrijven van de data
 • Verdiepen van het begrip en uitwerken conceptueel raamwerk
 • Resultaatcheck: bestaande theorie vs. interviewdata
 • Bevindingen beschrijven

Deze stappen verlopen doorgaans (en bij voorkeur) niet lineair. Het is ook een iteratief proces. Bijvoorbeeld, tijdens het schrijven van de bevindingen kan het zijn dat je nieuwe inzichten opdoet die resulteren in een aanpassing van het conceptueel raamwerk. Ook kan er een stukje analyse plaatsvinden voorafgaand aan het coderen, zoals aantekeningen maken over de eerste indrukken uit de transcripts. Tenslotte, tabellen en figuren kunnen het tekstuele verhaal ondersteunen. Afhankelijk van het type onderzoek kan bijvoorbeeld een logboek (bijv. in tabelvorm), mindmap, boomdiagram, foto, netwerkanalyse of weergave van longitudinale gegevens (tijdreeksanalyse, event history analyse) gepast zijn.

interviews-coderen-analyseren

Overige kwalitatieve methoden en databronnen

In dit artikel hebben we het gehad over het verwerken, coderen en presenteren van data uit diepte-interviews. Wat betreft het coderen en presenteren kunnen deze stappen ook worden toegepast bij de andere kwalitatieve basismethoden, namelijk:

 • Focusgroepen
 • Case-studies
 • Participerende observatie (Etnografie)

Voor het gebruik van kwalitatieve bronnen gelden de stappen in dit artikel, naast interviewtransscripts, bijvoorbeeld ook voor:

 • Notities van (participatieve) observaties
 • Teksten (bijv. aantekeningen of dagboeken van derden)
 • Documenten (bijv. jaarverslagen of nota's)
 • Webpagina's (bijv. content uit een online community of artikelen van een nieuwswebsite)

Hopelijk helpt dit artikel jou met jouw afstudeeronderzoek. Succes!

Aarzel niet om vragen of suggesties achter te laten in de comments!


Ook behoefte aan gerichte feedback van een sparringpartner?

De afstudeerconsultant biedt scriptiehulp voor jouw specifieke hulpvraag. Meld je hier aan voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.
Klik hier om je aan te melden voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek >>>

Noor
Door

Noor

op 26 November 2015

Hi Luuk, Bedankt voor je duidelijke stuk over het verwerken van interviews. Ik vroeg me af of het nodig is om letterlijk elke zin te coderen in een interview. Sommige zinnen zijn nietszeggend, maar horen tegelijkertijd ook niet bij een voorgaande of volgende zin. Moet je dan alsnog een code geven aan deze woorden?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 27 November 2015

Hi Noor, Bedankt voor je complimenten en je vraag. Ik raad je aan om alleen de tekst te coderen die mogelijk relevant is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Coderen van stukken tekst waarin wordt uitgeweid over onderwerpen die buiten de scope vallen zorgt ervoor dat je onnodige 'wildgroei' van labels krijgt. Is dat een antwoord op jouw vraag?

Lieke
Door

Lieke

op 11 November 2016

Hi Luuk! Allereerst bedankt voor je informatieve stuk. Bij je kopje ''Resultaten presenteren'' staat een mooie afbeelding van een lineaire data verzameling. Waar kan ik dit bewerkbare document vinden? Alvast bedankt -Lieke

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 November 2016

Hi Lieke, goed om te horen. Die afbeelding heb ik niet zelf gemaakt, dus helaas kan ik je daar niet mee helpen. Groeten, Luuk

Michelle
Door

Michelle

op 2 December 2015

Hee Luuk, Ook ik heb nog een vraagje.. Ik heb mijn interviews gehouden a.h.v. een interviewguide die voor alle interviews hetzelfde is. Echter voer ik mijn interviews uit op verschillende afdelingen van een organisatie en dus komen er per vraag hele andere onderwerpen aan bod. Moet ik met coderen dan labels maken met betrekking tot de vragen (functie afdeling, huidige situatie etc.), of echt labels passend bij de antwoorden (Functie = klant begeleiding, huidige situatie = dienstbaarheid etc.)? Want uiteindelijk moet ik de antwoorden per vraag van de verschillende interviews wel weer kunnen vergelijken met elkaar. Ik hoor het graag! Groeten, Michelle

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 2 December 2015

Hee Michelle, Bedankt voor jouw vraag. Om te kunnen vergelijken kun je stukken tekst dubbel coderen. Een stuk tekst kan immers meerdere labels hebben, vanuit verschillende dimensies. Ook kun je een familiestructuur aanbrengen, waarbij je in de tekst telkens de specifieke functie codeert en vervolgens een 'moederlabel' aanbrengt om aan te geven dat het telkens over hetzelfde construct gaat. Als je software gebruikt is dit vrij eenvoudig vorm te geven. Groeten, Luuk

Sanne
Door

Sanne

op 12 March 2016

Hoi Luuk, Hierop een aanvullende vraag van mij: klopt het dan dat je van ieder construct binnen je interview een familie kan maken? Groetjes, Sanne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 March 2016

Hoi Sanne, Bedankt voor jouw vraag! Dat is zeker een handige en veelgebruikte (maar niet de enige) manier/ordeningsprincipe. Meer info over over het operationaliseren van constructen vind je hier: https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/operationele-definitie/. Een familie hoeft geen construct te zijn, maar kan ook een thema zijn waaronder verschillende deelonderwerpen hangen. In de praktijk komt een construct of thema vaak op hetzelfde neer, zeker bij wetenschappelijk onderzoek. In deze context wordt een thema in feite een construct wanneer je deze gaat operationaliseren. Is dit een antwoord op jouw vraag? Groetjes, Luuk

mark
Door

mark

op 18 December 2015

Hoi Luuk, Klopt het dat er een typfout is gemaakt en dat Iterafief, Iteratief moet zijn? Groet, Mark

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 December 2015

Hoi Mark, klopt. Dank voor de feedback!

