Wie wil ook de perfecte onderzoeksvraag formuleren?
24 oktober 2014 

Wie wil ook de perfecte onderzoeksvraag formuleren?

Een perfecte onderzoeksvraag formuleren in het begin van je afstudeeronderzoek vergroot de kans dat je een goed cijfer haalt voor je scriptie aanzienlijk. De onderzoeksvraag, ook wel probleemstelling genoemd, is de fundering van een scriptie: een scriptie met een slechte onderzoeksvraag zal nooit van de grond komen of op den duur instorten. De mate waarin je heldere conclusies uit de verzamelde data kunt trekken hangt namelijk af van hoe helder je onderzoeksvraag is geformuleerd en of deze wel voldoende relevant en haalbaar is. Het formuleren van onderzoeksvragen is, net als het generen van scriptie onderwerpen, geen rechttoe-rechtaan kwestie. De volgende tips helpen je om dit proces overzichtelijk te maken, zodat de perfecte onderzoeksvraag formuleren geen illusie is.

Hiaten in literatuur en praktijk

Doe het nodige leeswerk over het specifieke probleem dat je wilt onderzoeken binnen jouw scriptie onderwerp. Bij dit verkennende literatuuronderzoek stel je jezelf de vraag welk onderzoek er al is gedaan, wat de bevindingen van deze onderzoeken zijn, welke bevindingen elkaar tegenspreken, welk onderzoek er nog ontbreekt en wat je met jouw eigen onderzoek zou kunnen toevoegen. Praktische relevantie is, zeker bij hbo-scripties, ook een vereiste. Om erachter te komen welke problemen er spelen in de praktijk doe je een verkennend onderzoek binnen bijvoorbeeld jouw afstudeerorganisatie of in vaktijdschriften, blogs of kranten.

De ‘so what' en ‘who cares' test

Als je eenmaal een idee hebt wat jouw onderzoek zou kunnen toevoegen (aan wetenschap of praktijk) dan kun je dit idee aanscherpen door de vragen ‘so what?' en ‘who cares?' te stellen. Oftewel, waarom is dit relevant? En voor wie? Als je deze vragen niet goed kunt beantwoorden zul je weer terug moeten gaan naar de literatuur (bij een wetenschappelijke scriptie) of de praktijk (bij een hbo-scriptie).

AmberScript

Focus: eén onderwerp, meerdere concepten

Een onderzoeksvraag dient over één onderwerp te gaan, maar kan hierbinnen wel twee verschillende concepten met elkaar in verband brengen. Neem bijvoorbeeld de onderzoeksvraag ‘wat is de invloed van tv-kijken op overgewicht onder kinderen van 12-18 jaar?' Het hoofdonderwerp is hier overgewicht, maar de onderzoeksvraag gaat ook over tv-kijken.

De Goldilock test

Om te toetsen of je onderzoeksvraag ‘te breed', ‘te smal', ‘te gevoelig' of ‘precies goed' is, gebruik je de Goldilock test. Onderzoeksvragen die te breed zijn vergen een behoorlijke tijdsinvestering en een groot budget, twee middelen die vrij beperkt zijn bij een afstudeeronderzoek. Te smalle onderzoeksvragen zijn waarschijnlijk niet de moeite waard om te onderzoeken, omdat deze onvoldoende nieuwe inzichten opleveren voor wetenschap en/of praktijk. Onderzoeksvragen die te gevoelig zijn kunnen bijvoorbeeld door slechte timing weerstand opwekken onder beoogde respondenten, waardoor het moeilijk is om data te verzamelen of waardoor data te veel emotioneel gekleurd zijn (tenzij dit het onderzoeksdoel is). Tenslotte zijn onderzoeksvragen precies goed als deze precies passend zijn voor een onderzoek op dit moment, door deze onderzoeker, in deze setting.

Maak de onderzoeksvraag super specifiek

Wees er zeker van dat je zaken als het perspectief (bijv. ‘…volgens de positieve psychologie'), de demografie (bijv. ‘…kinderen van 12-18 jaar') en geografie (bijv. ‘…in de provincie Noord-Holland') in de onderzoeksvraag benoemd. Dan is er geen speld meer tussen te krijgen en heb je een super specifieke onderzoeksvraag.

Haalbaarheid van de onderzoeksvraag

Je kunt tenslotte nog zo'n een prachtige onderzoeksvraag geformuleerd hebben, maar uiteraard dient deze wel haalbaar te zijn om perfect genoemd te worden. Kan de onderzoeksvraag onderzocht en beantwoord worden met de middelen die je tot je beschikking hebt? Welke informatie heb je bijvoorbeeld nodig? Waar kun je deze informatie vinden?

Wanneer je een passende hoofdvraag hebt vastgesteld kan het erg zinvol zijn om deelvragen te formuleren. Succes!


Hulp nodig bij het formuleren van je onderzoeksvraag?

De afstudeerconsultant biedt scriptiehulp op maat. Meld je hier aan voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Sandra
Door

Sandra

op 26 January 2017

Beste Luuk, voor mijn opleiding (organisatiepsychologie) heb ik voor een onderzoek de volgende centrale vraag geformuleerd: Hoe kan transfer van leren in organisatie x bevorderd worden zodat bij medewerkers van deze organisatie duurzame gedragsverandering op gestelde competenties kan plaatsvinden die nodig zijn om gestelde organisatiedoelen te bereiken? Is deze vraag voldoende afgebakend?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 January 2017

Beste Sandra, Bedankt voor je vraag. Ten eerste, inhoudelijk een prima onderzoeksvraag en erg relevant! Wel bevat de vraag veel verschillende concepten, waardoor de focus van het onderzoek wat troebel lijkt. Je beschrijft een viertraps oorzaak-gevolg keten: variabele(n) X --> transfer van leren --> duurzame gedragsverandering competenties --> bereiken organisatiedoelen. Het is ondoenlijk om drie opeenvolgende, van elkaar afhankelijke, oorzaak-gevolgrelaties aan te tonen. Ik raad je aan om de focus te leggen op het bevorderen van transfer van leren. Zoals ik het nu lees is dat het kernconcept (en de uitkomstvariabele of onafhankelijke variabele). Doe in je scriptie wel de aanname dat transfer van leren duurzame gedragsverandering en bereiken van organisatiedoelen bevordert (als daar bewijs voor is). En/of maak duidelijk dat men pas over leren spreekt als er sprake is van duurzame gedragsverandering. Ook een definitiekwestie dus. Helder? Kom je hier verder mee Sandra? Groetjes, Luuk

