Observatie

Observatie

Observatie of observationeel onderzoek houdt in dat je gegevens verzamelt door deze zelf waar te nemen (in plaats van bijvoorbeeld er naar te vragen of deze te raadplegen in secundaire bronnen). Vaak gaat dit over gedrag van mensen (of dieren). Het voordeel van observatie is dat je deze als onderzoeker direct waarneemt, waardoor fenomenen of gebeurtenissen niet gekleurd worden door de manier waarop dit gecommuniceerd wordt (zoals bij enquêtesen interviews). Observatie is een bij afstudeeronderzoeken iets minder vaak toegepaste kwalitatieve methode. De reden hiervan is dat observeren veelal een tijdsintensieve techniek is en het moeilijk is om als onderzoeker op een objectieve manier waar te nemen. Bij een zogenaamde open observatie wordt alles beschreven dat wordt gezien en belangrijk en/of opvallend wordt gevonden. Een voordeel hiervan is dat er een compleet beeld wordt geschetst van wat er gebeurt. Ook kunnen interacties en details goed gemeten worden. Een nadeel is dat het vrij subjectief kan zijn en er slechts gedurende een relatief korte periode metingen kunnen worden verricht (in vergelijking met retrospectieve methoden).

observatie-onderzoek

Observatietechnieken

Om observaties minder open en daardoor minder subjectief te maken zijn er een aantal technieken beschikbaar:
  • Observatieschema: ook wel het turfsysteem genoemd. Hierin zijn vooraf punten in opgenomen die je kunt aanstrepen/kruisen. Een voordeel hiervan is dat je resultaten beter met elkaar kunt vergelijken, terwijl het een mogelijk nadeel is dat je je moet houden aan de vooraf gestelde observatiepunten.
  • Codeersystemen: een schematische tekening waarmee je processen op een duidelijke manier kan weergeven. Wat gebeurt er en tussen wie of wat? Een nadeel aan het codeersysteem is dat je alle codes goed moet kennen voordat je aan de slag kan gaan met observeren.
  • Beoordelingsschalen: vooraf zijn punten opgenomen waaraan een waardeoordeel gekoppeld wordt, vaak aan de hand van cijfers. Een voordeel hiervan is dat je kunt bepalen hoeveel een bepaalde factor aanwezig is, maar het nadeel is dat het alsnog subjectief kan zijn, omdat het je eigen waardeoordeel is. Subjectiviteit kan hier beperkt worden door helder te beschrijven wat wordt bedoeld met welk cijfer.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?