Psst, voordat je weggaat

Wil jij je scriptie veel sneller schrijven en eerder afstuderen?

Page content

Probleemstelling formuleren

Probleemstelling formuleren

scriptie code

Een goede probleemstelling (ook wel onderzoeksvraag of hoofdvraag genoemd) formuleren is cruciaal omdat het richting geeft aan jouw onderzoek. Het bepaalt de invalshoek van het onderzoek, maar daar mee ook welk type onderzoek je gaat doen en hoe je scriptie eruit gaat zien, aangezien de resultaten van het onderzoek een antwoord moeten geven op de probleemstelling. Voordat je jouw probleemstelling gaat formuleren is het dus zinvol om je af te vragen welk type onderzoek jij leuk vindt. Vanuit de opleiding is het vaak een vereiste om bij een afstudeeronderzoek zelf data te verzamelen. Dit kan op verschillende manieren. Wil je bijvoorbeeld graag het veld in door diepgaande interviews af te nemen of de praktijk te observeren? Of wil je liever online enquêtes afnemen en data analyseren van een grote steekproef?

Kenmerken van een goede probleemstelling

De probleemstelling is het logische gevolg van de achterliggende problematiek gerelateerd aan het onderwerp dat je hebt gekozen. Een goede probleemstelling (ook wel de hoofdvraag of centrale vraagstelling genoemd) is een kernachtige vraag en heeft de volgende kenmerken:

 • Vraagvorm: ondanks dat het gaat om een probleemstelling
 • Eén zin: één korte en duidelijke zin (als deze erg lang wordt dan liever opsplitsen in deelvragen)
 • Specifiek geformuleerd: helder afgebakend (wat wel en wat niet), precies en scherp
 • Relevant: toegevoegde waarde (voor wetenschap, maatschappij, afstudeerorganisatie)

voorbeelden-probleemstelling-formuleren

Typen en voorbeelden probleemstelling

De probleemstelling zet over het algemeen aan tot het schrijven van een gericht betoog in plaats van een doelloze beschrijving van fenomenen. Dit betoog verschaft stap voor stap inzicht in verbanden tussen de verschijnselen, gebeurtenissen, ontwikkelingen, factoren, etc.


De manier waarop een probleemstelling wordt geformuleerd bepaalt het soort onderzoek dat uitgevoerd dient te worden om deze te beantwoorden. Hierin zijn drie soorten te onderscheiden, met elk hun eigen doelen en formuleringen:

Beschrijvend

Informatievergaring oftewel het beschrijven van fenomenen zonder link naar consequenties of verklaringen. Het gaat vaak om vragen die beginnen met wie, wat, wanneer, waar, welke, hoeveel, zoals:

 • ‘wat zijn de belangrijkste verschillen tussen wetgeving voor intellectuele eigendomsrechten in Europa en China?’
 • ‘welke sectoren en organisaties zijn van invloed op de Nederlandse volksgezondheid?’
 • ‘hoeveel hart- en vaatziekten komen voor onder jager-verzamelaars Centraal Afrika?’ of ‘hoeveel patenten zijn er tussen 1990 en 2010 toegekend in de huidige lidstaten van de EU?’

Exploratief

Geeft uitleg over fenomenen of gebeurtenissen en hun onderlinge relaties (verklaringen, oorzaken of redenen). Vragen beginnen hierbij vaak met hoe, waarom en wat:

 • ‘hoe beïnvloedt leiderschap de relatie tussen strategische allianties en innovatie?’
 • ‘waarom is de prevalentie van hart- en vaatziekten in jager-verzamelaars in Centraal Afrika lager dan in Westerse Europeanen’?’
 • ‘wat is de oorzaak van de hoge kindersterfte in Zuidoost Azië?’

Toetsend

Onderzoekt of iets aan bepaalde criteria voldoet. Het doel is om na te gaan of hypothesen, die zijn afgeleid uit een theorie, kloppen. Een aantal voorbeelden:

 • ‘heeft een CEO-wissel bij beursgenoteerde bedrijven invloed op de aandelenkoers?’
 • ‘is er een verband tussen geslacht en de prevalentie van obesitas?’

Adviserend

Verschaft suggesties voor een keuze uit meerdere (handelings)opties. Vaak dient voor het beantwoorden van een adviserende vraag eerst ten minste één van bovenstaande typen vragen beantwoord te worden. Dit type vraagstelling is vaak gebruikelijk bij hbo-studies. Een paar voorbeelden:

 • ‘welke maatregelen dienen er genomen te worden om de financiële gezondheid van KPN op de lange termijn te waarborgen?’
 • ‘wat is de beste methode voor het realiseren van een kwalitatief leven van patiënt met multimorbiditeit?’
 • ‘hoe kan Nederland haar concurrentiepositie verbeteren?’

Voorschrijvend

Verschaft (gebruikers)instructies of aanwijzingen, zoals:

 • ‘welke procedures dienen er gevolgd te worden voor een optimale veiligheid in het productieproces van babyvoeding?’
 • ‘hoe dient er gehandeld te worden door de Nederlandse delegatie tijdens handelsmissies in China?’

Eén of meer vragen formuleren?

Binnen een (afstudeer)onderzoek kan sprake zijn van een probleemstelling die verschillende van bovenstaande typen bevatten. Zo kun je bijvoorbeeld een adviserende probleemstelling hebben, maar dien je eerst een beschrijvende vraag te beantwoorden om de informatie te vergaren de nodig is om tot een advies te komen. De meeste probleemstellingen bevatten meerdere te onderzoeken aspecten. Om de probleemstelling verder te specificeren of op te delen kun je deelvragen formuleren.

De perfecte onderzoeksvraag formuleren?

Heb je nog steeds moeite om tot een goede vraagstelling te komen? Focus op hiaten in de literatuur, doe de ‘so what’ en ‘who cares’ test, focus op één onderwerp (maar meerdere concepten), doe de Goldilock test, maak de onderzoeksvraag super specifiek en zorg ervoor dat beantwoording van de vraag haalbaar. Deze tips komen uitgebreider aan bod in het artikel  Wie wil ook de perfecte onderzoeksvraag formuleren.


Sneller afstuderen? Schakel één van onze ervaren en betrokken scriptiecoaches in

Klik hier om een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek aan te vragen >>

  Comment Section

  220 reacties op “Probleemstelling formuleren


  Door Rini de Vreede op 10 februari 2016

  In de tweede alinea van Typen en voorbeelden….staat een taalfout!


  Door Luuk Tubbing op 11 februari 2016

  Dag Rini, dank voor de feedback.


  Door denice hermens op 25 februari 2016

  Ik heb als probleemstelling: Welke bestemmingen zullen de komende jaren trekking zijn voor de consumenten, en bieden kansen voor … ( bedrijf) in de toekomst?

  Geen idee of ik er nu helemaal naast zit.. Kan iemand me wat feedback geven 🙂


  Door Luuk Tubbing op 25 februari 2016

  Bedankt voor de vraag Denice.

  Of je er inhoudelijk naast zit weet ik niet, want ik heb geen zicht op de context die jij wilt onderzoeken. Qua formulering een paar tips:
  – Een onderzoeksvraag mag nooit tweeledig zijn. Knip deze op in twee vragen of verwerkt één van de vragen in de deelvragen. Misschien is de ultieme vraag die je wilt beantwoorden welke kansen er zijn en is de informatie over welke bestemmingen in trek zijn een van de deelvragen om tot dat antwoord te komen (ik kan mij voorstellen dat er andere factoren meewegen dan alleen aantallen consumenten bij het bepalen van een kans).
  – Ik weet niet of ‘trekking zijn’ goed Nederlands is. Bedoel je ‘in trek zijn?’
  – Wees zo specifiek mogelijk: wat bedoel je met bestemmingen? Bijv. vakantiebestemmingen (een webpagina is ook een bestemming)? En welke consumenten (kun je daar iets over zeggen, bijv. business/pleasure)? Wat bedoel je met kansen (bijv. veel omzet/afzet)?

  Kom je hier verder mee?

  Met vriendelijke groet,

  Luuk Tubbing


  Door denice op 29 februari 2016

  Hartstikke bedankt! Ik bedoelde met trekking Trending maar mijn laptop heeft het automatisch veranderd zie ik. ik ga er zeker wat mee doen!


  Door denice op 29 februari 2016

  Hartstikke bedankt! Ik bedoelde Trending maar mijn laptop heeft het automatisch veranderd zie ik. ik ga er zeker wat mee doen!


  Door Barbara op 20 november 2017

  Beste Luuk,
  Ik doe theologie en wil nagaan op welke wijze een bepaalde gemeente invulling kan geven aan professionele stervensbegeleiding en rouwverwerking. Mijn probleemstelling luidt als volgt: Hoe kan gemeente X invulling geven aan een vorm van professionele stervensbegeleiding en rouwverwerking?
  Ik twijfel hierbij aan mijn probleemstelling. graag feedback
  Barbara


  Door Wilke op 19 maart 2016

  Hallo! Ik moet een probleemstelling schrijven over burgerparticipatie in de context van de media alomtegenwoordigheid. Mijn onderzoeksvraag: ‘Wordt online opsporing de beste oplossing?’ met dan verschillende deelvragen; bv ‘Is de soort opsporing van belang?’
  Zou dit goed zijn?


  Door Luuk Tubbing op 20 maart 2016

  Hallo Wilke, m.i. heeft deze onderzoeksvraag nog wat concretisering nodig. De vraag moet te begrijpen zijn zonder kennis over de context van het onderzoek. Het roept bij mij de volgende vragen op:
  – Wat bedoel je met ‘wordt’: kijk je naar een ontwikkeling?
  – Wat bedoel je met opsporing? Opsporing van misdadigers? Dit erbij noemen.
  – Op basis van welke criteria bepaal je wat de ‘beste’ oplossing is (bijv. effectiviteit, snelheid, kosten, integriteit)? Dit verwerken in de hoofdvraag of deelvragen.
  – De deelvraag kan ik niet helemaal plaatsen: wil je bijvoorbeeld de effectiviteit van verschilleden opsporingsmethoden (bijv. online vs. offline) vergelijken? Vermeld dit dan ook letterlijk.
  Kom je hier verder mee?
  Succes!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk Tubbing


  Door Henk op 21 maart 2016

  Hallo! Op dit moment ben ik bezig met het formuleren van een probleemstelling maar ik loop er flink mee te worstelen. Het gaat over een afstudeeronderzoek waarbij ik het niveau van veiligheidscultuur wil meten bij een bedrijf en met maatregelen wil komen in een implementatieplan om de cultuur te verbeteren.

  Mijn eerste concept probleemstelling was:”Welke maatregelen moet >BEDRIJFBEDRIJF< implementeren om het niveau van veiligheidscultuur te verbeteren?".

  Het tweede concept is compacter maar mist naar mijn inzien de link naar het feit dat ik een implementatieplan wil schrijven.

  Kunt u mij wat tips geven?

  Groeten!


  Door Henk op 21 maart 2016

  Excuses een fout in de reactie.
  Het eerste concept was:”Welke verbeteringen moet >BEDRIJFBEDRIJF< implementeren om het niveau van veiligheidscultuur te verbeteren?".


  Door Henk op 21 maart 2016

  Er gaat iets mis met mijn reacties er worden bepaalde delen overgeslagen. Concept 1:”Welke verbeteringen moet ……. doorvoeren en hoe kunnen deze geïmplementeerd worden om het niveau van veiligheidscultuur te verhogen?”. Concept 2:”Welke maatregelen kan …… implementeren om het niveau van veiligheidscultuur te verbeteren?”. Concept 2 is compacter maar mist naar mijn inzien de link met het uiteindelijk schrijven van een implementatieplan voor de aanbevolen maatregelen.


  Door Luuk Tubbing op 21 maart 2016

  Dag Henk,
  Wat mij betreft heeft concept 2 de voorkeur. Concept 1 is een tweeledige vraag en zal opgesplitst moeten worden, terwijl je met concept 2 direct to the point komt. Ik zie het probleem niet w.b. de link met het implementeren aangezien je het in concept 2 ook over implementeren hebt. Groet, Luuk


  Door Lisa op 29 maart 2016

  Hallo,
  Mijn scriptie is een haalbaarheidsonderzoek naar de verkoop van rauwe melk in een foodtruck in Amsterdam..
  Het onderzoek is haalbaar als het voldoet op vier punten:
  genoeg vraag naar rauwe melk,
  wet- en regelgeving
  de markt
  en er moet winst gemaakt kunnen worden.
  Nou zit ik in de knoop met mijn onderzoeksvraag: ” is het haalbaar om rauwe melk in een foodtruck te verkopen in Amsterdam?”
  Deze onderzoeksvraag werd beoordeelt als te simpel. Kunt u mij helpen?


  Door Luuk Tubbing op 29 maart 2016

  Hallo Lisa,
  dank voor je vraag. Interessant onderwerp trouwens. Ik ben alvast benieuwd naar de resultaten. De feedback ‘te simpel’ vind ík overigens te simpel 😉 Een aantal suggesties:
  – Formuleer het als een open vraag (i.p.v. van ja/nee-vraag), bijv. ‘in hoeverre… of ‘wat…’
  – Maak de vraag nog meer SMART (o.a. door een jaartal toe te voegen en juridisch/commercieel haalbaar)
  Hopelijk kom je hier verder mee. Succes!
  Mvg,
  Luuk


  Door Tom op 4 april 2016

  Hallo,

  Ik ben bezig met de opzet van mijn scriptie en vind het hierbij moeilijk om tot een goede probleemstelling te komen. Het bedrijf waar ik een opdracht voor kan doen zegt dat ze hun groei een boost willen geven. Ze groeien nu dus al alleen hebben ze niet echt een duidelijke strategie.
  Ik heb nu dit als probleemstelling: Welke strategie moet hanteren om een groei te realiseren van x% in 3 jaar bij MKB ondernemers uit Nederland?

  Kan dit een goede probleemstelling zijn? Ik weet namelijk niet goed welke termen ik kan gebruiken om de probleemstelling helder genoeg te krijgen.


  Door Tom op 4 april 2016

  Oh ik zie dat er een deel van de probleemstelling is weggevallen. Het moet zijn Welke strategie moet …het bedrijf… hanteren om een groei te realiseren van x% bij MKB ondernemers uit Nederland?


  Door Luuk Tubbing op 4 april 2016

  Dag Tom, bedankt voor je vraag. Een aantal tips:
  – Wees zo specifiek mogelijk (formuleer SMART): bijv. wanneer moet deze groei gerealiseerd zijn? Groei van wat (omzet, afzet, marktaandeel)?
  – Gaat het om een hbo-scriptie? Dan zou ik er een ‘hoe-vraag’ van maken, bijv. ‘Hoe kan bedrijf X in 2017 een omzetgroei van X% realiseren bij MKB ondernemers in Nederland?’
  – Bij voorkeur de vraag specifieker maken dan groei, want dat is erg breed. Focus je bijv. op een belangrijke factor die de groei bepaald.
  Kom je hier verder mee? Succes met de volgende stap!
  Groeten,
  Luuk Tubbing


  Door Sharon op 12 april 2016

  Beste Luuk,

  Ik heb een vraag.
  Ik ben bezig met een eindopdracht voor de module Toegepaste Technische Bedrijfskunde van de opleiding Technische Bedrijfskunde.
  Deze moduleopdracht omvat een kwantitatief onderzoek met als doel de prestatie van een proces binnen de organisatie te verbeteren en te beheersen. Ik heb gekozen voor het proces ‘indiensttreding/introductie nieuwe medewerker’.
  Binnen de organisatie waar ik werkzaam ben is gebleken dat een nieuwe medewerker door allerlei oorzaken ( o.a. geen toegang tot bepaalde systemen / geen training voor het werken met bepaalde systemen / geen licenties / geen tag voor tijdregistratie etc. ) niet direct zijn werkzaamheden kan uitvoeren en daar naar verluidt veel te lang op moet wachten.
  Mijn onderzoeksvraag luidt ‘Wat zijn de belangrijkste oorzaken van vertraging in het proces introductie nieuwe medewerker?’

  Voordat ik de opdracht veel verder uit ga werken zou ik graag nog een bevestiging willen van de juistheid van de vraag.

  Alvast heel hartelijk dank,

  Groet,

  Sharon


  Door Luuk Tubbing op 12 april 2016

  Dag Sharon, dat lijkt mij een prima formulering, ervan uitgaande dat er al objectief is vastgesteld dat er sprake is van vertraging. Een neutralere term dan vertraging is wellicht ‘onnodige wachttijd’ Veel succes!


  Door Sharon op 12 april 2016

  Hartelijk dank voor de snelle reactie, ik kan verder!

  Groet,

  Sharon


  Door Emelien op 19 april 2016

  Hallo,
  Ik moet voor de derde keer mijn onderwerp aanpassen en heb nu gekozen voor een lanceringsplan van een startup waarbij de doelstellingen tegen eind 2016 behaald moeten worden. Kan je tips geven voor een goede probleemstelling? De probleemstelling die ik nu had is: “hoe kan het concept gelanceerd worden opdat het zijn doelstellingen behaald?”
  Groetjes
  Emelien


  Door Luuk Tubbing op 19 april 2016

  Hallo Emelien, de belangrijkste tip die ik kan meegeven aan jou is: wees zo concreet mogelijk: benoem het bedrijf, het concept en doelstelling(en) en inderdaad het jaartal. Bijv. “Hoe kan [bedrijf X] met [concept Y] [doel Z] realiseren eind 2016?” Kom je hier verder mee? Groetjes, Luuk


  Door Emelien op 24 april 2016

  Super heel erg bedankt!


  Door Jozephine op 19 april 2016

  Is de volgende vraagstelling een beschrijvende vraag; sluit het vak orientatie voldoende aan op de stage die onze 3e & 4e jaars leerlingen van het VMBO gaan doorlopen?


  Door Luuk Tubbing op 19 april 2016

  Dat klopt. Je zult natuurlijk wel goed moeten definieren wanneer er sprake is van “voldoende aansluiting”. Verder nog een tip: concretiseer wie “onze” is in de onderzoeksvraag. Succes! Mvg, Luuk


  Door Jozephine op 20 april 2016

  Bedankt voor de snelle en goede reactie!
  Ik ben bezig gegaan met een vernieuwde probleemstelling. Daarbij zou ik graag nogmaals je hulp willen vragen voor de formulering van een beschrijvende vraagstelling.
  Probleem: het probleem is in feite dat leerlingen op basis van alleen de cijferlijst (min 7) kunnen beginnen aan een stapeljaar. Houdingsaspecten zijn in deze minstens zo belangrijk om hieraan te kunnen beginnen!
  Beschrijvende onderzoeksvraagstelling: Wat zijn voor stapelende leerlingen de juiste handvatten om het belang van houdingsaspecten in te zien?
  Of: Wat kan ik als docent doen om leerlingen bewust te maken van het belang van houdingsaspecten?
  Of: Welke handvatten kan ik reiken om houdingsaspecten niveau 4 competent te laten zijn?
  Ik hoop dat er een juiste bij zit, en je me nogmaals zou willen helpen!
  Dank alvast!