Amania
Door

Amania

op 7 February 2017

Geachte Luuk, Ik heb de tips doorgenomen, en wilde feedback voor mijn probleemstelling. welk luidt: Biedt de milieuwet adequate rechtsbescherming voor de burgers? Ik zit wel op een rechten opleiding vandaar dat ik de wet wil beoordelen, en vervolgens nagaan welke toezichtsmechanismen er al zijn en welke erbij moet, om te kunnen spreken van adequate rechtsbescherming. Is mijn probleemstelling scherp genoeg?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 7 February 2017

Beste Amania, Bedankt voor je vraag. Dit lijkt mij een prima probleemstelling. Wel kan de term 'adequate rechtsbescherming' een multi-interpretabel begrip zijn. Of is daar een juridische definitie van? Succes ermee! Met vriendelijke groet, Luuk

Fleur
Door

Fleur

op 10 February 2017

Hoi Luuk, Ik had een vraag over mijn probleemstelling, ik weet niet of het een goede probleemstelling is en of de volgorde klopt. Zou jij mij misschien willen adviseren? Mijn probleemstelling luidt als volgt:Hoe kan bedrijf x haar afvalstromen maximaal circulair maken binnen de dienstverlening voor 2020? Ik weet niet of de vraag te vaag is en of deze wel specifiek genoeg is. Alvast bedankt! Groet Fleur

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 10 February 2017

Hoi Fleur, Prima vraag! Ik weet niet precies wat je met 'binnen de dienstverlening bedoeld', maar ik zou de volgorde iets veranderen: Hoe kan bedrijf x haar afvalstromen binnen de dienstverlening maximaal circulair maken voor 2020? Succes! Groet, Luuk

Indra
Door

Indra

op 12 February 2017

Hoi luuk, Voor het vak sociologie moet ik een projectplan schrijven.Het onderwerp luidt alsvolgt: een educatieve dagtrip naar een inheemsdorp. De probleemstelling mag niet beginnen met hoe en waarom. Ik weet niet als mijn vraagstelling juist is."wat heb ik allemaal nodig om een educatieve dagtrip te organiseren? Graag uw advies.groet indra

Ar
Door

Ar

op 13 February 2017

Beste Luuk, Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik bezig met het opstellen van de centrale vraag: het gaat om de groei van een uitzendbureau dat de winst maximaliseren over een periode van 5 jaar en welke marketingstrategie daarbij hoort. over de winstpercentage wordt nog over nagedacht. Hoe kan ik dit in de centrale vraag het beste formuleren volgens u. Bij voorbaat dank

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 February 2017

Beste Ar, Bij een dergelijk vraagstuk zou je een vraag zoals 'hoe kan bedrijf X haar winst maximaliseren over de komende vijf jaar?' Dit is echter wel een vrij brede vraag. Bij de meeste opleidingen zal gevraagd worden om af te bakenen in een bepaald thema dat past binnen dit vraagstuk. Succes! Groeten, Luuk

Quinten van H.W
Door

Quinten van H.W

op 15 February 2017

Hi Luuk, Ik ben voor mijn scriptie onderzoek momenteel een PID aan het schrijven. Het bedrijf produceert nu 10 jaar elektrische fietsen en maakt momenteel een grote transitie door. Het bedrijf groeit en zo moeten haar processen meegroeien. Ik doe een onderzoek naar de spare parts logistiek (reserve onderdelen). Deze is momenteel inefficient wat leid tot veel incourante onderdelen in voorraad en lange levertijden. Mijn hoofdvraag is nu alsvolgt: ‘’Hoe kan QWIC haar huidige spareparts proces optimaliseren zo, dat deze mee kan groeien met het bedrijf en het haar garantiebeloften aan klanten kan waarmaken zonder onnodige kosten te maken door incourante unieke onderdelen en spoedleveringen?’’ Feedback van mijn begeleidster is dat ik hem meetbaar moet maken. en dat hij meer strategisch relevant moet zijn, wat is nou precies het doel. Ik loop een beetje vast omdat er niet per se een kwantificeerbaar doel is. Gr Quint

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 February 2017

Hi Quinten, Interessant vraagstuk! Een paar tips: - Je kunt de vraag meetbaar maken door prestatie-indicatoren (zoals klanttevredenheid en (voorraad)kosten) en tijdshorizon (bijv. per medio 2018) te formuleren. -Vermijd 'en' in onderzoeksvragen, om deze eenduidig te houden. Alles wat je achter de eerste 'en' hebt staan is de doelstelling (geen onderzoeksvraag) en al een operationalisatie van het concept (proces)optimalisatie. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Quinten van
Door

Quinten van

op 17 February 2017

Hi Luuk, Allereerst dank voor je reactie. Ik ben hier zeker mee geholpen. Alleen heb ik nog steeds wat moeite met het afkaderen van mn hoofdvraag. Het nieuwe systeem moet mee kunnen groeien met het bedrijf, de waarde van toekomstige incourante voorraad moet naar beneden etc. Ik krijg telkens een hoofdvraag met teveel tekst en een ''en''. Hoe kan (organisatie x) haar spareparts proces optimaliseren zo, dat deze efficienter is, de waarde van toekomstige incourante voorraad daalt en het proces in staat is mee te groeien met het bedrijf.......

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 February 2017

Hi Quinten, probeer de onderzoeksvraag (hetgeen jij hebt onderzocht) te scheiden van de aanleiding/doelstelling (waarom het belangrijk is om het te onderzoeken). Succes!

