Studenten lenen er straks op los. Hoe wordt dat terugbetaald?
08 december 2014 
3 min. leestijd

Studenten lenen er straks op los. Hoe wordt dat terugbetaald?

Studenten lenen er door de hervormingen van de studiefinanciering straks flink op los. Waar de gemiddelde studieschuld van de lenende student twee jaar terug uitkwam op € 17.500, wordt het scenario van een ton straks wellicht een stuk normaler. Wat gaat er precies veranderen? Wat gebeurd er met het vrijgekomen bedrag? Hoe ziet een een gemiddeld plan voor terugbetaling na je studie eruit? En hoe kun je jouw uitgaven en studieschuld binnen de perken houden? Lees vooral verder als je antwoord zoekt op deze vragen.

Van basisbeurs naar lening

Conform de hervormingen van de studiefinanciering wordt per 1 september 2015 de basisbeurs omgezet van een gift naar een lening. Vraag je financiering aan voor een bachelorstudie aan het hbo of wo? Of begin je met een masterstudie? Dan krijg je geen basisbeurs meer, maar kun je een studievoorschot aanvragen. Dit studievoorschot bestaat uit een lening, het gratis studentenreisproduct en eventueel een aanvullende beurs. Als je ouders gezamenlijk minder dan € 46.000 per jaar verdienen heb je recht op deze aanvullende beurs. Als het gezamenlijk inkomen van je ouders lager is dan € 30.000, dan loopt deze beurs op tot maximaal € 365 per maand. Boven dit inkomen loopt het bedrag dat je kunt krijgen als beurs terug. Tenslotte kun je maximaal € 986 per maand lenen.

Als je voor 1 september 2015 met je bachelorstudie bent begonnen, hou je nog recht op de basisbeurs. In het geval je vanaf 1 september 2015 een masterstudie gaat doen, vervalt dat recht en kan een beroep worden gedaan op het leenstelsel. Uiteraard ben je als student niet verplicht om te lenen en bepaal je zelf de hoogte (tot het maximum). Meer specifieke veranderingen en uitzonderingen vind je onder de veelgestelde vragen op startstuderen.nl.

Extra investeringen in hoger onderwijs

Volgens de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt het kabinet met deze hervormingen een bedrag vrij oplopend tot € 1 miljard om te investeren in het hoger onderwijs. Dit kan volgens hen bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in intensievere begeleiding, meer contacturen en extra beloning goed presterende docenten. Er zijn gerichte investeringen beloofd, die bij de strategie van de instellingen passen en de afspraken over kwaliteit die worden gemaakt met OCW. Via medezeggenschapsraden kunnen ook studenten hierover meebeslissen. Als je de komende drie jaar met je studie begint zul je nog weinig van deze investeringen merken. Om jou tegemoet te komen heb je recht op € 2.000 aan vouchers die je kunt inzetten voor (geaccrediteerde) bijscholing in de 5 tot 10 jaar nadat je bent afgestudeerd.

Sommigen zien deze hervormingen als rechtvaardig of onvermijdbaar, anderen als een aderlating. Studiefinanciering in de vorm van gratis geld is in Nederland al zo lang gemeengoed dat het nu wordt gezien als een privilege dat wordt ‘afgepakt’. Het is in ieder geval een beladen onderwerp waar de verschillende politieke kleuren het nooit volledig over eens zullen worden.

Studenten die lenen moeten ook terugbetalenstudenten-lenen

Laten we ons bezighouden met de nieuwe realiteit na het afstuderen: studenten lenen en moeten uiteraard ook terugbetalen. De maximale termijn voor het aflossen van je studieschuld gaat met de hervormingen van 15 naar 35 jaar. Je bepaalt zelf hoeveel je aflost (wel boven een bepaald minimumbedrag op basis van je inkomen). Je kunt nog steeds tijdelijk stoppen met aflossen zonder opgaaf van reden. Het maximale af te lossen bedrag gaat van 12% naar 4% van dat deel van je inkomen dat boven het niveau zit van het wettelijk minimum loon. Momenteel begint het afbetalen vanaf een inkomen op bijstandsniveau. Straks hoef je pas terug te betalen als je meer verdient dan het minimumloon. Overigens is de rente van de studieschuld zeer laag (vaak rond de 1%, dus stukken lager dan de gemiddelde inflatie). Dus het loont al snel om weinig af te betalen en het geld slim te investeren (bijvoorbeeld in je eigen ontwikkeling, een eigen bedrijfje, veilige financiële producten of vastgoed).

Het Nibud heeft een studieleenwijzer ontwikkeld om te berekenen wat er na je studie van je salaris overblijft na aftrek van aflossing van je studieschuld, vaste lasten, reserveringsuitgaven en huishoudgeld. Veel studenten onderschatten de schuld die ze opbouwen en de hieraan verbonden kosten. Om hier een beeld van te krijgen is het dus verstandig van te voren een inschatting te maken. Uiteraard kun je jouw leenbedrag minimaliseren door slim om te gaan met geld. Stichting Weet Wat Je Besteed doet onderzoek naar bestedingen en geeft tips en workshops om geld te besparen. Er zijn vele manieren om uitgaven te beperken en toeslagen waar je gebruik van kunt maken. Tevens kun je de ‘schade’ tijdens je studie beperken door jaarlijks te bekijken in hoeverre jouw studiekosten belastingaftrekbaar zijn. Dit kan zeker in de nieuwe situatie al gauw honderden tot duizenden euro’s per jaar schelen!

Sharing is caring! En reageer vooral als je opmerkingen of vragen hebt!

 


Vastgelopen met je scriptie? Een manier om sneller af te studeren en daarmee veel kosten extra te voorkomen is het inschakelen van scriptiehulp

De afstudeerconsultant biedt scriptiehulp op maat. Meld je hier aan voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Klik hier om je aan te melden voor een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek >>>

Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?

scriptiehulp-scriptiecoach-afstuderen