Hans Peters
Door

Hans Peters

op 3 January 2016

Hallo Luuk, Duidelijke uitleg over het transcriberen en coderen. Ik heb wel een opmerking. Als ik dit als bron wil gebruiken kan ik nergens de laatst gewijzigde datum zien? Dit maakt het niet echt betrouwbaar.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 5 January 2016

Hallo Hans, dank voor het compliment en jouw opmerking. Ik raad je aan om websites niet als methodologische bron te gebruiken. Er zijn genoeg goede boeken geschreven over onderzoeksmethoden en -technieken. Degenen die ik voor dit blog heb gebruikt staan hier: https://deafstudeerconsultant.nl/de-afstudeerbibliotheek/. Groet, Luuk

Sandra
Door

Sandra

op 14 March 2016

Hi Luuk! Bedankt voor je uitleg. Ik heb ook nog een vraagje. Als je meerdere interviews (zowel individueel als groeps) hebt afgenomen, moet dit alles dan gecodeerd ect. worden of is twee a drie interviews voldoende?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 31 March 2016

Hi Sandra, graag gedaan! Alle interviewdata die je in je onderzoek wilt gebruiken zul je moeten coderen.

Demi
Door

Demi

op 5 April 2016

Hoi Luuk, Ik heb een vraagje over de codering. Ik heb nu mijn interviews open gecodeerd en wil nu de conclusies gaan schrijven in mijn scriptie. Ik heb alle mensen die onder de doelgroep vallen geïnterviewd en wil nu een soort algemene mening in mijn resultaten zetten. Kan in hiervoor verder gaan coderen per vraag? Dus per vraag codes die op hetzelfde neerkomen aan elkaar koppelen, 1 code ervan maken en vervolgens tellen hoeveel respondenten deze code benoemd hebben. Of is de volgende stap na open coderen alle codes in een tabel zetten en dan codes samenvoegen zonder naar de vraag of respondenten te kijken? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 6 April 2016

Hoi Demi, logischerwijs zou ik beginnen met laatstgenoemde stap.

Babice
Door

Babice

op 6 April 2016

Beste Luuk, Duidelijk en interessant stuk over het verwerken van data. Nu heb ik immers geen interviews gehouden, maar maak ik gebruik van de kwantitatieve onderzoeksmethode dmv een survey. Deze survey is deels opgesteld uit open vragen, deze open vragen wil ik graag gaan coderen om ze te kunnen verwerken in het resultaat. Is de manier hierboven, ook hierbij toepasbaar? Ik hoor het graag, alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Babice

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 6 April 2016

Dit kan inderdaad ook op bovenstaande wijze, hoewel ik verwacht dat je deze codeerstappen sneller/minder gestructureerd kunt doorlopen omdat de vragen waarschijnlijk vrij gericht zijn c.q. gerelateerd zijn aan eerder gestelde gesloten/MC vragen.

Jordy
Door

Jordy

op 12 April 2016

Hallo, ik heb ongeveer 8 exploratieve interviews gehouden binnen het bedrijf waar ik mijn afstudeerstage doe. Is het de bedoeling dat ik letterlijk elke zin transcribeer of alleen de belangrijke stukken? Is het aan te raden hier software voor te gebruiken? Het transcriberen van 8 interviews van allemaal minstens een half uur kan heel tijdrovend zijn denk ik. Ook vind ik dit soort interviews lastig te coderen omdat mijn vragen en de antwoorden niet allemaal hetzelfde zijn binnen elke afdeling. Ik denk dus dat ik de interviews open wil coderen. Ga ik dan de antwoorden coderen? Hoe kan ik mijn conclusies en bevindingen het beste weergeven vanuit exploratieve interviews? Heeft u misschien ergens een voorbeeld staan van een interview - transcript dat is gecodeerd? Groet Jordy

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 April 2016

Dag Jordy, dank voor je vraag. In hoeverre je natuurgetrouw transcribeert hangt af van het doel van jouw onderzoek en, heel praktisch, de eisen die jouw begeleider/opleiding stellen. Het kan variëren van samenvatten tot volledig transcriberen inclusief emoties en opvallendheden in de kantlijn. En dat kan inderdaad enorm tijdrovend zijn. Om de interviews op een uniforme wijze te coderen zul je het juiste abstractieniveau moeten vinden voor de labels. Als je merkt dat de labels per interview zeer verschillend zijn dan codeer je waarschijnlijk op een te laag abstractieniveau (of is er een gebrek aan samenhang binnen het onderzoek). Wanneer de een of fietsen praat en de ander over auto's, dan kun je dit labelen als vervoersmiddel. Bovendien kun je ook families van labels creëren om samenhang te laten zien. Open coderen is inderdaad een eerste goede stap. Wat bedoel je met "ga ik dan de antwoorden coderen"? Hoe je conclusies en bevindingen het beste weergeeft is sterk afhankelijk van de onderzoeksvraag en vraagt ook wat creativiteit. Hier een voorbeeld: http://onlineqda.hud.ac.uk/Step_by_step_software/NVivo/NVivo8/images/Coding2.png Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Gita
Door

Gita

op 18 April 2016

Hoi Luuk, Ik heb ook een aantal interviews gehouden, maar ik vroeg mij af hoe je het makkelijkst een interview kan coderen. Is dit ook mogelijk via het programma Microsoft Word? Zo nee, hoe kan ik dit dan wel kostenloos doen? Daarnaast vroeg ik mij af of je een voorbeeld hebt van een interview die is gecodeert en getranscribeert, dat zou super fijn zijn.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 April 2016

Hoi Gita, bedankt voor je vraag. Door specialistische software te gebruiken kun je veel tijd besparen en meer orde aanbrengen in de data. Zelf vind ik Atlas/ti en NVivo prettig werken. Vooral de laatste. Vaak kun je een gratis tijdelijke versie gebruiken of tegen sterk gereduceerd tarief een studentenlicentie krijgen. Coderen met word lijkt mij niet erg handig, want dan kun je niet makkelijk orde (familiestructuren, exporteren per label, etc.) aanbrengen in de gecodeerde fragmenten. Ik heb in bovenstaande artikel een voorbeeld opgenomen (als je er op klikt wordt de afbeelding groter). Voor een volledig interview zul je de software moeten hebben om er doorheen te kunnen bladeren. Helpt dit antwoord jou vooruit?