Mahir
Door

Mahir

op 28 February 2017

Dag Luuk, Ik ben een Integrale Veiligheid student en wil je graag vragen om feedback. Ik heb op dit moment 2 hoofdvragen in mijn hoofd, maar vind het moeilijk om een keuze te maken. Even in het kort een samenvatting. Het bedrijf wil graag dat ik een check doe op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en vervolgens een methode bedenk om op een juiste manier instructie te geven aan haar medewerkers. Mijn 2 hoofdvragen luiden als volgt: ''Welke maatregelen kunnen worden genomen om een nieuwe vorm (methodiek) van instructie geven te creëren tot het adequaat gebruik van juiste PBM’s?'' OF: ''Hoe kan een nieuwe methodiek van instructie geven gecreëerd worden tot het adequaat gebruik van juiste PBM’s?''. Ik hoor het graag van je. Groetjes Mahir

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 February 2017

Dag Mahir, Lijkt mij een prima begin. Dat het om een nieuwe vorm gaat zou ik weglaten, want ik neem aan dat het vooral relevant is dat de vorm effectief is ('wat is de meest effectieve/gepaste vorm...'). Helder? Succes Mahir! Groetjes, Luuk

Mahir
Door

Mahir

op 1 March 2017

Dag Luuk, Bedankt voor je snelle reactie. Ik kan me wel in je feedback bevinden, maar welke van de twee kan ik dan het beste aan-/toepassen. 1. ''Welke maatregelen kunnen worden genomen om een nieuwe vorm (methodiek) van instructie geven te creëren tot het adequaat gebruik van juiste PBM’s?'' OF: 2. ''Hoe kan een nieuwe methodiek van instructie geven gecreëerd worden tot het adequaat gebruik van juiste PBM’s?''. Ik hoor het graag van je. Groetjes Mahir

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 1 March 2017

Dag Mahir, de eerste. Gr. Luuk

Mahir
Door

Mahir

op 1 March 2017

Prima, heel erg bedankt. Groetjes Mahir

Sasja
Door

Sasja

op 2 March 2017

Dag Luuk, Ik ben bezig met de opzet van een klein onderzoek welke ik hopelijk later uiteen kan zetten naar mijn scriptie. Het gaat om lessen gezonde voeding bij middelbare school kinderen. Ik wil in deze fase onderzoeken of een groep leerlingen (test) de lessen relevant vindt. Ik kom tot een vraag in de richting van: Op welke manier hebben jongeren uit de brugklas van school X de lessen over gezonde en verantwoorde voeding ervaren? Hopelijk heb je tips voor mij. Ik hoor het graag, Groetjes, Sasja

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 3 March 2017

Dag Sasja, Wat voor jou een goede onderzoeksvraag is hangt af van het onderzoeksdoel. Zoals nu geformuleerd lijkt het alsof je wilt weten wat de leerlingen hebben ervaren. Als je bijv. wilt weten hoe effectief (stimuleert het gezond eetgedrag) de lessen zijn zal je een andere vraag moeten stellen. Groetjes, Luuk

Sasja
Door

Sasja

op 4 March 2017

Bedankt voor je reactie! Het klopt dat ik meer een evaluerende vraag wil neerzetten. Ik wil in dit onderzoek graag ingaan op kwalitatief onderzoek en gezien de tijd (te kort) is het 'onmogelijk' om een effect te meten. Vandaar de keuze hiervoor. Groetjes, Sasja

Peter
Door

Peter

op 29 August 2017

Beste Luuk, Voor mijn afstudeerstage heb ik de volgende (onderzoeks)doelstelling en probleemstelling geformuleerd: Onderzoeksdoelstelling: ''Inzicht krijgen in het type (business)activiteit dat bedrijf x moet ondernemen om binnen één jaar x euro omzet te genereren.'' Probleemstelling: ''Welk type (business)activiteit genereert een omzet van x euro binnen één jaar? Gaat dit goedgekeurd worden? Of hoe zou jij het formuleren?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 31 August 2017

Beste Peter, De formulering van de doelstelling en probleemstelling lijkt mij prima. De afbakening is wel erg breed. In mijn ervaring zullen de meeste docenten dit om deze reden afkeuren. Een specifiekere vraag is bijvoorbeeld "Hoe kan bedrijf X het aantal terugkerende klanten binnen 5 jaar verdubbelen?" Succes! Groeten, Luuk

Andrea Heemskerk
Door

Andrea Heemskerk

op 11 October 2017

Hallo Luuk, Bij toeval kwam ik op deze site terecht. Wat fijn dat dit bestaat! Ik hoop dat je mij de juiste richting in kunt sturen. Voor mijn HBO verpleegkunde opleiding wil ik een onderzoek starten naar het voeren van een dagstart onder de verpleegkundigen op de afdeling. Voor alsnog wordt dit niet als zinvol ervaren. Ik heb dan ook de volgende vraagstelling: Hoe kan de dagstart volgens de verpleegkundigen van de afdeling Neurologie van toegevoegde waarde zijn? Toegevoegde waarde is moeilijk meetbaar. Heb jij misschien nog andere suggesties? Groet, Andrea

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 October 2017

Hallo Andrea, Toegevoegde waarde is wel degelijk meetbaar, namelijk met een subjectieve maat, bijv. door dit te vragen aan de verpleegkundigen. Om het wat concreter te maken kun van te voren vaststellen welke criteria je gaat bevragen (bijv. betere op de hoogte lopende zaken, betere communicatie/contact met collega's). Helder? Succes! Groeten, Luuk

Ingrid de Bruijn
Door

Ingrid de Bruijn

op 24 October 2017

Hoi Luuk, Voor mijn studie HBO Recht moet ik voor het vak onderzoek en rapportage onderzoek doen. Ik dacht aan de hoofdvraag. Wat houdt het initiatiefvoorstel ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ in? Onderzoek naar de gevolgen die de beperkte gemeenschap van goederen met zich meebrengt voor aanstaande huwelijkspartners.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 October 2017

Hoi Ingrid, Prima vraag. Je kunt hem nog iets concreter maken, bijv. door te vermelden dat het gaat om de impact op aanstaande huwelijkspartners. Succes! Groeten, Luuk

Elvira
Door

Elvira

op 12 November 2017

Beste Luuk, Ik lees dat je al veel studenten van nuttige feedback hebt voorzien. Zou je mij ook verder kunnen helpen? Mijn onderzoeksdoelstelling luidt als volgt: Juni 2018 is er beleid, inclusief vier KPI's, vastgelegd voor afdeling X binnen organisatie Y om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten. Deze doelstelling komt voort uit de volgende probleemstelling: Welke KPI's spelen een rol bij de duurzame inzetbaarheid van medewerkers werkzaam op afdeling X van organisatie Y? Zijn doelstelling en probleemstelling specifiek genoeg en zijn ze haalbaar voor een praktijkgericht onderzoek? Alvast bedankt voor je reactie, groet Elvira

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 November 2017

Beste Elvira, Prima doelstelling en probleemstelling. "Spelen een rol" kun je nog wat specifieker maken. Succes! Groet, Luuk

