Boxplot maken in SPSS

Boxplot maken in SPSS

Een boxplot is een zeer bruikbare wijze om de verdeling van een dataset grafisch weer te geven. Aan de hand van een zogenaamde vijf-getallensamenvatting geeft een boxplot schematisch en eenvoudig inzicht het minimum, het eerste kwartiel, de mediaan (of tweede kwartiel), het derde kwartiel en het maximum van de waargenomen data. De minst extreme scores (tweede en derde kwartiel) worden in het midden weergegeven als twee dozen, terwijl de meest extreme scores (het eerste en vierde kwartiel) als snorharen aan weerszijden worden weergegeven. Daarom wordt de boxplot ook wel doosdiagram of snorredoos genoemd. boxplot Een boxplot plotten we als volgt in de SPSS Chart Builder:
  1. Selecteer Boxplot in de lijst 'Choose from:'. Je kunt nu kiezen uit drie typen boxplots:
    • Simple Boxplot: kies deze optie als je een enkele variabele wilt plotten, maar wel boxplots voor verschillende categorieen in de data wilt genereren
    • Clustered Boxplot: het verschil met de eerste optie is dat je hiermee een tweede categorische variabele kunt selecteren om de data te splitsen. Deze tweede variabele wordt in een andere kleuren weergegeven.
    • 1-D Boxplot: hetzelfde als de eerste optie, maar hier wordt geen categorische variabele geselecteerd voor de x-as.
  2. Dubbelklik op het gewenste type boxplot. Je krijgt nu een denkbeeldige preview te zien in de ruimte rechtsboven en er verschijnt een nieuw venster (Element Properties) waarmee je de boxplot kun customizen. Linksboven zie je een lijst met variabelen uit de dataset die je geopend hebt op dit moment.
  3. Sleep de gewenste variabele(n) naar de drop zone(s) (de x- en de eventueel y-as), omringt met blauwe stippellijnen naast de afbeelding van de boxplots. In het voorbeeld hieronder zie je dat de salesvolumes zijn geplot voor 3 verschillende categorieën winkeldesigns. SPSS maakt ter indicatie een preview van de boxplots. Dit is echter slechts in indicatie.
  4. Klik op OK om de daadwerkelijke boxplot te maken.
boxplot-in-spss
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?

arrow_drop_up arrow_drop_down