  Door Luuk Tubbing op 20 april 2016

  Graag gedaan Josephine. Een aantal suggesties:
  – Mij is niet duidelijk waarom het een probleem is en wie de probleemeigenaar is c.q. wie het een probleem vindt; misschien komt dat doordat ik als lezer geen idee heb wat een stapeljaar is en of het wenselijk is om dat te doen
  – Om bovenstaande te adresseren: wees zo specifiek mogelijk. Om welke leerlingen gaat het (dan kan nogal wat uitmaken voor het type interventie/gedragssturing/informatie)? Etc.
  – Verder dient een onderzoeksvraag neutraal geformuleerd te zijn, niet vanuit de eerste persoonsvorm (ik)
  – Gezien jouw voorstellen denk ik dat je toe wilt naar een normatieve vraag, zoals: “Hoe kunnen docenten hun leerlingen bewust maken van het belang van houdingsaspecten als criterium voor het volgen van een stapeljaar?”
  Hopelijk kom je hier verder mee. Succes! Mvg, Luuk


  Door Naida op 1 mei 2016

  Beste Luuk,

  mijn afstudeervoorstel is afgewezen doordat de probleemstelling niet duidelijk was. ik vond de feed back een beetje vaag en heb naar al jouw reacties hierboven gekeken en ben tot het volgende gekomen:

  Hoe kan …. met de huidige kennis op gebied van Retail doorgroeien van een tankstation organisatie naar een retail organisatie met één nieuwe bedrijfstak.

  De scriptie gaat over een exploitant van tankstation die verder wilt groeien in de retail buiten de tankstation branche.
  ik heb een beetje het idee dat de formulering wat simpel is..

  HELP :)!

  groeten,
  Naida


  Door Luuk Tubbing op 1 mei 2016

  Hoi Naida, bedankt voor je vraag. Hoe eenvoudiger de formulering, des te beter. Maar maak het nooit eenvoudiger dan de realiteit 😉 Of om het om te draaien: wees zo specifiek mogelijk zonder overbodige duiding.
  Lijkt mij een prima formulering. Je kunt deze nog verder SMART maken door zaken als jaartal toe te voegen en, indien mogelijk, wat deze nieuwe bedrijfstak moet zijn.
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Fera op 3 mei 2016

  Hallo Luuk, ik hoop dat je mij ook kunt helpen. Ik zit een beetje vast met mijn centrale vraag, ik heb nu deze: In welke mate beinvloed een mogelijke discrepantie tussen de identiteit en het imago van de *een politieke partij* in *de stad van onderzoek* de slechte resultaten bij de *stad van onderzoek* gemeenteverkiezingen?
  Ik wilde het dan hebben over de corporate identity van een politieke partij. Is deze centrale vraag te lang?
  Mvg,
  Fera


  Door Luuk Tubbing op 3 mei 2016

  Hallo Fera, dank voor je reactie. De onderzoeksvraag impliceert twee vraagstukken: (1) is er een discrepantie en, zo ja, (2) heeft dit effect X. Wanneer deel 1 negatief wordt beantwoord, doet deel 2 er niet meer toe (en kun je stoppen met je scriptie ;). Om de vraag eenduidig te maken kun je (1) deze opsplitsen in twee vragen, (2) het tweede deel als ‘toetje’ bewaren voor je discussie óf (3) de aanname doen dat er altijd sprake is van een discrepantie tussen identiteit en imago (de ene keer groter dan de ander).
  – ‘Beïnvloedt […] resultaten’ of ‘veroorzaakt […] slechte resultaten’
  – De vraag is vrij lang ja, maar dat is niet per se een probleem. Belangrijker is dat de vraag het beoogde probleem helder beschrijft.
  Helder? Kom je hier verder mee?
  Mvg,
  Luuk


  Door Fera op 3 mei 2016

  Jaaaa! Dankjewel! Daar kan ik zeker wat mee! Heel erg bedankt voor je snelle reactie.
  Mvg,
  Fera


  Door Rutger op 30 mei 2016

  Beste Luuk,

  Ik heb nog wat problemen bij het formuleren van mijn probleemstelling voor mijn HBO scriptie MEM. Mijn huidige probleemstelling is: Welke marketingcommunicatiestrategie is het meest geschikt voor (bedrijf x) om de positie in de markt te versterken en geeft de meeste mogelijkheid tot groei? Deze probleemstelling wordt momenteel niet goedgekeurd alleen is de feedback erg vaag. Hopelijk kunt u mij verder helpen….

  mvg Rutger


  Door Luuk Tubbing op 30 mei 2016

  Beste Rutger,

  Bedankt voor je vraag. Een aantal suggesties voor jou:
  – een probleemstelling dient eenduidig te zijn en niet tweeledig/dubbelop: het stuk vanaf ‘en’ kan daarom weg of onderwerp zijn van een deelvraag;
  – de vraag is vrij algemeen: maak deze specifieker door bijv.:
  – aan te geven om welke markt het gaat, per wanneer deze positie verbeterd moet zijn;
  – wat deze versterking precies inhoud: imago, marktaandeel, omzet, etc.), wat je bedoelt met ‘welke marketingcommunicatiestrategie’: zijn er bijvoorbeeld verschillende typen/categorieën strategieën waar je uit kunt kiezen of aspecten van een strategie die je kunt benoemen.
  Is dit concreet genoeg om verder te komen? Succes in ieder geval!
  Mvg, Luuk


  Door Rutger op 31 mei 2016

  Beste Luuk,

  Hartstikke bedankt voor het snelle antwoord. Na het verwerken van jou feedback ben ik tot de volgende vraag gekomen:
  Welke marketingstrategie is het meest geschikt voor (Bedrijf x) om minimaal 5 nieuwe klanten uit de zakelijke markt binnen te halen voor het eind van 2017?

  wat je bedoelt met ‘welke marketingcommunicatiestrategie’: zijn er bijvoorbeeld verschillende typen/categorieën strategieën waar je uit kunt kiezen of aspecten van een strategie die je kunt benoemen.

  Ik begrijp dit nog niet helemaal want het is toch juist de bedoeling dat ik de strategien later in het onderzoek uitleg..

  Mvg, Rutger


  Door Luuk Tubbing op 31 mei 2016

  Lijkt mij een prima vraag. Mogelijk zijn er op voorhand al verschillende hoofdvormen van strategieën aan te wijzen (of niet, dat kan ook), bijv. de driedeling van Tracy & Wiersema: product leadership, opererational excellence of customer intimacy (http://goo.gl/Jdxcy7). Dit zijn overigens bedrijfsstrategieën en niet specifiek marketingstrategieën, maar het gaat even om de denkwijze. Helder?


  Door Rutger op 1 juni 2016

  Bedankt voor tip! Kan hier zeker mee verder en het is helemaal helder!


  Door NP op 5 juni 2016

  Beste luuk,

  Ik kom net kijken in dit vak en heb geen idee hoe ik nu een onderzoeksvraag moet formuleren in dit geval. Ik moet zelf een onderwerp kiezen binnen de beroepen die te maken hebben met toegepaste psychologie, ik werk in de kinderopvang dus ik denk dat mijn onderzoeksvragen best hiermee te maken kunnen hebben. Is dit zo?
  Dan zou ik bv denken aan het ontdekken van kindermishandeling in kinderopvang of is puk en co (voorbereidend materiaal op kdv) wel echt effectief om kinderen voor te bereiden op de basisschool… kan dit een onderzoeksvraag zijn?

  Mvg NP.


  Door Luuk Tubbing op 6 juni 2016

  Beste NP,
  Het bepalen van de effectiviteit van materiaal/interventie lijkt mij een geschikte invalshoek. Wel vraag ik mij af of jouw voorstel niet meer met pedagogiek te maken heeft dan psychologie. Mvg, Luuk


  Door NP op 6 juni 2016

  Beste luuk daarom dacht ik, laat ik het aan u vragen, wat zou u voorstellen dan voor onderwerp? Mvg  Door NP op 6 juni 2016

  Beste luuk,
  Heel erg bedankt voor alle hulp!

  Mvg!


  Door Ivy op 16 juni 2016

  In de tweede regelt een dt-fout: bepaald moet met een t. Overigens leuk om alle probleemstellingen en je tips zo te lezen.


  Door Luuk Tubbing op 17 juni 2016

  Hi Ivy, dank voor de feedback!


  Door Jenny op 30 juni 2016

  Beste Luuk,
  Ik vind het heel moeilijk om een onderzoeksvraag en deelvragen te formuleren. Wat vind jij van de onderstaande onderzoeksvraag en deelvragen?
  Hoofdvraag:
  Hoe kunnen de in beeld te brengen risico’s worden beheerst om de primaire bedrijfsprocessen binnen te verbeteren?
  Deelvragen:
  1. Welke mogelijke knelpunten bevinden zich in de primaire bedrijfsprocessen binnen ?
  2. Welke risico’s zijn verbonden aan de mogelijke knelpunten?
  3. Welke interne beheersingsmaatregelen kunnen worden getroffen om de risico’s te beheersen?

  Alvast bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 1 juli 2016

  Beste Jenny, bedankt voor je vraag. Lijkt mij een prima uitgangspunt. Een paar suggesties:
  – Is het niet andersom: bedrijfsprocessen verbeteren om risico’s te beheersen? Risico’s ontstaan omdat er geen of een slecht (uitvoerbaar) proces is. En beheersen van risico’s vraagt om bepaalde maatregelen/procedures/processen.
  – Voorstel voor hoofdvraag: Hoe kan bedrijf X haar grootste risico’s beheersen? (en dan verder afbakenen: afdeling(en), per wanneer, type risico’s, etc.)
  – Het verbeteren van processen kan dan onderdeel zijn van de oplossing (niet de vraag), van de beheersmaatregelen
  – Gaat knelpunten altijd vooraf aan risico’s?
  Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk


  Door Rhowell op 19 juli 2016

  Dag Luuk, ik moet voor een scriptie een onderwerp en een probleemdefinitie verwoorden.
  Ik heb als onderwerp: De veiligheid van .
  Mijn probleemdefinitie is: hoe is het mogelijk dat onbevoegden* het terrein opkomen en de aanwezige attractie gebruiken?

  Mijn vraag is of de formulering kan voor het onderwerp en probleemdefinitie?
  *Met onbevoegden bedoel ik insluipers/raddraaiers na sluitingstijd.


  Door Luuk Tubbing op 20 juli 2016

  Dag Rhowell, dank voor je vraag. Een aantal vragen/suggesties:
  – De veiligheid van wat/wie? Wees zo specifiek mogelijk.
  – Uit de onderzoeksvraag wordt het mij niet helder wat het doel is van jouw onderzoek. Het formuleren daarvan helpt bij het vaststellen van een gepaste probleemstelling.
  – Verder helpt het om vast te stellen of jouw onderzoek beschrijvend wordt (constateren/vaststellen wat er feitelijk is gebeurd, op welke wijze betraden onbevoegden het terrein) of ook verklarend/adviseren (Wat is de reden dat onbevoegden (uit verveling?) het terrein betraden? En wat heeft dit mogelijk gemaakt (gat in procedures/handhaving)? Wat kan de organisatie doen om dit te voorkomen?
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Groeten, Luuk


  Door Floris T op 14 september 2016

  Beste Luuk,

  Voor mijn stageverslag ga ik onderzoek doen naar het optimaliseren van het offerteproces. Een van de deelvragen hierbij is hoe het huidige offerteproces er precies uitziet. Andere vragen zijn o.a. ; – wanneer wordt een offerte gemaakt?
  – Waar worden de offertes vandaan gehaald?
  – Wie maakt de offerte?
  – Hoe wordt de offerte aan de klant gepresenteerd?
  – Wordt de offerte geaccordeerd?
  – Welke acties worden er ondernomen na het versturen/presenteren van de offerte?
  Voor het verslag heb ik de volgende probleemstelling geformuleerd; Hoe kan het huidige offerteproces binnen (Bedrijf X) van begin tot eind geoptimaliseerd worden?

  Wat vind je van deze probleemstelling en zou je feedback kunnen leveren?


  Door Luuk Tubbing op 14 september 2016

  Beste Floris,
  Dank voor je vraag. De lijkt mij prima. Verder zitten er prima vragen tussen, maar ze lijken nog wat willekeurig. Een aantal suggesties om hier structuur een te brengen:
  – Denk in termen van: huidige situatie –> gewenste situatie
  – Om van huidige naar gewenste situatie te komen: Welke knelpunten zijn er in het facturatieproces? Welke knelpunten bevatten het meeste verbeterpotentieel?
  – Op een dieper analyseniveau: Wat is de begintrigger van het proces? Wat zijn overdrachtsmomenten in het proces? Wanneer is het proces succesvol afgerond? Uit welke activiteiten bestaat het proces? Welke actoren spelen welke rol in het proces? Etc.
  Helpt dit jou verder Floris? Succes alvast!
  Groeten, Luuk


  Door marvin op 28 november 2017

  Hee Floris,

  Ik ben ook bezig m et een stageverslag over het optimaliseren van het offerteproces. Zou ik misschien jouw onderzoeken mogen krijgen, zodat ik kan vergelijken?

  Gr,
  Marvin


  Door Floris T op 15 september 2016

  Bedankt voor je reactie Luuk!
  Je feedback geeft mij nieuwe inzichten in het aanpakken van de deelvragen en hoe ik het onderzoek structuur kan gaan geven.


  Door Tom op 15 september 2016

  Beste Luuk,

  Voor een HBO afstudeerproject heb ik twee centrale vragen opgesteld. Deze zijn als volgt:
  “Welke strategie kan zorgen voor structuur en efficiëntie in het restaurant van [Bedrijf X].”
  &
  “Hoe kan er door middel van een handleiding structuur en continuïteit worden gecreëerd voor het bedienend personeel van [Bedrijf X]”

  Zijn deze volgens jou juist geformuleerd?

  Groet, Tom


  Door Luuk Tubbing op 15 september 2016

  Beste Tom,

  Beide vragen zijn prima geformuleerd. Je zou ze nog wat meer SMART kunnen maken (%kostenbesparing, streefdatum, probleemeigenaar, etc.). Verder een tip qua formulering bij vraag 1: welke strategie kan zorgen voor –> welke strategie is het meest geschikt/passend voor…
  Succes Tom!

  Groet, Luuk


  Door Xana op 16 september 2016

  Beste Luuk, ook ik zit van met mijn onderzoeksvraag… Op dit moment doe ik onderzoek naar evenementenlocaties binnen de gemeente omdat zij graag evenementen in de toekomst beter willen stimuleren. Mijn onderzoeksvraag luidt nu; Hoe kan gemeente X evenementen binnen het X gebied stimuleren? Ik hoor graag je tips!


  Door Luuk Tubbing op 16 september 2016

  Beste Xana, bedankt voor jouw vraag. Het lijkt mij een prima onderzoeksvraag. Je kunt het nog meer SMART maken:
  – Per wanneer moet het stimuleren (de maatregelen en/of het effect ervan) gerealiseerd zijn?
  – Wie moet er gestimuleerd worden?
  – Gaat het om ‘de gemeente’ of kun je dat specifieker maken (afdeling, personen, o.i.d.)?
  Voor mogelijke deelvragen kun je denken aan:
  – Huidige situatie (Wat doet de gemeente nu?)
  – Mogelijk maatregelen om evenementen te stimuleren (Wat doen andere gemeenten? Wat werkt volgens eerdere onderzoeken?)
  Helpt dit jou op weg? Succes!
  Groet, Luuk


  Door Michelle op 17 september 2016

  Beste Luuk, ook ik wil graag een onderzoeksvraag aan je voorleggen. Het onderscheidend vermogen van de Rabobank is de organisatiestructuur, zijnde een coöperatie. De medewerkers van de lokale bank geven hier vorm aan door het uitvoeren van vrijwilligerswerk, het organiseren van kosteloze bijeenkomsten, mensen bij elkaar brengen door te netwerken en het feit dat klanten lid kunnen worden van de bank. Het aantal fte’s zal bij de lokale bank aanzienlijk dalen. Mijn voorstel voor een onderzoeksvraag:
  Hoe kunnen medewerkers de Rabobank * als coöperatie blijven profileren in het werkgebied als het aantal fte’s met 28% daalt?


  Door Luuk Tubbing op 18 september 2016

  Beste Michelle, dank voor jouw vraag. Prima probleemschets en onderzoeksvraag. Echter zie ik het verband tussen de twee niet direct. Er zit een verborgen aanname tussen die je niet toelicht: met minder fte’s is het voor de Rabobank moeilijker om zich te profileren als coöperatie. Dit vraagt nog om enige uitleg. Het zou bijvoorbeeld best kunnen dat de 28% daling van fte’s niet ten koste gaat van profilering als coöperatie. Er gaat dus nog een vraag aan jouw onderzoeksvraag vooraf. Helder? Succes!
  Groetjes, Luuk


  Door Eline op 9 oktober 2016

  Beste Luuk, Voor mijn afstuderen moet ik een scriptie schrijven, waarbij ik nu een beetje vastloop in mijn onderzoeksvraag. Mijn onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe kan de begeleiding, therapie en zorg rondom het drugsgebruik bij jongeren op …..(groepsnaam) verbeterd worden, zodat terugval beperkt wordt. (met deze laatste zin doel ik erop dat de jongeren minderen in hun drugsgebruik, of het liefst stoppen). Drugs is in de instelling verboden, maar gebeurt toch. Als deelvragen heb ik: Hoe is de begeleiding, therapie en zorg op dit moment? Hoe is het drugsbeleid op de groepen? Hoe komen de jongeren aan hun drugs? Wat is de achterliggende gedachte van de jongeren om drugs te gebruiken? Is dit een beetje een goede opzet, want ik loop nu een beetje vast omdat ik niet weet of het goed is. Graag hoor ik van u. Met vriendelijke groet, Eline


  Door Luuk Tubbing op 11 oktober 2016

  Beste Eline, bedankt voor je vraag. Mijn suggesties:
  – De deelvragen zien er goed uit!
  – De hoofdvraag kan wat eenduidiger: het gaat over begeleiding, therapie en zorg, en over het beperken van terugval. Mijn inschatting is dat de focus moet liggen op het beperken van terugval. De rest zijn geen doelen, maar middelen en komen al terug in je deelvragen.
  – Kijk ook vooral naar mijn antwoorden hierboven om je onderzoeksvragen te verbeteren.
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door Sandra op 13 oktober 2016

  Hoi Luuk,
  Ik ben bezig met een onderzoek en ook ik worstel met mijn onderzoeksvraag. Zou je er eens kritisch naar kunnen kijken? De vraag luidt als volgt:

  In welke mate en op welke wijze gebruiken vrouwen 40-60 jaar uit gemeente ……, voedingssupplementen of specifieke voedingsadviezen ter bestrijding van hun overgangsklachten?

