De modus

De modus

De modus is in een frequentieverdeling of dataset de waarde die het meest voorkomt, oftewel de waarde met de hoogste frequentie. In een frequentieverdeling is dit eenvoudig waar te nemen aan de hand van een histogram: de modus is de langste staaf. Een frequentieverdeling kan uiteraard meer dan één modus bevatten. We noemen een verdeling bimodaal als er twee pieken zijn en multimodaal in het geval van meer dan twee pieken. De modus is een veelgebruikte centrummaat (net als het gemiddelde of de mediaan).

Toepassing van de modus

modus-bimodaal Het gebruik van de modus is met name zinvol wanneer de data gespreid is rond één centrale waarde. Logischerwijs ligt deze in een symmetrische frequentieverdeling dicht bij het gemiddelde en de mediaan. In een scheve verdeling is dit niet het geval. De modus heeft als voordeel ten opzichte van het gemiddelde dat deze ook bruikbaar is bij ordinale en zelfs nominale verdelingen. Deze is dan ook wat eenvoudiger vast te stellen. Het woord modaal is de bijvoeglijke vorm van modus. Je zult het waarschijnlijker vaker hebben gehoord, bijvoorbeeld in de vorm van modaal inkomen.

Een voorbeeld

Voor een vak doen zeventien studenten een proefwerk. Hun cijfers zijn: 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8. Een zes komt het meeste voor en is dus de modus.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?