Een numerieke variabele creëren met SPSS

Een numerieke variabele creëren met SPSS

Een numerieke variabele is vrij eenvoudig aan te maken in SPSS, omdat dit de standaardinstelling is bij het creëren van een variabele. In de Variable View van SPSS doorlopen we de volgende stappen:
  1. Klik op de witte cel onder de kolom Name in de rij waar je variabele wilt aanmaken.
  2. Type de gewenste variabelenaam in (bv. 'werkervaring'). Met de kolom Type hoef je niets te doen: de standaardaardinstelling staat immers al op numerieke variabele.  Onder de kolom Width kun je wanneer noodzakelijk het maximaal aantal getallen per datapunt instellen. Onder de kolom Decimals kun je het aantal decimalen instellen. Wanneer een variabele werkervaring maanden meet en dit is in jaren uitdrukt, is het wel zo correct om met decimalen te werken. Anderzijds is het onlogisch om decimalen in te stellen wanneer een variabele staat voor het aantal Facebookvrienden die iemand heeft: je kunt immers geen halve Facebookvrienden hebben.
  3. Ga naar de volgende cel met de pijltjes van het toetsenbord op klik met de muis op een andere cel om de invoer definitief te maken. Je hebt nu een variabele aangemaakt. Zoals je ziet heeft SPSS automatisch de standaardinstellingen voor elk veld gecreëerd.
  4. Het is een goede gewoonte om in de kolom Label een correctere, meer specifieke beschrijving van de variabele in te voeren (bijvoorbeeld 'werkervaring in jaren'). Dit komt later van pas als je tabellen en grafieken gaat maken.
numerieke-variabele-spss
In de Data View zie je nu dat de kolommen de door jou ingevoerde naam weergeven.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?