  Is deze vraag specifiek genoeg en heb je nog tips/ verbeterpunten?
  Ik hoor het graag. Dank je wel alvast!


  Door Sandra op 13 oktober 2016

  deelvragen zijn als volgt:
  – Welke supplementen en specifieke voedingsadviezen worden in Nederland aangeboden ter bestrijding van overgangsklachten?
  – Welke overgangsklachten/-verschijnselen zijn er?
  – Wat zijn de specifieke redenen voor vrouwen om de supplementen te gebruiken of specifieke voedingsadviezen op te volgen?
  – Welke adviezen zijn er vanuit de literatuur?
  – Welke supplementen en specifieke voedingsadviezen worden in Nederland aangeboden ter bestrijding van overgangsklachten?
  – Welke overgangsklachten/-verschijnselen zijn er?
  – Wat zijn de specifieke redenen voor vrouwen om de supplementen te gebruiken of specifieke voedingsadviezen op te volgen?
  – Welke adviezen zijn er vanuit de literatuur?


  Door Luuk Tubbing op 13 oktober 2016

  Hoi Sandra,
  Dank voor je vraag. Mijn belangrijkste tips voor jou:
  – Hoofdvraag: maak deze eenduidig, inhoudelijk niet te breed en specifiek geformuleerd. Het laatste lukt al aardig, de eerste twee kunnen beter (het woord ‘en’ zie ik liever niet in een hoofdvraag).
  – Deelvragen: aardig compleet. Bedenk welke informatie je nodig hebt om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden (en dus ook welke informatie niet noodzakelijk is).
  Kom je hier verder mee? Succes Sandra!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door Anne op 14 oktober 2016

  Beste Luuk,

  Ik lees hier een hoop fijne tips, waar ik mijn voordeel al mee gedaan heb.
  Wel twijfel ik nog erg over de onderzoeksvraag voor mijn onderzoek.
  Hij is nu als volgt;

  In welke mate kan de mondelinge taalvaardigheid van studenten mbo 4 van school xxx verbeterd worden door middel van zelfreflectie aan de hand van beeldmateriaal.

  Ik twijfel over de volgende onderdelen van de vraag;
  – Moet ik ‘in welke mate’ wel gebruiken?
  – Kan het stuk ‘aan de hand van beeldmateriaal’ niet beter weglaten en terug laten komen in mijn deelvragen?
  – Kan ik ‘aan de hand van’ niet beter vervangen door ‘op basis van’? (of zit ik nu te veel op details?)

  Verder worstel ik ook nog met deelvragen, ik vind het maar lastig wat ik daar wil bespreken.
  Groeten, An
  Alvast bedankt! 🙂
  Groeten, Anne


  Door Luuk Tubbing op 15 oktober 2016

  Beste Anne,
  Bedankt voor je vraag. Mijn suggesties:
  – In welke mate of in hoeverre is prima, want het antwoord zal geen ja of nee zijn (open vraag).
  – Beeldmateriaal zou ik erin laten staan (ervan uitgaande dat je hiermee jouw onderzoek afbakent).
  – Misschien is ‘met behulp van’ passender?
  – Tips voor deelvragen: bedenk goed welke specifieke informatie je nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden.
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Groeten, Luuk


  Door Anne op 16 oktober 2016

  Hi Luuk,

  Bedankt voor je feedback, hier kan ik zeker mee verder!

  Groeten, Anne


  Door Florence op 15 oktober 2016

  Beste Luuk,
  Ik heb in de reacties al wat handige tips gelezen, maar ik heb nog veel twijfels over mijn eigen onderzoeksvraag en deelvragen. Middels kwalitatieve interviews heb ik onderzocht wat mbo studenten als redenen geven om wel of niet door te stromen naar het hbo en welke factoren mogelijk invloed hebben op deze “decision-making” process. Het doel is te achterhalen of de overwegingen/keuzes voorkomen uit “vrijheid/agency” of uit “beperkingen”.
  Als hoofdvraag heb ik: What influences the decision-making proces of mbo students regarding transition to hbo?
  Deelvragen (vertaald naar het Nederlands):
  1.In hoeverre spelen ouders, vrienden en docenten een rol in het keuze proces?
  2. In hoeverre speelt het loonsysteem een rol in het keuze proces?
  3. Zijn er andere factoren die invloed hebben op het keuze proces van de studenten?
  4. Op welke manier spelen aspiraties van de studenten een rol in de keuze proces?

  Alvast bedankt.
  Groeten Florence


  Door Luuk Tubbing op 16 oktober 2016

  Beste Florence,
  Bedankt voor je vraag. Een aantal tips en suggesties:
  – Hoofdvraag: maak deze zo specifiek mogelijk. “Regarding transition to hbo” is te vraag (het gaat over wel/niet beslissing: whether they progress to hbo or not).
  – De dimensie vrijheid vs. beperking zie ik niet terug. Zou ik wel (in de hoofdvraag) verwachten als het een doel is.
  – De deelvragen lijken mij logisch, maar ook enigszins willekeurig.
  – Deelvraag 3 zou ik achteraan verwachten.
  Helpt deze feedback jou met de volgende stap? Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Florence op 22 oktober 2016

  Hallo Luuk,

  Ik zie nu pas de reactie, hartstikke bedankt!
  De volgorde van de deelvragen heb ik veranderd…deelvraag 3 achteraan gezet. En een deelvraag toegevoegd op plaats 1: welke redenen worden er gegeven voor doorstroom en tegen doorstroom naar het hbo.
  Wat betreft de hoofdvraag, vond ik het moeilijk vrijheid en beperking er in te zetten. Dat heb ik als maatschappelijk belang aangegeven, dat het onderzoek daarin inzicht biedt.
  De hoofdvraag heb ik nu veranderd in:
  “How do upper secondary vocational students with a qualification level 4 (in their penultimate or final year) formulate their reasons to ultimately decide whether to make a transition to university of applied sciences”?
  Dat laatste deel van de hoofdvraag zou ik dan kunnen veranderen naar whether to progress or not.. Zou je me kunnen laten of deze vraag specfiek genoeg is geformuleerd?

  Groetjes Florence


  Door Luuk Tubbing op 22 oktober 2016

  Hallo Florence, lijkt mij een prima formulering! Groetjes, Luuk


  Door Gerben op 17 oktober 2016

  Beste Luuk,

  Het blijft toch lastig om vanuit een heleboel lezen tot een goede centrale vraag te komen. Wat vindt je van deze vraagstelling: Steeds vaker zijn bestanden en communicatie versleuteld. Tot welke problemen leidt dit binnen de strafrechtspleging en hoe verhouden mogelijke oplossingen voor deze problemen zich tot het recht op privacy?

  Groet,
  Gerben


  Door Luuk Tubbing op 17 oktober 2016

  Beste Gerben, dank voor je vraag. Kan inderdaad lastig zijn. Als je niet uitkijkt verdrink je in de literatuur.

  De vraag is nu erg breed en veelomvattend. Breng een duidelijk focus aan door te beginnen met het eind in gedachten: wat wil je uiteindelijk weten? De rest valt dan af of wordt voer voor de deelvragen.
  Kom je hier verder mee Gerben?
  Groet,
  Luuk


  Door Jeroen op 17 oktober 2016

  Beste Luuk,
  Zijn op dit moment bezig met afstuderen en merk dat het toch lastig is, om een goede doel- en probleemstelling te formuleren.
  Heb bovenstaande reacties gelezen en ben erg benieuwd naar je feedback over de volgende doel- en probleemstelling.
  Doelstelling:
  Het doel van het afstudeeronderzoek is om inzicht in de kosten van de verschillende activiteiten in de Nederlandse X- en Y-tak van bedrijf Z te krijgen, door middel van kostprijzen per activiteit van een bv op te stellen met te bepalen kostprijsmodel(len).
  Probleemstelling:
  Wat zijn de kostprijzen voor de activiteiten van de bv’s in de Nederlandse X- en Y-tak van bedrijf Z?
  Ben erg benieuwd naar je reactie.

  Groetjes, Jeroen


  Door Luuk Tubbing op 17 oktober 2016

  Beste Jeroen,
  Bedankt voor je vraag. Een aantal feedbackpunten:
  – De doelstelling kun je een stuk bondiger formuleren: “inzicht krijgen in…”, het na de komma weghalen (is het middel en niet de doelstelling en het gebruik ervan kun je later in je scriptie onderbouwen).
  – Maak de doelstelling SMART: bijv. wanneer moet dit gerealiseerd zijn?
  – De probleemstelling ziet er prima uit, is vrij straight forward.
  Helpt deze feedback jou verder? Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Jeroen op 19 oktober 2016

  Beste Luuk,
  Allereerst bedankt voor je eerste reactie. Daarnaast heb ik nog een aantal kleine dingen.
  Ik heb de probleemanalyse ook toegevoegd. Wat vind je van het totaal verhaal? Vind je dat mijn doelstelling voldoende antwoord geeft op de vraag waarom het onderzoek gedaan wordt? en mbt de probleemstelling vind je deze ‘te simpel’ of is dat niet wat je bedoelde?

  Doelstelling:
  Het doel van het afstudeeronderzoek is om aan het einde van de afstudeerperiode het management inzicht in de kosten van de verschillende diensten en producten in de Nederlandse X- en Y tak van bedrijf Z te bieden.
  Probleemstelling:
  Wat zijn de kostprijzen voor de diensten en producten van de bv’s in de Nederlandse X- en Y tak van bedrijf Z?
  Probleemanalyse:
  In de Nederlandse X- en Y tak van bedrijf Z worden door de verschillende bv’s diensten en producten geleverd. Deze diensten en producten worden door zowel interne als externe klanten afgenomen. De verkoopprijs van deze producten en diensten wordt marktconform bepaald. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de kostprijs. Er bestaat een vermoeden binnen het management dat er diensten en / of producten onder kostprijs worden verkocht. Dit vermoeden bestaat doordat een aantal bv’s verliezen genereren. Er is echter geen kostprijs van de diensten en producten bekend. Met name de indirecte kosten vormen hierin een struikelblok voor de directie. Het is van groot belang hoe deze worden doorbelast aan de verschillende kostendragers (dienst of product). De doorbelasting bepaald de hoogte van de kostprijs. Dit zal aan het licht brengen of de huidige verkoopprijzen kostendekkend zijn. Deze managementinformatie is belangrijk voor de interne besluitvorming van bedrijf Z


  Door Luuk Tubbing op 19 oktober 2016

  Beste Jeroen, voor een dergelijke uitgebreide vraag kan ik je eventueel in contact brengen met een van onze scriptiecoaches via https://deafstudeerconsultant.nl/scriptiehulp/. Succes! Groeten, Luuk


  Door Nicky op 19 oktober 2016

  Onderstaand staan 3 centrale vragen, welke vindt u het beste?

  1. In hoeverre zijn professionals van de gemeente Rottedam zich meer bewust van signalen van geweld tussen partners sinds de invoering van de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld?
  2. In hoeverre wordt de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld in de gemeente Rotterdam nageleefd sinds de invoering in juli 2013?
  3. In hoeverre heeft de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld bijgedragen tot een betere signalering van huiselijk geweld?


  Door Luuk Tubbing op 20 oktober 2016

  Hi Nicky, alle drie prima vragen. De derde vraag lijkt mij het moeilijkst te beantwoorden, maar wel het meest relevant. De eerste lijkt beter beantwoordbaar, maar minder relevant (omdat meer bewust zijn van signalen nog niets zegt over de effectiviteit van de wet). Hopelijk kom je hier een stapje verder mee. Succes! Groetjes, Luuk


  Door Melvin op 20 oktober 2016

  Hi Luuk,

  Ik moet voor mijn stage opdrachten een probleem stelling kiezen met wat deelvragen. Ik heb denk ik een probleem met het maken van een goede hoofdvraag. Zou je mij wat tips kunnen geven om deze beter te maken? Ik heb een gevoel dat deze wel beter kan.

  Het probleem voor mijn onderzoek is: Bedrijven worden benaderd door (naam bedrijf) zelf en er zijn (bijna) geen klanten die zelf naar hun (website) komen om een bestelling te doen.

  Hoofdvraag/probleemstelling:
  Wat is de oorzaak dat er bijna geen klanten naar de website van (naam bedrijf) komen om een bestelling te doen?

  Alvast bedankt voor je hulp!
  Groetjes,
  Melvin


  Door Luuk Tubbing op 20 oktober 2016

  Hi Melvin,

  Prima probleemstelling. Je kan m nog wat concreter maken: wat bedoel je met bijna – vergelijken met wie/wat?

  Groetjes,

  Luuk


  Door Daan op 28 oktober 2016

  Hi Luuk,

  Ik ben bezig met het formuleren van mijn centrale vraag voor mijn afstudeerthesis, HBO Communicatie.
  Mijn opdrachtgever is een reclamebureau in Amsterdam. Nu heeft bureau X (opdrachtgever) een enkel middel waarmee zij adverteren in de stad. Hun enige middel heeft de focus op het genereren van merkactivatie.
  Zij krijgen van klanten(adverteerders) de vraag welke andere effecten en impact de uitingen van bureau X precies genereren.
  In het kader van bovengenoemde context wil ik een onderzoek doen waarin ik meet welke impact en andere reclame-effecten bedrijf X met haar middel onder doelgroepen van adverteerders genereert.
  Hieruit ben ik tot de volgende centrale vraag gekomen;

  Optie1:Welke impact en effecten genereert bedrijf X naast merkactivatie onder doelgroepen van haar adverteerders(klanten)?
  Optie2:Heeft het concept van bedrijf X invloed om andere reclame-effecten, naast merkactivatie, onder de doelgroepen van haar adverteerders te genereren?
  Optie3:Welke impact en (reclame-)effecten kan bedrijf X onder doelgroepen van haar klanten losmaken?

  Hoor graag waar je voorkeur ligt, en je feedback natuurlijk;) .

  Alvast dank, Daan


  Door Luuk Tubbing op 29 oktober 2016

  Hi Daan,

  Dank voor je reactie/vraag. De keuze voor je centrale vraag hangt af van doel en afbakening:
  – Inzicht in effecten
  – Inzicht in (mogelijke) kansen
  – Advies over oplossingen (inspelen op kansen)

  Als je inzicht wel geven in kansen (en evt advies over oplossingen) dan zou er een ‘hoe-vraag’ van maken (Hoe kan bedrijf X…?)
  Helder? Helpt deze feedback jou verder?
  Succes!
  Luuk


  Door Yani op 3 november 2016

  Hoi Luuk,
  Ik moet voor mijn stage opdrachten een probleem stelling kiezen met wat deelvragen. Ik heb een probleemstelling, maar ik heb het gevoel dat mijn deelvragen niet juist zijn. Zou jij voor mij kijken of dit klopt?
  Probleem stelling: 1 Hoe kan( bedrijf) via sociale media de verbinding met haar doelgroep tot stand brengen dan wel versterken?
  Deelvragen:
  Welke kanalen sluit het beste aan
  Welke kanaal is de doelgroep het meest actief
  Op welke wijze wordt de verbinding versterkt van de (concurrente) klanten
  Wat is de huidige inzet van Sociale media
  Groet,
  Yani


  Door Luuk Tubbing op 5 november 2016

  Hoi Yani,
  Mijn belangrijkste tip is om goed na te denken over welke informatie je nodig hebt om de probleemstelling te beantwoorden. In jouw geval moet ik denken aan: wat is doelgroep? Op welke wijze zet het bedrijf momenteel sociale media? Welke effectieve social media strategieën zijn in de literatuur te vinden? Etc.
  Helder en waardevol? Succes ermee!
  Groet,
  Luuk


  Door Alice op 7 november 2016

  Hoi Luuk,

  Zou je mij ook willen adviseren?
  Mijn vraagstelling heb ik wel duidelijk voor mijzelf, ik kan nog niet kiezen welke de beste is:
  -Wat is nodig om effectief aandacht te blijven geven aan handschriftontwikkeling, wanneer overgegaan wordt op werken met tablets in de klas?
  -Wat is nodig om de handschriftontwikkeling optimaal te waarborgen, wanneer wordt overgegaan op werken met tablets in de klas?
  -Hoe moet basisschool …. het schrijfonderwijs inrichten om ook na invoering van tabletonderwijs de handschriftontwikkeling van de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

  Doelstelling zou moeten zijn:
  Eind november 2016 is een kwaliteitskaart beschikbaar voor basisschool…, die handvatten biedt om de kwaliteit (en kwantiteit?) van de handschriftlessen (half)jaarlijks te evalueren.
  Ik ben even bang of de kwaliteitskaart niet de conclusie moet zijn en nog niet genoemd moet/kan worden in de doelstelling, maar wat dan wel?

  Ik heb op verzoek van de school een deelvraag:
  -Wat is de invloed op de ontwikkeling van de hersenen bij typen en bij handschrift en hoe moeten wij hier rekening mee houden.

  Ik weet echter niet goed hoe ik dit in de vraag- en probleemstelling moet meenemen. Is dit ook echt nodig, of kan ik dit in het verhaal meenemen?

  Alvast bedankt voor je reactie!


  Door Luuk Tubbing op 9 november 2016

  Hoi Alice,
  Bedankt voor je vraag. Ik ga voor de derde optie. De kwaliteitskaart is een middel, terwijl de doelstelling (neem ik aan) optimaal verloop van handschriftontwikkeling is. Dat er een kwaliteitskaart moet komen kan een oplossing zijn om het doel te behalen (als deze de juiste elementen/criteria bevat). Is dit een antwoord op jouw vraag? Succes!
  Groeten, Luuk


  Door Alice op 15 november 2016

  Hoi Luuk,

  Dank je voor je reactie! Ben er heel blij mee! Mag ik nog één keer? Ik kom op het volgende (wij moeten ook een doelstelling meeleveren):
  Doelstelling:
  Eind november 2016 is een handvat beschikbaar, waarmee basisschool … het evenwicht tussen handschriftontwikkeling door middel van schrijfonderwijs en het werken op tablets kan bewaken.

  Probleemstelling:
  Hoe moet basisschool … het schrijfonderwijs inrichten om ook na invoering van tabletonderwijs de handschriftontwikkeling van de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen?

  Deelvragen:
  1. Wat zijn de eisen m.b.t. handschrift vanuit de kerndoelen?

  2. Wat is de huidige situatie m.b.t. het handschriftonderwijs op basisschool…?

  3. Waar moet ten aanzien van handschriftontwikkeling rekening mee gehouden worden wanneer tablets ingevoerd worden?

  4. Wat zijn de ervaringen tot nu toe bij gebruik van de tablet in het algemeen en ten opzichte van de handschriftontwikkeling?

  5. Hoe kan de kwaliteit van het lesgeven in handschriftontwikkeling gewaarborgd worden?

  Onderzoek:
  Ervaringen op andere scholen die met tabletonderwijs werken

  Denk je dat ik hiermee aan de slag kan? Ik lees het weer graag!


