Tabellen en grafieken voor categorische data

Tabellen en grafieken voor categorische data

Wanneer je categorische data hebt deel je de response in categorieën in, waarvan je de frequentie of het percentage van elke categorie presenteert in tabellen of grafieken. We behandelen in dit artikelen een aantal veel gebuikte presentatievormen: samenvattende tabel, staafdiagram, taartdiagram en Pareto diagram.

Samenvattende tabel

De samenvattende tabel (ook wel 'summary table' genoemd) geeft frequentie, hoeveelheid of percentage van items in een set van categorieën weer, zodat je de verschillen tussen categorieën kunt zien. In de linker kolom staan de categorieën en in de rechterkolom de frequenties, hoeveelheden of percentages. Onderstaande tabel geeft de percentages van verschillende 'primaire factoren in online koopbeslissingen' weer.

samenvattende-tabel

Staafdiagram

In een staafdiagram wordt elke categorie weergegeven door een staaf, waarbij de lengte van de staaf frequentie, hoeveelheid of percentage representeert. In feite is dit een visuele weergave van de samenvattende tabel.

staafdiagram

Taartdiagram

Een taartdiagram bestaat uit een cirkel die in stukken wordt verdeeld die de categorieën weergeven. Het voordeel van een taartdiagram is dat een verdeling helder weergegeven kan worden, waarbij het een voorwaarde is dat respons slecht in één categorie kan voorkomen (dus bijv. geen vragen met meerdere antwoordmogelijkheden). taartdiagram

Pareto diagram

In een Pareto diagram is de gecategoriseerde response geplot in een aflopende volgorde op basis van frequenties, gecombineerd met een cumulatieve percentagelijn die langs de grafiek loopt. Van het Pareto principe is sprake wanneer de meerderheid van de items in een dataset slechts een klein deel van de totale respons is, terwijl de minderheid van de items juist een groot deel van de totale respons inneemt.

pareto-diagram
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?