Methode

Methode

In de methode beschrijf je stapsgewijs de wijze waarop de data is verkregen en geanalyseerd. In dit hoofdstuk vertel je dus niet alleen wat er is gedaan aan onderzoek, maar ook hoe en waarom op deze wijze (verantwoording). Als het goed is heb je dit al min of meer in het onderzoeksvoorstel of plan van aanpak uitgewerkt.

Wat is een goede indeling van het methodehoofdsstuk? Ten eerste wordt onder het kopje onderzoekstype de gehanteerde onderzoekstypen (exploratief-toetsend, kwalitatief-kwantitatief, field-deskresearch, enquête-interviews-observaties) almede de in hoofdlijnen bewandelde weg vermeld. Ten tweede wordt de onderzoekspopulatie beschreven en de steekproef die hieruit getrokken is. Ten derde beschrijf je stap-voor-stap, het liefst in chronologische volgorde, het proces van dataverzameling: van voorbereiding tot en met verwerking (nog niet de analyse). Ook vermeld je per concept of variabele de operationele definities. Tenslotte zet je uiteen welke stappen zijn doorlopen voor de data-analyse, bijvoorbeeld welke statistische toetsen je hebt toegepast, hoe je hoofd- van bijzaken hebt onderscheiden in de interviewdata en welke software je hebt gebruikt.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?