Hidde
Door

Hidde

op 1 May 2016

Hoi Luuk, Dank je wel voor je artikel, het maakt veel duidelijk :) Toch ook nog een vraagje. Gaat het coderen van een focusgroep op dezelfde manier, of zijn hier andere manieren voor?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 1 May 2016

Hoi Hidde, Bedankt, goed om te horen :) Het coderen van een focusgroep gaat volgens dezelfde stappen. Groet, Luuk.

Sophie
Door

Sophie

op 2 May 2016

Hoi Luuk, Ik heb erg veel gehad aan jouw stuk, bedankt daarvoor! Nu loop ik wel tegen iets aan, namelijk het verwerken van de resultaten van 1 interview. Er is een transcript geschreven van het interview maar hoe presenteer je de gegevens vervolgens in je scriptie? Hopelijk kan je mij hiermee verder helpen! Groetjes, Sophie

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 2 May 2016

Hoi Sophie, gegevens presenteren kun je op duizend verschillende manieren doen. Wat gepast is hangt van allerlei factoren af, zoals het type onderzoeksvraag en het abstractieniveau van de interviewdata. Na het coderen (zoals in dit artikel beschreven) zijn er wel twee hoofdstappen aan te wijzen: 1. Feitelijke beschrijving resultaten: je blijft zo dicht mogelijk bij de data. Stel dat je een case studie hebt gedaan, dan geef je eerste een chronologische beschrijving van gebeurtenissen (eventueel visueel maken met een event schema). Stel dat je expert interviews hebt gedaan, dan beschrijf je globaal de thema's en in hoeverre deze matchen met de topiclijst die je vooraf hebt opgesteld. In dit deel geef je zo min mogelijk interpretatie aan de resultaten. 2. Analyse van resultaten: in dit deel schrijf je een betoog op basis van de feitelijke beschrijving uit deel 1. Waar mogelijk leg je verbanden en beargumenteer je deze, eventueel in de vorm van proposities (beweringen) die je weergeeft in een model. Kom je hier verder mee? Succes! Groetjes, Luuk

Annemiek
Door

Annemiek

op 18 May 2016

Hoi Luuk, Is het de bedoeling dat ik álle gegevens codeer? Ook de inleidende vragen die voor mijn onderzoek niet belangrijk zijn.. groetjes Annemiek!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 May 2016

Hoi Annemiek, je hoeft alleen de variabelen te (her)coderen die je gebruikt in je analyse. Groet, Luuk

Max
Door

Max

op 23 May 2016

Hi Luuk, Ten eerste bedankt voor het super informatieve artikel! En wat gaaf dat je op iedereen reageerd. Zelf heb ik ook een korte vraag: Ik heb voor mijn onderzoek twee interviews volledig uitgeschreven in een transcript en daarnaast elf interviews samengevat. Nu zijn het wel dezelfde interviews. Kunnen deze op dezelfde manier gecodeerd worden zodat ik ze gezamelijk kan verwerken? Groet, Max

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 23 May 2016

Hi Max, bedankt voor je compliment en je vraag! Wat bedoel je met 'dezelfde interviews'? Dat je dezelfde vragen hebt gesteld? Of je de uitgeschreven en samengevatte interviews op dezelfde wijze kunt coderen hangt af van het detailniveau waarop je hebt samengevat. Ik zou even test (één uitgeschreven interiview en één samenvatting) om te kijken of je op hetzelfde niveau uitkomt. Groet, Luuk

Max
Door

Max

op 29 May 2016

Ik bedoel inderdaad dat dezelfde vragen zijn gesteld, of meer dat dezelfde topic lijst is gebruikt. Ik heb besloten om de twee transcripts eerst te coderen om een label structuur op te zetten, deze heb ik vervolgens aangevuld met de labels uit de samenvattingen. Omdat het detailniveau in de samenvattingen minder was en informatie die niet relevant leek voor de samenvattingen ontbrak heb ik de samengevatte interviews opnieuw gericht teruggeluisterd voor de onderwerpen die vanuit de transcripts opvielen en deze direct gelabeld en toegevoegd aan de label structuur. Het is een wat minder conventionele methode maar het heeft resultaten opgeleverd waar ik verder mee kan werken.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 May 2016

Max, dat lijkt mij een juiste oplossing. Met wat creativiteit kom je er wel :)

