Wie wil ook de perfecte onderzoeksvraag formuleren?
24 oktober 2014 

Wie wil ook de perfecte onderzoeksvraag formuleren?

Een perfecte onderzoeksvraag formuleren in het begin van je afstudeeronderzoek vergroot de kans dat je een goed cijfer haalt voor je scriptie aanzienlijk. De onderzoeksvraag, ook wel probleemstelling genoemd, is de fundering van een scriptie: een scriptie met een slechte onderzoeksvraag zal nooit van de grond komen of op den duur instorten. De mate waarin je heldere conclusies uit de verzamelde data kunt trekken hangt namelijk af van hoe helder je onderzoeksvraag is geformuleerd en of deze wel voldoende relevant en haalbaar is. Het formuleren van onderzoeksvragen is, net als het generen van scriptie onderwerpen, geen rechttoe-rechtaan kwestie. De volgende tips helpen je om dit proces overzichtelijk te maken, zodat de perfecte onderzoeksvraag formuleren geen illusie is.

Hiaten in literatuur en praktijk

Doe het nodige leeswerk over het specifieke probleem dat je wilt onderzoeken binnen jouw scriptie onderwerp. Bij dit verkennende literatuuronderzoek stel je jezelf de vraag welk onderzoek er al is gedaan, wat de bevindingen van deze onderzoeken zijn, welke bevindingen elkaar tegenspreken, welk onderzoek er nog ontbreekt en wat je met jouw eigen onderzoek zou kunnen toevoegen. Praktische relevantie is, zeker bij hbo-scripties, ook een vereiste. Om erachter te komen welke problemen er spelen in de praktijk doe je een verkennend onderzoek binnen bijvoorbeeld jouw afstudeerorganisatie of in vaktijdschriften, blogs of kranten.

De ‘so what' en ‘who cares' test

Als je eenmaal een idee hebt wat jouw onderzoek zou kunnen toevoegen (aan wetenschap of praktijk) dan kun je dit idee aanscherpen door de vragen ‘so what?' en ‘who cares?' te stellen. Oftewel, waarom is dit relevant? En voor wie? Als je deze vragen niet goed kunt beantwoorden zul je weer terug moeten gaan naar de literatuur (bij een wetenschappelijke scriptie) of de praktijk (bij een hbo-scriptie).

AmberScript

Focus: eén onderwerp, meerdere concepten

Een onderzoeksvraag dient over één onderwerp te gaan, maar kan hierbinnen wel twee verschillende concepten met elkaar in verband brengen. Neem bijvoorbeeld de onderzoeksvraag ‘wat is de invloed van tv-kijken op overgewicht onder kinderen van 12-18 jaar?' Het hoofdonderwerp is hier overgewicht, maar de onderzoeksvraag gaat ook over tv-kijken.

De Goldilock test

Om te toetsen of je onderzoeksvraag ‘te breed', ‘te smal', ‘te gevoelig' of ‘precies goed' is, gebruik je de Goldilock test. Onderzoeksvragen die te breed zijn vergen een behoorlijke tijdsinvestering en een groot budget, twee middelen die vrij beperkt zijn bij een afstudeeronderzoek. Te smalle onderzoeksvragen zijn waarschijnlijk niet de moeite waard om te onderzoeken, omdat deze onvoldoende nieuwe inzichten opleveren voor wetenschap en/of praktijk. Onderzoeksvragen die te gevoelig zijn kunnen bijvoorbeeld door slechte timing weerstand opwekken onder beoogde respondenten, waardoor het moeilijk is om data te verzamelen of waardoor data te veel emotioneel gekleurd zijn (tenzij dit het onderzoeksdoel is). Tenslotte zijn onderzoeksvragen precies goed als deze precies passend zijn voor een onderzoek op dit moment, door deze onderzoeker, in deze setting.

Maak de onderzoeksvraag super specifiek

Wees er zeker van dat je zaken als het perspectief (bijv. ‘…volgens de positieve psychologie'), de demografie (bijv. ‘…kinderen van 12-18 jaar') en geografie (bijv. ‘…in de provincie Noord-Holland') in de onderzoeksvraag benoemd. Dan is er geen speld meer tussen te krijgen en heb je een super specifieke onderzoeksvraag.

Haalbaarheid van de onderzoeksvraag

Je kunt tenslotte nog zo'n een prachtige onderzoeksvraag geformuleerd hebben, maar uiteraard dient deze wel haalbaar te zijn om perfect genoemd te worden. Kan de onderzoeksvraag onderzocht en beantwoord worden met de middelen die je tot je beschikking hebt? Welke informatie heb je bijvoorbeeld nodig? Waar kun je deze informatie vinden?

Wanneer je een passende hoofdvraag hebt vastgesteld kan het erg zinvol zijn om deelvragen te formuleren. Succes!


Hulp nodig bij het formuleren van je onderzoeksvraag?

De afstudeerconsultant biedt scriptiehulp op maat. Meld je hier aan voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Sandra
Door

Sandra

op 26 January 2017

Beste Luuk, voor mijn opleiding (organisatiepsychologie) heb ik voor een onderzoek de volgende centrale vraag geformuleerd: Hoe kan transfer van leren in organisatie x bevorderd worden zodat bij medewerkers van deze organisatie duurzame gedragsverandering op gestelde competenties kan plaatsvinden die nodig zijn om gestelde organisatiedoelen te bereiken? Is deze vraag voldoende afgebakend?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 January 2017

Beste Sandra, Bedankt voor je vraag. Ten eerste, inhoudelijk een prima onderzoeksvraag en erg relevant! Wel bevat de vraag veel verschillende concepten, waardoor de focus van het onderzoek wat troebel lijkt. Je beschrijft een viertraps oorzaak-gevolg keten: variabele(n) X --> transfer van leren --> duurzame gedragsverandering competenties --> bereiken organisatiedoelen. Het is ondoenlijk om drie opeenvolgende, van elkaar afhankelijke, oorzaak-gevolgrelaties aan te tonen. Ik raad je aan om de focus te leggen op het bevorderen van transfer van leren. Zoals ik het nu lees is dat het kernconcept (en de uitkomstvariabele of onafhankelijke variabele). Doe in je scriptie wel de aanname dat transfer van leren duurzame gedragsverandering en bereiken van organisatiedoelen bevordert (als daar bewijs voor is). En/of maak duidelijk dat men pas over leren spreekt als er sprake is van duurzame gedragsverandering. Ook een definitiekwestie dus. Helder? Kom je hier verder mee Sandra? Groetjes, Luuk

Amania
Door

Amania

op 7 February 2017

Geachte Luuk, Ik heb de tips doorgenomen, en wilde feedback voor mijn probleemstelling. welk luidt: Biedt de milieuwet adequate rechtsbescherming voor de burgers? Ik zit wel op een rechten opleiding vandaar dat ik de wet wil beoordelen, en vervolgens nagaan welke toezichtsmechanismen er al zijn en welke erbij moet, om te kunnen spreken van adequate rechtsbescherming. Is mijn probleemstelling scherp genoeg?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 7 February 2017

Beste Amania, Bedankt voor je vraag. Dit lijkt mij een prima probleemstelling. Wel kan de term 'adequate rechtsbescherming' een multi-interpretabel begrip zijn. Of is daar een juridische definitie van? Succes ermee! Met vriendelijke groet, Luuk

Fleur
Door

Fleur

op 10 February 2017

Hoi Luuk, Ik had een vraag over mijn probleemstelling, ik weet niet of het een goede probleemstelling is en of de volgorde klopt. Zou jij mij misschien willen adviseren? Mijn probleemstelling luidt als volgt:Hoe kan bedrijf x haar afvalstromen maximaal circulair maken binnen de dienstverlening voor 2020? Ik weet niet of de vraag te vaag is en of deze wel specifiek genoeg is. Alvast bedankt! Groet Fleur

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 10 February 2017

Hoi Fleur, Prima vraag! Ik weet niet precies wat je met 'binnen de dienstverlening bedoeld', maar ik zou de volgorde iets veranderen: Hoe kan bedrijf x haar afvalstromen binnen de dienstverlening maximaal circulair maken voor 2020? Succes! Groet, Luuk

Indra
Door

Indra

op 12 February 2017

Hoi luuk, Voor het vak sociologie moet ik een projectplan schrijven.Het onderwerp luidt alsvolgt: een educatieve dagtrip naar een inheemsdorp. De probleemstelling mag niet beginnen met hoe en waarom. Ik weet niet als mijn vraagstelling juist is."wat heb ik allemaal nodig om een educatieve dagtrip te organiseren? Graag uw advies.groet indra

Ar
Door

Ar

op 13 February 2017

Beste Luuk, Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik bezig met het opstellen van de centrale vraag: het gaat om de groei van een uitzendbureau dat de winst maximaliseren over een periode van 5 jaar en welke marketingstrategie daarbij hoort. over de winstpercentage wordt nog over nagedacht. Hoe kan ik dit in de centrale vraag het beste formuleren volgens u. Bij voorbaat dank

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 February 2017

Beste Ar, Bij een dergelijk vraagstuk zou je een vraag zoals 'hoe kan bedrijf X haar winst maximaliseren over de komende vijf jaar?' Dit is echter wel een vrij brede vraag. Bij de meeste opleidingen zal gevraagd worden om af te bakenen in een bepaald thema dat past binnen dit vraagstuk. Succes! Groeten, Luuk

Quinten van H.W
Door

Quinten van H.W

op 15 February 2017

Hi Luuk, Ik ben voor mijn scriptie onderzoek momenteel een PID aan het schrijven. Het bedrijf produceert nu 10 jaar elektrische fietsen en maakt momenteel een grote transitie door. Het bedrijf groeit en zo moeten haar processen meegroeien. Ik doe een onderzoek naar de spare parts logistiek (reserve onderdelen). Deze is momenteel inefficient wat leid tot veel incourante onderdelen in voorraad en lange levertijden. Mijn hoofdvraag is nu alsvolgt: ‘’Hoe kan QWIC haar huidige spareparts proces optimaliseren zo, dat deze mee kan groeien met het bedrijf en het haar garantiebeloften aan klanten kan waarmaken zonder onnodige kosten te maken door incourante unieke onderdelen en spoedleveringen?’’ Feedback van mijn begeleidster is dat ik hem meetbaar moet maken. en dat hij meer strategisch relevant moet zijn, wat is nou precies het doel. Ik loop een beetje vast omdat er niet per se een kwantificeerbaar doel is. Gr Quint

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 February 2017

Hi Quinten, Interessant vraagstuk! Een paar tips: - Je kunt de vraag meetbaar maken door prestatie-indicatoren (zoals klanttevredenheid en (voorraad)kosten) en tijdshorizon (bijv. per medio 2018) te formuleren. -Vermijd 'en' in onderzoeksvragen, om deze eenduidig te houden. Alles wat je achter de eerste 'en' hebt staan is de doelstelling (geen onderzoeksvraag) en al een operationalisatie van het concept (proces)optimalisatie. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Quinten van
Door

Quinten van

op 17 February 2017

Hi Luuk, Allereerst dank voor je reactie. Ik ben hier zeker mee geholpen. Alleen heb ik nog steeds wat moeite met het afkaderen van mn hoofdvraag. Het nieuwe systeem moet mee kunnen groeien met het bedrijf, de waarde van toekomstige incourante voorraad moet naar beneden etc. Ik krijg telkens een hoofdvraag met teveel tekst en een ''en''. Hoe kan (organisatie x) haar spareparts proces optimaliseren zo, dat deze efficienter is, de waarde van toekomstige incourante voorraad daalt en het proces in staat is mee te groeien met het bedrijf.......

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 February 2017

Hi Quinten, probeer de onderzoeksvraag (hetgeen jij hebt onderzocht) te scheiden van de aanleiding/doelstelling (waarom het belangrijk is om het te onderzoeken). Succes!