  Door Luuk Tubbing op 16 november 2016

  Hoi Alice,
  Lijkt mij een prima opzet. Eén suggestie: ik de doelstellling spreek je over een handvat en in de probleemstelling over inrichten. Ik zou consistente termen gebruiken en een ander woord gebruiken, zoiets als middel(en) of aanpak.
  Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Alice op 16 november 2016

  Helemaal geweldig! Heel hartelijk dank voor je hulp!


  Door Magaly op 10 november 2016

  Hoi Luuk,
  Ik heb een vraagje. Ik moet een probleemstelling + deelvragen formuleren voor mijn concept namelijk Peruaanse Foodtruck maar ik heb heel veel moeite met het maken van deze vragen. De vragen moeten geformuleerd worden over hoe ik mijn concept op de markt kan positioneren.
  Probleemstelling: Welke maatregelen kan ik ondernemen om met mijn P.. foodtruck op een authentieke en unieke wijze te onderscheiden van de andere foodtrucks op festivals in Nederland?
  Hoe kan een P… Foodtruck zich onderscheiden ten opzichte van andere foodtrucks op festivals?
  Deelvragen:
  Welke strategie of aanpak is het meest geschikt voor de P….. foodtruck om enorme belangstelling bij de festivalbezoekers te wekken?
  Welk imago of beeld wil ik met mijn P… foodtruck uitstralen?
  Wat ik wil weten is of de vragen goed zijn om verder mijn onderzoek te kunnen doen. Graag vraag ik u voor een advies.
  Alvast bedankt voor u reactie!


  Door Luuk Tubbing op 10 november 2016

  Hoi Magaly, bedankt voor je vraag en een tof concept. Een aantal feedbackpunten:
  – Probleemstelling is prima, maar kan wat eenvoudiger: op welke wijze kan een Peruaanse Foodtruck zich van concurrentie onderscheiden op festivals in Nederland? Nu lijkt het er overigens op of onderscheiden het doel is, terwijl je het in één van je deelvragen hebt over belangstelling creëren. Wil je opvallen of zoveel mogelijk afzet/omzet/winst maken? Het eerste lijkt mij een middel om het tweede te bereiken.
  – Deelvragen: bedenk welke info je nodig hebt om de probleemstelling te beantwoorden. In jouw geval bijv. inzicht in concurrentie, mogelijke strategieën en maatregelen, inzicht in klantbehoeften (als je niet alleen voor opvallen, maar afzet/omzet/winst gaat als doel).
  Helder? Kom je hier verder mee?
  Groeten,
  Luuk


  Door Niloe op 29 november 2016

  Goedenavond,

  Ik worstel al een poos met mijn hoofdvraag.

  Momenteel heb ik hem zo geformuleerd:

  Hoe kan de onderlinge samenwerking binnen het x- team te x geoptimaliseerd worden en welke behoeften hebben de medewerkers hierin?

  Hij is nu tweeledig; volgens mijn begeleidende docent geen probleem. Echter weet ik niet of de beoordelende docent dat ook zal vinden.

  Alternatief:

  Hoe kan de ondelinge samenwerking binnen team x te x geoptimaliseerd worden zodat het aansluit op de behoeften die de medewerkers hierin hebben?


  Door Luuk Tubbing op 30 november 2016

  Dag Niloe,
  Bedankt voor je vraag. Ik zou de hoofdvraag toch eenduidig maken. Waar ligt de focus: optimale samenwerking of behoeften medewerkers? Mijn inschatting is dat samenwerking het doel is en inventarisatie van behoeften een middel is om tot een verbetervoorstel te komen. Dit laatste kun je als een deelvraag formuleren. Bovendiendien zal de samenwerking nooit goed verlopen als deze niet aan de behoeften van de medewerkers voldoet.
  Is dit heldere feedback waar je verder mee komt?
  Groeten,
  Luuk


  Door Danielle op 5 december 2016

  Beste Luuk,
  Ik merk dat mijn vraag niet meer voorkomt op uw pagina.
  Mijn doelstelling is:
  De onderneming wilt met dit onderzoek de consumenten bereiken, door de wensen en behoeften van de klant in kaart te brengen. Daarnaast is het streven gericht op het vergroten van de klantenkring. Tevens is de ambitie van bedrijf x. om een toonaangevende, winstgevende en middelgrote onderneming te zijn, die tijdig inspeelt op de behoefte van de klant. Dit alles om de concurrentie het hoofd te bieden.
  Ik twijfel over mijn hoofdvraag en heb graag uw advies als ik op de juiste weg ben de hoofdvraag is:
  Op welke wijze kan bedrijf x inspelen op de behoefte van de klant ?
  Wat zou een mogelijke theoretische deelvraag kunnen zijn?
  Groetjes,
  Jelle  Door Gaitrie op 19 december 2016

  Beste Luuk,

  Ben ik zo goed op weg met mijn hoofd en deelvragen?

  Hoofdvraag:

  Hoe kan ING Het proces van boventalligheid optimaliseren voor zowel de medewerkers als ING?

  Deelvragen:

  1. Hoe kan ING boventallige medewerkers ondersteunen?

  2. Hoe kan ING boventallige medewerkers motiveren om te blijven functioneren?

  3. Hoe kan ING optimaal gebruik maken van de kennis en ervaring van boventallige medewerkers?


  Door Luuk Tubbing op 19 december 2016

  Beste Gaitrie,
  Bedankt voor je vraag. Prima vragen om te beginnen. Een paar suggesties om je verder te helpen:
  – Hoofdvraag: het fenomeen ‘proces van boventalligheid’ kan nog wat specifieker door er een werkwoord aan toe te voegen. Gaat het om het begeleiden/organiseren/afhandelen van boventalligheid/boventallige medewerkers?
  – Hoofdvraag: optimaliseren kan ook wat concreter? Optimaliseren om welk doel te bereiken?
  – Deelvragen: 1 en 2 overlappen vermoedelijk: ondersteunen is een middel om te motiveren. Maar ik zou eerst de hoofdvraag concretiseren en dan – om deelvragen te formuleren – bedenken welke informatie je nodig hebt om deze stapsgewijs te beantwoorden.
  Kom je verder met deze feedback? Succes!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk Tubbing


  Door Gaitrie op 19 december 2016

  Hallo Luuk,

  Dank voor u reactie
  Ik ga toch maar van onderwerp veranderen omdat ik niet veel van de literatuur kan toepassen en dat is wel noodzakelijk.

  Ik heb de volgende hoofdvraag en deelvragen bedacht, kunt u kijken of dit wel goed genoeg is?

  Hoofdvraag:

  Hoe kan ING ervoor zorgen dat er bij een volgende reorganisatie minder ontevreden medewerkers zijn?

  Deelvragen:

  Hoe kan ING de communicatie van de nieuwe visie richting medewerkers verbeteren?

  Welke factoren veroorzaken ontevredenheid onder de medewerkers?

  Wat is de rol van het hoger management in de organisatie?

  Wat is een goed verlopen proces bij een organisatie verandering?

  Is de volgorde van mijn deelvragen goed om tot een vloeiend verhaal te komen?

  Ik hoor graag van u

  Mijn dank is zeer groot!

  Groetjes,
  Gaitrie


  Door Luuk Tubbing op 19 december 2016

  Hallo Gaitrie,
  Mijn feedback:
  – Ook deze hoofdvraag kan specifieker. Minder ontevreden in aantal of gemiddelde mate van ontevredenheid? Minder ontevreden ten opzichte van wat/wanneer?
  – Denk bij de deelvragen goed na over de volgorde. Zo zul je eerst jouw huidige tweede deelvraag moeten beantwoorden voordat de eerste in het vizier komt.
  – In de derde deelvraag gaat het opeens over het hoger management. Deze actor zou ik dan ook in de hoofdvraag verwachten.
  – Wees ook in de deelvragen zo specifiek mogelijk. Bijv. bij de vierde deelvraag: volgens wie goed verlopen? Bij welke organisatie?
  Helder? Succes in ieder geval!
  Groeten,
  Luuk


  Door Eileen op 19 december 2016

  Beste Luc,
  Dit weekend heb ik feedback gekregen op mijn centrale vraag en deelvragen.
  Centrale vraag:
  Welke strategie zal ‘bedrijf’ moeten hanteren waardoor er meer nieuwe klanten worden aangetrokken en de organisatie in 2020 ten opzichte van 2016 een groei kan verwezenlijken van 30% in klantaankopen door nieuwe klanten?”
  Deelvragen:
  1. Welke aspecten binnen de organisatie kunnen groei belemmeren of bevorderen?
  2. Hoe kan ‘bedrijf’ groeien middels het inspelen op de klantvraag?
  3. Hoe dient ‘bedrijf’ zich te onderscheiden van de concurrent?
  4. Welke trends en ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de groei van ‘bedrijf’?

  Ik kreeg als reactie dat mijn centrale vraag te vaag was en dat de relevantie van mijn deelvragen mist. Met name ‘strategie’ wordt als onduidelijk ervaren.
  De centrale vraag heb ik nu als volgt geformuleerd: Op welke wijze kan ‘bedrijf’ nieuwe klanten aantrekken in Nederland, zodat er in 2020 een groei van 30% in aantal nieuwe klanten wordt verwezenlijkt t.o.v. van 2016?
  Het doel van het onderzoek is onderzoeken welke groeimogelijkheden er zijn en hoe nieuwe klanten bereikt kunnen worden.

  Ik hoor graag hoe jij tegen de geformuleerde centrale vraag aankijkt!

  Groetjes,
  Eileen


  Door Luuk Tubbing op 19 december 2016

  Beste Eileen,
  Dank voor de vraag. Een paar suggesties om je verder te helpen:
  – De centrale vraag vrij omslachtig geformuleerd. Nieuwe klanten aantrekken en 30% groei van nieuwe klanten lijkt mij overlappend.
  – De vraag is wat breed, niet per se vaag (een strategie is gewoon een plan/aanpak om iets te bereiken). Je kunt deze evt verder afbakenen door je te focussen op een bepaald aspect van de nieuwe klanten aantrekken (bekendheid, imago, aantal leads, aantal nieuwe klanten, omzet nieuwe klanten, omzet per nieuwe klant, etc.).
  Kun hier wat mee?
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Fabian op 27 december 2016

  Beste Luuk,

  Voor mijn HBO afstudeeropdracht wil een Drukkerij een transitie ondergaan om meer onderscheidend vermogen te creeeren. Uit het vooronderzoek zijn de volgende 3 transities gekomen: 1. Lean and mean 2. Grafimedia 3. Specialisatie . In de aanleiding heb ik over het vooronderzoek gerapporteerd. Hiervoor wil ik de volgende probleemstelling gebruiken: De ontwikkelingen in de markt en het ontbreken van onderscheidend vermogen bedreigen de continuïteit van Bedrijf X. Om te zorgen voor onderscheidend vermogen is een transitie naar een lean-and-mean, grafi-media of gespecialiseerde onderneming noodzakelijk. Het management weet niet welk van deze transities het best bij de organisatie past.

  Zou jij mij feedback kunnen geven over deze probleemstelling?

  Alvast bedankt.

  Groet,

  Fabian


  Door Luuk Tubbing op 27 december 2016

  Beste Fabian,
  Bedankt voor je vraag. Interessant onderwerp. Wat je nu beschrijft is een (probleem)aanleiding en nog geen probleemstelling. Deze heb je overigens helder beschreven. Nu nog de vertaalslag maken naar een probleemstelling, (gek genoeg) in de vorm van een vraag. Gezien jouw aanleiding zal deze gaan over hoe het management kan inspelen op de beschreven transities. Kom je verder met deze suggesties?
  Groet,
  Luuk


  Door Fabian op 28 december 2016

  Beste Luuk,
  Bedankt voor je feedback. Ik moet zowel een probleemstelling als een hoofdvraag formuleren. Wanneer de probleemstelling ook een vraag is dan is deze eigenlijk m.i. gelijk aan de hoofdvraag. Bij andere bronnen zie ik dat wanneer er zowel een probleemstelling als hoofdvraag/centrale onderzoeksvraag de probleemstelling de volgende eigenschappen heeft: 1.Beschrijft het probleem of vraagstuk 2. Is geen vraag. 3 Kan meer dan 1 zin zijn. Bij de hoofdvraag staat dan: 1. De centrale vraag die beantwoord moet worden 2. Is altijd een vraag.

  Hoe kijk jij hier tegen aan? De hoofdvraag zou immers een afgeleide moeten zijn van de probleemstelling maar als het beide vragen zijn, dan zijn het of dezelfde vragen(wat ik raar vind) of het zijn 2 verschillende vragen(wat mij ook niet helemaal de bedoeling lijkt). Hoe kijk jij hier tegen aan?

  Groet,

  Fabian


  Door Luuk Tubbing op 28 december 2016

  Beste Fabian,
  De probleemstelling en onderzoeksvraag zijn vaak synoniemen. Vind ik ook gek, want een stelling is geen vraag. Maar het gaat erom dat je een korte probleembeschrijving/aanleiding hebt, die uitmondt in een vraag (probleemstelling). Helder?


  Door Fabian op 28 december 2016

  Beste luuk,

  Ik denk dat het helder is. Wat denk jij van deze probleemstelling/onderzoeksvraag:

  Welke transitie sluit het beste aan op de wensen en mogelijkheden van het management, de mensen, de middelen en de directe omgeving van Tromp Drukkerij?

  Ik twijfel of dit dan te uitgebreid is en ik beter e.e.a in deelvragen kan verwerken. Een probleemstelling als: Welke transitie sluit het beste aan op de wensen en mogelijkheden van Tromp Drukkerij klinkt dan weer wat eenvoudig.

  Wat is beter of heb jij misschien een ander voorstel?

  Groet,

  Fabian


  Door Luuk Tubbing op 28 december 2016

  Probeer zo eenvoudig én specifiek mogelijk te formuleren. Een voorzetje (even hardop denkend, pin mij er niet op vast ;): “Hoe kan het management van bedrijf X optimaal inspelen op de transities in markt X?” Probeer vanzelfsprekendheden (zoals “mogelijkheden van…”) te vermijden in onderzoeksvragen. Kom je hier verder mee?


  Door Riesa op 29 december 2016

  Beste Luuk,

  Ondanks ik uw artikel gelezen heb en veel gelezen heb over mijn bachelor scriptie onderwerp, blijf ik moeite hebben met mijn vraagstelling. Ik studeer rechten en mijn onderwerp is het territoriale conflict in de Zuid Chinese zee, mijn focus zal liggen op de Spratly eilanden. Ik snap het probleem, in het kort: Er zijn overlappende claims op de eilanden. China eist alle landen op (en maakt kunstmatige eilanden om zijn positie te versterken), het arbitrage hof heeft een uitspraak gedaan die China niet wil erkennen. Daarom zit ik te denken om de volgende vraag te onderzoeken: Op welke manier kan het VN zeerechtenverdrag in het territoriale geschil in de Zuid Chinese Zee optimaal toegepast worden?
  Mijn vorige vraag ‘to what extent protects the United Nations Convention on the Law of the Sea the disavantaged States against territorial claims of artificial islands in the South China Sea’ werd niet goedgekeurd, omdat het antwoord te voor de hand liggend was. Ik hoop dat u mij kan helpen!

  Met vriendelijke groeten,

  Riesa


  Door Luuk Tubbing op 30 december 2016

  Beste Riesa,
  Bedankt voor je vraag. Jouw nieuwe vraag is al een stuk beter (want niet meer suggestief), maar kan nog wat concreter. Optimaal voor wie/wat? Wellicht helpt het om te spreken over de rechtmatigheid van de huidige gang van zaken/handelen van actoren (wel concreet de benoemen), waarbij je het (onder meer) het VN-verdrag als toetsing/bron gebruikt. Ook kun je de rechtmatigheid of effectiviteit van het verdrag als uitgangspunt nemen. Helder? Kom je verder met deze suggesties? Succes en een fijne jaarwisseling!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door Riesa op 8 januari 2017

  Beste Luuk,

  Allereerst beste wensen voor 2017! Bedankt voor uw feedback. Ik had op een blog gelezen dat een hoofdvraag die uit twee kleine vragen bestaat, als een goede vraag wordt beschouwd. Vroeg me nog af of dit echt zo is. Daarom heb ik nu gekozen voor de volgende hoofdvraag: In hoeverre is het problematisch dat China het rechterlijke vonnis omtrent zijn claim in de Zuid Chinese Zee niet aanvaardt en waarom kan het hof van arbitrage haar bevoegdheid tot de uitspraak wel of niet legitimeren?
  Vindt u deze vraag nu helemaal helder?

  Met vriendelijke groeten,

  Riesa


  Door Luuk Tubbing op 8 januari 2017

  Bedankt Riese, jij ook de beste wensen!
  Daar zijn blijkbaar verschillende meningen over. Wat mij betreft is een hoofdvraag zo eenduidig en eenvoudig mogelijk. Verder nog een aantal aandachtspunten:
  – Problematisch voor wie/wat? Voor bepaalde wetten, verdragen, landen of supranationale organisaties? Als je dit niet afbakent dan wordt het mogelijk een erg breed vraagstuk.
  – Wat bedoel je met ‘de uitspraak’?
  – Het eerste en tweede deel van de vraag kunnen met elkaar overlappen, waardoor de vraag extra complex wordt.
  Helder?
  Groetjes,
  Luuk


  Door Emma op 15 januari 2017

  Beste Luuk,

  Ik zit een beetje in de knoop met mijn doelstelling, probleemstelling (centrale onderzoeksvraag) en mijn deelvragen. Heeft u tips hoe ik deze beter kan afbakenen?

  Doelstelling: Inzicht geven in de oorzaken van discriminatie van niet-westerse-migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt, met als doel het verminderen van deze discriminatie.
  (Doel is volgens mij niet haalbaar, kan ik dit dan nog wel nemen als doelstelling?)

  Centrale onderzoeksvraag: Hoe kan de discriminatie van niet-westerse-migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt verminderd worden, als men rekening houdt met de oorzaken hiervan?

  Deelvragen:
  (1) Wat is de oorzaak van discriminatie van niet-westerse-migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt volgens de literatuur?
  (2) Waarom kiezen werkgevers op de Nederlandse arbeidsmarkt vaker voor een autochtone Nederlandse kandidaat dan voor een kandidaat met niet-westerse-achtergrond?
  (3) Ervaren niet-westerse-migranten discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en kan dit gemeten worden?
  (4) Is er een bestaand beleid om discriminatie op de werkvloer op te lossen? Zo nee, welke suggesties voor beleid kunnen wij doen?

  Ik hoop dat u tips heeft, want ik loop namelijk een beetje vast!