Vincent
Door

Vincent

op 6 June 2016

Hoi Luuk, bedankt voor het nuttige artikel! Top! Achtergrond informatie: In Atlas.ti heb ik nu zestien interviews zin voor zin getranscribeerd. Het gaat om semigestructureerde interviews, bestaande uit een topic list met altijd dezelfde standaard vragen en vervolgens verschillende vervolgvragen afhankelijk van het antwoord van de deskundige. Het gaat om interviews bij zestien verschillende personen met dezelfde functie, allen werkzaam bij een andere gemeente. Nu ik de stukken wil coderen kamp ik telkens met het volgende: belangrijk voor mijn onderzoeksvraag is bijvoorbeeld de genoten opleiding van de deskundigen. Ik zie dat X mensen Milieukunde hebben gedaan, X mensen Bedrijfseconomie, X mensen Ruimtelijke Ordening en X mensen hebben geen vooropleiding. Moet ik dit telkens als volgt (algemeen) coderen: 'Genoten opleiding' of juist specifieker als 'Genoten opleiding: Milieukunde' en dan later de familiecode 'Genoten opleiding' er over heen gooien? Hetzelfde geldt voor aanbevelingen over allerlei onderwerpen. Moet ik die simpelweg coderen als 'Aanbeveling' of specifieker als 'Aanbeveling voor het milieubeleid', 'Aanbeveling voor een betere communicatie'? Welk abstractieniveau raadt u aan voor een makkelijker analyseproces voor het eenvoudiger leggen van verbanden en het schrijven van de resultaten aanbevelingen en conclusies in dit geval? Ik mis namelijk volledig de link met wat ik er later mee kan doen. In het geval van de algemene codering 'Genoten opleiding' kan ik denk ik na het coderen alle opleidingen overzichtelijk zien en ik beperk het aantal codes. Maar mijn doel is daarnaast ook om een 'netwerk view' te maken in Atlas.ti, zodat ik verbanden kan maken: bijvoorbeeld genoten opleiding Milieukunde leidt altijd tot een ambitieuzer milieubeleid dan wanneer een ander genoten opleiding is gevolgd, et cetera. Dan is een algemeen kopje 'genoten opleiding' toch helemaal niet handig om te koppelen aan het ambitieniveau van het beleid? Omdat het in het netwerkbeeld niet meteen duidelijk wordt om welke genoten opleiding het gaat (oké, het laat wel zien dat er een verband is tussen de twee codes) Maar gezien dit doel, welk abstractieniveau raadt u aan? Hopelijk is mijn vraag duidelijk. Sorry voor de hoeveelheid tekst. Hoe korter ik het verwoord, hoe nóg onduidelijker mijn vraag wordt. Groet, Vincent

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 7 June 2016

Vincent, bedankt voor jouw blogbijdrage ;) In jouw geval is een specifieke codering wel handig. Om het overzichtelijk te houden kun je natuurlijk ook afkortingen gebruiken: 'Opl-Mil', 'Opl-Bed', 'Opl-RO', etc. Eenduidigheid en herkenbaarheid is key. Je kunt later altijd nog een familiestructuur aanbrengen/aanpassen. Gebruik vooral de termen die het meest praktisch zijn. Is dat een antwoord op jouw vragen? Succes! Gr, Luuk

Vincent
Door

Vincent

op 8 June 2016

Dat is zeker een antwoord op mijn vraag, dank u wel!

Jitte
Door

Jitte

op 12 June 2016

Hi Luuk! Ook ik heb een vraagje, al is dat wat hierboven staat toch wel erg duidelijk. Op welke manier kan ik de data uit een gestructureerd interview het beste analyseren? Ik hoor het graag!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 June 2016

Hi Jitte, als het echt gesloten vragen zijn (enquete-interview) dan doe je een statistische analyse en bij open gestructureerde vragen ga je coderen. In feite gelden dezelfde stappen als bij een semi- of ongestructureerd interview, maar bij een hoge mate van structuur zijn er waarschijnlijk minder iteraties nodig om tot een eenduidige set labels (en verbanden daartussen) te komen. Helder? Gr, Luuk

Noor
Door

Noor

op 14 June 2016

Hoi Luuk, Bedankt voor de nuttige informatie! Ik denk dat ik hier een flink stuk mee op weg kom. Ik heb echter een vraag m.b.t. de presentatie van de resultaten. Ik heb namelijk 40 gesloten interviews gehouden met klanten van het bedrijf waar ik afstudeer en ik ben nu bezig met een aantal (6) semi-gestructureerde expert interviews binnen het bedrijf. Heb jij misschien tips hoe ik de uitkomsten van deze twee interviewvormen kan combineren in mijn resultaten hoofdstuk? Alvast bedankt! Groetjes, Noor

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 June 2016

Hoi Noor, met deze informatie kan ik dat niet beoordelen. Dat hangt af van de vraagstelling en (de mate van) samenhang tussen beide interviews. Groet, Luuk

Pim
Door

Pim

op 22 June 2016

Hoi Luuk, in overleg met mijn begeleider is het volledig uitschrijven van de transcipts niet noodzakelijk en heb enkel grote lijnen uitgewerkt. Ik heb echter wel verschillende quotes genoteerd die zijn uitgesproken door de respondent. Deze bevatten waardevolle informatie. Zou ik de exacte quote kunnen gebruiken in de individuele case analyse en mogelijk ook in de cross-case analyse? Zo ja, heb je tips hoe deze er exact uit moeten komen te zien. Bijvoorbeeld referentie of iets? Groet, Pim

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 June 2016

Hoi Pim, bedankt voor jouw vraag. Bedoel je een voorbeeld van een exacte quote of een hele analyse? Groet, Luuk

Tim
Door

Tim

op 24 June 2016

Beste Luuk, Voor mijn stage heb ik interviews afgenomen om de decions critera te meten. Ik heb alleen geen transcript gemaakt dit was niet nodig volgens mij stagebegeleider. De vragen zijn uitgewerkt met daarbij de antwoorden. Hoe kan ik deze gegevens het beste analyseren. Heb jij hier tips voor? Groet, Tim

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 June 2016

Beste Tim, Bedankt voor jouw vraag. Zonder transcript is het wat lastiger analyseren, omdat je tijdens het samenvatten nog niet helemaal kunt weten welke informatie relevant is in een interview. Maar met de informatie díe je hebt kun je wel sneller tot de kern komen. Bij het analyseren van een samenvatting kun je denken aan het identificeren van thema's/onderwerpen en de frequentie/zwaarte die deze hebben in een interview. Hoe je uiteindelijk de resultaten weergeeft hangt ervan af hoe jouw data in elkaar zit. In jouw geval misschien een tabel met verschillende decision criteria, hoe vaak deze zijn genoemd en op welke wijze. Kom je hier verder mee? Gr, Luuk