Mahir
Door

Mahir

op 28 February 2017

Dag Luuk, Ik ben een Integrale Veiligheid student en wil je graag vragen om feedback. Ik heb op dit moment 2 hoofdvragen in mijn hoofd, maar vind het moeilijk om een keuze te maken. Even in het kort een samenvatting. Het bedrijf wil graag dat ik een check doe op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en vervolgens een methode bedenk om op een juiste manier instructie te geven aan haar medewerkers. Mijn 2 hoofdvragen luiden als volgt: ''Welke maatregelen kunnen worden genomen om een nieuwe vorm (methodiek) van instructie geven te creëren tot het adequaat gebruik van juiste PBM’s?'' OF: ''Hoe kan een nieuwe methodiek van instructie geven gecreëerd worden tot het adequaat gebruik van juiste PBM’s?''. Ik hoor het graag van je. Groetjes Mahir

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 February 2017

Dag Mahir, Lijkt mij een prima begin. Dat het om een nieuwe vorm gaat zou ik weglaten, want ik neem aan dat het vooral relevant is dat de vorm effectief is ('wat is de meest effectieve/gepaste vorm...'). Helder? Succes Mahir! Groetjes, Luuk

Mahir
Door

Mahir

op 1 March 2017

Dag Luuk, Bedankt voor je snelle reactie. Ik kan me wel in je feedback bevinden, maar welke van de twee kan ik dan het beste aan-/toepassen. 1. ''Welke maatregelen kunnen worden genomen om een nieuwe vorm (methodiek) van instructie geven te creëren tot het adequaat gebruik van juiste PBM’s?'' OF: 2. ''Hoe kan een nieuwe methodiek van instructie geven gecreëerd worden tot het adequaat gebruik van juiste PBM’s?''. Ik hoor het graag van je. Groetjes Mahir

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 1 March 2017

Dag Mahir, de eerste. Gr. Luuk

Mahir
Door

Mahir

op 1 March 2017

Prima, heel erg bedankt. Groetjes Mahir

Sasja
Door

Sasja

op 2 March 2017

Dag Luuk, Ik ben bezig met de opzet van een klein onderzoek welke ik hopelijk later uiteen kan zetten naar mijn scriptie. Het gaat om lessen gezonde voeding bij middelbare school kinderen. Ik wil in deze fase onderzoeken of een groep leerlingen (test) de lessen relevant vindt. Ik kom tot een vraag in de richting van: Op welke manier hebben jongeren uit de brugklas van school X de lessen over gezonde en verantwoorde voeding ervaren? Hopelijk heb je tips voor mij. Ik hoor het graag, Groetjes, Sasja

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 3 March 2017

Dag Sasja, Wat voor jou een goede onderzoeksvraag is hangt af van het onderzoeksdoel. Zoals nu geformuleerd lijkt het alsof je wilt weten wat de leerlingen hebben ervaren. Als je bijv. wilt weten hoe effectief (stimuleert het gezond eetgedrag) de lessen zijn zal je een andere vraag moeten stellen. Groetjes, Luuk

Sasja
Door

Sasja

op 4 March 2017

Bedankt voor je reactie! Het klopt dat ik meer een evaluerende vraag wil neerzetten. Ik wil in dit onderzoek graag ingaan op kwalitatief onderzoek en gezien de tijd (te kort) is het 'onmogelijk' om een effect te meten. Vandaar de keuze hiervoor. Groetjes, Sasja

Peter
Door

Peter

op 29 August 2017

Beste Luuk, Voor mijn afstudeerstage heb ik de volgende (onderzoeks)doelstelling en probleemstelling geformuleerd: Onderzoeksdoelstelling: ''Inzicht krijgen in het type (business)activiteit dat bedrijf x moet ondernemen om binnen één jaar x euro omzet te genereren.'' Probleemstelling: ''Welk type (business)activiteit genereert een omzet van x euro binnen één jaar? Gaat dit goedgekeurd worden? Of hoe zou jij het formuleren?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 31 August 2017

Beste Peter, De formulering van de doelstelling en probleemstelling lijkt mij prima. De afbakening is wel erg breed. In mijn ervaring zullen de meeste docenten dit om deze reden afkeuren. Een specifiekere vraag is bijvoorbeeld "Hoe kan bedrijf X het aantal terugkerende klanten binnen 5 jaar verdubbelen?" Succes! Groeten, Luuk

Andrea Heemskerk
Door

Andrea Heemskerk

op 11 October 2017

Hallo Luuk, Bij toeval kwam ik op deze site terecht. Wat fijn dat dit bestaat! Ik hoop dat je mij de juiste richting in kunt sturen. Voor mijn HBO verpleegkunde opleiding wil ik een onderzoek starten naar het voeren van een dagstart onder de verpleegkundigen op de afdeling. Voor alsnog wordt dit niet als zinvol ervaren. Ik heb dan ook de volgende vraagstelling: Hoe kan de dagstart volgens de verpleegkundigen van de afdeling Neurologie van toegevoegde waarde zijn? Toegevoegde waarde is moeilijk meetbaar. Heb jij misschien nog andere suggesties? Groet, Andrea

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 October 2017

Hallo Andrea, Toegevoegde waarde is wel degelijk meetbaar, namelijk met een subjectieve maat, bijv. door dit te vragen aan de verpleegkundigen. Om het wat concreter te maken kun van te voren vaststellen welke criteria je gaat bevragen (bijv. betere op de hoogte lopende zaken, betere communicatie/contact met collega's). Helder? Succes! Groeten, Luuk

Ingrid de Bruijn
Door

Ingrid de Bruijn

op 24 October 2017

Hoi Luuk, Voor mijn studie HBO Recht moet ik voor het vak onderzoek en rapportage onderzoek doen. Ik dacht aan de hoofdvraag. Wat houdt het initiatiefvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ in? Onderzoek naar de gevolgen die de beperkte gemeenschap van goederen met zich meebrengt voor aanstaande huwelijkspartners.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 October 2017

Hoi Ingrid, Prima vraag. Je kunt hem nog iets concreter maken, bijv. door te vermelden dat het gaat om de impact op aanstaande huwelijkspartners. Succes! Groeten, Luuk

Elvira
Door

Elvira

op 12 November 2017

Beste Luuk, Ik lees dat je al veel studenten van nuttige feedback hebt voorzien. Zou je mij ook verder kunnen helpen? Mijn onderzoeksdoelstelling luidt als volgt: Juni 2018 is er beleid, inclusief vier KPI's, vastgelegd voor afdeling X binnen organisatie Y om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten. Deze doelstelling komt voort uit de volgende probleemstelling: Welke KPI's spelen een rol bij de duurzame inzetbaarheid van medewerkers werkzaam op afdeling X van organisatie Y? Zijn doelstelling en probleemstelling specifiek genoeg en zijn ze haalbaar voor een praktijkgericht onderzoek? Alvast bedankt voor je reactie, groet Elvira

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 November 2017

Beste Elvira, Prima doelstelling en probleemstelling. "Spelen een rol" kun je nog wat specifieker maken. Succes! Groet, Luuk

Lara
Door

Lara

op 3 December 2017

Beste Luuk, Ik ben begonnen aan mijn scriptie. En heb tot nu toe deze onderzoeksvraag: Hoe kan er op de school x in stad x een betere overgang van groep 2 naar groep 3 gerealiseerd worden door het aanbod van de motorische ontwikkeling in groep 3 aan te passen? Hoe is deze vraag? Groet

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 5 December 2017

Beste Lara, Bedankt voor je vraag. Prima begin. Nog wel wat concretisering en verheldering nodig. Wat is een 'betere overgang'? Waarom ga je uit van een aanpassing in groep 3 en bijv. niet in groep 2 of beiden? Helder? Succes Lara! Groet, Luuk

Henk
Door

Henk

op 5 February 2018

Beste Luuk, Voor mijn opleiding Logistiek en Economie dient ik het functioneren van de afdeling Service en Techniek(welke opgezet is voor het creëren van toegevoegde waarde en het bieden van extra service aan klanten) te analyseren en weer waarde toevoegend te maken. Onderzoeksdoelstelling: Maatregelen nemen/voorschrijven om deze afdeling opnieuw een waarde toevoegend orgaan voor de klant te maken. Mogelijke probleemstelling: Welke maatregelen zijn nodig om de afdeling Service en Techniek (opnieuw) toegevoegde waarde & service voor de klant te laten creëren? Ik twijfel heel erg over het definiëren van een geschikte probleemstelling voor dit onderzoek, wat vind jij van bovenstaande probleemstelling? Met vriendelijke groet, Henk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 7 February 2018

Beste Henk, Dit lijkt mij een prima probleemstelling. Deelvragen kunnen dan bijv. gaan over de huidige situatie, oorzaken hiervan en beschikbare mogelijkheden om te verbeteren. Helder? Succes Henk! Met vriendelijke groet, Luuk

henk
Door

henk

op 7 February 2018

Hoi Luuk, Helder! dank voor je feedback, ik ga er mee aan het werk. Met vriendelijke groet, Henk

L.
Door

L.

op 16 February 2018

Beste Luuk, Voor mijn afstudeerstage moet ik een onderzoek doen. Ik ga de inkomende telefoontjes bij mijn stage onderzoeken. Hoelang een gesprek duurt, waarover het gaat, wat voor invloed hebben inkomende telefoontjes op de werkdruk en hoe kan het eventueel worden verlaagt. Zijn er manieren om de inkomende telefoontjes sneller af te handelen d.m.v. formulier op de website met veelgestelde vragen etc. Ik weet alleen niet hoe ik mijn centrale vraag/probleemstelling moet formulieren. Heb je misschien een idee voor mij? Groetjes

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 February 2018

Beste L., Wat is het doel van het onderzoek? Inzicht krijgen in mogelijkheden om de klanttevredenheid of klantbeleving te verbeteren? Inzicht krijgen in mogelijkheden om de kosten van of werkdruk voortkomend uit klantcontact verlagen? Inzicht krijgen in manieren om meer klanten naar het online kanaal te krijgen? Op basis van het doel kun je vervolgens centrale vraag formuleren. Groetjes, Luuk

Natasja
Door

Natasja

op 20 February 2018

Beste Luuk, Ik heb de tips doorgenomen, zeker wat aan gehad. Voor mijn opleiding allround sportmassage bij paarden wil ik onderzoeken welk effect massage heeft op stalbenen. Mijn onderzoeksvraag is: Heeft massage een positief effect op stalbenen bij paarden? Is dit een goede vraagstelling, heb je nog tips? Alvast bedankt. Met vriendelijke groeten, Natasja

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 February 2018

Beste Natasja, Lijkt mij een prima onderzoeksvraag. Afhankelijk van het type onderzoek dat je gaat doen kun je er evt een open vraag van maken ("in hoeverre..."). Verder neem ik aan dat je bedoelt een positief effect op het verminderen van stalbenen. Succes! Met vriendelijke groet, Luuk

Anouk
Door

Anouk

op 21 February 2018

Beste Luuk Ook ik ben zoals zovele bezig met afstuderen en loop tegen hetzelfde probleem aan, het formuleren van een goede hoofdvraag. Het onderwerp van mijn afstudeeropdracht is bedrijfskleding en het doel is om een sluitend kledingadvies te geven. Nu luidt mijn centrale onderzoeksvraag als volgt: Wat is het advies met betrekking tot de kleding voor het productiepersoneel van fabriek X? Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen gesteld: 1. Wat is de huidige situatie van de kleding in fabriek X? 2. Aan welke criteria moet de kleding voor fabriek X voldoen? 3. Welke kleding voldoet aan de gestelde criteria? 4. Welke kosten zijn verbonden aan de kleding? Graag hoor ik je bevindingen over mijn onderzoeksvraag en deelvragen. Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Anouk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 February 2018

