Literatuur samenvatten

Literatuur samenvatten

Literatuur samenvatten is van belang om de samenhang van de literatuur beter te begrijpen en om het later snel weer terug te vinden. Maak per literatuurbron een korte samenvatting, zodat je voor jezelf een aardig idee krijgt wat er speelt in de literatuur en wat dit betekent voor jouw afbakening. Uit onderzoek blijkt dat de effectiefste manier van samenvatten bestaat uit het schrijven in kernwoorden of telegramstijl. Een goede samenvatting bevat een beschrijving van de kernconcepten, belangrijkste conclusies en wat het voor jouw onderzoek betekent. Door tijdens het lezen korte aantekeningen te maken in de kantlijn (bijv. kern = X, definitie = d, begrijp ik niet = ?, etc.) en belangrijke woorden te markeren dwing je jezelf om tijdens het lezen alvast hoofd- van bijzaken te onderscheiden.Om alle belangrijke informatie over een onderwerp  te ordenen en te onthouden kun je een mindmap maken. Een mindmap kun je zien als een wegenkaart, waarbij het vertrekpunt het hoofdonderwerp is. Mindmappen bestaat uit de volgende simpele stappen:
  1. Noteer het onderwerp (bijv. ‘afstuderen’) in het midden van het papier of scherm
  2. Plaats aan alle kanten deelonderwerpen (bijv. ‘schrijven’, ‘onderzoek ontwerpen’), ook wel hoofdtakken genoemd
  3. Plaats vervolgens bij elk deelonderwerp subtakken (bijv. ‘inleiding schrijven’, ‘interviewvragen opstellen’)
De samengevatte literatuur vormt alvast de basis voor het theoretisch kader van jouw scriptie. In een latere stap ga je deze scherpstellen toegespitst op de probleemstelling.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?