Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is in relatief grote mate interpretatief en subjectief. Een onderwerp waar nog weinig over bekend is vraagt meestal om exploratief onderzoek, waarbij kwalitatieve methoden veelal gepast zijn. Het gaat niet om optelbare feiten en cijfers, maar het ontrafelen van een waarom- of hoe-vraag. Toepassingen van kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn: interviews, groepsgesprekken, documentanalyse, observaties en casestudies. Methoden om kwalitatieve data te analyseren zijn bijv. tekstanalyse (bijv. identificeren van thema’s en betekenissen), creëren van tijdslijnen of verhaallijnen en het vergelijken hiervan. Kwalitatieve analyses kennen vaak meerder ‘analyselagen’ om van ruwe data tot proposities (beweringen) te komen. Kwalitatief onderzoek wordt met name toegepast wanneer er nog relatief weinig empirische studies beschikbaar zijn over de desbetreffende probleemstelling. De probleemstelling ‘hoe beïnvloed lichaamstaal het succes van een ondernemer?’ bijvoorbeeld, kan worden onderzocht aan de hand van kwalitatief onderzoek, door middel van observaties bijvoorbeeld.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?