Tim
Door

Tim

op 27 June 2016

Beste Luuk, Dank voor je reactie. Ik moet in totaal 10 interviews analyseren die zijn afgenomen. Alleen is het wel een gestructureerd interview. Ik heb de vragen vooraf bepaald. Natuurlijk is er wel door gevraagd indien er geen duidelijk antwoord is. Voor mij is het nog steeds onduidelijk hoe ik deze gegevens het beste kan analyseren. Het interview is al uitgewerkt in vraag en antwoord. Graag zou ik toch contact met jullie opnemen. Groet, Tim Zou ik ook

Liselot
Door

Liselot

op 25 July 2016

Hi Luuk! Fijn artikel, hier kan ik wat mee! Ik heb echter wel nog een vraagje en ik hoop dat jij misschien een tip hebt. Ik heb mijn interviews getranscribeerd (letterlijk) en deze zet ik in de bijlage. Is het gebruikelijk om in diezelfde getranscribeerde bijlages de codering weer te geven? Dan wordt het bijvoorbeeld: Bijlage X: transcriptie interview Y plus codering. Of heb jij tips hoe dit beter weergegeven kan worden? Groetjes!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 July 2016

Bedankt Liselot! In mijn ervaring is het gebruikelijk om de ruwe interviewdata bij te voegen. De analysestappen en (tussen)resultaten dien je zo helder mogelijk in de hoofdtekst te beschrijven. Groetjes, Luuk

Vincent
Door

Vincent

op 1 August 2016

Luuk, Ik lees de coderingstechnieken. Wat ik mij afvroeg is of het open, axiaal en selectief coderen enkel gebruikt wordt bij het vormen van een theorie van Strauss & Corbin (1998). Want dat gaat er naar mijn idee van uit dat je inductief codeert. Als je nu vanuit bestaande literatuur wil coderen omdat je een veronderstelling doet, past deze coderingstechniek dan ook? Ofwel, is het open, axiaal en selectief coderen wetenschappelijk verantwoord bij deductief coderen? Groet, Vincent

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 1 August 2016

Vincent, goede vraag. Ten eerste is kwalitatieve data veelal niet gepast (lage aantallen, data niet telbaar, relatief interpretatief) om veronderstellingen/hypothesen te toetsen. Conclusies die je hieruit trekt zul je (sterk) moeten nuanceren. Wil je dit toch doen? Dan dien je dezelfde stappen toe te passen. Enkel het uitgangspunt (voorkennis) is dan anders. Maar let op: het selectief coderen kan alleen goed worden uitgevoerd wanneer de data van voldoende kwaliteit is. Bovendien is dit een erg uitdagende exercitie (vaak vanaf promovendusniveau gedaan, niet bij bachelor/masterscripties). Maar hierover verschillen de meningen... Is dit een antwoord op jouw vraag? Groet, Luuk

Anna
Door

Anna

op 20 September 2016

Hi Luuk, Voor mijn onderzoek heb ik de de commentaren op een bepaalde reviewsite moeten analyseren. Daarnaast heb ik ook telefonische interviews gehouden. Hiervoor heb ik een topiclijst gebruikt. De interviews heb ik in vraag en antwoord uitgewerkt. Nu rust mij de vraag hoe ik deze moet analyseren en in de resultaten kan opnemen? Ik hoor het heel graag van je! Groet, Anna

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 September 2016

Hi Anna, misschien een kortaf antwoord, maar: het analyseren gaat niet anders dan in het artikel hierboven beschreven. Het opnemen in resultaten durf ik niet te zeggen, want hangt af van de probleemstelling en de samenhang tussen beide analyses. Of kun je jouw vraag wat specifieker maken? Groet, Luuk

Nicky
Door

Nicky

op 28 September 2016

Hi Luuk, Naar aanleiding van jouw ervaring heb ik gekozen om mijn interviews via Atlas Ti te coderen. Ik kamp alleen nu met het probleem dat ik de gecodeerde interviews graag wil toevoegen als bijlage van mijn onderzoek. Ik kom hier niet uit. Daarnaast lukt het mij ook niet om bijvoorbeeld alle quotations per code en per respondent in een excel bestand te krijgen. Dan zou ik er namelijk voor kunnen kiezen om dat als bijlage toe te voegen. Maar momenteel kom ik nergens uit haha dus ik hoop dat jij me ver kunt helpen! :) Alvast bedankt!!

Luuk Tubbing
Lotte
Door

Lotte

op 4 October 2016

Heej Luuk, Aller eerst bedankt voor de nuttige uiteenzetting over het coderen van een interview. Ik ben een studente toegepaste psychologie die voor het eerst een kwalitatief onderzoek wenst uit te voeren maar ik heb hier geen ervaring mee en slechts beperkte kennis over. Momenteel zit ik in de eerste fase van mijn onderzoek namelijk het concretiseren van mijn onderzoeksvraag. Ik zou graag een vergelijkende studie doen over de communicatiestijl van therapeuten uit verschillende stromingen bij kinderen in de rouw. Ik hoop hierin verschillende 'tools' te ontdekken. In een tweede fase zou ik de gevonden informatie willen gebruiken om een enquête op te stellen voor personen die in hun kindertijd met rouw te maken hebben gehad. Daarna zou ik een vergelijking van beide willen maken om te zien welke 'tools' het meeste aanleunen bij de noden van deze doelgroep. Lijkt u dit een haalbare piste? Wat zou u aanraden als gepaste data analyse van de interviews met de therapeuten? Mvg en alvast Bedankt Lotte

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 October 2016

Hey Lotte, Fijn dat je het een nuttig artikel vindt. Je bent niet de enige die hier geen ervaring mee heeft (de meeste studenten). Deze opzet is ambitieus voor een afstudeeronderzoek, maar vast en zeker haalbaar met een doordachte onderzoeksopzet en strak geplande uitvoering. Gepaste data-analyse voor de interviews hangt af van de type vragen die je stelt en de diepgang. In feite geldt de aanpak zoals in bovenstaande artikel beschreven. Concreter ga je dan bijv. stukjes tekst coderen die wijzen op het gebruik van een bepaalde tool van een therapeut. Kom je hier verder mee? Succes in ieder geval! Mvg, Luuk