Beste Anouk, In de hoofdvraag zou ik spreken over "het meest passende kledingadvies". Nu lijkt het alsof je gaat onderzoeken wat het huidige advies is (en blijft ook onduidelijk van wie dat advies dan is). Deelvraag 4 kan overlappen met 3, want er kunnen ook criteria zijn voor de kosten van de kleding. Met vriendelijke groet, Luuk

Eva
Door

Eva

op 22 February 2018

Beste Luuk, Voor mijn opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening doe ik onderzoek bij een kindercoachpraktijk, het thema is leefstijl van kinderen tussen de 6-12 jaar verbeteren. De eigenaresse van de praktijk is bezig met het ontwikkelen van een workshop die aansluit bij de behoefte van kinderen en ouders. Een praktisch en simpele workshop moet dat worden. Haar behoefte om de workshop te ontwikkelen is omdat zij ziet dat kinderen die problemen hebben met de gezondheid geen uitzondering willen zijn, ze willen er ook bij horen en ze wil dat alle kinderen goed in hun vel zitten. Ouders hebben behoefte aan praktische handvaten en tips. Het doel van mijn onderzoek is aanbevelingen doen in een aanbevelingsrapport n.a.v. van mijn onderzochte suggesties. Mijn begeleider op school heeft als tip gegeven om een voorschrijvende vraag te stellen. Ik twijfel alleen of de vraag die ik nu heb helder genoeg is: ''Welke suggesties kunnen worden gedaan om inzicht te verkrijgen in de leefstijl van kinderen tussen de 6-11 jaar? Alvast bedankt! Groetjes Eva

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 February 2018

Beste Eva, Als het een voorschrijvende vraag moet zijn, dan zou ik een formulering verwachten zoals "wat zijn de meest gepaste interventies om...?" Groetjes, Luuk

Eva
Door

Eva

op 26 February 2018

Hoi Luuk, Bedankt voor de tip! Ik heb nu deze vraag geformuleerd: - Wat zijn de meest gepaste interventies om inzicht te verkrijgen in de gezondheid bij kinderen tussen de 6-11 jaar? Klopt dit al vraagstelling? Alvast bedankt. Groetjes Eva

Bauke
Door

Bauke

op 22 February 2018

Beste Luuk, Ik ben voor mijn stage aan een opdracht binnen het bedrijf bezig en de onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat moet er veranderd worden zodat de projecten volgens UAV-GC contractvorming bij Bedrijf X in de toekomst naar verwachting verlopen? Is deze concreet genoeg of is het beter als er iets aangepast wordt?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 February 2018

Beste Bauke, Kan nog net wat concreter. Dan heb ik het over veranderd worden (kun je een aandachtsgebied noemen?) en naar verwachting verlopen (kun je concreet maken op welk gebied de projecten niet aan verwachtingen voldoen?). Mvg, Luuk

Hanie
Door

Hanie

op 28 February 2018

Beste Luuk, voor mijn onderzoek moet ik een Mag-dat type vraagstelling formuleren, echter vind ik dit erg lastig. Mijn onderzoek zal zich richten op de grens tussen een legitieme puber en een lokpuber bij grooming. Mijn opdrachtgever betreft de rechtbank, dit zal dan ook moeten worden meegenomen in mijn centrale vraag. Zoals in hoeverre kunnen de strafrechters.... Zou jij mij hierbij kunnen helpen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 February 2018

Beste Hanie, Bij een juridische mag-dat vraagstelling (niet een ethische), denk ik al snel aan de volgende vraagstructuur: "In hoeverre is ... rechtmatig?" Maar ik ben geen jurist, dus inhoudelijk kan iemand anders jou misschien helpen. Groeten, Luuk

Verena
Door

Verena

op 13 March 2018

Beste Luuk, Voor mijn onderzoek moet ik de relatie tussen organisatie X en huisartsen verbeteren zodat er een samenwerking kan gaan ontstaan. Mijn onderzoeksvraag hierbij is: Welke aspecten worden door zowel organisatie X als de huisartsen in het adherentiegebied als zodanig belangrijk gezien, dat deze bijdragen aan het versterken van de samenwerking en de relatie? Echter vraag ik me af of die wel helder is. Alvast bedankt !

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 March 2018

Beste Verena, Een paar feedbackpunten: - De vraag is vrij omslachtig geformuleerd: beter is "Wat zijn de gemeenschappelijke belangen van organisatie X en de huisartsen in het adherentiegebied?" of "Welke factoren beinvloeden de relatie tussen organisatie X en de huisartsen in het adherentiegebied?" - De vraag kan wat breder, omdat er bij het verbeteren van relatie meer factoren van invloed zijn dan alleen de gemeenschappelijke belangen. Bijvoorbeeld ook geschiedenis tussen beide partijen, frequentie en intensiteit van contact, etc. Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Martijn
Door

Martijn

op 21 March 2018

Voor mijn onderzoek voer ik een haalbaarheidsstudie uit voor het uitvoeren van een order in Eigen beheer door aanschaf van een nieuwe machine. Ik kom niet verder tot de onderzoeksvraag. Is het haalbaar om de order uit te voeren door de machine in Eigen beheer te nemen, heb je tips voor mij om hier een perfecte onderzoeksvraag van te maken?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 March 2018

Beste Martijn, Een paar tips: - Maak er een open vraag van ("In hoeverre..."), zodat je een genuanceerd antwoord kunt geven (en niet ja/nee). - Je kunt de vraag concreter te maken door haalbaarheidscriteria te benoemen (bijv. technisch, commercieel, financieel). Helder? Succes! Luuk

Macan
Door

Macan

op 27 March 2018

Hoi Luuk, voor mijn onderzoek moet ik uitzoeken hoe bedrijf X uitvoeren van handmatige regressiesets kan verbeteren. Ik heb volgende hoofdvraag bedacht "Hoe kan bedrijf X zorgen dat regressietests geautomatiseerd worden ? Alvast bedankt voor je antwoord. Gr, Macan

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 27 March 2018

Hoi Macan, prima onderzoeksvraag. Echter sluiten het doel en de hoofdvraag niet goed op elkaar aan. Het automatiseren van regressietests is namelijk iets anders dan handmatige regressietests verbeteren. Dit laatste kan wellicht ook zonder automatiseren. Wellicht is automatiseren de beste oplossing, maar daar kun je van te voren niet vanuit gaan. Helder? Groeten, Luuk

Madelon
Door

Madelon

op 4 April 2018

Hoi Luuk, Ik schrijf een verkennend onderzoek voor een basisschool en ben bezig met het formuleren van een onderzoeksvraag. In het onderzoek ga ik na waarom er weinig gebruik gemaakt wordt van ICT ondanks dat personeel hier wel voor open staat. Ik kom tot deze vraag: Hoe kan basisschool ... op zinvolle wijze ICT implementeren binnen het bestaande curriculum. Ik vraag me alleen af of ik dan niet te ver kijk en mijn vraag meer moet richten op waarom er geen ICT toegepast wordt in het onderwijs. Ik zoek nu eigenlijk meer naar een oplossing met mijn onderzoeksvraag. Kun je mijn vraag van feedback voorzien? Bedankt! Groeten, Madelon

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 4 April 2018

Hoi Madelon, Prima onderzoeksvraag. Nog wel onduidelijk of het gaat om ICT als middel en/of als het curriculum zelf (les over ICT). Of je te ver kijkt kan ik zo niet inschatten. Deze waarom-vraag kan inderdaad ook een interessante zijn. Als het doel van jouw onderzoek is om tot een advies te komen dan zou blijven bij de hoe-vraag. Het waarom gedeelte kun je dan als deelvraag opnemen. Om tot een goed (implementatie)advies te komen, zal je immers inzicht moeten hebben in de huidige situatie en de oorzaken van afwezigheid/achterblijven van ICT. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Macan
Door

Macan

op 4 April 2018

Hoi Luuk, Bedankt voor je antwoord. Omdat doelstelling nu anders is heb ik mijn onderzoeksvraag ook aangepast. Ik wil juist onderzoek doen naar voordelen van geautomatiseerd testen, daarom komt automatisering zowel in doelstelling als in onderzoeksvraag, of is dit niet juist ? Ik ben benieuwd naar je feedback. Doelstelling is : Op 1 mei 2018 is het onderzoek naar automatiseren van het regressietesten afgerond. De automatisering van het regressietestproces moet ertoe leiden dat handmatig uitvoeren van regressietests geminimaliseerd wordt en kwaliteit van opgeleverde software gemaximaliseerd wordt. Centrale onderzoeksvraag: Hoe kan door testautomatisering handmatig testuitvoering geminimaliseerd worden en kwaliteit van opgeleverde software gemaximaliseerd worden ?

Vania
Door

Vania

op 11 May 2018

Hoi Luuk, Ik heb een vraag over mijn centrale vraag. Wat vind je van :“Welke transitie dient er binnen het huidige businessmodel van (bedrijf X)plaats te vinden om uiteindelijk tot een succesvol circulair businessmodel te komen?” Bij voorbaat dank voor je reactie, Grt Vania

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 May 2018

Hoi Vania, Prima onderzoeksvraag! Klein puntje: formuleer de vraag actief i.p.v. passief. Dus "dient bedrijf X te realiseren" ipv "...plaats te vinden". Het woord uiteindelijk kun je weglaten.

Mo
Door

Mo

op 30 June 2018

Hoi Luuk, Het onderwerp van mijn afstudeeropdracht is om met behulp van de managementinformatie de strategische- en de financiële kantoordoelstellingen van Bedrijf X verbeteren en de onderzoeksvraag luidt als volgt: Welke kritieke succes- en faalfactoren liggen ten grondslag aan Management informatie systeem (MIS) dat voldoet aan de strategische financiële doelstellingen van bedrijf X? Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen gesteld: *Wat zijn de strategische doelstellingen van bedrijf X? * Wat wordt er verstaan onder een management informatie systeem? * Aan welke criteria moeten KPI’s voldoen, zodat ze de grondslag kunnen gaan vormen voor het management informatie systeem van bedrijf X? * Welke processen binnen bedrijf X zijn van belang voor het management informatie systeem? * Op welke manier kan het beste de bestaande processen binnen bedrijf X in kaart worden gebracht? * Welk management informatie systeem past het beste bij bedrijf X? Groeten, Mo

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 1 July 2018

Hoi mo, Prima onderzoeksvragen. Een paar feedbackpunten op formulering en taalgebruik: - Hoofdvraag: succes of falen van wat bedoel je precies? Implementatie van een MIS? Return-on-investment van MIS (door betere beslissingen of efficiëntere rapportage)? - Let op consistentie van terminologie: in de hoofdvraag gaat het over strategische financiële doelstellingen, in deelvraag 1 over strategische doelstellingen - Hoofdvraag: EEN management informatiesysteem - Als je gebruik van een afkorting afkondigt (MIS) gebruik deze dan ook vanaf dat punt - Deelvraag 5: kunnen bestaande processen het beste... - Laatste deelvraag: kan nog wat concreter, want bestaan in feite uit verschillende stappen Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Marijn van Kraaij
Door

Marijn van Kraaij

op 6 September 2018

Beste Luuk, voor mijn afstudeerstage WO ben ik de volgende onderzoeksvraag overeen gekomen: Welke problemen komen voort uit de huidige manier van communiceren tussen de R&D afdeling en de Marketing/Sales afdeling. Het lukt me niet goed om op te starten met mijn research, omdat ik mijn vraag niet aan theorie kan koppelen en het gevoel heb dat mijn vraag zoekt naar dingen die er misschien niet zijn. Ik heb altijd geleerd dat een onderzoeksvraag wordt opgesteld als zijnde: Wat is de invloed/het effect van x op y? Zelf dacht ik aan iets van: Wat is de invloed van de huidige manier van interne communicatie op de relatie tussen R&D en marketing. Maar hierbij lijkt mij de relatie moeilijk definieerbaar. Heb je misschien wat tips om mijn vraag aan te passen naar iets waar ik wel verder mee kan? Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Marijn van Kraaij