Lara
Door

Lara

op 3 December 2017

Beste Luuk, Ik ben begonnen aan mijn scriptie. En heb tot nu toe deze onderzoeksvraag: Hoe kan er op de school x in stad x een betere overgang van groep 2 naar groep 3 gerealiseerd worden door het aanbod van de motorische ontwikkeling in groep 3 aan te passen? Hoe is deze vraag? Groet

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 5 December 2017

Beste Lara, Bedankt voor je vraag. Prima begin. Nog wel wat concretisering en verheldering nodig. Wat is een 'betere overgang'? Waarom ga je uit van een aanpassing in groep 3 en bijv. niet in groep 2 of beiden? Helder? Succes Lara! Groet, Luuk

Henk
Door

Henk

op 5 February 2018

Beste Luuk, Voor mijn opleiding Logistiek en Economie dient ik het functioneren van de afdeling Service en Techniek(welke opgezet is voor het creëren van toegevoegde waarde en het bieden van extra service aan klanten) te analyseren en weer waarde toevoegend te maken. Onderzoeksdoelstelling: Maatregelen nemen/voorschrijven om deze afdeling opnieuw een waarde toevoegend orgaan voor de klant te maken. Mogelijke probleemstelling: Welke maatregelen zijn nodig om de afdeling Service en Techniek (opnieuw) toegevoegde waarde & service voor de klant te laten creëren? Ik twijfel heel erg over het definiëren van een geschikte probleemstelling voor dit onderzoek, wat vind jij van bovenstaande probleemstelling? Met vriendelijke groet, Henk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 7 February 2018

Beste Henk, Dit lijkt mij een prima probleemstelling. Deelvragen kunnen dan bijv. gaan over de huidige situatie, oorzaken hiervan en beschikbare mogelijkheden om te verbeteren. Helder? Succes Henk! Met vriendelijke groet, Luuk

henk
Door

henk

op 7 February 2018

Hoi Luuk, Helder! dank voor je feedback, ik ga er mee aan het werk. Met vriendelijke groet, Henk

L.
Door

L.

op 16 February 2018

Beste Luuk, Voor mijn afstudeerstage moet ik een onderzoek doen. Ik ga de inkomende telefoontjes bij mijn stage onderzoeken. Hoelang een gesprek duurt, waarover het gaat, wat voor invloed hebben inkomende telefoontjes op de werkdruk en hoe kan het eventueel worden verlaagt. Zijn er manieren om de inkomende telefoontjes sneller af te handelen d.m.v. formulier op de website met veelgestelde vragen etc. Ik weet alleen niet hoe ik mijn centrale vraag/probleemstelling moet formulieren. Heb je misschien een idee voor mij? Groetjes

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 February 2018

Beste L., Wat is het doel van het onderzoek? Inzicht krijgen in mogelijkheden om de klanttevredenheid of klantbeleving te verbeteren? Inzicht krijgen in mogelijkheden om de kosten van of werkdruk voortkomend uit klantcontact verlagen? Inzicht krijgen in manieren om meer klanten naar het online kanaal te krijgen? Op basis van het doel kun je vervolgens centrale vraag formuleren. Groetjes, Luuk

Natasja
Door

Natasja

op 20 February 2018

Beste Luuk, Ik heb de tips doorgenomen, zeker wat aan gehad. Voor mijn opleiding allround sportmassage bij paarden wil ik onderzoeken welk effect massage heeft op stalbenen. Mijn onderzoeksvraag is: Heeft massage een positief effect op stalbenen bij paarden? Is dit een goede vraagstelling, heb je nog tips? Alvast bedankt. Met vriendelijke groeten, Natasja

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 February 2018

Beste Natasja, Lijkt mij een prima onderzoeksvraag. Afhankelijk van het type onderzoek dat je gaat doen kun je er evt een open vraag van maken ("in hoeverre..."). Verder neem ik aan dat je bedoelt een positief effect op het verminderen van stalbenen. Succes! Met vriendelijke groet, Luuk

Anouk
Door

Anouk

op 21 February 2018

Beste Luuk Ook ik ben zoals zovele bezig met afstuderen en loop tegen hetzelfde probleem aan, het formuleren van een goede hoofdvraag. Het onderwerp van mijn afstudeeropdracht is bedrijfskleding en het doel is om een sluitend kledingadvies te geven. Nu luidt mijn centrale onderzoeksvraag als volgt: Wat is het advies met betrekking tot de kleding voor het productiepersoneel van fabriek X? Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen gesteld: 1. Wat is de huidige situatie van de kleding in fabriek X? 2. Aan welke criteria moet de kleding voor fabriek X voldoen? 3. Welke kleding voldoet aan de gestelde criteria? 4. Welke kosten zijn verbonden aan de kleding? Graag hoor ik je bevindingen over mijn onderzoeksvraag en deelvragen. Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Anouk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 February 2018

Beste Anouk, In de hoofdvraag zou ik spreken over "het meest passende kledingadvies". Nu lijkt het alsof je gaat onderzoeken wat het huidige advies is (en blijft ook onduidelijk van wie dat advies dan is). Deelvraag 4 kan overlappen met 3, want er kunnen ook criteria zijn voor de kosten van de kleding. Met vriendelijke groet, Luuk

Eva
Door

Eva

op 22 February 2018

Beste Luuk, Voor mijn opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening doe ik onderzoek bij een kindercoachpraktijk, het thema is leefstijl van kinderen tussen de 6-12 jaar verbeteren. De eigenaresse van de praktijk is bezig met het ontwikkelen van een workshop die aansluit bij de behoefte van kinderen en ouders. Een praktisch en simpele workshop moet dat worden. Haar behoefte om de workshop te ontwikkelen is omdat zij ziet dat kinderen die problemen hebben met de gezondheid geen uitzondering willen zijn, ze willen er ook bij horen en ze wil dat alle kinderen goed in hun vel zitten. Ouders hebben behoefte aan praktische handvaten en tips. Het doel van mijn onderzoek is aanbevelingen doen in een aanbevelingsrapport n.a.v. van mijn onderzochte suggesties. Mijn begeleider op school heeft als tip gegeven om een voorschrijvende vraag te stellen. Ik twijfel alleen of de vraag die ik nu heb helder genoeg is: ''Welke suggesties kunnen worden gedaan om inzicht te verkrijgen in de leefstijl van kinderen tussen de 6-11 jaar? Alvast bedankt! Groetjes Eva