  Met vriendelijke groet,

  Emma


  Door Luuk Tubbing op 15 januari 2017

  Beste Emma,
  Bedankt voor je vragen. Een aantal feedbackpunten:
  – Het doel kan ook zijn inzicht geven in… (en daarmee een bijdrage leveren aan…)
  – Prima geformuleerde vraag, maar het stuk na de komma zou ik weglaten (want is overbodig: deze kennis over de oorzaken wordt al door het stuk voor de komma geïmpliceerd).
  – Deelvraag 1: deze vraag suggereert dat er één oorzaak is, maar het kan uiteraard een combinatie van meerdere factoren zijn.
  – Deelvraag 2: prima geformuleerd.
  – Deelvraag 3: met de nadruk op ervaren? Want uit de hoofdvraag blijkt al dat er daadwerkelijke gediscrimineerd wordt.
  – Deelvraag 4: prima geformuleerd.
  Is deze feedback helder en waardevol? In ieder geval succes Emma!
  Groeten,
  Luuk


  Door Lizzy op 7 februari 2017

  Hi Luuk,
  Allereest wil ik even kwijt hoe tof ik het vind dat je zo de tijd neemt voor afstudeerders die hier in de knoop zitten. Ook ik kom er niet uit met het formuleren van mijn hoofdvraag en deelvragen

  Het ‘probleem’:
  Mijn stagebedrijf wil een plan tool (zoiets als Trello en Redbooth) gaan ontwikkelen die het makkelijk maakt om taken en afspraken op intern en extern gebied in te plannen. Zij hebben alleen geen inzicht in welke problemen of pijnpunten er spelen rondom het plannen van taken op intern en extern gebied bij de doelgroep (waarschijnlijk creative agencies). Daarom wil ik hier onderzoek naar gaan doen. Ik heb een hoofdvraag en deelvragen opgesteld:

  Hoofdvraag:
  Wat zijn pijnpunten rondom het plannen van taken en afspraken binnen de doelgroep die LemonCake zou kunnen oplossen met het ontwikkelen van een nieuwe plan tool?

  Deelvragen:

  Deskresearch:

  Welke factoren zijn van invloed op een goed planningsproces?
  Waarom is een efficiënte planning in het bedrijf van belang? (cruciaal?)
  Waarom is een efficiënte planning of communicatie met externe partners cruciaal/van belang?
  Eventueel: Wat zijn trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt/planning (of creative agencies? Bijv: meer of minder freelancers? Hoeveel uur werken mensen? Hoeveel uur werken mensen op kantoor?)

  Fieldresearch:

  5. Tegen welke pijnpunten loopt de doelgroep aan bij het plannen van afspraken en taken binnen het bedrijf? Welke factoren spelen een rol in het feit dat de planning in een bedrijf niet efficiënt verloopt?

  6. Tegen welke pijnpunten loopt de doelgroep aan bij het plannen van afspraken en taken buiten het bedrijf?

  7. Welke pijnpunten (/problemen) zijn het meest relevant voor de doelgroep?

  Ik wil dus weten: welke problemen moeten echt opgelost worden/hebben oplossing nodig? Waar moet echt een oplossing voor komen? Welke problemen kunnen wij oplossen met een tool?


  Door Lizzy op 7 februari 2017

  Nog wel belangrijk om hier aan toe te voegen: ik vraag me dus af of deze hoofd- en deelvragen goed geformuleerd zijn!


  Door Luuk Tubbing op 7 februari 2017

  Hi Lizzy,
  Bedankt voor het compliment en je vraag. Een paar suggesties voor jou:
  – Hoofdvraag: ‘de doelgroep’ zou ik concretiseren. Is van wezenlijk belang voor het goed beantwoorden van de vraag.
  – De deelvragen vallen buiten de afbakening van de hoofdvraag. De deelvragen gaan namelijk over de alle pijnpunten en de hoofdvraag alleen de degenen waarvoor de tool een oplossing biedt. Overweeg om de tool buiten de vraagstelling te houden. Een tool is een middel, geen doel. In de aanbevelingen kun je altijd nog terugkomen op tooling en waar die aan moet voldoen om de pijnpunten op te lossen.
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Lizzy op 8 februari 2017

  Hi Luuk,

  Dankjewel voor je feedback! Dit had ik zelf ook al een beetje aangevoeld, maar het is natuurlijk ook een lastig onderwerp en vooral op de deskresearch ben ik op zoek naar een invalshoek hoe ik mijn vraag zo zou kunnen stellen dat er voldoende zwaarwegend literatuuronderzoek uit voorkomt. Nu vroeg ik me af of je toevallig wist of een benchmarking onderzoek ook kan gelden als deskresearch: dan zou ik gaan willen kijken naar hoe bestaande plan tools/plan apps werken; welke problemen tackelen zij? Waar slaan zij de plank nog mis?

  Denk je dat dit zou kunnen tellen als literatuuronderzoek of moet ik toch mijn onderzoek gaan omgooien?

  Groetjes


  Door Seren op 7 februari 2017

  Hi Luuk,
  Voor mijn examinerende stage moet ik een onderzoek gaan uitvoeren op de werkvloer. mijn probleemstelling is: Is er draagvlak onder de werknemers van de (……) om (…..) te latten twitteren? (….. = een overheidsinstantie). 1 deelvraag is; gebruiken de werknemers van de (…..) twitter? Heb jij nog enige tips voor eventuele andere deelvragen om mijn probleemstelling beter te kunnen beantwoorden, want zelf kom ik niet verder met inspiriatie :(!


  Door Luuk Tubbing op 7 februari 2017

  Bedankt voor je vraag Seren. Deze probleemstelling is al concreet en vrij smal afgebakend (het antwoord kan alleen ja of nee zijn). Het enige wat je voor jouw onderzoek zult moeten concretiseren is wanneer er sprake is van draagvlak en uit welke aspecten dit bestaat. Ik betwijfel of het van toegevoegde waarde is om hier deelvragen over formuleren, omdat deze concretisering onderdeel is van het ontwerpen/beschrijven van de onderzoeksmethode (niet een resultaat van het onderzoek).
  Groeten,
  Luuk


  Door Bas op 8 februari 2017

  Hoi Luuk,
  Voor mijn afstudeerstage schrijf ik een adviesplan voor een vastgoedbeheerder. Door toenemende concurrentie in de markt zijn zij genoodzaakt om een nieuwe doelgroep aan te spreken, dit willen zij landelijk doen. Het uiteindelijke doel is, om door het bereiken van de nieuwe doelgroep, het aanbod van vastgoedbeheer te vergroten. Daarbij heb ik de volgende probleemstelling geformuleerd; “Hoe kan (bedrijf X) de doelgroep van verhuurders en beleggers landelijk bereiken om zodoende meer aanbod te creëren?”. Heb jij misschien enige tips om deze probleemstelling te concretiseren? Bij voorbaat dank.


  Door Luuk Tubbing op 10 februari 2017

  Hoi Bas,
  Mogelijke deelvragen kunnen in jouw geval gaan over de kenmerken en behoeften van de doelgroep, de kenmerken en middelen van bedrijf X, en gepaste strategieën om via deze doelgroep meer aanbod te creëren. Succes!
  Groet,
  Luuk


  Door Ilias op 8 februari 2017

  Beste Luuk,

  Voor mijn stage onderzoek ik of kwalitietscoaching op het gebied van klantcontact kan worden geimplementeerd in de gemeeente en op welke wijze de medewerkers gecoached dienen te worden.

  Daar heb ik een hoofdvraag voor geformuleerd en ik hoop dat je met de informatie die ik je heb gegeven mij feedback kunt geven hierop.

  mijn hoofdvraag is : Op welke wijze kan de afdeling Publiekszaken, Gemeente (..), haar medewerkers op een zodanige manier coachen dat de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie (snelle afhandeling en nawerktijd etc.) wordt verbeterd?

  Alvast superbedankt voor je hulp.


  Door Luuk Tubbing op 10 februari 2017

  Beste Ilias,
  Bedankt voor je vraag. Een prima onderzoeksvraag! Ik heb er niets inhoudelijks op aan te merken. Alleen een paar vorm/taaltips:
  – efficiëntie voor dienstverlening (kwaliteit en efficiëntie van…)
  – geen tekst tussen haakjes: wat je onder efficiëntie verstaan werk je toch wel uit in je methodehoofdstuk
  Helder? Kom je hier verder meel? Succes verder!
  Groeten,
  Luuk


  Door Ilias op 10 februari 2017

  Beste Luuk,

  Hier kan ik zeker wat mee, dankjewel.
  ik heb ondertussen ook wat deelvragen geformuleerd en ik hoop dat je mij daar ook kort feedback op kan geven.
  1. Wat wordt er verstaan onder coaching?
  2. Wat is de veranderingsbereidheid van de medewerkers binnen de afdeling publiekszaken?
  3.5. Wat vinden medewerkers van het resultaat die ze ontvangen met kwaliteitscoaching?
  alvast bedankt!
  groetjes Ilias


  Door Luuk Tubbing op 12 februari 2017

  Een paar tips voor je deelvragen:
  – algemeen: de vertaling van hoofd- naar deelvragen kan nog wat bete
  – deelvraag 1 : deze vraag zou ik weglaten. Het is vanzelfsprekend dat je de begrippen in uit de hoofdvraag nader gaat toelichten in je scriptie. Bovendien is het belangrijker dat de coaching leidt tot verbetering in de organisatie dan wat onder coaching wordt verstaan.
  – deelvraag 2: deze komt uit de lucht vallen en is m.i. niet specifiek gericht op het betreffende vraagstuk.
  – deelvraag 3: idem. Waar komt opeens het begrip kwaliteitscoaching vandaag?
  – goede deelvragen, zeker bij jouw hoofdvraag, zullen de volgende structuur hebben: huidige situatie – gewenste situatie – gat tussen huidige en gewenst – gepaste oplossingen (o.b.v. literatuur/eigen onderzoek).
  Helder? Succes ermee!
  Gr. Luuk


  Door Rowin op 9 februari 2017

  Beste Luuk,

  Voor mijn derdejaarsstage ga ik een onderzoek uitvoeren binnen de stage organisatie.

  Hoofdvraag: Welke maatregelen moet … nemen om zich te certificeren op trede drie van de veiligheidsladder?

  Deelvragen:
  1. Wat wordt er verstaan onder trede twee en die van de veiligheidsladder? (trede twee en drie wordt mogelijk de gehele veiligheidsladder)
  2. Waar op trede twee van de veiligheidsladder bevindt …. zich op dit moment? (ook hier kan wellicht nog verandering in komen. namelijk die twee weglaten)
  3. welke punten ontbreken tussen de huidige situatie en trede drie van de veiligheidsladder?

  Ik weet dat dit een adviserend onderzoek is.
  Mijn vraag: Zijn mijn hoofd- en deelvragen goed genoeg? En raad jij het aan om hierbij een conceptueel model te maken? Zo ja, heb je enkele tips hoe?

  Alvast hartelijk bedankt.

  Met vriendelijke groet,

  Rowin


  Door Luuk Tubbing op 10 februari 2017

  Beste Rowin,
  Bedankt voor je vraag. Uitstekende onderzoeksvragen! Deelvraag 1 zou je weg kunnen laten, omdat deze logischerwijs al aan bod komt voordat je het onderzoek uitvoert (komt in het theoretisch- of methodehoofdstuk, niet in resultaten). Waarom noem je trede twee in deelvraag 1? Dat komt uit de lucht vallen en valt in feite buiten de afbakening van de hoofdvraag.
  Een conceptueel model is in jouw geval niet echt nodig, aangezien het om een erg eenvoudige relatie gaat (huidige trede –> maatregelen –> trede 3).
  Is dit helder en helpt het jou verder? Succes ermee!
  Groeten,
  Luuk


  Door Ilham op 12 februari 2017

  Beste Luuk,

  Mijn hoofdvraag is: Hoe krijgen we het bedrijf X weer in de zwarte cijfers?
  Voor dit onderzoek voeren we een interne en externe analyse uit.

  Wel vindt ik het lastig om de juiste deelvragen te formuleren. Mijn deelvragen tot nu toe zijn:
  – Hoe ziet de bedrijf-identiteit van X eruit?
  – Welke kansen en bedreigingen zijn er op de Nederlandse markt voor het bedrijf X?

  Nog verdere suggesties?

  Alvast hartelijk bedankt!

  Groeten,
  Ilham


  Door Luuk Tubbing op 13 februari 2017

  Beste Ilham,
  Een paar verbetersuggesties:
  – hoofdvraag: is erg breed en roept allerlei vragen op (zoals ‘wie is ‘we’? – benoem dat specifiek). Probeer deze verder af te bakenen op een overkoepelend thema dat ten grondslag ligt aan de huidige problematiek bij het bedrijf.
  – deelvraag 1: deze vraag lijkt er willekeurig. De eerste vragen die ik zou stellen bij deze hoofdvraag zijn: wat is de huidige (financiële) situatie?
  – deelvraag 2: prima vraag, maar uit ervaring weet ik dat docenten dit niet altijd goedkeuren omdat het in feite direct naar de SWOT-analyse verwijst. Probeer deze iets specifiker te maken (door bijv. de markt af te bakenen).
  Helder? Kom je hier verder mee Ilham? Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Ell op 13 februari 2017

  Beste Luuk,

  Voor mijn afstuderen van HBO studie heb ik het volgende onderzoek.
  Ik kom nog niet geheel uit met de centrale vraag en deelvragen.

  Doelstelling is om het marktaandeel van bestaande klanten te vergroten.
  Ze zijn bezig met een desk oprichten voor deze klantgroep.

  Hoe kan Xbedrijf haar marktaandeel vergroten van bestaande klanten d.m.v. van het oprichten van een Xdesk?

  Deelvragen:
  – Hoe zal de Xdesk van de Xbedrijf er uit gaan zien en op welke doelgroepen richten zij zich?
  – Welke informatie is beschikbaar van bestaande klanten binnen Xbedrijf en welke zijn gemakkelijk opvraagbaar?
  – Welke beschikbare informatie is relevant?

  Een operationele onderzoeksvraag die uiteindelijke adviserend moet zijn voor de organisatie.
  Heb jij nog tips hoe ik dit beter kan formuleren en kan uitbreiden?
  Alvast hartelijk bedankt!

  Mvg. Ell


  Door Luuk Tubbing op 14 februari 2017

  Beste Ell,
  Bedankt voor jouw vraag. Een aantal tips:
  – Hoofdvraag: prima vraag, maar de volgorde is wat verwarrend. ‘Marktaandeel vergroten van bestaande klanten’ –> ‘marktaandeel van bestaande klanten vergroten’. Het is mij niet duidelijk of het gaat om het vergroten van marktaandeel van de bestaande klanten of onder bestaande de klanten.
  – Deelvraag 1: vermijd meervoudige vragen (of splits deze op).
  – Deelvraag 2 en 3: combineer deze (alleen relevante informatie is belangrijk).
  – Verder raad ik je aan om bovenstaande adviezen en voorbeelden te lezen om een goede set van deelvragen te formuleren.
  Succes!
  Mvg, Luuk


  Door Ell op 15 februari 2017

  Hoi Luuk,

  Heel erg bedankt voor je reactie.
  Het betreft vooral het vergroten van het klantaandeel van bestaande klanten.
  Hoe kan bedrijf haar marktaandeel van bestaande Xklanten vergroten door het aanbieden van een Xdesk?
  of
  Welke Xklanten zij nodig voor het bestaan van de Xdesk en hoe kan bedrijfX deze klanten een verbeterde dienstverlening bieden?
  Deelvragen
  -Hoe is de Xdesk van bedrijfX nu ingericht?
  -Wie zijn de bestaande klanten voor de Xdesk en welke informatie is beschikbaar?
  -Welke beschikbare informatie is relevant?
  – Op welke manier kan men na gebruik van de relevante informatie deze inzetten om de juiste klanten te selecteren?
  en misschien/
  – Hoe kan man de interne processen zo inrichten dat dit leidt tot een verbeterde dienstverlening naar de Xklant?

  Ik denk dat dit specifieker is? Maar kan ik met de deelvragen de hoofdvraag beantwoorden & andersom?

  Echt leuk dat je iedereen hier zo mee helpt! complimenten.
  & tevens alvast bedankt.
  Groetjes Ell


  Door Aron op 13 februari 2017

  Beste Luuk,

  Voor mijn onderzoek bij een afdeling van een gemeente moet ik onderzoeken welke methode van feedback verzamelen bij de klant, over de dienstverlening van die afdeling, het beste zou werken. Ik vroeg me af of je even naar mijn probleemstelling/centrale vraag zou kunnen kijken en mij feedback hierop kunnen geven. Mijn probleemstelling/centrale vraag luid:
  ” Met welke methode kan de afdeling (…) van (…) het beste feedback over de klanttevredenheid van haar dienstverlening vergaren bij de klant?”
  Bij voorbaat dank!

  MVG Aron


  Door Luuk Tubbing op 14 februari 2017

  Beste Aron,
  Lijkt mij een prima probleemstelling. De formulering kan wel wat compacter: ‘[…] het beste de klanttevredenheid vaststellen?’ of ‘[…] klantfeedback op de dienstverlening vergaren’.
  Succes!
  Mvg, Luuk


  Door Aron op 15 februari 2017

  Hier kan ik wel wat mee, ontzettend bedankt!!


  Door Remco op 14 februari 2017

  Beste Luuk,

  Deze week ben ik begonnen met afstuderen en nou zou ik graag wat feedback willen hebben over mijn hoofdvragen en deelvragen. Mijn onderzoek is de processen beschrijven voor inkoop, verkoop, betaling en voorraadbeheer en de hieruit voortvloeiende risico’s benoemen en kijken hoe die beheerst kunnen worden. (momenteel nog geen procesbeschrijving binnen het bedrijf)

  Hierbij had ik als hoofdvraag: Hoe kan X haar grootste risico’s beheersen?
  En de daarbij deelvragen:
  Hoe zien de processen er momenteel uit?
  Wat voor knelpunten bevinden er zich in de processen?
  Welke risico’s zijn hieraan verbonden?
  Welke maatregelen kunnen genomen worden om deze risico’s te beheersen?

  Graag hoor ik van u hoe u hierover denkt.

  Bij voorbaat dank!

  Met vriendelijke groet,

  Remco


  Door Luuk Tubbing op 14 februari 2017

  Beste Remco,
  Interessant vraagstuk! Een paar tips:
  – Hoofdvraag kan wat specifieker: grootste risico op welk gebied/processen?
  – Deelvraag 1: kun je nog wat verder afbakenen? Welke processen? Vermijd verder spreektaal zoals ‘zien er uit’
  – Deelvraag 2: prima vraag.
  – Deelvraag 3: vermijd verwijswoorden (elke deelvraag moet onafhankelijk te begrijpen zijn)
  – Deelvraag 4: idem. En ‘kunnen’ is te vrijblijvend/ruim. Liever: ‘meest gepaste/adequate’.
  Helder? Kom je hier een stap verder mee? Succes Remco!
  Groeten,
  Luuk


  Door Remco op 15 februari 2017

  Beste Luuk,

  Hartelijk dank voor uw goede en snelle feedback. Hier kan ik zeker wat mee en zoals u zei het is inderdaad een interessant vraagstuk om te mogen onderzoeken.