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 6 September 2018

Beste Marijn, Wat met name belangrijk is in een wetenschappelijke vraagstelling is generaliseerbaarheid: is de vraag breder gesteld dan alleen het geval dat jij onderzoekt? Jouw nieuwe onderzoeksvraag voldoet aan deze eis. Daarbij nog de vraag of de relatie tussen deze afdelingen het effect is dat je wilt onderzoeken. Wil je niet een stap verder gaan door je bijv. te richten op het effect op bedrijfsprestaties (totale winst/omzet, omzet nieuwe winst/producten, aantal patenten, etc.). Hoe dan ook zul je in je scriptie moeten onderbouwen waarom de relatie tussen deze twee afdelingen zo belangrijk is. Concepten als effectieve/constructieve communicatie en relaties zijn prima te meten. Ik schat dat daar al aardig wat gevalideerde meetinstrumenten (enquêtes) voor beschikbaar zijn. Succes! Groeten, Luuk

Dani
Door

Dani

op 14 October 2018

Beste Luuk, ik zit in mijn eerste jaar Organisatiepsychologie. Mijn opdracht is een klein onderzoek op te zetten met max. 2 variabelen. Mijn onderzoeksvraag is: Zorgt het gebruik van flexplekken voor een afname in de sociale samenhang (cohesie) in organisatie X? Voor dit onderzoek benader ik werknemers die ten minste 3 maanden gebruik maken van een flexplek en die daarvoor een vaste werkplek hadden. Ook merk ik dat ik een beetje vastloop in mijn literatuuronderzoek. Heb je daar nog tips voor?

Luuk Tubbing
manon
Door

manon

op 23 January 2019

Beste Luuk, Voor mijn stage moet ik een onderzoek doen en ik zou graag een feedback willen over mijn onderzoekvraag en probleemstelling. Mijn onderzoeksvraag luid als volgt; Welke dolegroep heeft de meeste economische waarde voor bedrijf x probleemstelling luid als volgt; Op welke doelgroep moet bedrijf x zich richten?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 January 2019

Beste Manon, lijkt mij een prima onderzoeksvraag. Er schuilt wel een gevaar in het begrip economische waarde. Dit is een abstract begrip is, waar bovendien verschillende definities van bestaan. Wellicht kun je een concretere term gebruiken. Bovendien kan het antwoord op deze vraag betekenen dat het bedrijf in een totaal andere sector actief moet gaan worden, waar ze totaal geen kaas van gegeten hebben. En als de intern organisatie niet bij de doelgroep past gaat het niet werken.

sharon
Door

sharon

op 5 February 2019

Beste Luuk, ik begin met mijn afstudeeronderzoek naar informatievoorziening. Hierbij de aanleiding voor het onderzoek: Het kost veel tijd om de informatie uit systemen toegankelijk te maken Het bedrijf heeft een aantal huidige initiatieven. deze initiatieven hebben nog onvoldoende balans tussen inzichten en management accounting grondslagen. De behoefte aan stuurinformatie blijft achter om tijdig en goed geïnformeerd te worden van uit de huidige (management)rapportages. Nu weet ik niet goed hoe ik mijn gebied moet afbakenen om hieruit een hoofdvraag te formuleren.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 5 February 2019

Beste Sharon, Het is duidelijk dat de informatievoorziening niet voldoet aan de behoefte/eisen van (een van de) doelgroep(en). Het probleem is toegankelijkheid, kwaliteit en tijdigheid van informatie. Jouw hoofdvraag kan dan bijv. zijn 'Hoe kan bedrijf X ervoor zorgen dat de informatievoorziening aan de eisen van doelgroep Y voldoet?' De deelvragen kun dan gaan over wat die eisen dan zijn (gewenste situatie), wat de huidige situatie is en wat gepaste methoden/maatregelen zijn om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

sharon
Door

sharon

op 7 February 2019

Bedankt luuk ik kom hier al een stuk verder mee. alleen gaat dit niet om informatievoorziening van een bedrijf naar buiten maar intern. het gaat om management informatie. er zijn vanuit een systeem dashboards gemaakt maar deze missen nog de diepgang en de management grondslagen. hierdoor ontstaat dat het management de juiste informatie niet tijdig heeft.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 7 February 2019

Hoi Sharon, voor de vraagstelling maakt het niet uit of de doelgroep van de communicatie intern of extern is. Afgaande op wat je nu zegt kan een mogelijke onderzoeksvraag zijn 'Hoe kan het management van bedrijf X tijdig de juiste stuurinformatie ter beschikking krijgen?'

Marit
Door

Marit

op 5 February 2019

Hoi Luuk, Ik ben vorige week begonnen aan mijn afstuderen bij de gemeente Bergen op Zoom. Ik ga hier voornamelijk kijken naar de interne communicatie. Ik ben nog een beetje zoekende naar iets specifieks. Ik hoop dat ik tijdens de eerste weken erachter kom wat de behoefte is omtrent de interne communicatie. Vandaar dat ik voor nu als onderzoeksvraag heb: Hoe kan gemeente Bergen op Zoom zijn interne communicatie beter inzetten zodat de communicatiestructuur verbeterd wordt? Wie weet dat ik het onderzoek alsnog op de algemene interne communicatiestructuur houd. Ik ben er bewust van dat tijdens je onderzoek je onderzoeksvraag nog aangepast kan worden. Maar toch vraag ik mij af wat ik precies nu moet doen...? Groeten, Marit

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 5 February 2019

Hoi Marit, Ik zou eerst proberen scherp te krijgen wat (het) achterliggende doel(en) is(zijn) van het verbeteren van de communicatie(structuur). Een communicatiestructuur is immers geen doel, maar een middel. Dus welke behoefte wordt bevredigd door betere communicatie? Succes! Groeten, Luuk

Anoniem
Door

Anoniem

op 8 February 2019

Goedemorgen, Voor het afstuderen moet ik een onderzoek doen. Nu doe ik een onderzoek wat betreft de PEDI-CAT. Het hoofdonderzoek gaat over de ervaringen van de PEDI-CAT. Verder is de wens om ook te kijken naar de betrouwbaarheid en validiteit van het meetinstrument. Vanuit die gedachtegang wil ik onderzoeken of de pedi-cat een betrouwbaar en valide meetinstrument is. Kan ik mijn onderzoek vraag dan als volgend formuleren: ''In hoeverre is de PEDI-CAT een betrouwbaar en valide meetinstrument?''. Ik hoor het graag terug. Met vriendelijke groet.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 8 February 2019

Goedemiddag, lijkt mij een prima onderzoeksvraag. Wellicht kan je m nog wat specifieker maken door aan te geven voor welk doeleinde/context je de betrouwbaarheid en validiteit gaat bepalen. Succes! Groeten, Luuk

Anoniem
Door

Anoniem

op 8 February 2019

Goedemiddag, Wellicht kan je m nog wat specifieker maken door aan te geven voor welk doeleinde/context je de betrouwbaarheid en validiteit gaat bepalen. Hoe bedoelt u dat? Met vriendelijke groet.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 8 February 2019

Goedemiddag, De validiteit en betrouwbaarheid van een meetinstrument geldt voor een bepaalde context. Bijvoorbeeld, een vragenlijst kan goed geschikt zijn voor mensen uit uit Europa, maar levert mogelijk invalide (je meet iets anders dan je beoogt te meten) resultaten op voor Aziatische mensen. Daarom is het belangrijk erbij te vermelden voor wie of welke situatie (populatie) je de betrouwbaarheid en validiteit gaat vaststellen. Met vriendelijke groet, Luuk

Bert
Door

Bert

op 18 February 2019

Goedemiddag Luuk, Ik heb de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: "Wat is de impact van het (naam van het nieuwe businessmodel) op de digitale kanalen van organisatie X?" Wat vind je van deze onderzoeksvraag?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 February 2019

Beste Bert, Deze vraag zou ik nog wat specifieker maken. Uit de vraag is mij niet duidelijk of het gaat over een nieuw business model van het organisatie X zelf of een nieuwe business model in de markt. En wat bedoel je met impact? Doel je dan bijv. op de omzet van dit kanaal, de manier waarop het gebruik wordt, etc.? Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Ernst
Door

Ernst

op 27 February 2019

Hoi Luuk, wij willen als bedrijf meer stage plekken aan gaan bieden, maar ons management worstelt met het definieeren van goede stageopdrachten die van het juiste niveau zijn: het is een grote drempel. Wij hebben als bedrijf enorm veel expertise aan boord, maar door de dynamiek van het bedrijf is het voor ons niet handig om per vacature en vast omrande opdracht te formuleren, we stemmen deze liever af op de behoefte van de student en wat er op dat moment speelt. Heb jij tips?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 February 2019

Hoi Ernst, als je flexibiliteit verwacht van een stagiair dan kom je al gauw uit op een meewerkstage i.p.v. een afstudeerstage. Verder kun je natuurlijk ook afstudeerders werven o.b.v. een onderwerp/vakgebied (i.p.v. een onderzoeksvraag) en samen met de student een onderzoeksvraag formuleren.

Anoniem
Door

Anoniem

op 5 March 2019

Hallo Luuk, Voor mijn afstudeerscriptie ga ik onderzoek doen voor bedrijf X die als aansluiting op de huidige duurzame collectie een sportswear collectie wilt toevoegen. Hiervoor wil ik onderzoeken welke merken aansluiten bij de duurzame lifestyle van de consumenten en wat de merken duurzaam maakt. Nu zit ik nog met mijn hoofdvraag. De eerste die ik had geformuleerd hiervoor is: “Hoe kan de wens van de consument betreffende duurzame sportswear vertaald worden naar merken verdieping in het assortiment van bedrijf X?” Hier kreeg ik als opmerking op dat het niet een doeltreffende hoofdvraag is. Ik vind het erg lastig om een goede hoofdvraag te formuleren

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 6 March 2019

Hallo, De vraag kan inderdaad wat doeltreffender. Ik zie een onderzoeksdeel en een adviesdeel. Respectievelijk het in kaart brengen van behoeften en de vertaling naar het assortiment (het aanbod). Om de vraag eenduidig te maken kun je het onderzoeksdeel weglaten uit de hoofdvraag en in de deelvragen verwerken. Dit is immers informatie die nodig is om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen. De hoofdvraag zal dat gaan over hoe bedrijf X haar assortiment kan laten aansluiten op de duurzaamheidswensen van de consument. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Anoniem
Door

Anoniem

op 6 March 2019

Bedankt voor de reactie! Hier kom ik zeker verder mee en ik heb de hoofdvraag aangepast.

Nicky
Door

Nicky

op 4 April 2019

Hi Luuk, Ik ben momenteel aan het afstuderen bij een bedrijf dat consumables/expendables verhandelt in de luchtvaart. Dit bedrijf is de afgelopen jaren enorm gegroeid en wilt graag verder groeien. Echter zijn zij tot de conclusie gekomen dat de interne organisatie (bedrijfslogistiek) hier nog niet op is ingericht. Werknemers hebben namelijk allen hun eigen manier van werken, waardoor er geen consistentie is binnen de bedrijfslogistiek. Daarnaast is er ook niets gedocumenteerd, dus werknemers hebben weinig om op terug te vallen. Dit alles maakt het ook lastig om nieuwe werknemers in te werken. Er moet dus een flinke klap worden gegeven op die bedrijfslogistiek, want het kan allemaal een stuk efficiënter (procesoptimalisatie). Mijn doel is uiteindelijk om een advies uit te brengen naar bedrijf X over hoe zij haar bedrijfslogistiek kan faciliteren op een unieke wijze. Mijn onderzoek moet uiteindelijk de basis vormen voor de verdere groei van het bedrijf. Mijn onderzoeksvraag luidt op dit moment als volgt: "How can the business logistics be facilitated in a uniform way, so that the company can meet its growth objectives?" Het eerste gedeelte was goed (aldus supervisor), maar het tweede gedeelte van deze vraag moet worden aangepast. De onderzoeksvraag moet immers affiniteit hebben met mijn opleiding (Aviation studies, aldus luchtvaartbedrijfskunde). Daarnaast moet een onderzoeksvraag meetbaar zijn, dus ik zat te denken aan iets met kortere doorlooptijd tussen de bedrijfsprocessen (= efficiëntie) Heb jij suggesties? Bij voorbaat dank.

