Page content

Beschrijvende statistiek

Beschrijvende statistiek

Beschrijvende statistiek is het verzamelen, bewerken, interpreteren samenvatten en presenteren van de belangrijkste kenmerken van een kwantitatieve dataset. Beschrijvende statistiek gaat over de populatie, het geheel van gelijksoortige objecten of data. Deze data worden samengevat in een beknopte weergave, met als doel het ontdekken van globale patronen en kenmerken.

Een voorbeeld is de gemiddelde lengte van een groep Nederlandse vrouwen. Het gaat dus om samenvattende statistische maten, zoals een centrummaat (gemiddelde, mediaan, modus) of en spreidingsmaat (standaardafwijking of standaarddeviatie, variantie, interkwartielafstand).

In een scriptie of these komt de presentatie van de beschrijvende statistiek als eerste aan bod om een algemeen beeld te krijgen van de dataset. Dit is een interpretatievrije weergave van feiten. Vervolgens wordt eventueel de inferentiële statistiekverklarende statistiek, gepresenteerd in de vorm van statistische proposities.

  Comment Section

  2 reacties op “Beschrijvende statistiek


  Door Nagie samantha op 5 januari 2019

  Inverband me bs moeten we een scriptie maken over grafieken zoals samengestelde en enkelvoudige grafieken . Ik heb hulp nodig


  Plaats een reactie


  *