Boost je sollicitatiegesprek met de STAR methode
09 april 2015 
1 min. leestijd

Boost je sollicitatiegesprek met de STAR methode

Veel recruiters passen tijdens sollicitatiegesprekken de STAR-methode toe om erachter te komen hoe de kandidaat in het verleden heeft gehandeld in uitdagende situaties. Als (toekomstige) sollicitant is het erg waardevol om deze methode van te voren te kennen. Door de STAR methode toe te passen kun je jouw op een heldere manier jouw waarde demonstreren. Het komt erop neer dat je een voorbeeld geeft van gedrag dat overeenkomt met het functieprofiel van de vacature.

Wat is de STAR-methode?

STAR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat. Met de STAR-methodiek wordt een voorbeeld van jouw gedrag, passend bij een bepaald functieprofiel, uit de praktijk geanalyseerd. Dit gaat als volgt in een sollicitatiegesprek:

  • Situatie: de kandidaat wordt een herkenbare (probleem)situatie voorgelegd op basis van de eigen ervaring;
  • Taak: vervolgens wordt gevraagd welke taak de kandidaat had in die situatie;
  • Actie: de kandidaat geeft aan welke actie hij/zij heeft ondernomen om de probleemsituatie op te lossen;
  • Resultaat: vervolgens vertelt de kandidaat over het bereikte resultaat.

STAR toepassen

Met de STAR-methode kun je aan de hand van een aantal vragen over een specifieke situatie uit jouw verleden vertellen hoe je dit hebt aangepakt. Een voorbeeld:

De interviewer vraagt: “Waarom ben jij geschikt als marketing manager?”

Situatie

[Wat was de situatie?] In 2014 was ik social media adviseur. De directeur van bedrijf X benaderde mij en vertelde mij dat zij te maken hadden met teruglopende omzet en moeite hadden om klanten online te betrekken bij hun merk. Bedrijf X had echter een vrij beperkt marketingbudget.

Taak

[Wat was jouw taak?] Mijn taak was om bedrijf X van een gepast advies te voorzien dat van toegevoegde waarde is voor hun business en uitvoerbaar tegen lage kosten.

Actie

[Wat heb je gezegd of gedaan?] Voor bedrijf X heb ik een online marketingstrategie en social media campagne ontwikkeld. In een testfase heb ik ze aangetoond dat zij de return-on-investment van Facebook campagnes erg hoog is en de kosten vrij laag zijn als je de campagnes slim ontwikkeld en plant. Om dit proces voor hen verder te faciliteren heb ik een heldere procesbeschrijving, actielijst, voorbeelden van succesvolle content en templates voor ze ontwikkeld.

Resultaat

[Wat was het resultaat?] De klant was overtuigd van de waarde mijn van advies en heeft het direct overgenomen. Binnen drie maanden hebben zij hun omzet verdubbeld tegen een minimale investering.

Voor optimaal succes oefen je de STAR-methode als voorbereiding op je sollicitatiegesprek voor een aantal mogelijke vragen die je kunt krijgen met betrekking tot het functieprofiel.

Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?

scriptiehulp-scriptiecoach-afstuderen