Elles
Door

Elles

op 5 May 2019

Beste Luuk, Ik ben bezig met een fase 1 onderzoek voor mijn opleiding HRM. Het lukt mij nog niet goed om mijn onderzoeksvragen en deelvragen concreet genoeg te krijgen. Concrete doel is dat ik wil dat de teammanagers in mijn organisatie betere handvaten krijgen om goed personeel te selecteren. Het komt tot nu toe nog te vaak voor dat er mensen aangenomen worden die bepaalde fysieke of psychische beperkingen hebben waardoor ze niet geschikt zijn voor een bepaalde functie in de zorg. Deze mensen geven deze beperkingen niet aan in het sollicitatiegesprek. Managers vragen niet goed door, bekijken het cv niet goed en doen geen of geen goede referentencheck. Centrale vraag Op welke wijze kan het aannameproces binnen onze organisatie verbeterd worden Deelvragen Welke vragen kunnen er gesteld worden in het sollicitatiegesprek Op welke wijze kunnen referenten gecheckt worden Wat kan onze organisatie doen als blijkt dat een medewerker belangrijke informatie verzwegen heeft Mogelijk moet ik de vragen anders formuleren maar ik loop een beetje vast. Tips zijn zeer welkom op dit moment. Alvast dank.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 7 May 2019

Beste Elles, Zowel de hoofdvraag als de deelvragen zou ik specifiek richten op het verzwijgen van psychische en fysieke beperkingen. Dit is namelijk de kern van het probleem wat je beschrijft. Succes! Groeten, Luuk

Joyce
Door

Joyce

op 10 May 2019

Hoi Luuk, Voor mijn afstudeeropdracht voor een Shared Service Center ga ik onderzoeken hoe de klanttevredenheid over de huidige dienstverlening wordt ervaren. Op dit moment staat de managementvraag als volgt geformuleerd; Hoe ervaart de samenwerkingspartner onze dienstverlening?' Het doel van het project is om de verwachtingen in kaart te brengen om de dienstverlening zo efficiënt en effectief mogelijk te optimaliseren. Ik kan nergens terug lezen of het gebruikelijk is om "onze"te vermelden in deze vraagstelling. Zou je me hierbij kunnen helpen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 10 May 2019

Hoi Joyce, i.p.v. onze zou ik de naam van het bedrijf/afdeling noemen.

Iris
Door

Iris

op 11 June 2019

Beste Luuk, Ik ga stage lopen bij een groot vrouwentijdschrift in Nederland. Dit bedrijft heeft geen heldere missie en visie op de website vermeld staan. Daarom wil ik de missie en visie voor de onderneming gaan formuleren. Zou een goede onderzoeksvraag kunnen zijn: "Hoe kan het tijdschrift haar missie en visie formuleren?" Of is dit te vaag? Hoor graag van u! Alvast bedankt.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 June 2019

Beste Iris, Deze vraag kan nog wel wat eenduidiger. Nu kun je het op twee manieren interpreten: (1) hoe komen ze tot een missie en visie (proces) en (2) wat is hun missie en visie (inhoud). Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Iris
Door

Iris

op 14 June 2019

Beste Luuk, Allereerst bedankt voor je snelle reactie! Daar kan ik wel wat mee ja. Zou een betere vraag zijn: "Wat zijn de missie en visie van het tijdschrift?", of is dat weer te eenvoudig? Zouden daar voldoende deelvragen bij te bedenken zijn? Groeten Iris

Janneke
Door

Janneke

op 19 June 2019

Hoi Luuk, Ik wil onderzoek gaan doen naar hoe een organisatie de externe communicatie kan laten aansluiten op de behoeften van haar klanten. Ik heb nu de onderzoeksvraag: 'Op welke manier kan bedrijf X de externe communicatie laten aansluiten bij de behoeften van (nieuwe) klanten?'. Is dit concreet genoeg of is het te simpel?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 June 2019

Hoi Janneke, lijkt mij een prima onderzoeksvraag! Of dit concreet genoeg is voor het probleem dat je onderzoekt weet ik niet. Wellicht kun je het concreter maken als je meer inzicht krijgt in het probleem. Groeten, Luuk

Luuk
Door

Luuk

op 4 September 2019

Hoi naamgenoot, voor mijn afstudeeropdracht heb ik de volgende beschrijving gekregen van het bedrijf: Bedrijf X is gestart met servicedesk, een proactieve all-in dienstverlening naar haar klanten. Binnen deze servicedesk vallen uiteenlopende activiteiten zoals het opstellen van productreviews, het meten van de tevredenheid, het achterhalen klantbehoeften en het ontvangen, registeren en oplossen van meldingen (tickets). Om al deze activiteiten goed uit te kunnen voeren, wordt gebruik gemaakt van veel verschillende documenten en systemen. Het is de wens van Bedrijf X om deze informatie op een zo overzichtelijk mogelijk manier onder te brengen in een dashboard. Ik vind het lastig om hier een concrete onderzoeksvraag bij te bedenken. Heb je tips?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 4 September 2019

Hey naamgenoot, Je kunt jouw probleembeschrijving als een vraag stellen: Hoe kan bedrijf X haar digitale servicedeskhulpmiddelen zo overzichtelijk mogelijk onderbrengen in een dashboard? Groeten, Luuk

Luuk
Door

Luuk

op 5 September 2019

Oke top! dankje voor de tip. Ik denk dat ik hier wel wat mee kan.

Luuk
Door

Luuk

op 10 September 2019

Hoi Luuk, Ik ben met jou tip aan de gang gegaan en heb de volgende hoofdvraag met deelvragen opgesteld. Nu vraag ik mij af of dit onderzoek genoeg diepgang gaat hebben of hoe ik er voor kan zorgen dat er genoeg diepgang gaat komen. Hoofdvraag: Hoe kan Bedrijf X haar Expertservice activiteiten zo inzichtelijk mogelijk maken door middel van een dashboard? Deelvragen: 1. Hoe ziet de huidige situatie er uit met betrekking tot de Expertservice en welke data is beschikbaar? 2. Hoe ziet de gewenste situatie er uit met betrekking tot de Expertservice? 3. Wat zijn de wensen en eisen van Bedrijf X met betrekking tot een Expertservice dashboard? 4. Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot dashboarding? 5. Hoe kan de beschikbare data getoond worden in het dashboard?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 September 2019

Hoi Luuk, Een paar verbetersuggesties: - Hoofdvraag: kan nog wat specifieker. Uit de vraag wordt niet duidelijk waar het dashboard op gericht is. Gaat het bijv. om één plek waar je allerlei workflows samenbrengt en/of waar je allerlei rapportages samenbrengt? - Deelvraag 1: dit zijn twee deelvragen, maar ik zou tweede deel weglaten aangezien dat hoort bij de huidige situatie. - Deelvragen 3 en 5 zijn al afgedekt door deelvraag 2. - Deelvraag 4: 'Dashboarding' is een vrij breed concept. Maak deze concreet voor jouw vraagstuk. Succes! Groeten, Luuk

Arjan
Door

Arjan

op 13 September 2019

Hi Luuk, Ik ben bezig met een vraagstuk voor een bedrijf wat betreft de externe communicatie naar haar huidige klanten. Ze werken met 2 merken waarvan er voor 1 merk al een communicatiestrategie is geschreven. Ze gebruiken deze strategie deels ook voor het andere merk, terwijl het tweede merk een afzonderlijke doelgroep is. Nu is het probleem bij het bedrijf dat er geen gerichte strategie is voor de doelgroep van het tweede merk omdat er geen inzicht is de behoeften van de huidige klanten en dat wil ik onderzoeken. Kan je tips geven over de volgende onderzoeksvraag? 'Op welke wijze kan bedrijf X haar externe communicatie laten aansluiten bij de behoeften van de huidige klanten?'

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 September 2019

Hi Arjan, I.p.v. 'laten aansluiten bij de behoeften' zou ik spreken over een gepaste of effectieve communicatie. Hoewel input van klanten een waardevol onderdeel is bij strategievorming is een klant zelf namelijk geen communicatie-expert die precies aan kan geven hoe hij/zij het beste bereikt of betrokken kan worden. Deelvragen kunnen dan bijv. gaan over gepaste kanalen en de frequentie en stijl/toon van communiceren. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Luuk
Door

Luuk

op 25 September 2019

Hoi Luuk Na een Systematische probleem analyse is het duidelijke geworden wat het bedrijf wil. De huidige project doelstelling is: Het doel van dit project is om de Expertservice van [Bedrijf X] beter inzicht te geven in de kwaliteit van haar dienstverlening richting de Experts, de door [Bedrijf X] geprofessionaliseerde medewerkers van klanten. Het gaat daarbij om het verzamelen, analyseren en inzichtelijk maken van informatie over onder meer het profiel van de betreffende Expert, de geleverde producten en diensten en de mate en wijze van toepassing in de praktijk. Nu heb ik de volgende hoofdvraag geformuleerd en deze is goed gekeurd door mijn begeleider: "Hoe krijgt [Bedrijf X] via de Expertservice zicht op de kwaliteit van haar dienstverlening en hoe maken ze dit inzichtelijk voor zowel de interne als externe klant?" Ik vind het momenteel alleen lastig om de juiste deelvragen te bedenken bij deze hoofdvraag. Heb jij toevallig tips of een voorstel wat ik als deelvraag kan stellen (4 vragen maximaal)

Luuk Tubbing
Louise
Door

Louise

op 29 December 2019

Dag Luuk! Voor mijn studie sociaal werk dien ik een onderzoeksplan op te stellen. Deze wil ik maken rond discriminatie binnen de psychiatrische zorg. Mijn voorlopige onderzoeksvraag is: wat zijn de gevolgen van discriminatie binnen de psychiatrische zorg? Ik hoor hier graag u feedback over!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 6 January 2020

Beste Louise, Deze onderzoeksvraag lijkt mij een prima beginpunt. Wellicht kun je deze nog wat concreter maken, bijv. discriminatie o.b.v. welk kenmerk (etniciteit, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, diagnose, etc.)? Verder zitten er een aantal verborgen aannames in de vraag: je gaat ervan uit dat er discriminatie voorkomt en dat dit gevolgen heeft. In de probleembeschrijving dien je deze aannames goed te onderbouwen. Helder? Kom je hier verder mee. Groeten, Luuk

Jade
Door

Jade

op 12 February 2020

He Luuk, Ik wil onderzoek gaan doen naar duurzaamheid binnen een modeorganisatie op het gebied van het productieproces. Ik heb nu als hoofdvraag/onderzoeksvraag: 'Hoe kan organisatie X de dameskleding collectie op verschillende vlakken in het productieproces bij de huidige leveranciers verduurzamen?'. Is dit concreet genoeg of is het misschien te breed/simpel?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 February 2020

He Jade, Prima onderzoeksvraag. Een paar kleine feedbackpunten: - Dameskledingcollectie is één woord - 'Op verschillende vlakken' kun je weglaten. Verschillende vlakken/processtappen kun je eventueel in de deelvragen benoemen. Of een deelvraag kan gaan over het in kaart brengen van de verschillende processtappen - Wellicht kun je de vraag nog concreter maken: wil het bedrijf bijv. bepaalde giftige- of niet afbreekbare stoffen vermijden of een bepaalde CO2-reductie realiseren? Succes! Groeten, Luuk

Sanne
Door

Sanne

op 27 February 2020

Hi Luuk, Ik wil onderzoek doen naar de rol van de afdeling X binnen de reeds opgestelde zorgpaden in het ziekenhuis Y, of de afdeling X aan haar taak voldoet en hoe de afdeling X eventuele aanpassingen kan doen om aan haar taak te voldoen. Hiervoor heb ik de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 'Hoe kan de afdeling X ervoor zorgen dat zij goed functioneert binnen de reeds opgestelde zorgpaden in het ziekenhuis Y?' En de volgende deelvragen: 'Wat is de taak van de afdeling X binnen de reeds opgestelde zorgpaden? ' 'In hoeverre voldoet de afdeling X aan haar taak binnen de reeds opgestelde zorgpaden?' 'Wat zijn gepaste methoden/maatregelen om van de huidige naar de gewenste situatie te komen?' Zijn dit een beetje goede vragen? Ik hoor het graag! Groeten, Sanne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 27 February 2020

Hi Sanne, Prima onderzoeksvragen! Heldere structuur en formulering. Groeten, Luuk

Sanne
Door

Sanne

op 28 February 2020

Dank voor de snelle reactie!

