Resultaten

Resultaten

Het hoofdstuk resultaten presenteert de belangrijkste resultaten voortkomend uit jouw (empirische) scriptie-onderzoek. Vermijd daarbij onderzoeksresultaten die niet bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen. In dit hoofdstuk geef je nog geen interpretatie of betekenis aan de uitkomsten. Schrijf dus niet in oordelende termen zoals weinig, waardevol, et cetera.  Dat komt in de discussie (wo) of conclusie (hbo).

Indeling resultatenhoofdstuk

De onderzoeksresultaten dienen helder gepresenteerd te worden in een logische volgorde. Bij kwantitatief onderzoek binnen sociale studies (bedrijfskunde, psychologie, et cetera) wordt vaak de volgende indeling gehanteerd:
  • Responspercentages
  • Kenmerken van respondenten
  • Resultaten afhankelijke variabele
  • Resultaten onafhankelijke variabelen
  • Onderlinge verbanden (bevindingen)
  • Effect van overige variabelen (zoals controlevariabelen)
Afhankelijk van jouw onderzoeksontwerp kan dit in een net wat andere volgorde of in een geïntegreerde beschrijving. Probeer hier zelf een logische volgorde in te vinden. Bij kwalitatief onderzoek geld dezelfde gedachte, maar zal de invulling en terminologie soms anders zijn. Gebruik ter verduidelijking naast tekst ook tabellen en figuren (grafieken, diagrammen, schema’s, afbeeldingen). Een externe lezer moet alleen al een de tabellen en figuren kunnen zien wat de belangrijkste resultaten zijn.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?