Samenvatting

Samenvatting

In een samenvatting beschrijf je in een halve tot maximaal twee pagina’s (afhankelijk van de eisen van jouw opleiding) de kern van jouw onderzoek. De samenvatting is een apart hoofdstuk en wordt doorgaans direct na de inhoudsopgave geplaatst, in ieder geval voor de inleiding. Een samenvatting kun je als volg structuren, zonder per se deze koppen te gebruiken:
  • Achtergrond: wat vormt de aanleiding van het onderzoek (een kennishiaat en/of praktisch probleem)? Wat is het doel en de onderzoeksvraag?
  • Methode: welke onderzoeksmethode(n) heb je toegepast? Wat is de steekproef? Welke onderzoekstechnieken heb je toegepast bij het verzamelen en analyseren van de data?
  • Resultaten: wat zijn de belangrijkste resultaten?
  • Conclusies: wat is het antwoord op de onderzoeksvragen? Wat is de betekenis van de resultaten? Welke toekomstige aanbevelingen zijn van toepassing?
De samenvatting moet op zichzelf te begrijpen zijn zonder de rest van de scriptie gelezen te hebben.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?