Nina
Door

Nina

op 2 March 2020

Ik loop ook (zelfs na het lezen op talloze sites) nog vast bij het opstellen van mijn hoofdvraag. Mijn afstudeerorganisatie wil inzicht krijgen in de oorzaken die een rol spelen bij de gesignaleerde daling in het aantal aanmeldingen voor hun behandeltrajecten vanuit een specifieke doelgroep. Zelf willen ze vervolgens iets gaan doen met mij bevindingen, het is dus niet direct de bedoeling dat ik zelf de oplossing aandraag/het advies geef. Het is de bedoeling dat ik bij de betreffende doelgroep interviews ga afnemen om dit o.a. verder uit te diepen. Ik heb meerdere opties in mijn ogen, maar ik weet slecht een goede keuze te maken: - 1. Waarom neemt het aantal aanmeldingen voor X (specifieke trajectnaam) van organisatie XX vanuit XXX (doelgroep) in de regio ... af? Of: 2. Wat is/zijn de oorzaak/oorzaken van de afnamen voor X van organisatie XX vanuit XXX in de regio ... af? Of 3. 'wat is de oorzaak van..' vervangen door 'welke factoren spelen een rol bij..'. In mijn ogen zitten alledrie de vragen in dezelfde richting, maar is er een betere (of dus ook slechtere) keuze in deze? Andere tips zijn uiteraard ook welkom!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 3 March 2020

Hoi Nina, Alle drie prima onderzoeksvragen! Groeten, Luuk

Nina
Door

Nina

op 3 March 2020

Wat superfijn zo'n snelle reactie! Ik ga van daaruit verder en laat mijn twijfels voor nu los.. Mocht ik meer vragen hebben dan ga ik jullie hulp inschakelen, want ik mis heel wat houvast vanuit mijn opleiding. Nogmaals dank!

Dorien
Door

Dorien

op 30 June 2020

Hoi hoi! Ik ben bezig met mijn tweede versie van mijn scriptie. Alleen blijf ik feedback krijgen op mijn onderzoeksvraag, deze is niet goed genoeg. Ik studeer fysiotherapie en ik heb een kwalitatief onderzoek gericht op een nieuwe vorm van pijneducatie bij gezonde volwassenen. Dit was mijn (zoveelste keer veranderde) onderzoeksvraag: 'Verandert de pijnperceptie van gezonde volwassenen na pijneducatie middels ..., en hoe ervaren zij deze vorm van pijneducatie?'. Alleen is dit een ja/nee vraag, dus niet goed.. Nu moet ik het omvormen naar een open vraag natuurlijk en ik had hiervoor al veel feedback dat mijn onderzoeksvraag teveel richting kwantitatief onderzoek was. Ik heb nu dit als nieuwe optie; De vraagstelling van het onderzoek is tweeledig. Ten eerste, hoe kan de verandering van pijnperceptie bij gezonde volwassenen beschreven worden nadat zij pijneducatie hebben gekregen waarbij ...? Ten tweede, hoe ervaren gezonde volwassenen deze vorm van pijneducatie?' Zijn hier tips voor? Bijvoorbeeld de vraag toch anders maken naar 'Wat is de verandering ...' of 'In welke mate veranderd...'. Ik heb namelijk het idee dat 'verandering' misschien als kwantitatief gezien wordt. Groetjes!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 June 2020

Hoi Dorien, Een aantal tips: - Door de vraag te beginnen met 'In hoeverre...' of 'In welke mate...' of 'Hoe...' wordt het inderdaad een open vraag. - Voorkom wollig taakgebruik zoals 'kan [...] beschreven worden' - Kun je 'verandering van pijnperceptie' concreter maken? Bijv. 'verandering van ervaren pijnsterkte'. Of gaat het niet alleen om de sterkte of zijn er nog andere dimensies van pijn (de duur, etc.)? - Ik kom dan op bijv. op 'In hoeverre neemt de ervaren pijnsterkte af door pijneductatie?' of 'Hoe beinvloedt pijneducatie de ervaren pijnsterkte?' Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Ramon
Door

Ramon

op 16 September 2020

Hoi Luuk, Bedankt voor het schrijven van dit informatieve artikel. Zelf heb ik nog steeds moeite met het formuleren van een goeie onderzoeksvraag. Ik loop stage bij een online marketing bureau dat graag campagnes op voorhand wilt laten testen bij de doelgroep, om op die manier vooraf kosten te besparen maar vooral om relevantere advertenties te kunnen tonen aan de ingestelde doelgroepen. De klanten die zij hebben zitten in allerlei branches zoals tuin, auto, tech en automotive. Zij willen zoveel mogelijk inzicht vergaren in deze branches om zo steeds de meest relevante campagnes op te kunnen stellen. Hierdoor wordt er waarde gecreëerd voor het bedrijf waar ik stage loop maar dit verbeterd ook de interne processen. Tegenwoordig is het lastig om tussen alle marketing bedrijven eruit te springen als uniek, maar middels deze insteek willen zij iets unieks te bieden hebben waardoor ze daadwerkelijk telkens het beste resultaat kunnen leveren. De onderzoeksvraag die ik in eerste instantie had luidde: Hoe kan er een wisselwerking worden gerealiseerd tussen bedrijven en consumenten, waarbij campagnes op voorhand worden getest in het proces. Dit vond mijn docent niet goed omdat ''wisselwerking'' te dicht tegen de oplossing zat. Kunt u mij hierbij helpen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 16 September 2020

Hoi Ramon, Graag gedaan. Vaak helpt het om de onderzoeksvraag zo dicht mogelijk bij het doel van het onderzoek te houden. Uit jouw beschrijving maak ik op dat het doel is om zo relevant mogelijke advertenties aan de doelgroep te tonen tegen zo laag mogelijke kosten. Wellicht kun je dit doel specifiek voor jouw onderzoek nog concretiseren richting het testen van advertenties. Dan kom je uit op een vraag zoals 'Hoe kan online marketing bureau X haar advertenties zo effectief mogelijk testen op relevantie voor de doelgroep?' Wisselwerking met bepaalde partijen die daarbij mogelijk plaatsvindt is inderdaad onderdeel van een mogelijke oplossing. Groeten, Lluuk

Ramon
Door

Ramon

op 17 September 2020

Hoi Luuk, Bedankt voor uw snelle antwoord! Hier kan ik zeker wat mee, daarnaast is het gratis te downloaden e-book ook zeker een toevoeging voor het schrijven van mijn scriptie. Bedankt!

Ramon
Door

Ramon

op 20 September 2020

Hoi Luuk, Nogmaals bedankt voor uw reactie. Ik heb vergeten te melden dat ik de opleiding commerciële economie volg. Mijn docent vraagt zich nu af of mijn onderzoek voldoende raakvlakken heeft met marketing/sales, het bedrijf waar ik zit wilt echter gewoon weten hoe zij dus campagnes op voorhand kunnen testen. Het is niet zo dat zij nu slechte resultaten boeken, ze zien gewoon echt een kans liggen. Ik kom er niet uit hoe ik dit onderzoek nu kan laten aansluiten bij mijn opleiding. Heeft u hier tips voor?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 September 2020

Hoi Ramon, Ik zie niet wat het probleem is. Dit lijkt mij toch een prima (online) marketing vraagstuk? Of moet het specifiek gericht zijn op strategische marketing, bijv. aan de hand van de marketingmix (de 4 of 7 P's)? Groeten, Luuk

Ramon
Door

Ramon

op 24 September 2020

Hoi Luuk, Het vraagstuk dat u heeft geformuleerd was inderdaad gewoon goed! Het probleem bij school was dat ze het te academisch vonden. Na wat overleg hebben we besloten om voor nu te stoppen en in een volgende periode op zoek te gaan naar een ander bedrijf. Dat neemt niet weg dat u zeer behulpzaam bent geweest. Bedankt!

Ramon
Door

Ramon

op 24 September 2020

Hoi Luuk, Het was inderdaad een prima vraagstuk! Het probleem lag ergens anders, namelijk bij de probleemstelling. Uiteindelijk is er voor gekozen om hier niet verder te gaan omdat er niet echt een probleem was om op te lossen. Dat neemt niet weg dat u zeer behulpzaam bent geweest, bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 September 2020

Hoi Ramon, graag gedaan! Lijkt mij een goed besluit. Er moet inderdaad wel een concreet probleem zijn dat je kunt onderzoeken. Succes verder!

Chelsea
Door

Chelsea

op 30 September 2020

Hi Luuk, Ik mag eindelijk starten met het schrijven van mijn thesis. Ik wil graag onderzoeken in hoeverre de Covid situatie geleid heeft tot depressieve klachten bij werkende Surinamers tussen 20 en 30 jaar. Hoe kan ik het best mijn probleemstelling formuleren?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 1 October 2020

Hi Chelsea, Je formuleert het zelf al bijna. Op basis van jouw informatie zou ik er het volgende van maken: 'In welke mate heeft de covidcrisis geleid tot depressieve klachten bij werkende Surinamers in de leeftijd van 20 tot 30 jaar?' Groeten, Luuk

Fabian
Door

Fabian

op 1 November 2020

Beste afstudeerconstultant, Momenteel ben ik een praktijkgericht onderzoek aan het doen. Dit houdt literatuuronderzoek en het afnemen van testen in. Dit is de eerste keer dat ik me met centrale- en deelvragen bezig houd, dus ben ik nog best onzeker of dit goed genoeg is en of ik hiermee vooruit kan. Kunt u hier feedback opgeven? (zie hieronder). Doel; meer inzicht krijgen in de comorbiditeit van ADHD'ers Centrale vraag: Zijn jong volwassene ADHD ‘ers vatbaarder voor sociale angststoornissen in vergelijking met non-adhd’ers? Deelvragen. 1. Wat zijn de gevolgen voor het hebben van ADHD op zich? 2. Wat zijn de mogelijke oorzaken van sociale angststoornis bij adhd’ers? 3. Welke oplossingen (individueel en maatschappelijk) zijn er tegen ADHD? 4. Welke interventies (individueel en maatschappelijk) zijn er tegen angsten?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 2 November 2020

