Onderwerp afbakenen

Het onderwerp afbakenen voor je scriptie begint al bij het kiezen van een onderwerp. In deze stap brainstorm je over mogelijke onderwerpen, zoek je naar mogelijke invalshoeken en leer je de literatuur rond dit onderwerp kennen. Een onderwerp kiezen voor je scriptie is niet eenvoudig. Het vinden van een actueel en relevant onderwerp dat je zelf ook leuk vindt maakt de kans dat je binnen de deadline een kwalitatief sterke scriptie oplevert een stuk groter. Wanneer je een hoofdonderwerp hebt gekozen komt een relatief brede oriëntatie van de literatuur aan bod en maak je een keuze voor welke aspecten van het onderwerp je wilt gaan bestuderen. Vervolgens ga je het onderwerp afbakenen door een kennisleemte (wo) of een praktische toepassing (hbo) te vinden binnen het onderwerp. Deze stap bestaat uit het kiezen van deelonderwerpen, het formuleren van een probleemstelling, het formuleren van deelvragen en eventueel het formuleren van hypothesen en het uittekenen van het onderzoeksmodel. Bovenstaande artikelen bevatten tips en richtlijnen voor dit proces.