De SPSS Viewer

De SPSS Viewer

De SPSS Viewer is naast de SPSS Data Editor het tweede venster in SPSS. In de SPSS Viewer kun je de output (tabellen en grafieken) van statistische analyses bekijken en bewerken. Onderstaande screenshot geeft een overzicht van de layout aan de hand van een willekeurig voorbeeld. Aan de linkerkant zie je een boomdiagram die de structuur van de output weergeeft. De boomdiagram maakt het makkelijker om te navigeren als je veel output hebt. Tevens staan hier de namen en onderdelen van de analyses. In het voorbeeld zie dat er een frequentie-analyse is uitgevoerd, met als onderdelen bepaalde statistieken en een histogram. Rechts bevindt zich een groot vlak waar alle resultaten (tabellen en grafieken) staan in de volgorde van de boomdiagram links. Het gedeelte van de output dat je recht in het scherm ziet wordt links in de boomdiagram gemarkeerd en voorzien van een rood pijltje.

spss-viewer
Als je dubbelklikt op een tabel of grafiek wordt er een nieuw venster geopend: de bewerkmodus. Tenslotte staan er allerlei iconen tussen de output en de menubalk. Deze bevatten voornamelijk de standaardfuncties die je in de meeste programma's terugvindt (openen, opslaan, printen, etc.), maar ook functies om te navigeren (naar data, variabelen, laatste output, etc.). Vergeet de output niet op te slaan. Deze worden als .spv-bestand opgeslagen, mocht je het niet terug kunnen vinden.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?