  Groeten,

  Remco


  Door Johan op 15 februari 2017

  Hallo Luuk,

  Mijn onderzoek gaat over het onderzoeken van mogelijkheden om producten uit Kenia te importeren. Hierin is het vraagstuk in welke mate Bedrijf X hierin betrokken moet zijn. Dat kan middels lokale partners, middels logistiek dienstverleners, of alles zelf doen. Als Onderzoeksvraag heb ik:
  Welke mate van invloed sluit voor Bedrijf X het best aan op de import uit Kenia?

  Kun je feedback geven?


  Door Luuk Tubbing op 15 februari 2017

  Hallo Johan,
  De klassieke ‘make, buy or ally’ beslissing. Erg interessant! Inhoudelijk een prima vraag. Probeer wel je taalgebruik concreter te maken. Dan doel ik op ‘welke mate van invloed’ (bedoel je niet alliantie, uitbesteden of zelf doen?) en ‘sluit […] het best aan op de import…’ (wie/wat is ‘de import’ en moet de mate van invloed daarbij aansluiten?). Waarom is aansluiten bij Kenia van cruciaal belang? Is aansluiten bij de klant van bedrijf is niet belangrijker?
  Kom je hier verder mee? Succes Johan!
  Groeten,
  Luuk


  Door Yvonne op 15 februari 2017

  Hoi Luuk, ik ben bezig met mijn afstudeerscriptie over nieuwe wet- en regelgeving die in 2018 in werking zal treden. Ik heb moeite om een centrale vraag te formuleren. Ik ga overigens niet het hele wetsvoorstel analyseren, maar concentreer me op de drie belangrijkste wijzigingen. Mijn centrale vraag luidt:
  Welke veranderingen brengt de toekomstige wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen met zich mee voor (bedrijf X) omtrent de oplevering van een bouwwerk, het vernieuwde opschortingsrecht en de toekomstige veranderingen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek?

  Zou je hier feedback op kunnen geven?


  Door Luuk Tubbing op 15 februari 2017

  Hoi Yvonne,
  Inhoudelijk een prima vraag! Een paar verbetersuggesties:
  – ‘Welke veranderingen brengt’ kan wat concreter. Liever ‘wat is de impact’
  – Het is een drieledige centrale vraag. Overweeg om deze algemeen te formuleren (‘impact van de belangrijkste wijzigingen’) en de drie onderwerpen in deelvragen te verwerken.
  Kom je verder met deze tips? Succes Yvonne!
  Groeten,
  Luuk


  Door Shari op 16 februari 2017

  Hoi Luuk,

  Net als iedereen die hier ben ik aan het worstelen met een goede hoofdvraag te formuleren.

  Het probleem van de opdrachtgever is dat ze een recreatiegebied promoten, alleen lukt het niet echt. Ze willen zeg maar de nieuwe Veluwe worden, dus landelijk bekend. Omdat het een stichting betreft is het alleen van belang om zich te richten op promotie en communicatie.

  De hoofdvraag die ik nu heb opgesteld is: ‘Op welke wijze kan de stichting het gebied optimaal positioneren in de Nederlandse recreatiemarkt op basis van promotiestrategie?’

  Hopelijk kun jij mij hier op- en/of aanmerkingen opgeven.

  Groetjes


  Door Luuk Tubbing op 16 februari 2017

  Hi Shari,
  Lijkt mij een prima hoofdvraag. Qua formulering kan het wat compacter (tip: begin met ‘wat is de meest gepaste/optimale promotiestrategie…’)
  Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Shari op 17 februari 2017

  Dankjewel Luuk!


  Door Liselot op 17 februari 2017

  Hi Luuk,
  Deze week ben ik begonnen met mijn afstudeeropdracht. Als het mogelijk is zou ik graag feedback willen op mijn hoofd- en deelvragen.
  Hoofdvraag: Wat is de meest geschikte manier/strategie voor het afdekken van de valutarisico’s bij Bedrijf X, waarbij de doelstelling van de onderneming het best gewaarborgd blijft?
  Deelvragen:
  Op welke manier worden op dit moment de valutarisico’s afgedekt?
  Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van bedrijf X, die gewaarborgd moeten blijven?
  Welke mogelijkheden zijn er voor het afdekken van de valutarisico’s?
  Op welke onderdelen van het bedrijf kan het valutarisico worden geminimaliseerd?
  Hoe kan de minimalisering van het valutarisico worden vertaald in concrete handelingen voor bedrijf X?

  Alvast bedankt!!

  Groetjes, Liselot.


  Door Luuk Tubbing op 17 februari 2017

  Uitstekende vragen Liselot. Niet op aan te merken. Groetjes, Luuk


  Door Harma op 19 februari 2017

  Dag Luuk,
  Heel graag wil ik mijn vragen aan je voorleggen voor feedback. Het is voor eindfase 1 Bedrijfskunde.
  Centrale onderzoeksvraag
  Welke aspecten beïnvloeden de productiviteit van de afdeling?
  Deelvragen
  Deelvraag 1: wat is de huidige werkwijze van de afdeling?
  Deelvraag 2: welke instrumenten zijn er vanuit de theorie om de productiviteit te verhogen?
  Deelvraag 3: hoe doen andere bedrijven het met een vergelijkbaar proces?


  Door Luuk Tubbing op 19 februari 2017

  Bedankt voor je vraag Harma. Een paar verbetersuggesties:
  – Centrale vraag: inhoudelijk een prima vraag. Maak wel concreet om welke afdeling het gaat. En aspecten van wat? Bedoel je niet factoren?
  – Deelvraag 1: wellicht kun je verder concretiseren wat je met werkwijze bedoelt?
  – Deelvraag 2: prima vraag.
  – Deelvraag 3: prima vraag. Wellicht kun je dit verder afbakenen, bijv. op sector?
  Helder? Kom je hier verder mee? Succes!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door Harma op 21 februari 2017

  Dag Luuk,
  Heel graag wil ik mijn vragen aan je voorleggen voor feedback. Het is voor eindfase 1 Bedrijfskunde.
  Centrale onderzoeksvraag
  Welke aspecten beïnvloeden de productiviteit van de afdeling?
  Deelvragen
  Deelvraag 1: wat is de huidige werkwijze van de afdeling?
  Deelvraag 2: welke instrumenten zijn er vanuit de theorie om de productiviteit te verhogen?
  Deelvraag 3: hoe doen andere bedrijven het met een vergelijkbaar proces?
  Dag Luuk,
  Super dank
  Hier kan ik verder mee!


  Door Ryanne op 20 februari 2017

  Beste Luuk,

  Net als alle anderen heb ik moeite met het formuleren van mijn probleemstelling. Mijn onderzoek is gericht op een bepaald proces bij een crediteurenafdeling. De vraag vanuit het bedrijf is om uit te zoeken of dit proces vast te leggen is, en of het dan ook versimpeld en verbeterd kan worden. (elk proces zou vastgelegd kunnen worden zegt mijn opdrachtgever, maar de medewerkers zeggen dat het niet kan en dat alles in hun hoofd zit hoe het moet, bang voor een overdracht).

  Met de probleemstelling ” kan het proces vastgelegd worden” dan heb je toch weer een ja/nee vraag. Bij elke probleemstelling die ik me bedenk omvat het toch niet elk gewenste onderzoeksgebied van de opdrachtgever (versimpelen, vastleggen, verbeteren).

  ik hoop dat je me kan helpen,

  Met vriendelijke groeten,
  Ryanne van Vliet


  Door Luuk Tubbing op 20 februari 2017

  Beste Ryanne,
  Bedankt voor je vraag. Dit probleem herken ik vanuit mijn ervaring als business consultant. Elk proces kan inderdaad worden vastgelegd. In sommige gevallen kan dat wel meer moeite kosten, bijvoorbeeld omdat er veel verschillende werkwijzen zijn en/of omdat de medewerkers in de weerstand zitten. Een betere vraag is hoe het beter kan. Wat beter is hangt ervan af welke Kritische Succesfactor (doorlooptijd, kwaliteit, klantgerichtheid, etc.) de hoofdverantwoordelijke belangrijk vindt. Een goede eerste deelvraag is dan hoe de huidige procesflow loopt (en aanvullende aspecten zoals rollen en (informatie)systemen die in het proces gebruikt worden). Helder? Succes ermee!
  Groeten,
  Luuk


  Door Sabrine van Melis op 21 februari 2017

  Hallo Luuk,

  Ik heb even een vraag met betrekking tot een adviesvraag en een hoofdvraag. Ik heb namelijk te horen gekregen dat er vanuit de adviesvraag een hoofdvraag geformuleerd wordt. Hoe zit dat? Ik zie het verschil niet tussen deze twee.

  Met vriendelijke groet,

  Sabrine


  Door Luuk Tubbing op 22 februari 2017

  Hallo Sabrine,
  Van een adviesvraag heb ik nog nooit gehoord. Wat mij betreft is alleen de onderzoeksvraag (hoofdvraag) relevant, want deze geeft richting aan jouw onderzoek. Wellicht wordt bedoeld dat een adviesvraag praktijkgericht is (‘hoe kan…’) en een hoofdvraag theorie/kennisgericht (‘wat/hoeveel…’)
  Helder? Succes ermee!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door Jalissa op 21 februari 2017

  Beste Luuk,
  Ik ben bezig met afstuderen en zou ik graag wat feedback willen hebben over mijn hoofd- en deelvragen.
  Hoofdvraag:
  In hoeverre heeft het Actieprogramma Maatschappelijk Integriteit bijgedragen tot een betere handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling in Rotterdam?
  Deelvragen:
  Wat is de huidige situatie in Rotterdam m.b.t. de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling?
  Wat zijn de ervaringen tot nu toe bij de inzet van het Actieprogramma ten opzichte van het verbod op illegale tewerkstelling?
  Hoe kan de doelstelling van de het Actieprogramma gewaarborgd worden?

  Ik hoop dat je me kan helpen.

  Met vriendelijke groet,

  Jalissa


  Door Luuk Tubbing op 23 februari 2017

  Beste Jalissa,
  Bedankt voor jouw vraag. Een paar verbetersuggesties:
  – Hfdvraag: uitstekend!
  – Deelvragen: om de hoofdvraag te beantwoorden heb je ook een vraag over de situatie voor het actieprogramma nodig (voor-na meting)
  Helder? Succes verder!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door Femke op 22 februari 2017

  Beste Luuk,
  Deze week ben ik begonnen met mijn afstudeeropdracht en zou graag wat hulp willen betreft de probleemstelling die ik heb geformuleerd. Het bedrijf wilt meer bezoekers op de website krijgen en een beter gebruiksgemak. Er wordt nu ook een nieuwe website gemaakt. Mijn probleemstelling luidt als volgt: Hoe krijg ik meer bezoekers op de website voor bedrijf x voor eind juni 2017? Ik vind deze probleemstelling te simpel klinken en hij is niet specifiek genoeg. Zou je me hierbij kunnen helpen?

  Alvast Bedankt!

  Femke


  Door Luuk Tubbing op 23 februari 2017

  Beste Femke,
  Prima hoofdvraag. Ik zou m wel vanuit het bedrijf formuleren, niet vanuit jezelf. Wellicht kun je ‘meer’ nog concretiseren (bijv. minimaal een verdubbeling voor een startend bedrijf of 20% groei voor een online volwassen bedrijf). Verder vraag ik mij af of of groei van bezoekers een doel op zich is. Vaak is betrokkenheid (bezoekers bezoeken, meerdere pagina’s, reageren op de content en komen terug) en conversie (bezoeker neemt contact op en/of doet een aankoop) het achterliggende doel.
  Kom je hier verder mee Femke? Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Femke op 23 februari 2017

  Ja dankjewel!


  Door nina op 23 februari 2017

  Hoi Luuk,

  Ik ben begonnen met een onderzoek voor een bedrijf dat meer online wil doen (social media en online bestellingen) met het oog op de service voor bestaande klanten te verbeteren. Ik worstel nog een beetje met het juist afbakenen. Kun jij me helpen?

  Hoofdvraag:
  Wat moet aangepast worden in de marketingcommunicatiestrategie van XX zodat zij de ontwikkelingen op het gebied van social media en e-commerce in hun branche voor kunnen blijven en hun huidige klanten tevreden kunnen houden?

  Met als subvragen:
  Wat is het huidige communicatiebeleid
  Wat is het beoogde resultaat
  Wat is de klantbehoefte
  Wat zijn de relevante trends en ontwikkelingen
  Wat doen de concurrenten

  Alvast heel erg bedankt!

  Groetjes,
  Nina


  Door Luuk Tubbing op 23 februari 2017

  Hoi Nina,
  Een aantal feedbackpunten:
  – Hoofdvraag: er staan erg veel doelen in. Zoek een duidelijke focus en formuleer de doelstellingen in de doelstellingen 😉 Verder gaat deze vraag ervan uit dat er iets aangepast moet worden. Liever neutraal formuleren: ‘wat is de meest optimale/effectieve/gepaste…?’
  – Prima deelvragen. Gebruik ook vooral vragen en feedback uit bovenstaande comments om deze vragen aan te scherpen.
  Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door nina op 24 februari 2017

  Bedankt voor je feedback, ik ga ermee aan de slag!


  Door Margo op 24 februari 2017

  Hoi Luuk,
  Ik moet een plan schrijven voor een praktijkonderzoek en loop vast met de deelvragen. Zou jij hierover je mening willen geven?
  Doelstelling van het onderzoek is om eind december 2017 voor de directie een advies met aanbevelingen gereed te hebben waardoor …. per 31 december 2018 een klanttevredenheidsscore van 7,3 kan bereiken bij de particuliere kopers van de koopwoningen.
  Onderzoeksvraag:
  Welke (klantgerichte) aanpassingen moet … doorvoeren om de klanttevredenheid van haar kopers te verhogen?
  Deelvragen:
  – wat wordt verstaan onder klanttevredenheid. Wat zijn de belangrijkste factoren.
  – wat wordt verstaan onder klantgerichtheid?
  – in welke mate is het verwachtingspatroon van de kopers bekend bij.
  – op welke onderdelen van de verschillende fases tijdens het bouwtraject kan … zich verbeteren?
  – in hoeverre stellen de medewerkers de klant centraal i.p.v. het proces.
  Ook vind ik het lastig welk conceptueel model ik kan gebruiken.
  klantgerichtheid —-> klanttevredenheid
  of
  prijs/service/product —> klanttevredenheid.
  Graag ontvang ik je feedback, je zou me hiermee erg helpen.
  Bij voorbaat hartelijk dank.
  Margo


  Door Luuk Tubbing op 24 februari 2017

  Beste Margo, ik zie dat je dezelfde vraag ook bij een ander artikel hebt gesteld. Hierbij nogmaals mijn reactie:

  Een paar tips om je verder te helpen:
  – Prima hoofdvraag!
  – DV1 en 2: vragen over het operationaliseren van concepten zou ik eruit laten. Dit is namelijk een een vanzelfsprekend onderdeel voor een onderzoek, wat doorgaans in het methodehoofdstuk wordt uitgewerkt. Vragen over factoren zijn prima.
  – DV3-5: prima vragen.
  – Als ik naar jouw hoofdvraag kijk dan zou ik geen onderzoeksmodel gebruiken. De vraag impliceert namelijk dat je de factoren die klanttevredenheid beïnvloeden nog een vraagteken zijn. Als je perse een onderzoeksmodel moet/wil gebruiken dan moet je de factoren die je kiest in de vraag verwerken (‘wat is de invloed van op klanttevredenheid?’). Beide modellen zijn overigens prima. Op basis van theorie kun je beslissen wat een interessant model is.
  Kom je hier verder mee?
  Succes Margo!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Steven op 24 februari 2017

  Hallo Luuk,
  Ik ben momenteel aan het afstuderen voor mijn opleiding HBO bedrijfseconomie. Ik loop tegen een probleem aan bij het formuleren van mijn probleemstelling. Naar mijn idee beschrijft het exact het probleem en de centrale vraag, maar lijkt het me net iets te lang. Ik heb momenteel de volgende probleemstelling staan:
  Hoe kan ***bedrijf*** ervoor zorgen dat de gegevensstroom tussen de klant, ***bedrijfsonderdeel 1**, **bedrijfsonderdeel 2** en **bedrijfsonderdeel 3** op een dusdanige manier wordt ingericht dat de gegevens ten allen tijde actueel zijn, terwijl zowel de klant als de medewerkers van de betrokken bedrijfsonderdelen zoveel mogelijk van administratieve werkzaamheden worden ontlast?

  Een alternatief kan zijn om dit neer te zetten en vervolgens aan te geven:
  De hoofdvraag die daaruit voort komt luidt als volgt:
  Hoe kan de gegevensstroom tussen de klant en ***bedrijf*** zo efficiënt mogelijk worden ingericht?

  of het iets korter te maken en te zeggen:
  Hoe kan de gegevensstroom tussen de klant en ***bedrijf*** efficiënter worden ingericht waardoor werknemersgegevens ten allen tijde actueel zijn en zowel de klant als de eigen medewerkers zoveel mogelijk van administratief werk worden ontlast?

  Ik hoor graag wat u hiervan denkt en of u tips heeft.

