De Kolmogorov-Smirnovtoets doen in SPSS

De Kolmogorov-Smirnovtoets doen in SPSS

De Kolmogorov–Smirnovtoets is een statistische toets om te onderzoeken of een verdeling afwijkt van een bekende verdeling zoals de normale verdeling, Poisson-verdeling, exponentiële verdeling, et cetera. In SPSS kan de Kolmogorov–Smirnovtoets gedaan worden via Analyze --> Descriptive Statistics --> Explore. Onderstaande dialoogvenster verschijnt dan. Verplaats ten eerste variabelen die je wilt analyseren naar de Dependend List.

Kolmogorov-Smirnovtoets-in-SPSS

Vervolgens kun je met de knop Statistics nog je voorkeur aangeven voor bepaalde analyses. Onderstaande dialoogvenster verschijnt dan. In het geval van de Kolmogorov–Smirnovtoets hoef je hier niets aan te passen.

Kolmogorov-Smirnovtoets-in-SPSS-statistics

De knop Plots is wel interessant voor de Kolmogorov-Smirnovtoets. Vink hier de opties aan zoals in onderstaande afbeelding.

Kolmogorov-Smirnovtoets-in-SPSS-plots

Output van de Kolmogorov–Smirnovtoets lezen

Onderstaande tabel bevat de statistiek van de Kolmogorov–Smirnovtoets zelf, de vrijheidsgraden (wat gelijk zou moeten zijn aan de steekproefgrootte) en de significantiewaarde van de toets.

Kolmogorov-Smirnovtoets-output
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?