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 February 2018

Beste Eva, Als het een voorschrijvende vraag moet zijn, dan zou ik een formulering verwachten zoals "wat zijn de meest gepaste interventies om...?" Groetjes, Luuk

Eva
Door

Eva

op 26 February 2018

Hoi Luuk, Bedankt voor de tip! Ik heb nu deze vraag geformuleerd: - Wat zijn de meest gepaste interventies om inzicht te verkrijgen in de gezondheid bij kinderen tussen de 6-11 jaar? Klopt dit al vraagstelling? Alvast bedankt. Groetjes Eva

Bauke
Door

Bauke

op 22 February 2018

Beste Luuk, Ik ben voor mijn stage aan een opdracht binnen het bedrijf bezig en de onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat moet er veranderd worden zodat de projecten volgens UAV-GC contractvorming bij Bedrijf X in de toekomst naar verwachting verlopen? Is deze concreet genoeg of is het beter als er iets aangepast wordt?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 February 2018

Beste Bauke, Kan nog net wat concreter. Dan heb ik het over veranderd worden (kun je een aandachtsgebied noemen?) en naar verwachting verlopen (kun je concreet maken op welk gebied de projecten niet aan verwachtingen voldoen?). Mvg, Luuk

Hanie
Door

Hanie

op 28 February 2018

Beste Luuk, voor mijn onderzoek moet ik een Mag-dat type vraagstelling formuleren, echter vind ik dit erg lastig. Mijn onderzoek zal zich richten op de grens tussen een legitieme puber en een lokpuber bij grooming. Mijn opdrachtgever betreft de rechtbank, dit zal dan ook moeten worden meegenomen in mijn centrale vraag. Zoals in hoeverre kunnen de strafrechters.... Zou jij mij hierbij kunnen helpen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 February 2018

Beste Hanie, Bij een juridische mag-dat vraagstelling (niet een ethische), denk ik al snel aan de volgende vraagstructuur: "In hoeverre is ... rechtmatig?" Maar ik ben geen jurist, dus inhoudelijk kan iemand anders jou misschien helpen. Groeten, Luuk

Verena
Door

Verena

op 13 March 2018

Beste Luuk, Voor mijn onderzoek moet ik de relatie tussen organisatie X en huisartsen verbeteren zodat er een samenwerking kan gaan ontstaan. Mijn onderzoeksvraag hierbij is: Welke aspecten worden door zowel organisatie X als de huisartsen in het adherentiegebied als zodanig belangrijk gezien, dat deze bijdragen aan het versterken van de samenwerking en de relatie? Echter vraag ik me af of die wel helder is. Alvast bedankt !

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 March 2018

Beste Verena, Een paar feedbackpunten: - De vraag is vrij omslachtig geformuleerd: beter is "Wat zijn de gemeenschappelijke belangen van organisatie X en de huisartsen in het adherentiegebied?" of "Welke factoren beinvloeden de relatie tussen organisatie X en de huisartsen in het adherentiegebied?" - De vraag kan wat breder, omdat er bij het verbeteren van relatie meer factoren van invloed zijn dan alleen de gemeenschappelijke belangen. Bijvoorbeeld ook geschiedenis tussen beide partijen, frequentie en intensiteit van contact, etc. Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Martijn
Door

Martijn

op 21 March 2018

Voor mijn onderzoek voer ik een haalbaarheidsstudie uit voor het uitvoeren van een order in Eigen beheer door aanschaf van een nieuwe machine. Ik kom niet verder tot de onderzoeksvraag. Is het haalbaar om de order uit te voeren door de machine in Eigen beheer te nemen, heb je tips voor mij om hier een perfecte onderzoeksvraag van te maken?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 March 2018

Beste Martijn, Een paar tips: - Maak er een open vraag van ("In hoeverre..."), zodat je een genuanceerd antwoord kunt geven (en niet ja/nee). - Je kunt de vraag concreter te maken door haalbaarheidscriteria te benoemen (bijv. technisch, commercieel, financieel). Helder? Succes! Luuk

Macan
Door

Macan

op 27 March 2018

Hoi Luuk, voor mijn onderzoek moet ik uitzoeken hoe bedrijf X uitvoeren van handmatige regressiesets kan verbeteren. Ik heb volgende hoofdvraag bedacht "Hoe kan bedrijf X zorgen dat regressietests geautomatiseerd worden ? Alvast bedankt voor je antwoord. Gr, Macan

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 27 March 2018

Hoi Macan, prima onderzoeksvraag. Echter sluiten het doel en de hoofdvraag niet goed op elkaar aan. Het automatiseren van regressietests is namelijk iets anders dan handmatige regressietests verbeteren. Dit laatste kan wellicht ook zonder automatiseren. Wellicht is automatiseren de beste oplossing, maar daar kun je van te voren niet vanuit gaan. Helder? Groeten, Luuk

Madelon
Door

Madelon

op 4 April 2018

Hoi Luuk, Ik schrijf een verkennend onderzoek voor een basisschool en ben bezig met het formuleren van een onderzoeksvraag. In het onderzoek ga ik na waarom er weinig gebruik gemaakt wordt van ICT ondanks dat personeel hier wel voor open staat. Ik kom tot deze vraag: Hoe kan basisschool ... op zinvolle wijze ICT implementeren binnen het bestaande curriculum. Ik vraag me alleen af of ik dan niet te ver kijk en mijn vraag meer moet richten op waarom er geen ICT toegepast wordt in het onderwijs. Ik zoek nu eigenlijk meer naar een oplossing met mijn onderzoeksvraag. Kun je mijn vraag van feedback voorzien? Bedankt! Groeten, Madelon

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 4 April 2018

Hoi Madelon, Prima onderzoeksvraag. Nog wel onduidelijk of het gaat om ICT als middel en/of als het curriculum zelf (les over ICT). Of je te ver kijkt kan ik zo niet inschatten. Deze waarom-vraag kan inderdaad ook een interessante zijn. Als het doel van jouw onderzoek is om tot een advies te komen dan zou blijven bij de hoe-vraag. Het waarom gedeelte kun je dan als deelvraag opnemen. Om tot een goed (implementatie)advies te komen, zal je immers inzicht moeten hebben in de huidige situatie en de oorzaken van afwezigheid/achterblijven van ICT. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Macan
Door

Macan

op 4 April 2018

Hoi Luuk, Bedankt voor je antwoord. Omdat doelstelling nu anders is heb ik mijn onderzoeksvraag ook aangepast. Ik wil juist onderzoek doen naar voordelen van geautomatiseerd testen, daarom komt automatisering zowel in doelstelling als in onderzoeksvraag, of is dit niet juist ? Ik ben benieuwd naar je feedback. Doelstelling is : Op 1 mei 2018 is het onderzoek naar automatiseren van het regressietesten afgerond. De automatisering van het regressietestproces moet ertoe leiden dat handmatig uitvoeren van regressietests geminimaliseerd wordt en kwaliteit van opgeleverde software gemaximaliseerd wordt. Centrale onderzoeksvraag: Hoe kan door testautomatisering handmatig testuitvoering geminimaliseerd worden en kwaliteit van opgeleverde software gemaximaliseerd worden ?