  Alvast bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 24 februari 2017

  Hallo Steven,
  De korte variant heeft mijn voorkeur. Als het om specifieke afdelingen gaat zou ik deze nog wel erbij vermelden.
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door Oz op 3 maart 2017

  Beste Luuk,
  Ik ben op je website terecht gekomen met onwijs handige informatie en tips. Daarom zou ik ook graag advies willen vragen inzake het formuleren van een goede hoofdvraag voor mijn plan van aanpak.
  Ik heb momenteel 4 deelvragen waar ik heel tevreden over ben alleen kan ik mijn hoofdvraag niet goed formuleren en hoop ik dat jij met je professionele kennis een handje kan helpen. Mijn onderwerp gaat over gemeentelijke schuldhulpverlening. Mijn hoofd- en deelvragen zijn als volgt:
  Hoofdvraag:
  1Hoe kan ervoor gezorgd worden dat een moratorium een financiële stabiele schuldensituatie met zich meebrengt voor verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening? (adviserend)
  2In hoeverre biedt het moratorium een instrument om voor een financiële stabiele schuldensituatie te zorgen voor verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening? (adviserend)
  3In hoeverre biedt het moratorium een effectievere gemeentelijke schuldhulpverlening om te zorgen voor een financiële stabielere schuldensituatie? (adviserend)
  Deelvragen:
  1)Welke wettelijke kaders en instrumenten biedt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening? (beschrijvend)

  2)Op welke manier kan een moratorium zorgen voor financiële stabiele situaties voor verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening? (beschrijvend)

  3)Welke procedures dienen er gevolgd te worden om aanspraak te maken op een voorlopige voorziening? (beschrijvend)

  4)In welke mate speelt een moratorium een rol bij de vermindering van de druk op schuldsanering krachtens de Wsnp? (voorspellend)
  Alvast ontzettend bedankt!
  Groetjes Ozge


  Door Luuk Tubbing op 3 maart 2017

  Beste Oz,
  Mooi dat je onze informatie waardevol vindt. Jouw deelvragen zijn inderdaad prima. De twee en derde hoofdvraag lijken mij beiden passend. De eerste gaat ervan uit dat een moratorium een financieel stabiele schuldensituatie zorgt. Dat zal dat eerst vastgesteld moeten worden.
  Groetjes,
  Luuk


  Door Jolijn op 6 maart 2017

  Hallo Luuk,

  Ik ben bezig met het formuleren van mijn probleemstelling. Helaas loop ik hierbij vast. Mijn probleemstelling is nu: ‘Welke strategie moet de opdrachtgever hanteren om zijn nieuwste product succesvol in de Duitse markt te lanceren?’. Dit is niet erg concreet maar ik kom er zelf niet uit hoe ik dit kan veranderen. Heeft u tips en/of suggesties? Alvast bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 7 maart 2017

  Hallo Jolijn, je kunt deze probleemstelling bijvoorbeeld concreter maken door het tijdspad, het product en de doelgroep erin te vermelden. Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door July op 7 maart 2017

  Hallo, Ik zit in de knoop met mijn onderzoeksvraag ‘ Welke factoren zijn van invloed op het succes van het implementeren van een entertainmentdienst in Taipei?’ Maar kan ik wel ‘succes’ zeggen? Want dan zeg ik eigenlijk al dat er succes is terwijl ik dat eigenlijk nog niet weet. Een verandering zou kunnen zijn ‘Welke factoren zijn van invloed op het opzetten van een entertainmentdienst in Taipei?’ maar dat klinkt ook niet helemaal goed in de richting van mijn doelstelling


  Door Luuk Tubbing op 7 maart 2017

  Hallo July, de eerste lijkt mij een prima vraag als een je kleine aanpassing doet: … van invloed op succesvolle implementatie van… Er hoeft ook nog geen succes geweest te zijn om (deels) antwoord op je vraag te krijgen. De factoren van succes zijn iets anders dan succes op zichzelf.
  Groeten,
  Luuk


  Door Dannii op 9 maart 2017

  Dag luuk, zou je mij ook kunnen helpen? Ik heb de volgende probleemstelling geformuleerd: in hoeverre voldoet bedrijf x beleidsmatig en in uitvoering aan de meldplicht datalekken op basis van de algemene verordening gegevensbescherming en op welke wijze kan bedrijf x er voor zorgen dat zij hier wel aan voldoen dan wel blijven voldoen?

  Onderzoeksvragen zijn:
  1. Aan welke wettelijke en beleidsmatige eisen dient bedrijf x te voldoen op basis van de algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de meldplicht datalekken?
  W
  2.Op welke wijze heeft bedrijf x op dit moment de meldplicht datalekken beleidsmatig geregeld?
  3. In hoeverre voldoet het huidige beleid van bedrijf x op dit moment aan de meldplicht datalekken op basis van de algemene verordening?
  4. Wat dienen medewerkers van bedrijf x van de meldplicht datalekken op basis van de verordening te weten om hier een juiste uitvoering aan te kunnen geven?
  5. Wat weten medewerkers op dit moment van de meldplicht datalekken op basis van de verordening?
  6. In hoeverre komt hetgeen wat medewerkers dienen te weten en op dit moment weten van de meldplicht datalekken op basis van de verordening overeen?
  7. Welke mogelijkheden zijn er om de kennis van medewerkers op het gewenste niveau te krijgen en dit vervolgens ook te behouden?

  Alvast heel erg bedankt! Super dat je dit doet!


  Door Luuk Tubbing op 10 maart 2017

  Beste Dannii,
  Een aantal feedbackpunten:
  – Hoofdvraag: kan een stuk bondiger en concreter. Suggestie: “In hoeverre voldoet bedrijf X aan de meldplicht datalekken?” De rest van de informatie kun je kwijt in de deelvragen.
  – Deelvraag 3 is min of meer hetzelfde als de hoofdvraag.
  – Deelvraag 4-7: hier staat de kennis van de medewerkers centraal. Als dit de beoogde focus van het onderzoek is, dan opnemen in de hoofdvraag.
  Bedankt en succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Tess op 16 maart 2017

  Beste Luuk,

  Ook ik heb een vraag met betrekking tot het formuleren van een probleemstelling. Mijn scriptie gaat over juridisch ondernemerschap en dan met name de invloed van de digitalisering in de juridische tak. Er is redelijk wat over te vinden en ik vind het allemaal super interessant, maar een onderzoeksvraag vormen vind ik erg lastig. Ik wil graag gaan schrijven over de verlaagde toegang tot het recht door de huidige technische ontwikkelingen. Zo worden er whatsapp diensten aangeboden door advocatenkantoren waar je je juridische vraag kunt stellen en zijn er verschillende programma’s waar bijvoorbeeld je bezwaarschrift tegen een verkeersboete zo uit de computer komt rollen. Mijn vraag zou dan zijn; “Welke technologische ontwikkelingen verlagen de toegang tot het recht voor particulieren?”
  Zou deze vraag te breed zijn of verkeerd geformuleerd? Tips zijn erg welkom!


  Door Mirjam op 20 maart 2017

  Dag Luuk,
  Zou jij me willen helpen? Ik heb de volgende hoofdvraag en deelvragen geformuleerd, maar zou graag feedback over de formulering en tips zijn uiteraard welkom.
  Hoofdvraag: Dient de mogelijkheid van samenloop tussen een informatiebeschikkingsprocedure ex art 52a AWR en een civiel kort geding te worden beperkt?
  Deelvragen:
  1) Hoe verloopt de informatiebeschikkingsprocedure ex art. 52a AWR?
  2) Wanneer kan middels een voorlopig voorziening een informatieverplichting worden afgedwongen en wat is hierin de rechtspositie van de belastingplichtige?
  3) Welke criteria gelden voor de toepassing van de tweewegenleer in het kader van de informatiebeschikkingsprocedure?
  4) Welke afweging maakt de rechter om een informatieverzoek op straffe van dwangsom wel of niet te honoreren?
  Ik hoor graag je feedback. Alvast dank.


  Door Luuk Tubbing op 22 maart 2017

  Dag Mirjam,
  Een paar verbetersuggesties:
  – Hoofdvraag: zou ik een open vraag van maken (is nu een ja/nee-vraag). Bovendien is het een normatieve vraag (‘dient’). Daarom zou ik iets van een criterium benoemen (rechtmatigheid o.i.d.).
  – In de deelvragen mis ik nog iets over het civiel kort geding (staat immers wel in de hoofdvraag).
  – Verder prima deelvragen!
  Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Mirjam op 23 maart 2017

  Dank Luuk, ik ga ermee aan de slag!!


  Door M Schepers op 15 september 2017

  Hallo Luuk,
  Ik zit echt vast met mijn onderzoeksvraag, wellicht kan jij me helpen! Het gaat om een commercieel management scriptie bij een groot uitzendbureau. Zij willen graag onderzoeken wat de klanten (opdrachtgever én sollicitanten) ervan vindt dat wij momenteel nog zoveel vestigingen hebben. Zo kan er uit komen dat de klant liever 1 vestiging ziet of zelfs meer vestigingen, dat is nog niet duidelijk. Het doel is om meer klanten binnen te halen, de winst te verhogen en natuurlijk kosten te besparen wanneer er vestigingen dicht gaan.
  Momenteel is mijn probleemstelling als volgt: “Op welke wijze kan XXX haar vestigingsnetwerk in Limburg zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten naar wens van de klant (opdrachtgever en kandidaten) om hiermee de winst te vergroten?
  Ik hoop dat jij me verder kan helpen 🙂


  Door Luuk Tubbing op 17 september 2017

  Hallo M,
  Dit lijkt mij een prima onderzoeksvraag. Je kunt de vraag nog wat concretiseren, met name de term inrichten. Gaat het alleen om de dichtheid van het verstigingsnetwerk of ook andere elementen?
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Pien op 18 september 2017

  Beste Luuk, ik heb geprobeerd al je adviezen in mijn onderzoeksopzet (HBO, praktijkonderzoek) te verwerken maar ik ben er nog niet helemaal blij mee. Heb jij nog tips? Veel dank alvast!
  Doelstelling
  Doel van dit onderzoek is het binnen 4 maanden verkrijgen van inzicht in de verbeterpunten wat betreft opvolging en inhoud van het protocol “decubitus’ zoals thans gebruikt op afdeling B in Ziekenhuis C wat betreft mogelijke voedingsopties en het voorkeursmoment consultatie diëtetiek door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en het op basis hiervan formuleren van aanbevelingen voor het verbeteren van dit protocol.

  Deze aanbevelingen zullen voor 1 april 2018 gebruikt worden voor het opstellen van een actueel protocol dat voldoet aan de verwachtingen van alle partijen die werken met dit protocol (verpleegkundigen, internisten en diëtisten). Dit met het uiteindelijk doel de zorg voor patiënten met decubitus binnen Ziekenhuis C te verbeteren.

  Hoofdvraag
  Welke verbeterpunten kunnen er geformuleerd worden voor het protocol ‘Decubitus’ zoals thans gebruikt op de afdeling B van Ziekenhuis C zodat patiënten met decubitus de best mogelijke, evidence based, behandeling krijgen?

  Deelvragen
  – Welke voedingsopties dienen opgenomen te worden in het nieuwe protocol?
  – Wanneer kan afdeling Y het beste geconsulteerd worden?
  – Hoe kan, volgens de medewerkers, in een nieuw protocol eenduidig handelen bevorderd worden? Of Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor eenduidig handelen volgens de medewerkers?
  – In hoeverre is het huidige protocol verouderd volgens de medewerkers en welke recente wetenschappelijke bevindingen missen erin?
  – Welke stappen ontbreken volgens de medewerkers in het protocol, welke zijn overbodig en welke stappen dienen verbeterd te worden en hoe? Te veel vragen in 1 vraag?


  Door Luuk Tubbing op 20 september 2017

  Beste Pien,
  Een prima stuk wat mij betreft. Een paar feedbackpunten:
  – Doelstelling: alles vanaf ‘door middel van’ kan weg, omdat het type onderzoek een middel is, geen doel op zich. De 2e paragraaf van de alinea lijkt mij wat ambiteus, omdat het niet binnen jouw controle ligt dat een protocal binnen de verwachtingen van alle partijen valt.
  – Hoofdvraag: ‘best mogelijke’ is overbodig, want de definitie van evidence-based is ‘gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid’.
  – Deelvragen: de 2e en 3e deelvragen kan ik niet herleiden naar de hoofdvraag en/of de doelstelling. Afdeling Y en eenduidigheid van het protocol komen hier uit de lucht vallen.
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Thanks,
  Luuk


  Door Pien op 21 september 2017

  Dank voor je reactie Luuk. Ik kan weer verder!


  Door Marja op 27 september 2017

  Beste Luuk,
  Ik moet een bestuursrechtelijk bachelor essay schrijven op het gebied van artikel 4 EVRM. De docent wil bij voorkeur dat iedereen werkt met een toetsende probleemstelling, maar tot nu toe lukt het me niet om een goede probleemstelling te krijgen. Laatste voorstel is: Is schending van artikel 4 lid 2 EVRM door gedwongen prostitutie grondslag voor het sluiten van sexinrichtingen met toepassing van artikel 174 Gemeentewet?
  (Bestuursrechtelijke bestrijding van gedwongen prostitutie)
  Helaas mogen we tussendoor geen contact hebben met docent dus misschien kun je helpen of ik hiermee verder kan.
  deelvragen onder meer:
  Wat houdt artikel 4 lid 2 EVRM in?
  Rust er een positive verplichting op voor het bestuur?
  Wat houdt sartikel 174 Gem wet in?
  Wat zijn de richtlijnen binnen de NGB?
  Wat valt onder gedwongen prostitutie?
  Hoe is de verhouding met het strafrecht?
  Is er jurisprudentie op dit gebied en wat is daarin de stellingname?
  Ik hoop dat je me weer wat verder kunt helpen. Bedankt


  Door Luuk Tubbing op 27 september 2017

  Beste Marja,
  Dit lijken mij prima onderzoeksvragen, wat de vraagstelling en opbouw betreft. Mijn juridische expertise is beperkt, dus ik weet niet zeker of het inhoudelijk klopt. Een klein verbeterpuntje: elke deelvraag moet op zichzelf te interpreteren zijn. Echter bij deelvraag 6 is het onduidelijk waartoe je het strafrecht verhoudt. Helder? Succes Marja!
  Groeten,
  Luuk


  Door Marja op 28 september 2017

  Thnx! zo kan ik weer verder.


  Door Sally op 29 september 2017

  Beste

  Ik ben bezig met mijn bachelorproef Verpleegkunde.
  Als onderzoeksvraag heb ik momenteel: ” Hoe gaat men om met de PACSLAC-d in de thuiszorg, specifiek in het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen afdeling Diksmuide”.
  Daarbij heb ik verschillende deelvragen:
  – Hoeveel metingen worden er uitgevoerd en worden deze opgevolgd?
  – Is er voldoende kennis bij de verpleegkundigen om de meting uit te voeren?
  – Is er voldoende tijd om de meting uit te voeren?
  – …
  Kunt u mij even advies geven of ik op de goeie weg ben of niet?
  Alvast bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 30 september 2017

  Beste Sally,
  Bedankt voor jouw vraag. Een aantal feedbackpunten:
  – Hoofdvraag: vermijd vaag taalgebruik zoals “…gaat men om met..”; liever: “in hoeverre hanteert men” of “wordt toegepast” o.i.d. Zet erbij dat het om een pijnobservatielijst gaat, zodat leken het ook kunnen begrijpen. Tenslotte, er ontbreekt nog een vraagteken.
  – Deelvragen: prima! Wellicht zijn er nog andere factoren naast tijd die de toepassing van PACSLAC-D bevorderen/belemmeren.
  Succes Sally!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Sally op 6 oktober 2017

  Heel erg bedankt voor uw reactie !! Ik kan terug verder 😉
  Groetjes,
  Sally


  Door Ramon op 3 oktober 2017

  Beste,
  ik heb nu twee probleemstellingen opgesteld voor mijn onderzoek, alleen vraag ik me nu af welke beter is of dat ze allebei beter kunnen.
  De eerste is: Wat is de beste manier om de liquiditeit van bedrijf x in te schatten?
  de tweede is: In hoeverre kan de liquiditeit van bedrijf x worden geschat?

  Alvast bedankt!
  Mvg. Ramon


  Door Luuk Tubbing op 3 oktober 2017

  Beste Ramon,
  Beiden zijn goed geformuleerd. En beiden kunnen relevant zijn. De tweede echter alleen als er een bepaalde reden is om aan te nemen dat het problematisch zou zijn om de liquiditeit van het bedrijf te schatten.
  Helder? Succes Ramon!
  Mvg. Luuk


  Door Ramon van de Vorst op 5 oktober 2017

  Beste Luuk,
  Bedankt voor de snelle reactie en goede tip.
  Op mijn doelstelling: Het doel van het onderzoek is bedrijf X meer inzicht te geven in de lastig te voorspellen liquiditeit. Ze willen eerder hun liquiditeitsproblemen zien aankomen, zodat ze hier sneller op in kunnen spelen, krijg ik als feedback dat deze niet erg duidelijk is. Heb jij hiervoor tips?

  Mvg. Ramon


  Door Luuk Tubbing op 5 oktober 2017

  Beste Ramon,
  Graag gedaan. Dan zou ik voor vraag 1 gaan en deze concretiseren, SMART maken https://nl.wikipedia.org/wiki/SMART-principe. Overigens vraag ik het mij af of de juiste vraag wordt gesteld. “Hoe kan bedrijf X haar liquiditeit stabiliseren?” is wellicht ook een relevante vraag. Veel bedrijven hanteren allerlei maatregelen om liquiditeit te generen, zoals abonnementen, korting bij inkoop van grotere partijen, het vroeg plaatsen van bestellingen of het spreiden van risico door actief te zijn in verschillende markten. Of deze vraag relevant is hangt natuurlijk af van de sector, maar er is vaak meer mogelijk dan bedrijven denken (het ontbreekt vaak aan durf en creativiteit).
  Mvg,
  Luuk


  Door Carmelita op 18 oktober 2017

  Goedemorgen/middag,
  Ook ik ben bezig met een afstudeerscriptie en ik zal het hebben over de veranderende omgeving met als gevolg verandering in klantengedrag. Mijn vraagstelling luidt: Met welke uitdagingen heeft BEDRIJF X te kampen ten opzichte van veranderend klantengedrag in relatie tot een steeds veranderende omgeving? Zelfs voelt het niet zo goed aan bij mij. Ik had graag uw zienswijze hierover. Bij voorbaat dank.


  Door Luuk Tubbing op 26 oktober 2017

  Beste Carmelita,
  Het idee achter de vraagstelling lijkt mij prima. Echter vind ik de formulering vrij omslachtig. Mijn voorstel; “Welke uitdagingen heeft bedrijf X door veranderend klantgedrag als gevolg van een veranderende omgeving?” Wellicht kun je deze nog wat concreter maken, bijv. door een specifieke eigenaar van deze uitdagingen binnen het bedrijf aan te wijzen, af te bakenen of aspecten van de omgeving, etc.
  Succes!
  Groeten,
  Luuk


  Door Marina op 25 oktober 2017

  Beste Luuk,
  ik merk dat ik vast loop op mijn hoofdvraag icm de deelvragen. wil jij er eens naar kijken?
  Hoofdvraag: wat is de impact van de reorganisatie op de medewerkers van afd x van bedrijf x?
  deelvragen:
  Hoe wordt de reorganisatie ervaren door de medewerkers?
  wat is de relatie tussen de reorganisatie en de prestaties van de medewerkers?
  worden de medewerkers voldoende geïnformeerd over de reorganisatie en de consequenties die het voor hen heeft?
  welk vooruitzicht hebben de medewerkers na de reorganisatie?

  graag jouw feedback en tips.

  mvg Marina


  Door Luuk Tubbing op 26 oktober 2017

  Beste Marina,
  Prima vragen wat mij betreft. Alleen deelvraag 3 komt wat willekeurig over. Wellicht kun je deze vraag verbreden over nog deelvragen toevoegen over hoe de reorganisatie is aangepakt (communicatie is daar ‘slechts’ een onderdeel van).
  Succes!
  Mvg,
  Luuk


  Door Djoeke op 16 november 2017

  Beste Luuk,
  Ik loop vast met mijn onderzoeksvoorstel voor mijn afstudeeronderzoek.
  Ik studeer sociaal-juridische dienstverlening dus is het logisch dat beide aspecten behandeld dienen te worden in het onderzoek.
  Nu heb ik de volgende onderzoeksvraag geformuleerd maar ik heb het gevoel dat deze te breed en te vaag is.
  Hoe kunnen rechten van ouders en kinderen in een echtscheiding worden geborgd?
  Dmv de deelvragen wil ik ingaan op de juridische waarborging en de sociale gevolgen van echtscheiding.

