Frequentieverdelingen

Frequentieverdelingen

Een frequentieverdeling of histogram is een grafiek waarin staat weergegeven hoe vaak elke score in de dataset voorkomt. Een frequentieverdelingenzijn erg behulpzaam bij het bepalen van de kenmerken van de verdeling van de data. Frequentieverdelingen zijn er in allerlei vormen en maten.

De normale verdeling

De normale verdeling of Bell Curve is de meest bekende frequentieverdeling. Als we een verticale lijn door het midden van deze verdeling trekken dan zien beide kanten er hetzelfde uit, waarbij de meerderheid van de scores in het midden ligt (zie onderstaande afbeelding). Veel natuurlijke fenomenen (bijv. lengte of IQ van mensen) hebben een normale verdeling.

normale-verdelingNiet-normale frequentieverdelingen

Frequentieverdelingen kunnen voornamelijk op twee verschillende manieren van een normale verdeling afwijken: Scheefheid (skewness): scheefheid wijst op de mate van asymmetrie van een frequentieverdeling. Een scheve verdeling kan positief of negatief geskewd zijn. Bij een positieve skew staan de hoogste scores aan de linker kant met een platte staart rechts. Bij een negatieve skew geldt het tegenovergestelde.

scheefheid-frequentieverdelingen
Platheid (kurtosis): de piekvormingheid of welving van een frequentieverdeling. Een hoge of positieve kurtosis wijst op een verdeling met een hoge piek in het midden, terwijl een verdeling met een lage of negatieve kurtosis er relatief plat uitziet.

kurtosis-frequentieverdelingen  
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?