Scriptie herschrijven, redigeren of proeflezen? Gebruik deze 4 niveau's van ondervraging
05 januari 2015 
1 min. leestijd

Scriptie herschrijven, redigeren of proeflezen? Gebruik deze 4 niveau's van ondervraging

Je scriptie herschrijven, redigeren of proeflezen stelt je in staat om de tekst te verbeteren. Herschrijven, redigeren en proeflezen zijn verschillende niveaus van tekst bewerken. Bij herschrijven hebben we het over een scriptie die niet naar tevredenheid is. Er wordt gewerkt aan een logische opbouw, goed lopende en netjes opgemaakte teksten en informatie die toegesneden is op de doelgroep. Met redigeren bedoelen we het verbeteren van spelfouten, grammaticale fouten, stijlfouten, inconsistenties, opmaakfouten en haperende en onduidelijke zinnen in een niet definitief document. Onder proeflezen verstaan we het opmaken voor publicatie van een geredigeerd document, oftewel het verbeteren van de laatste foutjes en inconsistenties.

Het herschrijven van je scriptie zul je natuurlijk zelf moeten doen, wellicht aan de hand van advies van een expert. Verder is het aan te raden om redigeren en proeflezen sowieso door een ander te laten doen, maar je kunt dit ook eerst zelf doen. Om jou of jouw proeflezer hierbij te helpen zijn er vier niveaus van ondervraging:

Niveau 1: Inhoud en woordkeuze

 1. Past jouw schrijfwerk bij wat er bekend is over de lezer(s) en hun kennisniveau?
 2. Helpen voorbeelden de lezer om de tekst te begrijpen?
 3. Heeft jouw schrijfwerk de juiste toon, een gepaste mate van formaliteit of informaliteit?
 4. Is jouw schrijfwerk vrij van vooringenomenheid (bv. schuine woorden, gelijke behandeling van geslacht, ras en leeftijd)?
 5. Wordt informatie gepresenteerd volgens een logisch schema (bv. categorisatie, oorzaak-gevolg, chronologisch, vergelijking)?

Niveau 2: Interpunctie

 1. Helpen leestekens om de betekenis van de tekst te begrijpen?
 2. Zijn er overtollige leestekens (bv. apostrofs, dubbele punten, komma’s, streepjes, koppeltekens, puntkomma’s)?
 3. Zijn aanhalingstekens correct geplaatst en consistent?

Niveau 3: Grammatica

 1. Komen onderwerpen en werkwoorden overeen?
 2. Heb je ‘misplaced modifiers’ (komt voornamelijk in Engelse tekst voor) gecorrigeerd (bv. ‘He nearly drove the car for six hours a day’ – ‘He drove the car for nearly six hours a day’)?
 3. Zijn aan elkaar gerelateerde zinsdelen of koppen van gelijke vorm?
 4. Zijn er samengevoegde zinnen zonder juiste interpunctie of voegwoorden?

Niveau 4: Mechanische stijl

 1. Zijn afkortingen tot een minimum beperkt en correct gebruikt?
 2. Is het gebruik van hoofdletters en samenvoegingen consistent (bv. samengesteld woord of twee losse woorden, wel of geen koppelteken)?
 3. Zitten er gaten in de nummering van pagina’s, tabellen en figuren?
 4. Is de opmaak (indeling) aantrekkelijk en bevordert dit de leesbaarheid?
 5. Heb je meer dan twee verschillende lettertypen gebruikt?

Gebruik deze vragenlijst als een checklist om jouw scriptie naar een hoger plan te tillen. Idealiter lees je de tekst minimaal twee keer door: een keer voor niveau 1 en een keer voor de andere drie niveaus. Doe er je voordeel mee. Succes met afstuderen!


Hulp nodig bij het herschrijven, redigeren of proeflezen van je scriptie?

De afstudeerconsultant biedt scriptiehulp op maat. Meld je hier aan voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Klik hier om je aan te melden voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek >>>

Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?

scriptiehulp-scriptiecoach-afstuderen