Vania
Door

Vania

op 11 May 2018

Hoi Luuk, Ik heb een vraag over mijn centrale vraag. Wat vind je van :“Welke transitie dient er binnen het huidige businessmodel van (bedrijf X)plaats te vinden om uiteindelijk tot een succesvol circulair businessmodel te komen?” Bij voorbaat dank voor je reactie, Grt Vania

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 May 2018

Hoi Vania, Prima onderzoeksvraag! Klein puntje: formuleer de vraag actief i.p.v. passief. Dus "dient bedrijf X te realiseren" ipv "...plaats te vinden". Het woord uiteindelijk kun je weglaten.

Mo
Door

Mo

op 30 June 2018

Hoi Luuk, Het onderwerp van mijn afstudeeropdracht is om met behulp van de managementinformatie de strategische- en de financiële kantoordoelstellingen van Bedrijf X verbeteren en de onderzoeksvraag luidt als volgt: Welke kritieke succes- en faalfactoren liggen ten grondslag aan Management informatie systeem (MIS) dat voldoet aan de strategische financiële doelstellingen van bedrijf X? Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen gesteld: *Wat zijn de strategische doelstellingen van bedrijf X? * Wat wordt er verstaan onder een management informatie systeem? * Aan welke criteria moeten KPI’s voldoen, zodat ze de grondslag kunnen gaan vormen voor het management informatie systeem van bedrijf X? * Welke processen binnen bedrijf X zijn van belang voor het management informatie systeem? * Op welke manier kan het beste de bestaande processen binnen bedrijf X in kaart worden gebracht? * Welk management informatie systeem past het beste bij bedrijf X? Groeten, Mo

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 1 July 2018

Hoi mo, Prima onderzoeksvragen. Een paar feedbackpunten op formulering en taalgebruik: - Hoofdvraag: succes of falen van wat bedoel je precies? Implementatie van een MIS? Return-on-investment van MIS (door betere beslissingen of efficiëntere rapportage)? - Let op consistentie van terminologie: in de hoofdvraag gaat het over strategische financiële doelstellingen, in deelvraag 1 over strategische doelstellingen - Hoofdvraag: EEN management informatiesysteem - Als je gebruik van een afkorting afkondigt (MIS) gebruik deze dan ook vanaf dat punt - Deelvraag 5: kunnen bestaande processen het beste... - Laatste deelvraag: kan nog wat concreter, want bestaan in feite uit verschillende stappen Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Marijn van Kraaij
Door

Marijn van Kraaij

op 6 September 2018

Beste Luuk, voor mijn afstudeerstage WO ben ik de volgende onderzoeksvraag overeen gekomen: Welke problemen komen voort uit de huidige manier van communiceren tussen de R&D afdeling en de Marketing/Sales afdeling. Het lukt me niet goed om op te starten met mijn research, omdat ik mijn vraag niet aan theorie kan koppelen en het gevoel heb dat mijn vraag zoekt naar dingen die er misschien niet zijn. Ik heb altijd geleerd dat een onderzoeksvraag wordt opgesteld als zijnde: Wat is de invloed/het effect van x op y? Zelf dacht ik aan iets van: Wat is de invloed van de huidige manier van interne communicatie op de relatie tussen R&D en marketing. Maar hierbij lijkt mij de relatie moeilijk definieerbaar. Heb je misschien wat tips om mijn vraag aan te passen naar iets waar ik wel verder mee kan? Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Marijn van Kraaij

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 6 September 2018

Beste Marijn, Wat met name belangrijk is in een wetenschappelijke vraagstelling is generaliseerbaarheid: is de vraag breder gesteld dan alleen het geval dat jij onderzoekt? Jouw nieuwe onderzoeksvraag voldoet aan deze eis. Daarbij nog de vraag of de relatie tussen deze afdelingen het effect is dat je wilt onderzoeken. Wil je niet een stap verder gaan door je bijv. te richten op het effect op bedrijfsprestaties (totale winst/omzet, omzet nieuwe winst/producten, aantal patenten, etc.). Hoe dan ook zul je in je scriptie moeten onderbouwen waarom de relatie tussen deze twee afdelingen zo belangrijk is. Concepten als effectieve/constructieve communicatie en relaties zijn prima te meten. Ik schat dat daar al aardig wat gevalideerde meetinstrumenten (enquêtes) voor beschikbaar zijn. Succes! Groeten, Luuk

Dani
Door

Dani

op 14 October 2018

Beste Luuk, ik zit in mijn eerste jaar Organisatiepsychologie. Mijn opdracht is een klein onderzoek op te zetten met max. 2 variabelen. Mijn onderzoeksvraag is: Zorgt het gebruik van flexplekken voor een afname in de sociale samenhang (cohesie) in organisatie X? Voor dit onderzoek benader ik werknemers die ten minste 3 maanden gebruik maken van een flexplek en die daarvoor een vaste werkplek hadden. Ook merk ik dat ik een beetje vastloop in mijn literatuuronderzoek. Heb je daar nog tips voor?

