Citeren

Citeren

Citeren is het letterlijk overnemen van bevindingen van andere auteurs of het noemen van uitspraken van respondenten (bijv. uit een interview). Citeren dient als volgt te gebeuren:
  • ‘citaat’ (Auteur, jaartal, p. x) of Auteur (jaartal) ontdekte dat ‘citaat’ (p. x)
  • ‘citaat’ (Interview X, p. x)
Deze eerste vorm is overigens zeer ongebruikelijk in wetenschappelijke publicaties. Het is dan ook de bedoeling dat jouw scriptie geen aaneenschakeling van citaten wordt en je bevindingen van andere auteurs in eigen woorden opschrijft en bevindingen uit verschillende artikelen zelf met elkaar verbind. Dit noemen we parafraseren. Plaats wel een referentie aan het einde van een parafrase om plagiaat te voorkomen.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?