Beste Fabian, Een aantal feedbackpunten: - Deelvragen 2 t/m 4 vallen buiten de scope van de centrale vraag. Oftewel, deze deelvragen hoef je niet te beantwoorden om de centrale vraag te beantwoorden. Zorg ervoor dat de centrale vraag een paraplu is voor de deelvragen. Door de deelvragen stapsgewijs te beantwoorden kom je tot het antwoord op de centrale vraag. - De centrale vraag is als een binaire vraag geformuleerd: het antwoord kan alleen ja of nee zijn. Volgens mij wil je meer weten dan dat (kijkend naar de deelvragen). Als eerste verbetering kun je de vraag beginnen met 'In hoeverre...' of 'In welke mate...'. Mocht het in de literatuur al bekend zijn dat het antwoord ja is, dan kun je dit eventueel als een gegeven nemen en de centrale vraag richten op oorzaken en/of oplossingen/interventies. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Fabian
Door

Fabian

op 2 November 2020

Ja, fantastisch! Dank je wel

Nora
Door

Nora

op 2 November 2020

Hoi Luuk, Momenteel ben ik bezig met mijn opleiding. Ik moet een onderzoek doen. Ik zit mee met mijn deelvragen. wilt u mij ermee aub helpen? Hartelijk bedankt. “Ervaren de verpleegkundigen op de afdeling ..... werkdruk en zo ja, wat zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken en wat zijn de gevolgen voor verpleegkundigen?” Deelvragen 1. Wat zegt de literatuur over werkdruk onder verpleegkundigen? 2. Wat zijn de belangrijkste oorzaken? 3. Welke gevolgen heeft dit voor de verpleegkundigen? 4. Welke interventie zijn er tegen werkdruk onder verpleegkundigen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 2 November 2020

Hoi Nora, Een paar feedbackpunten voor jou: - Formuleer de hoofdvraag als een open vraag, bijvoorbeeld voor deze te beginnen met 'In welke mate...' - De hoofdvraag is nu drieledig. Bij voorkeur is deze eenduidig. Je kunt je bijvoorbeeld richten op de gevolgen ('In hoeverre ervaren verpleegkundigen gevolgen van hun werkdruk?' o.i.d.) en de hoogte en oorzaken van de werkdruk in de deelvragen opnemen. Deze laatste twee vragen moet je immers eerst beantwoorden. - Deelvraag 1: kun je deze vraag concreter formuleren? Bedoel je het fenomeen werkdruk in het algemeen (definitie), de hoogte van de werkdruk, de oorzaken, de gevolgen, interventies hiertegen, etc.? - Deelvraag 2: oorzaken van wat? Wees volledig in de formulering van deelvragen, zodat deze op zichzelf goed te begrijpen zijn. - Deelvragen 2 en 3: deze stel je ook al in de hoofdvraag. - Deelvraag 4: deze valt buiten de scope van de hoofdvraag. Zorg ervoor dat je met de deelvragen stapsgewijs de hoofdvraag beantwoord. Niet meer en niet minder. - Algemeen: stel een duidelijk doel en startpunt (wat is er al bekend van het probleem in de betreffende situatie) van jouw onderzoek vast. Wil je de omgvang van het probleem vaststellen dan wel de oorzaken, gevolgen of oplossingen? Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Ramon
Door

Ramon

op 25 November 2020

Beste Luuk, Voor mijn afstudeeronderzoek mag ik bij een online marketing bureau het volgende probleem oplossen: Marketing bureau X heeft een groot aantal klanten die maandelijks een bepaald aantal uur afnemen. Tijdens deze uren werkt een online marketeer aan optimalisatiewerkzaamheden, rapportages maar ook klantcontact valt hieronder. Deze dienst is echter niet efficient ingericht voor kleine klanten die maar een uur afnemen. De online marketeer heeft te weinig tijd om goed zijn of haar werk te doen. Er is simpelweg geen tijd om bijvoorbeeld uitleg te geven bij rapportages, omdat er veel tijd uit gaat naar het primarie proces, namelijk optimaliseren. Hierdoor weten klanten niet goed waarvoor ze betalen en komt het zelfs voor dat klanten weg gaan, daarnaast vinden de werknemers de te verrichten werkzaamheden niet leuk voor kleine klanten. Aan mij nu de taak om uit te zoeken hoe deze dienst voor de kleine klant efficienter kan worden ingericht zodat er meer tijd is voor klantcontact waardoor de klant ook de meerwaarde inziet van deze dienst en dus hopelijk meer uren af zal nemen. Mijn vraag is nu eigenlijk hoe ik hier een goede hoofdvraag voor schrijf. Ik volg de opleiding commerciele economie dus hoewel het probleem intern lijkt te zitten, heb ik wel het idee dat hier kansen liggen voor een salesgerichte hoofdvraag. De hoofdvraag die ik nu heb geformuleerd luidt als volgt: ‘’Hoe kan Bedrijf X haar dienst van optimalisatie efficiënter inrichten zodat de online marketeers de gegeven tijd beter kunnen benutten voor de kleine klant, waardoor er meer waarde wordt gecreëerd voor deze dienst en het werkplezier voor de online marketeers verhoogd?’’

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 November 2020

Beste Ramon, Bedankt voor jouw vraag. Ik denk dat je eerst even en stapje terug moet zetten. Er zitten allerlei mogelijke voordelen van mogelijke oplossingen verwerkt in de hoofdvraag. Misschien kom je op een relevantere vraag uit als je goed kijkt naar de vraag achter de vraag: wil bedrijf X wel kleine klanten hebben? Zijn deze rendabel genoeg (te maken)? Zo ja, hoe kan bedrijf X de klanttevredenheid van kleine klanten over de optimalisatiedienst verhogen? Oftewel, het lijkt mij dat klanttevredenheid centraal moet staan. Dan gaat de omzet vanzelf omhoog. En die klanttevredenheid kan door allerlei zaken beinvloed worden, zoals de kwaliteit van de verrichte dienst, de communicatie over de waarde van de verrichtte dienst, de kwalieit van de relatie (vertrouwen, betrokkenheid), etc. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Ramon
Door

Ramon

op 2 December 2020

Dag Luuk, Bedankt voor uw antwoord. Hier kan ik zeker verder mee!

Anouk
Door

Anouk

op 29 November 2020

Beste Luuk, Ik ben bezig met het analyseren van een kwalitatief onderzoek voor een tentamen voor mijn master. Het artikel heet: 'Children's expervience with daytime and nighttime urinary incontinence - A qualitative exploration.' In dit artikel is de volgende objective geformuleerd: 'To conduct interviews and use qualitative analysis to explore the experiences of children with urinary incontinence (UI), with a particular focus on (1) the impact of UI on participants’ lives, (2) which coping strategies children with UI use, and (3) the emotional effects of UI. In het artikel wordt duidelijk dat het gaat om kinderen met functionele UI en dat zij gerekruteerd worden van kinderurologieklinieken in een kinderziekenhuis. Nu moet ik hierbij zelf een onderzoeksvraag formuleren. Ik had het volgende bedacht: What are the experiences of children (with the age of 8-17 years) with functional urinary incontinence recruited from pediatric urology clinics (at a tertiary referral center) with daytime and nighttime urinary incontinence? -Over de delen tussen haakjes twijfel ik, moet ik die erin laten of juist niet? -Het deel over 'recruited from...' benoem ik om de setting te specificeren, kan ik dat op deze manier doen? -Over het deel in de objective waar ze de focus in de studie had ik bedacht dat dit deelvragen zouden worden: What is the impact of UI on the life of children with functional UI? How do children with functional UI cope with UI in their life? What is the effect of UI on the emotions of a child with functional UI? --> klopt dat zo of moet je dit in de onderzoeksvraag al benoemen? Zou u hiernaar willen kijken? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 November 2020

Hoi Anouk, Een paar suggesties: - De leeftijd van de kinderen zou ik zeker vermelden, want dat maakt de onderzoekspopulatie concreet - Hoe de kinderen gerecruteerd zijn zou ik niet in de vraag vermelden (dat is iets voor de methodebeschrijving), tenzij dit een cruciaal onderdeel van de onderzoeksafbakening is: bijv. omdat de ervaringen van kinderen met dezelfde problemen die niet in de kliniek verbleven naar verwachting anders zijn. - Deelvraag 1: life zou ik concreter maken (bijv. quality of life, met een onderverdeling in bepaalde aspecten zoals psychologisch, sociaal, fyiek, etc.), zodat je dit beter kan operationaliseren - Deelvragen 2 en 3: uitstekend! - Zodra hoofdvraag meerledig wordt is het zinvol om deelvragen te formuleren Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Bas
Door

Bas

op 11 December 2020

Beste Luuk, Voor mijn masterscriptie Rechten wil ik onderzoeken hoe het recht om zou moeten gaan met autonome drones. Om het af te bakenen wil ik het hebben over de regulering van veiligheidsrisico's ten aanzien van autonome (i.p.v. op afstand bestuurbaar) civiele (=niet militair) drones in Europa. Mijn onderzoek gaat vooral om hoe de regelgeving ten aanzien van autonome civiele drones vorm gaat krijgen. Wat betreft op afstand bestuurbare drones gaat eind dit jaar een nieuwe EU verordening in, maar autonome drones worden nog niet gereguleerd. Ik wil juist kijken naar de technologische ontwikkeling, waarbij drones steeds autonomer worden d.m.v bijvoorbeeld artificial intelligence. Ik dacht zelf aan de volgende vraag: Welke veiligheidsrisico's brengen autonome civiele drones met zich mee in Europa en hoe zou het recht daarmee om moeten gaan? Ben benieuwd wat je ervan vindt en alle feedback is meer dan welkom! Alvast bedankt! Groet, Bas

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 December 2020

Hoi Bas, Boeiend en relevant vraagstuk :) Een aantal suggesties: - Veel opleidingen accepteren geen meerledige hoofdvragen. Oplossing: focus op hoe het recht zou moeten omgaan met autonome drones. Over de veiligheidsrisico's formuleer je dan een deelvraag. - Andere deelvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over welke bestaande wetgeving van toepassing is op autonome civieel drones en welke aanvullende/specifieke wetgeving nog nodig is. - Je spreekt over 'zou.. moeten'. Kun je dit concreteriseren? Volgens wie/wat/welke criteria zou dit moeten? Helder? Kom je hier verder mee? Groet, Luuk

Bas
Door

Bas

op 14 December 2020

Hoi Luuk, Enorm bedankt voor het meedenken, tof dat je dit doet! Wat betreft de meerledige vraag; weet niet of dat is toegelaten, zal ik even checken. Ja mijn deelvragen zijn inderdaad: - Wat zijn drones (+ mogelijkheden); - Wetgevend kader; - Technologie heeft zich ontwikkeld; bestaand recht past niet meer (analyse); - Beschrijving van de uitdagingen voor het recht en vervolgens; - Mijn gedachte hoe daarmee om te gaan. Wat betreft 'zou.. moeten', weet niet of ik dat kan concretiseren. Wellicht aan de maatstaven van veilig vliegverkeer in Europa, gebaseerd op eerdere EU verordening inzake bemande en onbemande (drones) vliegtuigen. Benieuwd naar je feedback en reactie! Alvast bedankt. Groet, Bas

Bianca
Door

Bianca

op 8 January 2021

Hoi Luuk, Voor mijn studie ben ik bezig met een literatuuronderzoek over anti-pestinterventies, maar ik blijf al weken vastlopen op de hoofdvraag. Hopelijk heb je tips! Probleemstelling; er is weinig bekend over de werkzame elementen van verschillende anti-pestinterventies. Hoofdvraag; Wat zijn de werkzame elementen van effectieve anti-pestinterventies en zijn deze elementen verschillend voor traditioneel pesten en cyperpesten? Is dit voldoende afgebakend ( als het überhaupt een goede hoofdvraag is...?) of zou ik dit ook nog moeten afbakenen naar b.v. basisscholen/middelbare scholen? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 9 January 2021

Hoi Bianca, Een aantal feedbackpunten: - In jouw hoofdvraag zit de aanname dat al is aangetoond dat anti-pestinterventies werken, maar dat nog niet bekend is waarom? Klopt dat? Zo niet, dan zal eerst deze vraagt beantwoord moeten worden. - Prima vraagstelling. Ik zou de vraag enkelvoudig houden en vergelijkingen van subgroepen (traditioneel vs. cyberpesten, basisschool vs. middelbare school, etc.) in de deelvragen verwerken. Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Bianca
Door

Bianca

op 9 January 2021

Hoi Luuk, Bedankt! Fijne tip ook om de vergelijkingen in de deelvragen te verwerken! Het klopt inderdaad dat de effectiviteit van verschillende interventies is aangetoond, maar het is onvoldoende duidelijk welke elementen van die interventies het pesten dan precies beïnvloeden. De effectiviteit van een bepaalde interventie verschilt ook weer voor bijvoorbeeld dader of slachtoffer. Ik had dus ook bedacht als deelvraag; welke effectieve anti-pestinterventie zijn er? Maar dit zou dus eventueel ook als hoofdvraag kunnen? In ieder geval erg bedankt! groetjes

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 January 2021

Graag gedaan. Effectiviteit voor dader en slachtoffer lijkt mij een prima deelvraag. Welke effectieve interventies er zijn kan een deelvraag zijn, maar zou je ook als hoofdvraag kunnen gebruiken. Het is maar net wat je precies wilt vaststellen. Een alternatieve hoofdvraag zou de vraag kunnen stellen waarom effectieve anti-pestinterventies effectief zijn.