Luuk Tubbing
manon
Door

manon

op 23 January 2019

Beste Luuk, Voor mijn stage moet ik een onderzoek doen en ik zou graag een feedback willen over mijn onderzoekvraag en probleemstelling. Mijn onderzoeksvraag luid als volgt; Welke dolegroep heeft de meeste economische waarde voor bedrijf x probleemstelling luid als volgt; Op welke doelgroep moet bedrijf x zich richten?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 January 2019

Beste Manon, lijkt mij een prima onderzoeksvraag. Er schuilt wel een gevaar in het begrip economische waarde. Dit is een abstract begrip is, waar bovendien verschillende definities van bestaan. Wellicht kun je een concretere term gebruiken. Bovendien kan het antwoord op deze vraag betekenen dat het bedrijf in een totaal andere sector actief moet gaan worden, waar ze totaal geen kaas van gegeten hebben. En als de intern organisatie niet bij de doelgroep past gaat het niet werken.

sharon
Door

sharon

op 5 February 2019

Beste Luuk, ik begin met mijn afstudeeronderzoek naar informatievoorziening. Hierbij de aanleiding voor het onderzoek: Het kost veel tijd om de informatie uit systemen toegankelijk te maken Het bedrijf heeft een aantal huidige initiatieven. deze initiatieven hebben nog onvoldoende balans tussen inzichten en management accounting grondslagen. De behoefte aan stuurinformatie blijft achter om tijdig en goed geïnformeerd te worden van uit de huidige (management)rapportages. Nu weet ik niet goed hoe ik mijn gebied moet afbakenen om hieruit een hoofdvraag te formuleren.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 5 February 2019

Beste Sharon, Het is duidelijk dat de informatievoorziening niet voldoet aan de behoefte/eisen van (een van de) doelgroep(en). Het probleem is toegankelijkheid, kwaliteit en tijdigheid van informatie. Jouw hoofdvraag kan dan bijv. zijn 'Hoe kan bedrijf X ervoor zorgen dat de informatievoorziening aan de eisen van doelgroep Y voldoet?' De deelvragen kun dan gaan over wat die eisen dan zijn (gewenste situatie), wat de huidige situatie is en wat gepaste methoden/maatregelen zijn om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

sharon
Door

sharon

op 7 February 2019

Bedankt luuk ik kom hier al een stuk verder mee. alleen gaat dit niet om informatievoorziening van een bedrijf naar buiten maar intern. het gaat om management informatie. er zijn vanuit een systeem dashboards gemaakt maar deze missen nog de diepgang en de management grondslagen. hierdoor ontstaat dat het management de juiste informatie niet tijdig heeft.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 7 February 2019

Hoi Sharon, voor de vraagstelling maakt het niet uit of de doelgroep van de communicatie intern of extern is. Afgaande op wat je nu zegt kan een mogelijke onderzoeksvraag zijn 'Hoe kan het management van bedrijf X tijdig de juiste stuurinformatie ter beschikking krijgen?'

Marit
Door

Marit

op 5 February 2019

Hoi Luuk, Ik ben vorige week begonnen aan mijn afstuderen bij de gemeente Bergen op Zoom. Ik ga hier voornamelijk kijken naar de interne communicatie. Ik ben nog een beetje zoekende naar iets specifieks. Ik hoop dat ik tijdens de eerste weken erachter kom wat de behoefte is omtrent de interne communicatie. Vandaar dat ik voor nu als onderzoeksvraag heb: Hoe kan gemeente Bergen op Zoom zijn interne communicatie beter inzetten zodat de communicatiestructuur verbeterd wordt? Wie weet dat ik het onderzoek alsnog op de algemene interne communicatiestructuur houd. Ik ben er bewust van dat tijdens je onderzoek je onderzoeksvraag nog aangepast kan worden. Maar toch vraag ik mij af wat ik precies nu moet doen...? Groeten, Marit

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 5 February 2019

Hoi Marit, Ik zou eerst proberen scherp te krijgen wat (het) achterliggende doel(en) is(zijn) van het verbeteren van de communicatie(structuur). Een communicatiestructuur is immers geen doel, maar een middel. Dus welke behoefte wordt bevredigd door betere communicatie? Succes! Groeten, Luuk

Anoniem
Door

Anoniem

op 8 February 2019

Goedemorgen, Voor het afstuderen moet ik een onderzoek doen. Nu doe ik een onderzoek wat betreft de PEDI-CAT. Het hoofdonderzoek gaat over de ervaringen van de PEDI-CAT. Verder is de wens om ook te kijken naar de betrouwbaarheid en validiteit van het meetinstrument. Vanuit die gedachtegang wil ik onderzoeken of de pedi-cat een betrouwbaar en valide meetinstrument is. Kan ik mijn onderzoek vraag dan als volgend formuleren: ''In hoeverre is de PEDI-CAT een betrouwbaar en valide meetinstrument?''. Ik hoor het graag terug. Met vriendelijke groet.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 8 February 2019

Goedemiddag, lijkt mij een prima onderzoeksvraag. Wellicht kan je m nog wat specifieker maken door aan te geven voor welk doeleinde/context je de betrouwbaarheid en validiteit gaat bepalen. Succes! Groeten, Luuk

Anoniem
Door

Anoniem

op 8 February 2019

Goedemiddag, Wellicht kan je m nog wat specifieker maken door aan te geven voor welk doeleinde/context je de betrouwbaarheid en validiteit gaat bepalen. Hoe bedoelt u dat? Met vriendelijke groet.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 8 February 2019

Goedemiddag, De validiteit en betrouwbaarheid van een meetinstrument geldt voor een bepaalde context. Bijvoorbeeld, een vragenlijst kan goed geschikt zijn voor mensen uit uit Europa, maar levert mogelijk invalide (je meet iets anders dan je beoogt te meten) resultaten op voor Aziatische mensen. Daarom is het belangrijk erbij te vermelden voor wie of welke situatie (populatie) je de betrouwbaarheid en validiteit gaat vaststellen. Met vriendelijke groet, Luuk

Bert
Door

Bert

op 18 February 2019

Goedemiddag Luuk, Ik heb de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: "Wat is de impact van het (naam van het nieuwe businessmodel) op de digitale kanalen van organisatie X?" Wat vind je van deze onderzoeksvraag?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 February 2019

Beste Bert, Deze vraag zou ik nog wat specifieker maken. Uit de vraag is mij niet duidelijk of het gaat over een nieuw business model van het organisatie X zelf of een nieuwe business model in de markt. En wat bedoel je met impact? Doel je dan bijv. op de omzet van dit kanaal, de manier waarop het gebruik wordt, etc.? Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Ernst
Door

Ernst

op 27 February 2019

Hoi Luuk, wij willen als bedrijf meer stage plekken aan gaan bieden, maar ons management worstelt met het definieeren van goede stageopdrachten die van het juiste niveau zijn: het is een grote drempel. Wij hebben als bedrijf enorm veel expertise aan boord, maar door de dynamiek van het bedrijf is het voor ons niet handig om per vacature en vast omrande opdracht te formuleren, we stemmen deze liever af op de behoefte van de student en wat er op dat moment speelt. Heb jij tips?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 February 2019

Hoi Ernst, als je flexibiliteit verwacht van een stagiair dan kom je al gauw uit op een meewerkstage i.p.v. een afstudeerstage. Verder kun je natuurlijk ook afstudeerders werven o.b.v. een onderwerp/vakgebied (i.p.v. een onderzoeksvraag) en samen met de student een onderzoeksvraag formuleren.

