Page content

Experimenteel onderzoek

Experimenteel onderzoek

Bij experimenteel onderzoek  of een proef manipuleren we een variabele om te zien of dit effect heeft op een andere variabele. Dit is de tegenhanger van correlationeel of cross-sectioneel onderzoek, waarbij we observeren wat er ‘van nature’ gebeurd in de wereld zonder direct te interveniëren. Een experiment is een zorgvuldig opgezette en nauwkeurige observatie van een stukje werkelijkheid dat kan worden uitgevoerd om een hypothese te toetsen. Met een experiment wordt beoogd een verondersteld oorzakelijk verband te toetsen, waar bij correlationeel onderzoek slechts correlatie of samenhang kan worden aangetoond. Experimenteel onderzoek wordt in een gecontroleerde omgeving uitgevoerd, zodat een of meerdere variabelen gemanipuleerd kan worden en het effect hiervan op een andere variabele onderzocht kan worden. Deze methode is afkomstig uit de natuurwetenschappen, maar wordt tegenwoordig in vrijwel alle wetenschappen gebruikt. In de sociale wetenschappen is een experiment vaak erg kostbaar of praktisch onhaalbaar en wordt vaak met quasi-experimenten gewerkt, waarbij niet de gehele omgeving gecontroleerd is.

Comment Section

0 reacties op “Experimenteel onderzoek

Plaats een reactie


*