Psst, voordat je weggaat

Wil jij je scriptie veel sneller schrijven en eerder afstuderen?

Page content

Fieldresearch vs. deskresearch

Fieldresearch vs. deskresearch

scriptie code

Fieldresearch en deskresearch zijn veelgebruikte termen in het onderzoek. Waar bij fieldresearch of veldonderzoek primaire data wordt verzameld en geanalyseerd, wordt bij deskresearch gebruik gemaakt van secundaire dataBeide typen onderzoek kennen hun eigen onderzoekstechnieken (wat overigens niets te maken heeft met het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek). Overigens wordt in de meeste onderzoeken een combinatie van field- en deskresearch uitgevoerd. Voordat je aan veldonderzoek begint wil je namelijk eerst weten wat eerdere onderzoeken hebben gevonden, zodat je hier op voort kunt bouwen en iets toe kunt voegen. Hieronder volgt voor beide typen een korte omschrijving.

Fieldresearch

Bij fieldresearch of veldonderzoek worden nieuwe gegevens (primaire data) verzamelend, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Het gaat dus om gegevens waar je zelf onderzoek voor hebt verricht: jouw eigen directe waarnemingen als onderzoeker in ‘het veld’. Daarom wordt het ook wel empirisch onderzoek (‘kennis door ondervinding verkregen’) genoemd. Om te weten welke informatie je wilt verzamelen dien je eerst een probleemstelling te formuleren. Om te weten waar, wanneer en hoe je informatie gaat verzamelen schrijf je een gedegen onderzoeksvoorstel, wat uiteindelijk uitmondt in een onderzoeksontwerp, waarin tot in detail wordt beschreven welke stappen je gaat ondernemen en welke onderzoekstechnieken je gaat gebruiken. Veelgebruikte onderzoekstechnieken bij fieldresearch zijn:

Goed fieldresearch bestaat doorgaans uit de volgende stappen:

 1. Formuleer de probleemstelling: vraagvorm, één zin, specifiek geformuleerd en relevant
 2. Schrijf het onderzoeksontwerp: bepaal de onderzoekspopulatie en de steekproef die je hieruit gaat trekken, werk operationele definities uit om de constructen meetbaar te maken;
 3. Verzamel de data: ga het veld in om op een systematische wijze, zoals beschreven in het onderzoeksontwerp, de data te verzamelen (lees: neem de interviews of enquêtes af, of voer de observaties uit);
 4. Analyseer de data: analyseer stapsgewijs de data, zodat je uiteindelijk antwoord kunt geven op de probleemstelling.

Deskresearch

Onder deskresearch verstaan we het verzamelen en analyseren van secundaire data. Het gaat hier om gegevens die reeds beschikbaar zijn en dus door andere onderzoekers al verzameld zijn, zoals literatuur, voorgaande onderzoeken of databases. Specifieke voorbeelden zijn CBS-gegevens, jaarverslagen, bedrijfsadministratie, rapporten, databanken, archieven, tijdschriften, krantenartikelen wetenschappelijke artikelen, foto’s, dagboeken, boeken, sociale media, etc. Een specifieke vorm van deskresearch is literatuuronderzoek, wat vaak uitmondt in een theoretisch kader als voorbereiding op fieldresearch of een onderzoek op zich kan zijn. Gedegen deskresearch wordt op een systematische manier uitgevoerd:

 1. Formuleer de probleemstelling: vraagvorm, één zin, specifiek geformuleerd en relevant;
 2. Bedenk zoektermen: haal deze uit kernliteratuur, gebruik ook combinatietermen;
 3. Kies informatiebronnen: zoek uit wat de meest betrouwbare bronnen binnen jouw vakgebied zijn;
 4. Zoek informatie: gebruik Google Scholar en vakspecifieke zoekmachines;
 5. Maak je selectie: kies op basis van relevantie en legitimiteit/betrouwbaarheid;
 6. Verwerk de resultaten: beschrijf wat je gevonden hebt en geef antwoord op de probleemstelling.

Vergelijking tussen field- en deskresearch

Tenslotte in onderstaande tabel een overzicht van de verschillen tussen de twee methoden:

FieldresearchDeskresearch
Je kunt precies systematisch onderzoeken wat je wilt wetenDe gegevens die je nodig hebt moeten maar net beschikbaar zijn
Directe waarnemingen zijn vaak betrouwbaarder en beter te verantwoorden (mits goed uitgevoerd)Geen volledige transparantie over de totstandkoming van de gegevens, resultaten en conclusies
Arbeidsintensief: veel werk en tijdKost relatief minder tijd
Vaak afhankelijk van medewerking respondentenNiet afhankelijk van respondenten

 


Sneller afstuderen? Schakel één van onze ervaren en betrokken scriptiecoaches in

Klik hier om een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek aan te vragen >>

  Comment Section

  23 reacties op “Fieldresearch vs. deskresearch


  Door Julian op 15 mei 2015

  Wat zijn na eigenlijk de voor en nadlen van fieldresearch


  Door Joanne op 11 augustus 2016

  Hi, ik heb een vraagje. Wat doe je als een deelvraag hebt die zowel desk/fieldresearch bevat. Neem je die op in je theoretisch kader en in je resultaten?


