Geld, tijd en frustratie besparen?

Download het gratis ebook De Afstudeer Succesgids

Page content

Proces afstuderen

Proces afstuderen

Afstuderen kun je zien als een project dat bestaat uit verschillende stappen. Omwille van overzichtelijkheid kun je het afstudeertraject in globale stappen verdelen (Figuur onder). Echter, neem maar van mij aan, is het afstudeertraject vanwege de complexiteit, onvoorspelbaarheid en het hoge ‘leren-door-te-doen gehalte’ geen lineair en overzichtelijk proces. Soms moet je een stapje terug doen (wat zegt de literatuur over mijn resultaten?) of lopen verschillende stappen parallel aan elkaar (je gaat geen twee weken wachten totdat je enquêtes zijn ingevuld).

Afstuderen in 4 stappen

proces-afstuderen

 

De vier globale stappen bestaan elk weer uit een aantal onderdelen, die op hun beurt elkaar lang niet altijd lineair opvolgen:

Stap 1: Onderwerp kiezen

Stap 2: Onderwerp afbakenen

 Stap 3: Onderzoek ontwerpen en uitvoeren

 Stap 4: Scriptie schrijven

    Comment Section

    0 reacties op “Proces afstuderen

    Plaats een reactie


    *