Lijndiagram maken in SPSS

Lijndiagram maken in SPSS

Een lijndiagram of lijngrafiek is een type grafiek waarmee veelal de ontwikkeling van een variabele in de loop van de tijd wordt weergegeven, terwijl vergelijkingen van gemiddelden tussen groepen meestal worden weergegeven met staafdiagrammen. In SPSS creëren we de lijndiagram als volgt:

  1. Open de SPSS Chart Builder.
  2. Selecteer de optie Line in de lijst onder 'Choose from:'(linksonder in het venster). Met twee verschillende iconen worden rechtsonder in het venster twee verschillenden typen lijndiagrammen weergegeven:
    • Simple Line: de 'standaard grafiek'. Deze optie gebruik je als je gewoon de gemiddelde scores wilt zien in de tijd of tussen verschillende gevallen of groepen.
    • Multiple Line: hiermee kun je gemiddelden plotten van een bepaalde variabele waarbij verschillende niveaus van een tweede variabele worden weergegeven met verschillende kleuren. Dit type lijngrafiek is vergelijkbaar met de geclusterde staafdiagram.
  3. Nu dubbelklik je op één van de vier twee typen lijndiagrammen en er verschijnt een preview in het vak rechtsboven. Omdat je nog geen variabele hebt gekozen zie je een horizontale lijn. Ook verschijnt er een nieuw venster: Element properties. Hiermee kun je eventueel de grafiek naar wens configureren.
  4. Linksboven in het venster zie je een lijst met variabelen uit de dataset die je op dit moment geopend hebt. Deze kun je slepen naar de twee drop zones (de x- en y-assen, omringt met blauwe stippellijnen) naast de grafiek. Met een simpele lijndiagram plot je een enkele variabele (x-as) tegen de frequentie van scores (y-as). In dit geval hoef je dus slechts de betreffende variabele naar de x-as drop zone te slepen.
  5. Kies OK om jouw lijndiagram daadwerkelijk te laten tekenen.
lijndiagram-spss
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?