Sabine
Door

Sabine

op 14 November 2016

Hallo, Momenteel zit ik op Curacao voor mijn afstudeeronderzoek voor de HBO bachelor Ergotherapie. Hiervoor heb ik participerende bezoeken afgelegd waaruit data naar voren is gekomen. Aan de hand van een observatieschema heb ik dit gedaan samen met mijn 2 studiegenoten. We hebben onafhankelijk van elkaar gecodeerd en zijn nu bezig met het analyseren. De codes zijn gebaseerd op theorie die in een toelichtingen lijst staat weergegeven om ervoor te zorgen dat wij alle drie hetzelfde verstonden onder de observatiepunten. Kan ik dan spreken van deductief coderen? Ik hoor graag van u, Sabine

Luuk Tubbing
Laura
Door

Laura

op 23 November 2016

Beste Luuk, Momenteel werk ik aan mijn afstudeer scriptie d.m.v. een survey-onderzoek. Mijn survey betreft 12 mensen die deelnamen d.m.v. een vragenlijst in te vullen. Deze enquete omvatte zowel open als gesloten vragen. Echter is dit een onderzoek waarbij ik één conservatieve behandeling die op twee manieren toe gepast kan worden vergelijk. Hierbij zijn er twee enquêtes gecreëerd, met de zelfde vragen ongeacht de manier van de conservatieve behandeling . Van de open vragen moet ik een code-boom maken, echter hoe werkt dit wanneer je een vergelijking wilt maken? De enquêtes zijn momenteel al ingevuld en de open vragen zijn diepte vragen op de gesloten vragen. De gesloten vragen zijn in Excel verwerkt en hier is al een vergelijking gemaakt tussen de twee manieren van toepassen. Alvast bedankt mvg, Laura

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 23 November 2016

Beste Laura, Bedankt voor je vraag. Ik weet niet of ik jouw vraag goed begrijp, maar om te vergelijken werkt het maken van een codeboom hetzelfde als bij een enkel type 'gevalsbehandeling'. Je maakt één codeboom, juist zodat je een goede vergelijking kunt maken (door de codes te standaardiseren). Het verschil zit hem erin dat je gaat coderen voor twee verschillende groepen (maar wel met dezelfde codes). Helder? Kom je verder met deze feedback? Groetjes, Luuk

Laura
Door

Laura

op 23 November 2016

Hoi Luuk, Heel erg bedank, hier kom ik zeker mee verder. Mvg, Laura

Vincent
Door

Vincent

op 28 November 2016

Dag Luuk, Ik ben inductief aan het coderen in altas-ti. De coderingsproces is gereed. Interpersoonlijke subjectiviteit door collegiale toets is voorkomen. Nu moet ik dus verder. Ik moet de overeenkomsten en verschillen boven water zien te halen. Om welke manier kan ik het beste te werk gaan? Hoe ga ik dus door de bomen het bos zien? Ik kijk uit naar je antwoord.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 November 2016

Dag Vincent, Dank voor je vraag. Overeenkomsten en verschillen tussen wat/wie? Tussen verschillende onderzoekers? Door de codebomen en bijbehorende citaten naast elkaar te leggen en in discussie te gaan, met name over de verschillen. Heb je daar een beeld bij? Het vergt creativiteit, uiteraard met behoud van transparantie over het tot stand komen van de resultaten en conclusies. Daar is verder niet echt een standaard methode voor. Die is mij althans niet bekend. Groeten, Luuk

Vincent
Door

Vincent

op 1 December 2016

Dag Luuk, Oké, Ik was onvolledig. een 46-tal interview zijn getranscribeerd en in Atlas geplaatst. Aan de hand van codes die gedestilleerd zijn uit de bepruikte theorie heeft het deductieve coderingsproces plaatst gehad. het gaat dus over overeenkomsten en verschillen tussen informanten aangaande mijn onderzoek. Dus de data heb ik en moet ik gaan analyseren. dat betekent dat ik tot resultaten koen en daaruit conclusies kan trekken. Waar ik naar op zoek ben is hoe ik handig tot een overeenkomsten en verschillen analyse kan komen. Jij refereert aan een codeboom. Mij niet bekend wat dat is. Zoiets als: hoevaak komt een bepaalde code voor en bij wie komen die codes voor? Enfin, op welke wijze kan ik relatief snel en eenvoudig tot een analyse komen. Vincent

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 2 December 2016

Dag Vincent, Een codeboom is in feite een mindmap waarin je de codes ordent, o.a. door een hiërarchie/familiestructuur aan te brengen. In jouw geval is het wellicht nog zinvol om een tabel te maken waarin je per informant per code de aantallen weergeeft. Verder is er geen standaardmanier voor een efficiënte analyse, want die is van veel factoren afhankelijk. Daar zul je als onderzoeker 'as you go' achter moeten komen. Succes! Groeten, Luuk

Sonja
Door

Sonja

op 13 February 2017

Je kunt zien in de codemanager hoe vaak een code gefundeerd is in de tekst.

Edwin
Door

Edwin

op 25 January 2017

Bedankt voor het artikel! Welke bronnen hebben jullie hiervoor gebruikt?

