Onderzoeksmethoden

Een goed begrip van verschillende onderzoeksmethoden is essentieel voor valide en betrouwbare resultaten en een goed geschreven scriptie, met name het methodehoofdstuk.

Artikelen in Onderzoeksmethoden

Casestudie onderzoek: Voor- en nadelen, ontwerp en proces
Casestudie (case study) of gevalsstudie is een vorm van kwalitatief onderzoek...
Fundamenteel onderzoek vs. toegepast onderzoek
Het onderscheid tussen fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek valt in...
Populatie
Een populatie  is een homogene verzameling van objecten (bijv. een groep...
Mixed method research
Mixed method research houdt in dat  kwalitatief  en kwantitatief onderzoek ...
Kwantitatief onderzoek
Kwantitatief onderzoek is in relatief grote mate objectief. Bij een onderwerp...
Validiteit en betrouwbaarheid
Validiteit en betrouwbaarheid worden bepaald door de toegepaste...
Kwalitatieve data-analyse
Kwalitatieve data-analyse is van toepassing wanneer je, hoe kan het ook anders,...
Interview transcript
Een interview transcript (uitgetypt interview) is aan te raden...
Meetschaal
Een meetschaal of meetniveau wordt toegekend aan een variabele om deze...
Variabelen
Een variabele is een symbool van een gebeurtenis, handeling, karakteristiek...
Operationele definitie
Een operationele definitie is nodig om een contruct meetbaar te maken. Een...
Steekproef bepalen
Een steekproef is een homogene verzameling van eenheden (personen, objecten of...
Observatie
Observatie of observationeel onderzoek houdt in dat je...
Interviewtechnieken die het verschil maken
Interviewtechnieken bepalen in grote mate de kwaliteit van de interviewdata en...
Typen enquêtes en manieren om non-respons te beperken
De enquête (vragenlijst) is een veelgebruikte kwantitatieve...
Fieldresearch vs. deskresearch
Fieldresearch en deskresearch zijn veelgebruikte termen in het onderzoek. Waar...
Kwalitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek is in relatief grote mate interpretatief en subjectief....
arrow_drop_up arrow_drop_down