Anoniem
Door

Anoniem

op 5 March 2019

Hallo Luuk, Voor mijn afstudeerscriptie ga ik onderzoek doen voor bedrijf X die als aansluiting op de huidige duurzame collectie een sportswear collectie wilt toevoegen. Hiervoor wil ik onderzoeken welke merken aansluiten bij de duurzame lifestyle van de consumenten en wat de merken duurzaam maakt. Nu zit ik nog met mijn hoofdvraag. De eerste die ik had geformuleerd hiervoor is: “Hoe kan de wens van de consument betreffende duurzame sportswear vertaald worden naar merken verdieping in het assortiment van bedrijf X?” Hier kreeg ik als opmerking op dat het niet een doeltreffende hoofdvraag is. Ik vind het erg lastig om een goede hoofdvraag te formuleren

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 6 March 2019

Hallo, De vraag kan inderdaad wat doeltreffender. Ik zie een onderzoeksdeel en een adviesdeel. Respectievelijk het in kaart brengen van behoeften en de vertaling naar het assortiment (het aanbod). Om de vraag eenduidig te maken kun je het onderzoeksdeel weglaten uit de hoofdvraag en in de deelvragen verwerken. Dit is immers informatie die nodig is om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen. De hoofdvraag zal dat gaan over hoe bedrijf X haar assortiment kan laten aansluiten op de duurzaamheidswensen van de consument. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Anoniem
Door

Anoniem

op 6 March 2019

Bedankt voor de reactie! Hier kom ik zeker verder mee en ik heb de hoofdvraag aangepast.

Nicky
Door

Nicky

op 4 April 2019

Hi Luuk, Ik ben momenteel aan het afstuderen bij een bedrijf dat consumables/expendables verhandelt in de luchtvaart. Dit bedrijf is de afgelopen jaren enorm gegroeid en wilt graag verder groeien. Echter zijn zij tot de conclusie gekomen dat de interne organisatie (bedrijfslogistiek) hier nog niet op is ingericht. Werknemers hebben namelijk allen hun eigen manier van werken, waardoor er geen consistentie is binnen de bedrijfslogistiek. Daarnaast is er ook niets gedocumenteerd, dus werknemers hebben weinig om op terug te vallen. Dit alles maakt het ook lastig om nieuwe werknemers in te werken. Er moet dus een flinke klap worden gegeven op die bedrijfslogistiek, want het kan allemaal een stuk efficiënter (procesoptimalisatie). Mijn doel is uiteindelijk om een advies uit te brengen naar bedrijf X over hoe zij haar bedrijfslogistiek kan faciliteren op een unieke wijze. Mijn onderzoek moet uiteindelijk de basis vormen voor de verdere groei van het bedrijf. Mijn onderzoeksvraag luidt op dit moment als volgt: "How can the business logistics be facilitated in a uniform way, so that the company can meet its growth objectives?" Het eerste gedeelte was goed (aldus supervisor), maar het tweede gedeelte van deze vraag moet worden aangepast. De onderzoeksvraag moet immers affiniteit hebben met mijn opleiding (Aviation studies, aldus luchtvaartbedrijfskunde). Daarnaast moet een onderzoeksvraag meetbaar zijn, dus ik zat te denken aan iets met kortere doorlooptijd tussen de bedrijfsprocessen (= efficiëntie) Heb jij suggesties? Bij voorbaat dank.

Elles
Door

Elles

op 5 May 2019

Beste Luuk, Ik ben bezig met een fase 1 onderzoek voor mijn opleiding HRM. Het lukt mij nog niet goed om mijn onderzoeksvragen en deelvragen concreet genoeg te krijgen. Concrete doel is dat ik wil dat de teammanagers in mijn organisatie betere handvaten krijgen om goed personeel te selecteren. Het komt tot nu toe nog te vaak voor dat er mensen aangenomen worden die bepaalde fysieke of psychische beperkingen hebben waardoor ze niet geschikt zijn voor een bepaalde functie in de zorg. Deze mensen geven deze beperkingen niet aan in het sollicitatiegesprek. Managers vragen niet goed door, bekijken het cv niet goed en doen geen of geen goede referentencheck. Centrale vraag Op welke wijze kan het aannameproces binnen onze organisatie verbeterd worden Deelvragen Welke vragen kunnen er gesteld worden in het sollicitatiegesprek Op welke wijze kunnen referenten gecheckt worden Wat kan onze organisatie doen als blijkt dat een medewerker belangrijke informatie verzwegen heeft Mogelijk moet ik de vragen anders formuleren maar ik loop een beetje vast. Tips zijn zeer welkom op dit moment. Alvast dank.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 7 May 2019

Beste Elles, Zowel de hoofdvraag als de deelvragen zou ik specifiek richten op het verzwijgen van psychische en fysieke beperkingen. Dit is namelijk de kern van het probleem wat je beschrijft. Succes! Groeten, Luuk

Joyce
Door

Joyce

op 10 May 2019

Hoi Luuk, Voor mijn afstudeeropdracht voor een Shared Service Center ga ik onderzoeken hoe de klanttevredenheid over de huidige dienstverlening wordt ervaren. Op dit moment staat de managementvraag als volgt geformuleerd; Hoe ervaart de samenwerkingspartner onze dienstverlening?' Het doel van het project is om de verwachtingen in kaart te brengen om de dienstverlening zo efficiënt en effectief mogelijk te optimaliseren. Ik kan nergens terug lezen of het gebruikelijk is om "onze"te vermelden in deze vraagstelling. Zou je me hierbij kunnen helpen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 10 May 2019

Hoi Joyce, i.p.v. onze zou ik de naam van het bedrijf/afdeling noemen.

Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?

scriptiehulp-scriptiecoach-afstuderen
arrow_drop_up arrow_drop_down