Luuk Tubbing
Kim
Door

Kim

op 13 February 2017

Hallo, Ik wil deze website als bron toevoegen in mijn onderzoeksvoorstel. Nu is er alleen nergens een datum te vinden wanneer dit artikel is geschreven. Kunnen jullie mij helpen? Alvast bedankt. Groet Kim.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 February 2017

Hallo Kim, ik adviseer je om websites niet als methodologische bron te gebruiken. Er zijn genoeg goede boeken geschreven over onderzoeksmethoden en -technieken. Degenen die ik voor dit blog heb gebruikt staan hier: https://deafstudeerconsultant.nl/de-afstudeerbibliotheek/. Als je het dan toch wilt gebruiken: dit artikel is gepubliceerd op 28 juli 2015 en voor het laatst aangepast op 28 januari 2017. Groet, Luuk

Rashad
Door

Rashad

op 17 February 2017

Hallo, Voor mijn scriptie maak ik gebruik van zowel kwalitatief onderzoek als kwantitatief onderzoek, maar voor het kwalitatieve deel heb ik 5 diepte-interviews gehouden. De reden dat het zo weinig is, is omdat het vooral bedoeld was om meer te weten te komen over het onderwerp, zodat ik dit kon verwerken in het kwantitatieve deel van mijn onderzoek. Nu is mijn vraag, of het ook noodzakelijk is om in dit geval te coderen, wanneer er maar vijf diepte-interviews hebben plaats gevonden? Ik kwam namelijk ergens tegen dat zelf 15 interviews te weinig is om tot coderen over te gaan.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 February 2017

Hallo Rashad, met 5 diepte-interviews kan het zeker waardevol zijn om de transcripts te coderen. Er theorie uit onttrekken is een ander verhaal. Mvt, Luuk

Bouke
Door

Bouke

op 7 March 2017

Hallo, In hoeverre is het mogelijk om met Atlas Ti met meerdere gebruikers in een bestand te werken. Met andere woorden, toegang tot hetzelfde document vanuit meerdere accounts. Bij voorbaat dank, Bouke

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 8 March 2017

Hallo Bauke, Geen idee. Ik heb zelf nooit met meerdere accounts in dezelfde documenten gewerkt. Voor het antwoord zou ik op de website of handleiding van Atlast.ti kijken. Groeten, Luuk

E. van Oosterhout
Door

E. van Oosterhout

op 25 October 2017

Hallo daar, Op dit moment ben ik bezig met het coderen van mijn 8 verschillende focusgroepen. Ik heb een vraagje omtrent het gebruik van atlas.ti en hoe ik dat in mijn geval het beste kan doen. Ik heb een 4 focusgroepen op één locatie uitgevoerd, en 4 gelijke focusgroepen op een andere locatie. De 4 focusgroepen bestaan uit patiënten, die op basis van bepaalde criteria daarvoor zijn geselecteerd. Dus de 4 focusgroepen bestaan uit bepaalde patiënten en deze groepen zijn dus twee keer gevormd (eenmaal op de ene locatie en eenmaal op een andere locatie). Nu willen wij eigenlijk de data analyseren, niet door alle groepen op één hoop te gooien, maar door de specifiek gevormde groepen te analyseren. Dus bij groep 1 zijn deze kenmerken of ervaringen met name aanwezig, bij groep 2 dit, groep 3 dat, etc. Oftewel ik wil 8 aparte focusgroepen analyseren, en heel misschien dus dezelfde groepen (maar afgenomen op een andere locatie) samenvoegen, zodat ik 4 focusgroepen heb. Ik heb binnen atlas.ti één document (hermeneutic unit) aangemaakt met daarin 8 Word documenten die de letterlijke tekst van de focusgroepen bevatten. Ik wil die 8 documenten gaan labellen en dat lukt me dan nog wel. Maar kan ik in de analyse er wel voor zorgen dat niet alles op één hoop wordt gedaan, maar dat ik per document/per focusgroep kan analyseren (bv. tellen hoe vaak iets gezegd is)? Of gooit atlas.ti alles op één hoop? En kan ik dan beter voor iedere focusgroep een nieuwe 'hermeneutic unit' aanmaken? Ik hoor graag iets. Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 October 2017

Beste E. van Oosterhout, In Atlas.ti moet het zeker mogelijk zijn om je labels en (bijbehorende) quotes per document te segmenteren. Hoe dat precies moet hangt af van welke Atlas.ti-versie je gebruikt en in welke fase je deze segmentatie wilt doorvoeren (in de viewer, bij het exporteren van de quotes, etc.). Succes! Gr. Luuk

Lies
Door

Lies

op 25 October 2017

Erg bruikbare info, bedankt!

Renske
Door

Renske

op 1 November 2017

Hallo, Voor het coderen van mijn interviews wil ik graag gebruik maken van NVivo. Hiervoor gebruik ik de tijdelijk versie voor twee weken. Nu vraag ik mij alleen af of de bestanden die ik dan opsla behoudt blijven wanneer mijn licentie na twee weken verloopt. Heeft iemand hier ervaring mee?

Wessel
Door

Wessel

op 8 March 2018

Beste Luuk, Allereerst bedankt voor de algemene verheldering van het coderen van interviews. Ik heb eerder iets gelezen over het categoriseren en het thematiseren van informatie, dit komt alleen niet voor in deze uitleg. Omvat het onderdeel resultaten presenteren hetzelfde als deze 2 stappen? Of is het categoriseren en thematiseren gelijk aan labels toewijzen? Ik kan deze 2 begrippen nog niet verwerken in bovenstaande uitleg, wellicht heb jij een verheldering voor mij? Met vriendelijke groet, Wessel

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 8 March 2018

Beste Wessel, Graag gedaan. Categoriseren en thematiseren staat gelijk aan het toewijzen van labels. Verschilllende auteurs gebruiken hier verschillende termen voor (min of meer) dezelfde technieken. Met vriendelijke groet, Luuk

Carla
Door

Carla

op 30 April 2018

Allereerst dank je wel voor de duidelijke uitleg. Nu heb ik een vraag: als ik met een focusgroep gebruik maar van de cci methode ben ik dan in principe al aan het coderen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 April 2018

Wat is de CCI methode? Google geeft mij geen antwoord op deze vraag...