  Door Luuk Tubbing op 15 mei 2015

  Hoi Julian, bedankt voor je vraag.
  De voordelen van fieldresearch:
  – Je kunt precies systematisch onderzoeken wat je wilt weten (bij deskresearch moet de data maar net beschikbaar zijn)
  – Directe waarnemingen zijn vaak betrouwbaarder en beter te verantwoorden dan (bij deskresearch heb je geen volledige transparantie over de totstandkoming van de gegevens, resultaten en conclusies)

  Nadelen:
  – Arbeidsintensief: veel werk en tijd
  – Afhankelijk van respondenten bij het verzamelen van de data: willen ze meedoen en reageren ze op tijdig


  Door Jorit Windjes op 17 september 2015

  Beste Julian en Luuk Kibbeling,

  Julian bedankt voor je vraag.

  En Luuk, wat ik mis in jouw (overigens duidelijke) omschrijving van de voor- en nadelen van fieldresearch is het volgende: het is niet per definitie veel werk om fieldresearch uit te voeren. Fieldresearch kan ook bestaan uit een kleine gedragsobservatie. Overigens kan deskresearch ook veel werk zijn, aangezien de benodigde informatie niet altijd snel voor handen ligt. Tevens moet er ook gedacht worden aan de triangulatie (verschillende onderzoeksvormen). Als laatst is het natuurlijk altijd de vraag wat voor iemand als ‘veel’ wordt gezien. Voor de één kan het veel werk zijn om twee mensen te interviewen, waar de ander het pas veel vind als er 50 mensen worden geinterviewd.

  Met professionele aandacht, wacht ik op reactie.

  Uwe Jorit.


  Door Luuk Tubbing op 17 september 2015

  Beste Jorit,

  Dank voor uw reactie. In feite is het belangrijker om te bepalen welke (combinatie van) methode(n) het beste bij de gestelde onderzoeksvraag past, dan wat eventuele voor- en nadelen zijn. Maar je hebt helemaal gelijk. Mijn reactie is vereenvoudigd en puur gebaseerd op wat ik waarneem in de praktijk van afstudeerprojecten. Zie hier meer info over triangulatie en betrouwbaarheid en validiteit: https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/validiteit-en-betrouwbaarheid/
  https://deafstudeerconsultant.nl/secundaire-data-ondergeschoven-kindje/

  Met vriendelijke groet,

  Luuk Tubbing


  Door Alex op 24 november 2015

  Hi,

  Allereerst bedankt voor de nuttige informatie op deze pagina.

  Ik vraag mij echter het volgende af; hoe kan je triangulatie beargumenteren bij een theoretische deelvraag die je d.m.v. Deskresearch gaat onderzoeken? Voorbeeld van zo’n vraag: “Wat zegt de literatuur over marketingcommunicatiestrategieën om merkbekendheid te versterken?”. Zou het dan juist zijn om te beargumenteren dat triangulatie bereikt wordt, door het kwantitatieve onderzoek (enquetes) dat in een later stadium plaatsvind voor een andere deelvraag?

  Met vriendelijke groet,
  Alex


  Door Luuk Tubbing op 24 november 2015

  Hi Alex,
  Bedankt voor de vraag. Triangulatie kan door verschillende methoden, maar ook door verschillende theorieën of databronnen te combineren. Wanneer uit de literatuur blijkt dat een aantal verschillende theorieën en/of publicaties hetzelfde antwoord geven op jouw onderzoeksvraag, dan kun je stellen dat jouw antwoord betrouwbaarder is dan wanneer je dit met slechts één theorie/publicatie doet. Helder? Is dit een antwoord op jouw vraag?
  Met vriendelijke groet,
  Luuk Tubbing


  Door Paul Potvis op 16 maart 2016

  Beste Luuk Kibbeling, Jorrit Windeitje en Alex,

  met vriendelijke groet,

  Paul
  HR adviseur


  Door Tijs op 21 september 2016

  Wanneer en door wie is dit artikel geschreven?