  Ik hoor graag wat je ervan vindt.

  Groet,

  Djoeke


  Door Luuk Tubbing op 16 november 2017

  Beste Djoeke,
  Lijkt mij een prima onderzoeksvraag. Indien nodig/vereist kun je deze nog wat specifieker maken, bijv. door te focussen of ouders of kinderen (niet beiden), een bepaald type echtscheiding of context waarin deze plaatsvind, etc.
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Groet,
  Luuk


  Door marvin op 28 november 2017

  Hee Floris,

  Ik ben ook bezig m et een stageverslag over het optimaliseren van het offerteproces. Zou ik misschien jouw onderzoeken mogen krijgen, zodat ik kan vergelijken?

  Gr,
  Marvin


  Door A. Jacobs op 4 januari 2018

  Beste Luuk,
  Ook ik mag er aan gaan geloven: afstuderen! Net als de meeste hier boven vind het begin het moeilijkst, het onderzoeksvoorstel. Ik studeer Facility Management en mijn onderwerp gaat over de regelgeving van de EU dat grote organisaties in 2020 20% minder energieverbruik hebben. Nou is het energiebeheer van de organisatie niet erg inzichtelijk dus wil ik mijn opdracht daarop richten. Waardoor mijn centrale onderzoeksvraag als volgt luidt: Hoe kan …. het energieverbruik verminderen, zodat zij een bijdrage kan leveren aan een duurzaam energieverbruik in 2020?
  Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen gesteld:
  Theoretisch:
  1. Wat houdt duurzaam energiemanagement in?
  2. Hoe kan …. het energiebeheer inzichtelijk krijgen?
  3. Welke ontwikkelingen doen zich voor omtrent energiemanagementsystemen?
  Empirisch:
  4. Hoe is het energiebeheer op dit moment ingericht?
  5. Hoe is het energiebeheer bij andere bedrijven ingericht?

  Verder heb ik begrepen dat er een bepaalde theorie uitgewerkt moet kunnen worden in je scriptie. Maar ik zou niet weten welke theorie ik hierbij kan gebruiken. Dus misschien dat jij mij daar verder bij kan helpen? En ik vraag me af of mijn onderzoeksvraag en deelvragen goed geformuleerd zijn?

  Ik hoor graag jou bevindingen en alvast bedankt.
  Met vriendelijke groet,
  A. Jacobs


  Door Luuk Tubbing op 6 januari 2018

  Beste A.,
  Prima geformuleerde onderzoeksvragen wat mij betreft. Een paar tips:
  – Wees eenduidig: in de hoofdvraag gaat het over het verminderen van energieverbruik en in de deelvragen over energiebeheer. Dat laatste lijkt mij een middel, maar geen doel op zich (gezien jouw hoofdvraag).
  – De focus lijkt mij vooral: wat is de huidige situatie, gewenste situatie en hoe realiseert het bedrijf deze gewenste situatie.
  – De uit te werken theorie zal concepten en modellen bevatten die jouw onderzoek en het bedrijf kunnen helpen bij het begrijpen en oplossen van het probleem. Ik kan je niet helpen met specifieke theorie, want ik ben geen facility management expert.
  Kom je hier verder mee? Succes!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk


  Door nadoria op 14 januari 2018

  Beste Luuk,

  Voor mijn afstudeerscriptie wil ik onderzoeken hoe er verbindend kan worden gewerkt binnen het sociaal domein van 3 gemeenten. De aanleiding hiervan is een project van een van de drie gemeenten om de integratie van statushouders te bevorderen. In de praktijk loopt de samenwerking tussen de betrokken partijen niet naar behoren. Nu twijfel ik tussen de volgende twee hoofdvragen:
  ‘Hoe kunnen de gemeenten op Walcheren verbindend werken binnen het sociaal domein’?

  ‘Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking binnen het sociaal domein op Walcheren te intensiveren, zodat er verbindend gewerkt kan worden’?
  Ik twijfel nu ook of dit niet te breed is en ik een hoofdvraag zou moeten formuleren m.b.t. het project zelf en een deel van de integrale samenwerking juist zou moeten verwerken in een, of misschien zelfs 2 deelvragen?

  Zou je hier feedback op kunnen geven?

  Met vriendelijke groet,

  Nadoria


  Door Luuk Tubbing op 15 januari 2018

  Beste Nadoria,
  De eerste hoofdvraag lijkt me een prima uitgangspunt. Je kunt de vraag nog wat doelgerichter maken door het achterliggende doel (bijv. oplossen van complexe/gemeente overstijgend/regionale problematiek in het sociale domein) van een betere samenwerking te benoemen.
  Helder? Kom je hier verder mee? Succes in ieder geval.
  Groeten,
  Luuk


  Door thijs op 17 januari 2018

  Beste Luuk,

  Ik loop vast met mijn plan van aanpak voor mijn afstudeerscriptie, ik hoop dat jij mij nieuwe inzichten kan geven.

  Probleemstelling
  Op welke wijze kan (bedrijf x) zich het beste positioneren met het bestaande productportfolio in de Nederlandse Retailmarkt?

  Doelstelling
  ‘Inzicht verkrijgen in (bedrijf x) en de B2B markt (afnemers, aanbieders en de trends & ontwikkelingen) met betrekking tot de positionering, teneinde (bedrijf x) een advies te geven over hoe zich te positioneren in de Nederlandse Retailmarkt.’

  Deelvragen
  1. Wat zijn de belangrijke en relevante kenmerken van de onderneming/organisatie?
  • Wat is de visie/missie van (bedrijf x)?
  • Hoe ziet de interne organisatie eruit?
  • Wat is de huidige positionering van (bedrijf x) in de Nederlandse Retailmarkt?
  • Wat zijn de trends & ontwikkelingen binnen de markt waarin (bedrijf x) actief is?

  2. Wat zijn de wensen en behoeften van de afnemers?
  • Wie zijn de (potentiële) afnemers van (bedrijf x)?
  • Welke associaties heeft de doelgroep met het merk (bedrijf x)?
  • Bij welke concurrenten nemen (potentiële) afnemers af?
  • Hoe ziet de Customer Journey eruit?

  3. Wat zijn onderscheidende kenmerken van concurrenten?
  • Wie zijn de concurrenten van (bedrijf x)?
  • Wat is de huidige positionering van de concurrenten?
  • Wat doen de concurrenten aan marketingcommunicatie?
  • Hoe ziet de interne organisatie van de concurrent eruit?
  • Wat zijn de kritische succesfactoren van de concurrenten?

  Op deze opbouw van mijn plan van aanpak heb ik de volgende feedback ontvangen van een docent:

  “Positionering is niet een heilig doel op zich. Waarom ga je hier dan toch voor als uiteindelijk doel. Wat wil je echt bereiken?”

  Ik begrijp niet goed wat er nu niet goed is aan mijn plan van aanpak, moet ik mijn probleem- of doelstelling herschrijven of zijn mijn deelvragen niet goed of aansluitend?

  Ik hoop dat jij mij hier wat bij kan helpen of wat tips zou willen geven?

  Gr.


  Door Luuk Tubbing op 18 januari 2018

  Beste Thijs,
  Qua formulering zit jouw stuk goed in elkaar. Wat jouw docent denk ik bedoelt is dat positionering is een oplossing/strategie is voor een probleem en geen doel op zich. De vraag is: wat is de aanleiding geweest om de positionering tegen het licht te houden, oftwel welk probleem wordt opgelost hiermee? Zijn er bijv. bepaalde uitdagingen in de markt? Is het bedrijf het overzicht/samenhang kwijt in het productassortiment?
  Kom je hier verder mee? Succes Thijs!
  Gr. Luuk


  Door Robien op 4 februari 2018

  Dag Luuk,

  Momenteel ben ik ook bezig met mijn afstuderen en loop erg vast bij het formuleren van mijn centrale vraag. Mijn onderzoek richt zich op het optimaliseren van het voorlichtingsproces van een middelbare school. De centrale vraag luidt als volgt: Hoe kan bedrijf X het voorlichtingsproces voor basisschoolleerlingen en de secundaire doelgroep door middel van marketingcommunicatie optimaliseren waardoor het marktaandeel behouden wordt?

  Het onderzoek richt zich namelijk niet alleen op basisschoolleerlingen maar ook op een secundaire doelgroep. Deze bestaat uit ouders, basisschool docenten en de voorlichters vanuit bedrijf X. Kan ik de secundaire doelgroep zo benoemen? Of moet ik hier een andere benaming aangeven?

  Hoor graag wat jouw feedback hierop is. Alvast bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 5 februari 2018

  Dag Robien,
  In de hoofdvraag zou ik de doelgroep dan helemaal weglaten, evenals marketingcommunicatie (is een middel, geen doel). Want uiteindelijk ligt de focus op het verbeteren van het voorlichtingproces om marktaandeel te behouden. Onderdeel van dat voorlichtingsproces is dan de vraag wie de doelgroepen zijn en hoe deze het beste benarderd kunnen worden. Deze zaken kun je in de deelvragen verwerken.
  Groeten,
  Luuk


  Door Bregje op 6 februari 2018

  Beste Luuk,

  Momenteel ben ik bezig met het verbeteren van mijn probleemanalyse en vind het nog moeilijk om een hoofdvraag te formuleren.
  Het bedrijf in kwestie heeft de samenwerking met een PR agent stopgezet omdat ze niet tevreden waren met de kwaliteit-kosten verhouding, waardoor ze nu alleen zelf verantwoordelijk zijn voor de communicatie naar de klant. Daarnaast willen ze hun marktaandeel vergroten.

  Als concept heb ik nu het volgende:
  – Hoe kan Bedrijf X haar communicatie naar de klant zo aanpassen zodat het marktaandeel in 2018 stijgt?
  – Hoe kan Bedrijf X haar marketingstrategie verbeteren om haar marktaandeel in 2018 te vergroten?
  – Welke marketingstrategie is het meest geschikt voor Bedrijf X om te communiceren naar haar klanten in 2018 zodat haar marktaandeel stijgt?

  Ik weet niet of ik deze twee factoren (communicatie en marktaandeel) kan combineren, wat is jou mening hierover?

  Alvast bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 7 februari 2018

  Beste Bregje,
  De omvang van het marktaandeel is inderdaad niet één-op-één te relateren aan communicatie. Er zijn zoveel (externe) factoren die daarbij een rol spelen. Ik denk dat het realistischer is om communicatie te koppelen aan imago.
  Groeten,
  Luuk


  Door Anemoon op 20 februari 2018

  Mijn centrale onderzoeksvraag is : Hoe effectief vinden de ouders van de leerlingen de Facebookpagina van de school?
  Met als deelvragen:
  1) Hoe goed kennen de ouders van de leerlingen de Facebookpagina van de school?
  2) Hoe vaak gebruiken de ouders van de leerlingen de Facebookpagina van de school?·
  3) Hoe tevreden zijn de ouders van de leerlingen over de Facebookpagina van de school?

  Omdat die tevredenheid afhangt van de inhoud van de Facebookpagina zal ik de inhoud er ook bij moeten betrekken. Maar hoe kan ik dat het beste doen? Moet ik daar dan nog een extra deelvraag voor formuleren?

  Alvast bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 21 februari 2018

  Hoi Anemoon,
  Prima deelvragen, die goed meetbaar zijn. Wat echter nog onduidelijk blijft is wat je met effectiviteit bedoelt. Kun je effectiviteit aan het doel van de Facebookpagina relateren? Bijv. het delen van informatie of creeren van betrokkenheid?
  Groeten,
  Luuk


  Door Linda op 21 februari 2018

  Beste Luuk,
  Ik doe voor een bedrijf een onderzoek naar het verbeteren van het opvolgingsproces van klanten feedback, inclusief registratie en rapportage. De resultaten moeten structureel worden geanalyseerd om de (toekomstige) verwachtingen beter te kunnen vervullen. Het bedrijf wil vooral een hogere respons ontvangen.
  Mijn onderzoeksvraag is nu: : ” Op welke wijze kan het huidige opvolgingsproces van klantenfeedback, inclusief registratie en rapportage binnen de EU, UK en VS verbeterd worden om een hogere respons te ontvangen? ” Ik heb de eu, uk, en vs in mijn vraag toegevoegd om het geografisch specifieker te maken, omdat ik tijdens mijn onderzoek klanten uit die drie gebieden benader. Ik weet niet zo goed of mijn vraag duidelijk genoeg is. Heb jij tips voor mij?

  Alvast bedankt!


  Door Luuk Tubbing op 22 februari 2018

  Beste Linda,
  Lijkt mij een prima onderzoeksvraag. Goed afgebakend.
  Groeten,
  Luuk


  Door Babette op 22 februari 2018

  Beste Luuk,
  Ik loop vast met mijn Plan van Aanpak voor mijn afstudeerscriptie, hoop dat je me hierbij kan helpen!
  Het managementprobleem:
  (Bedrijf X) is sinds 2017 distributeur voor een aantal merken/producten in Engeland. Echter is het contact met de verantwoordelijke Sales agent nooit goed en effectief geweest. Met als gevolg heeft (Bedrijf X) geen specifiek beeld van het marktpotentieel, hun marktaandeel en de te voeren sales strategie in Engeland.
  Als concept heb ik nu het volgende:
  Doelstelling:
  De onderneming wilt met dit onderzoek inzicht krijgen in het marktpotentieel (in aantal winkels maar ook in €) en in hun marktaandeel in de primaire en secundaire doelgroep in Engeland. Daarnaast is het streven gericht op het verbeteren van de Sales strategie in Engeland, zowel fysiek als online contact, om zo langdurige samenwerkingen op te bouwen en te onderhouden in 2018.
  Centrale onderzoeksvraag:
  1. Hoe kan (Bedrijf X) hun Sales strategie verbeteren om hun marktaandeel in de retailmarkt, in 2018, in Frankrijk vergroten?
  2. Welke Sales strategie is het meest geschikt voor (Bedrijf X) om langdurige samenwerkingen in de retailmarkt op te bouwen en te onderhouden, zodat het marktaandeel stijgt in 2018, in Frankrijk?
  3. Welke Sales strategie is het meest geschikt voor (Bedrijf X) om de positie in de retailmarkt te versterken, met als uitgangspunt het vergroten van het marktaandeel in 2018, in Frankrijk?
  Deelvragen:
  – Wat is de huidige situatie van (Bedrijf X)?
  – Hoe ziet de retailmarkt in Engeland eruit?
  – Waaruit bestaat de primaire en secundaire doelgroep?
  – Wat zijn de verkoopkanalen?
  – Hoe is de communicatie tussen (Bedrijf X) en de Sales agent?
  – Hoe verloopt momenteel het contact met de Sales agent uit Engeland?
  – Welke trends en ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de Sales strategie op de Engelse markt?
  Ik hoop dat jij mij hierbij kan helpen of wat tips zou willen geven? Alvast bedankt!
  Groetjes,
  Babette


  Door Babette op 22 februari 2018

  * Het gaat om het land Engeland ipv. Frankrijk!


  Door Luuk Tubbing op 22 februari 2018

  Beste Babette,
  Dit stuk zit al aardig goed in elkaar.
  – Ik zou gaan voor de derde centrale vraag en dan “positie in de retailmarkt te versterken” weglaten, want dat overlapt met “vergroten van het marktaandeel in 2018”. Sales schrijf je trouwens niet met een hoofdletter als het niet aan het begin van een zin staat.
  – Deelvragen: eerste is prima, de tweede en laatste overlappen, twee en vier kunnen wat specifieker, en 3-6 komen wat willekeurig over.
  Groetjes,
  Luuk


  Door Daisy op 26 februari 2018

  Beste Luuk,

  Ik ben begonnen aan mijn afstudeerstage en nu loop ik vast bij het opstellen van mijn probleemstelling. Hopelijk kun jij mij wat tips geven!

  De doelstelling is als volgt:
  Het opstellen van een veiligheidsmonitor om op die manier de veiligheidsbeleving en de daaraan gerelateerde onderwerpen in de gemeente X, in kaart te brengen en te analyseren. Dit zullen de volgende onderwerpen zijn: Veiligheidsbeleving (1), leefbaarheid en overlast in woonbuurt (2), slachtofferschap criminaliteit (3), burgers en gemeente (4) en preventie (5). Vanuit deze veiligheidsmonitor worden aanbevelingen gedaan om de veiligheidsmonitor te implementeren. Dit onderzoek dient binnen vijf maanden afgerond te zijn.

  Daaraan heb ik als probleemstelling gekoppeld:
  Hoe kunnen de verschillende onderwerpen gerelateerd aan veiligheid, door middel van een veiligheidsmonitor, in kaart worden gebracht en worden geanalyseerd waarna er aanbevelingen worden gedaan voor de implementatie van de veiligheidsmonitor?

  Dit zijn de deelvragen die ik hierbij heb opgesteld:
  1. Wat is een veiligheidsmonitor?
  2. Welke onderwerpen moeten behandeld worden in de veiligheidsmonitor?
  o Welke onderwerpen binnen de programma’s van gemeente X hebben betrekking op veiligheid?
  3. Welke resultaten zijn uit de veiligheidsmonitor naar voren gekomen?
  4. Welke aanbevelingen kunnen er ten slotte gegeven worden met betrekking tot het implementeren van de veiligheidsmonitor?

  Ik hoor graag jouw mening hierover!

  Met vriendelijke groet,
  Daisy


  Door Luuk Tubbing op 28 februari 2018

  Beste Daisy,
  Een aantal suggesties:
  – Het is een erg lange en vage vraag geworden, hoewel het idee duidelijk is. Gebruik ‘de meest gepaste (of effectieve, etc.) wijze om…’ ipv ‘kunnen. Alles ‘kan’ namelijk 😉
  – HOE je de monitor gaat vaststellen (in kaart brengen, analyseren veiligheidsonderwerpen) of implementeren kun je weglaten uit de vraagstelling. Dat je aanbevelingen gaat doen kan ook weg uit de vraagstelling. Wat ga je uiteindelijk aanbevelen? Daar moet de vraag over gaan. Mij blijft onduidelijk of het onderzoek gaat over het vaststellen van de inhoud van de monitor (welke veiligheidheidsonderwerpen? e.d.), de wijze waarop deze geimplementeerd moet worden (hoe en hoe vaak wordt de monitor uitgevoerd? e.d.), welke resultaten er uit de monitor komen (obv van welke meting?)…
  Kom je hier verder mee?
  Succes!
  Met vriendelijke groet,
  Luuk

  Plaats een reactie


  *