J.N.S.P. de Vries
Door

J.N.S.P. de Vries

op 3 May 2018

Beste Luuk, Ik ben momenteel bezig met een onderzoek voor mijn afstuderen. Ik heb de tekst inmiddels gecodeerd en aan de codes overkoepelende thema's verbonden. Nu is mijn vraag: Hoe ga je de gegevens nu daadwerkelijk analyseren? Aangezien veel tekstfragmenten meerdere, verschillende, codes hebben en ook onder verschillende thema's (familie's) vallen. Is het slim om alle tekstfragmenten met dezelfde codes van de diverse respondenten bij elkaar te zetten of is dit niet handig omdat je dan veel te maken krijgt met dezelfde fragmenten bij andere codes. Wie weet kun je mij op weg helpen! Met vriendelijke groet, Johan de Vries

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 4 May 2018

Beste Johan, Persoonlijk vind ik het fijn om per label de tekst bij elkaar te zetten en dan binnen dit label patronen te ontdekken in de quotes. Het kan zijn dat er dezelfde fragmenten in zitten, maar ik zie dat niet als een probleem voor de analyse. Een fragment kan nou eenmaal meerdere labels hebben. Mvg, Luuk

Michelle
Door

Michelle

op 3 May 2018

Goedemiddag, Ik heb loop enorm vast en niemand weet precies hoe het nu moet. Vandaar deze vraag. Ik heb 8 semi - gestructureerde interviews gehouden met gepensioneerde klanten van een bedrijf. Ik heb hen allemaal dezelfde vragen gesteld. Het staat genoteerd als vraag en antwoord. Voorbeeld van een vraag is: Hoe orienteert u zich voor een reis. Antwoorden zijn: Google, brochures, open dagen, vakantiebeurs enz. Kan ik al deze antwoorden labelen onder: Manier van orienteren? Of is ieder afzonderlijk antwoord een apart label? Het eerste zou voor mij het meest handig zijn, maar ik weet niet of dat dus de bedoeling is. Een andere vraag is bijvoorbeeld: Zou u het leuk vinden om een handgeschreven kaart te ontvangen na de boeking? Antwoorden verschillen van ja tot nee, maar ook met andere toelichtingen. Kan dit ook worden geplaatst onder 1 label: mening ontvangen van kaart. Ik hoor het heel graag! De deadline komt eraan en al mijn docenten hebben meivakantie.. Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 4 May 2018

Beste Michelle, Deels hangt dat af van welke onderzoeksvraag je wilt beantwoorden. Je kunt op 2 niveau's labelen, waarbij je hetzelfde stukje tekst labelt met zowel het onderwerp (Manier van oriënteren) als het specifieke antwoord (Google). Je kunt ook op één niveau labelen (Manier van oriënteren - Google, Manier van orienteren - Brochures, etc.).

Moos
Door

Moos

op 18 May 2018

Hi Luuk, ik loop een beetje vast in het structureren van de labels/codes. Ik heb heb drie interview's onder drie eigenaren van één organisatie afgenomen. Het interview bevatte de volgende topics: visie, missie, competenties, waarden, gewenst imago en positionering. Ik heb per interview de relevante fragmenten ingedeeld naar de topics. Elk topic bevat dus meerdere quotes van dezelfde persoon. Vervolgens moet ik deze fragmenten gaan open coderen en vervolgens gaan axiaal coderen. Het doel is om uit deze interviews een aantal gemeenschappelijke vertrekpunten te halen die in essentie de identiteit van de organisatie aangeven. Ik momenteel dus alle teksten gefragmenteerd en ondergebracht bij de gerelateerde topics. Maar hoe kan ik dit vervolgens overzichtelijk gaan coderen? Alvast bedankt voor je antwoord!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 May 2018

Hi Moos, ik begrijp jouw vraag niet. Wat jij tot nu toe hebt gedaan - relevante fragmenten indelen naar topics - is in feite al coderen (een topic kun je zien als de code/label) en creëert een overzicht. Wat verder de beste aanpak is om overzicht te creëren hangt af van de onderzoeksvraag die je gaat beantwoorden.

Moos
Door

Moos

op 19 May 2018

Oke dus een topic is in feite al een label. Duidelijk. Een van mijn deelvragen is: 'wat zijn de gemeenschappelijke merkwaarden van de organisatie'. Uit de fragmenten die ik heb ingedeeld in de topics, moeten uiteindelijk een aantal centrale merkwaarden uitrollen. Deze merkwaarden geven aan wat de organisatie belangrijk vindt en waar zij zich op focussen. Aan de hand die centrale merkwaarden, ga ik bij de doelgroep toetsen, of zij zich in deze centrale merkwaarden kunnen vinden. Ik moet dus per fragment gaan labelen, welke waarden ik kan toekennen aan dat stukje tekst. Vervolgens ga ik al deze waarden groeperen en onderbrengen ik een vijftal centrale merkwaarden, die dus de essentie aangeven wat de organisatie belangrijk vindt. Het is voor mij van belang om de fragmenten die zijn onverdeeld in de topics verder te labelen, en deze labels te groeperen. Alleen weet ik niet zo goed hoe ik dit moet organiseren. Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 May 2018

Je kunt een fragment dubbel labelen, bijvoorbeeld. "merkwaarden" en "excellente service". Je ook enkel labelen, bijv. "merkwaarde - excellente service", "merkwaarde - betrouwbaarheid", etc. Vervolgens kun je deze labels groeperen onder de groep "merkwaarden". Verder kun je bijv. ook nog aangeven in welke mate men een merkwaarde passend vind bij het bedrijf (wel/niet/neutraal), bijv. ("betrouwbaarheid - niet"). Er zijn hier vele wegen die naar Rome leiden. Het gaat er vooral om dat het een logische en transparante (herleidbare) structuur is. Helder?

Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?

scriptiehulp-scriptiecoach-afstuderen
arrow_drop_up arrow_drop_down