  Door Luuk Tubbing op 21 september 2016

  Dag Tijs, 16 augustus 2014 geschreven door mij en vandaag (lees: 21 september 2016) voor het laatste aangepast. Echter zou ik dit artikel niet als bronvermelding gebruiken. Liever standaardwerken (zoals een methodologieboek). Groet, Luuk


  Door Hilhorst op 10 oktober 2016

  Hallo,

  In mijn onderzoek ga ik een locatie bekijken en noteren wat de voorzieningen zijn die hier tot beschikking zijn. Kan dit worden omschreven als fieldresearch-observatie onderzoek of is hier een andere benaming voor. Ik ben dit namelijk nu vanuit de deelvraag in mijn onderzoeksontwerp aan het beschrijven.

  In afwachting van uw reactie.

  Met vriendelijke groet,
  M. Hilhorst  Door scriptie op 3 maart 2017

  Ik heb even een vraagje!

  Voor mijn scriptie heb ik een probleemoplossende/adviserende vraag: hoe kan x en y worden gebruikt om de omzet te verhogen in een bedrijf. Nu kom ik er niet helemaal uit welke fieldresearch methodes ik hiervoor kan gebruiken. Heeft u misschien suggesties welke technieken hiervoor gebruikt kunnen worden?


  Door Luuk Tubbing op 3 maart 2017

  Hoi, dat hangt ervan af wat x en y zijn. In een ideale situatie test maak je van x en y een prototype en test je of deze potentie hebben. Vaak is daar geen tijd voor en moet je het doen met interviews of enquêtes 😉 Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Anneloes op 11 maart 2017

  Hi Luuk! Ik ben bezig met mijn hoofdstuk onderzoeksmethoden en vroeg mij af welke dataverzamelingsmethode past bij het volgende: ik ga middels deskresearch bekijken wat de bedrijven waarvan het concept van mijn opdrachtgever als het ware is “afgekeken” hebben gedaan om groot te worden. Het zijn dus niet de concurrenten, maar voorbeelden/rolmodellen in het buitenland die worden geanalyseerd. Hoop dat je een antwoord hebt, alvast bedankt! Groetjes Anneloes


  Door Luuk Tubbing op 12 maart 2017

  Hi Anneloes, zowel desk- als field research passen bij deze doelstelling. Naast het verzamelen en analyseren van documenten zou je ook met mensen in gesprek kunnen gaan (interviews) of een enquête kunnen uitzetten. Succes!
  Groetjes,
  Luuk


  Door Martijn op 30 maart 2017

  Hey Luuk!
  Wanneer ik een concurrentieanalyse uitvoer, dus ga kijken naar het portfolio van de concurrenten, de doelstellingen, strategie enzovoort. (Door middel van de website, marketinguitingen enzovoort (dus online)) Is dit field of deskresearch?


  Door Luuk Tubbing op 2 april 2017

  Hey Martijn, dit is deskresearch.


  Door Lisa op 12 juli 2017

  Hi! Ik heb een vraag; hoe verwerk je, je desk research in de results chapter (dus hoe moet ik dit opschrijven)? Moet ik dit zien als hetzelfde van een literature review, maar dan alleen met secundaire data?


  Door Jaap op 21 juli 2017

  Hoi, ik heb een vraag: waaruit bestaat je meetinstrument bij literatuuronderzoek. Ik heb voor mijn onderzoek een aantal antwoorden in de literatuur gevonden en een aantal vragen beantwoord via een dataverzameling en de analyse ervan. Het meetinstrument van de dataverzameling is de verzameling aanwezige data, maar hoe werkt zoiets met literatuur?


  Door Luuk Tubbing op 23 juli 2017

  Hoi Jaap, dat is afhankelijk van het type literatuuronderzoek. Mogelijke instrumenten zijn een checklist met inclusie- en exclusiecriteria, een vragenlijst, codeerschema, maar ook de onderzoeker zelf kan een instrument zijn. Overigens is het meetinstrument van een dataverzameling niet de verzameling aangewezige data, maar het instrument dat is gebruikt om de data te verzamelen. Bijvoorbeeld een vragenlijst.
  Helder? Succes!
  Groeten, Luuk


  Door Wiard op 16 november 2017

  hoe wordt ik een betere deskresearcher, en wat zijn de beste deskresearch methoden?


  Door Luuk Tubbing op 16 november 2017

  Hoi Wiard,
  Vooral door het te doen en je te verdiepen in deskresearch methoden. Wat de beste methode is hangt of van het onderzoeksdoel. In het boek “Deskresearch” (in bovenstaande artikel vermeld) worden allerlei tips gegeven.
  Succes!

  Plaats een reactie


  *