Jer
Door

Jer

op 29 January 2021

Hoi Luuk, Deze week ben ik begonnen met mijn afstudeeronderzoek naar de digitale informatievoorziening. Hierbij de aanleiding voor het onderzoek: Binnen de Klantenservice afdeling wordt er nogal veel informatie gedeeld wat betreft nieuwe werkwijzen en procedures. Deze informatie is afkomstig vanuit het specialistenteam, die het weer door communiceren naar de teammanagers. De teammanagers zijn verantwoordelijk dat deze informatie in goede grond valt bij de klantenservice medewerkers. In de praktijk blijkt dit geen succes. De klantenservice medewerkers worden via de mail op de hoogte gehouden dat er een verandering gaat plaatsvinden in de werkwijzen en procedures en kunnen een uitgebreide uitleg hiervan lezen op de interne online omgeving. Zij worden natuurlijk gebombardeerd met heel veel e-mails, waardoor ze belangrijke info kunnen missen, wat zich resulteert in mails die ondergesneeuwd worden. Tijdens het enorme drukke telefoonverkeer is er vrij weinig tijd om de e-mails op een rustig moment te lezen en om de uitgebreide versie op de interne online omgeving te lezen. Hierdoor zijn klantenservice medewerkers niet op de hoogte van de nieuwe werkwijzen en procedures, waardoor er fouten worden gemaakt en er nog steeds gewerkt wordt volgens de oude werkwijze. Ook is er weinig synergie tussen de specialisten, teammanagers en de agents. Dit alles resulteert zich in klanten die slecht of incorrect worden geïnformeerd, er ontstaat verwarring bij de klanten, want iedereen zegt weer wat anders en de bovenstaande stakeholders houden elkaar niet correct op de hoogte van de problematieken die zich afspelen binnen de afdeling. Een heel lang verhaal, maar wat zou nou een goede hoofdvraag kunnen zijn om dit probleem te tackelen. Zelf dacht ik aan: Hoe kan de digitale informatievoorziening van bedrijf x voor de klantenservice afdeling worden geoptimaliseerd? Ik twijfel erg aan deze hoofdvraag, misschien dat jij even kan mee brainstromen en wellicht een betere hoofdvraag hebt. Groetjes, Jer

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 January 2021

Hoi Jer, Lijkt mij een prima hoofdvraag. Gezien jouw probleembeschrijving zou je nog een stap terug kunnen doen naar het doel achter optimale informatievoorziening. Namelijk hoe kan het bedrijf ervoor zorgen dat klantenservicemedewerkers altijd op de hoogte zijn van actuele werkwijze en procedures. Digitale informatievoorzieing is daar 'slechts' een middel voor. Groeten, Luuk

Jer
Door

Jer

op 31 January 2021

Hi Luuk. Thanks voor je hulp Groet, Jer

Anouk
Door

Anouk

op 9 February 2021

Ha Luuk, Ik heb een onderzoeksvraag geformuleerd en die luidt als volgt: In hoeverre kan leerstuk A worden onderscheiden van leerstuk B als het gaat om X. Hierbij richt ik me vooral op de uitleg die de Hoge Raad aan de twee leerstukken heeft gegeven. Het is me niet helemaal helder of deze vraag gekwalificeerd kan worden als een vergelijkende onderzoeksvraag. Ik twijfel of het niet een evaluerende vraag is, maar er zit niet direct een waardeoordeel aan. Hoe zou u een dergelijke vraag beginnend met 'in hoeverre' kwalificeren? Groet, Anouk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 February 2021

Hoi Anouk, Je trekt inderdaad een vergelijking. Of het een waardeoordeel is hangt af van de wijze van vergelijken. Het enige wat je kunt zeggen over een vraag die met 'in hoeverre' begint is dat dit een open vraag is (en geen ja-neevraag). Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Hilde
Door

Hilde

op 7 March 2021

Dag Luuk, Is dit voor een taak betreffende de Archimedeswet een goeie onderzoeksvraag? "Is het gewicht van de verplaatste vloeistof altijd gelijk aan de opwaartse kracht (Archimedeskracht) die een voorwerp ondergaat bij onderdompeling in een vloeistof?"

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 7 March 2021

Dag Hilde, Qua formulering lijkt dit mij een goede onderzoeksvraag. Met mijn beperkte kennis van de opdracht en de Wet van Archimedes weet ik niet of de vraag inhoudelijk klopt en in hoeverre deze relevant is. Groeten, Luuk

Hilde
Door

Hilde

op 8 March 2021

Dank u grtjs Hilde

Ano Niem
Door

Ano Niem

op 23 March 2021

Beste Luuk, Ik ben gestart met mijn praktijkonderzoek. Mijn vraag begon met een 'wat' (wat is de relevantie voor x om een plan van aanpak te ontwikkelen voor x op de x ' Na feedback is het de vraag geworden: Hoe relevant is het voor x om een plan van aanpak te ontwikkelen voor x op de x groepen' Nu ben ik bang dat dit een te evaluerende vraag is. Het doel van het onderzoek is om te meten in hoeverre er voldoende draagvlak en noodzaak is voor het ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak voor een specifieke groep kinderen. De vraag komt vanuit de praktijk. Kunt u mij hierin adviseren?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 23 March 2021

Wat is er mis met een evaluerende vraag? In een onderzoek kun je prima een mening of oordeel vaststellen. Gezien jouw onderzoeksdoel zou ik de vraag beginnen met 'In hoeverre is er noodzaak en draagvlak voor...'. Het is mij niet duidelijk wat je bedoelt met 'x op de x groepen'

Ano Niem
Door

Ano Niem

op 26 March 2021

Ik heb behoorlijk wat discussie moeten voeren met mijn onderzoeksbegeleider, omdat mijn onderzoek(svraag) van een te hoog niveau zou zijn (eerder WO niveau). Lang verhaal kort, mocht deze vraag volgens haar niet. We mogen geen 'en' gebruiken voor de vraag. Daarom is 'noodzaak en draagvlak' vervangen voor 'relevantie'. Na lang onderhandelen waarbij ik voet bij stuk heb gehouden is de vraag nu: Wat is de relevantie voor medewerkers op de peutergroepen van organisatie X als het gaat om het ontwikkelen van een plan van aanpak voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong? Deelvragen: - Hoe zeggen specialisten hoogbegaafdheid dat een aanpak voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong eruit moet zien? - Hoe vaak is er een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong bij een peuter op de peutergroepen? - Wat vinden de medewerkers op de peutergroepen van hoe de aanpak nu is geregeld binnen organisatie X? - Wat is het draagvlak voor een plan van aanpak voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong onder medewerkers op de peutergroepen van organisatie X? Is dit een goede onderzoeksvraag met een logisch opbouw in deelvragen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 March 2021

Het verschil tussen hbo en wo zit hem niet per se in het 'niveau', maar wel in het soort onderzoeksvragen die worden gesteld. Onderzoeksvragen voor het hbo zijn gericht op het toepassen van bestaande kennis op een specifieke situatie (toegepast onderzoek), terwijl wo-onderzoeksvragen gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe generaliseerbare kennis (wetenschappelijk onderzoek). Mijns inzien vallen jouw vragen onder toegapast onderzoek. Dus dan moet je nu goed zitten. Een paar suggesties: - Deelvragen 1 en 2 omdraaien qua volgorde: als hoogbegaafdheid onder peuters zeer zeldzaam is worden de overige vragen al minder relevant (lijkt mij). - De formulering kan minder omslachtig (als het gaat om, hoe de aanpak nu geregeld is): Hoe relevant is het voor peutergroepmedewerkers van organisatie X om een specifieke aanpak voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong te hanteren? Wat vinden peutergroepmedewerkers van de huidige aanpak? Helder? Kom je hier verder mee? Als je meer hulp nodig hebt kun je overwegen om één van onze scriptiecoaches" rel="nofollow" target="_blank">https://deafstudeerconsultant.nl/scriptiehulp/">scriptiecoaches in te schakelen. Groeten, Luuk

Amal
Door

Amal

op 26 April 2021

Hi Luuk, Ik twijfel tussen de volgende hoofdvragen in mijn scriptie. Mijn scriptie mag maar 5000 woorden zijn, dus het moet specifiek zijn en geen samenvatting worden (echt een onderzoek). Moet het stiefkind begrip van artikel 4:8 BW worden uitgebreid met de kinderen van de niet-partner? Bevordert de twee-trapsmaking een gelijke behandeling tussen kinderen en stiefkinderen? Doet de legitieme portie een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht ex. artikel 1 EVRM van de erflater? Moet artikel 4:10 lid 1 sub a worden uitgebreid met de samenlevingspartner van de erflater? Moet er een wettelijke erfrechtelijke voorziening komen voor samenlevers?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 27 April 2021

Hi Amal, Mijn inhoudelijke juridische kennis is vrij beperkt. Daarom vind ik het lastig om in te schatten of deze vragen specifiek genoeg zijn. Wat mij in ieder geval opvalt is dat varianten 1, 2, 4 en 5 normatief van aard zijn. Het woord 'moet' zou ik ten alle tijden vermijden in een onderzoeksvraag, omdat normatieve vragen eerder bij een essay passen dan een scriptie. En zeker niet bij een korte scriptie, want je zult logischerwijs veel woorden kwijt zijn om uit te leggen welke waarden (zelfbeschikking, veiligheid, gelijkheid, etc.) er onder 'moet' liggen en waarom dit belangrijke waarden zijn (of belangrijker dan mogelijke andere waarden die hiermee op gespannen voet staan). Het zal dus al helpen om in plaats van 'moet' de achterliggende waarde/doelstelling in de vraag te noemen (om ...). Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Sem
Door

Sem

op 7 June 2021

Dag Luuk, Op dit moment zit ik in het eerste jaar van mijn opleiding en moet ik een marktonderzoek starten. In dit marktonderzoek moet ik de onderzoeksvraag gebruiken voor het uitwerken van een verkoopbeleid en marktbeleidsvoorstellen. Alleen heb ik best wel wat moeite met een onderzoeksvraag/deelvragen te bedenken. Zou u mij daar bij kunnen helpen? Groeten, Sem

Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?

scriptiehulp-scriptiecoach-afstuderen
arrow_drop_up arrow_drop_down